niedziela, 4 października 2015

JA JESTEM KRÓLEM W CIERNIOWEJ KORONIE                                                     Warszawa, dnia  4  X  15 roku  
       
Co jeszcze  Chrystus  mówił?  -  zapytała Centurię znajoma.
Chrystus  Król  jest już  w  progu  i obejmuje cały  świat, całą ziemię.
 Kiedy  to  Chrystus  powiedział?
          W  dzień  Chrystusa  Króla,  Jest  to  przewspaniały  Pan  w  koronie Cierniowej. Jeszcze Jedno Chrystus powiedział  nie  koronujcie  Mnie  żadnymi koronami.  Moja  koroną  jest  Cierniowa Korona.
        Zapytał  Mnie  Piłat  -  gdzie  Twoje  Królestwo?  Ja  mu  odpowiedziałem, że Królestwo  Moje  nie  jest  z  tej  ziemi.
Moje   Królestwo na  tej ziemi zostało ukoronowane jako  Król  Cierniową  Koroną, tak, to  była Moja  Korona  Prawdziwa, to była  Korona  uwieńczona Krwią  Moją  Świętą.
       Jam  Król  Korony  Cierniowej,  Król wszech  Króli,   Król  ponad  króle.
Żaden  król  nie przyjmuje  Korony  Cierniowej, każdy chce  złotej
Ja  przyjąłem  Cierniową  Koronę  w  imię  czego?
 W imię  oddania  Trójcy  Przenajświętszej  Najwyższej  Chwały w  imię  obrony  człowieka podniesionego  z  najniższych  dołów  do  godności.

Według:  Zofii  Nosko nazwanej  przez  Pana  Jezusa  CENTURIĄ – małym  kwiatkiem.
 Zofia  Nosko  zmarła  1996  roku , obecnie jest  2015 rok

Czekanie  Pana Jezusa już  w „Progu”  trwało 19  lat. 

Ja  Wanda,  zwróciłam się do Pana  Jezusa, że u Zofii  Nosko  jest potwierdzenie   
że  Rozalia  Celakówna  przekazała  kardynałowi  Hlondowi,  intronizacje  Serce  JEZUSA  CHRYSTUSA  nie  Osobę  Jezusa  Chrystusa.  Ponieważ kardynał Hlond
nie  wykonał tego  polecenia  Pana Jezusa.

Duchowieństwo  Polskie po odzyskaniu  Niepodległości   przez  Polskę  poleciło parafiom  żeby, każda parafia w Polsce dokonała  intronizacji  Serca  Jezusa  Chrystusa  na Króla  Polski
 Ja  Wanda  pamiętam jak dokonano  intronizowano   Serce  Jezusa  Chrystusa
Królem  Polski  .
Poprosiłam  Pana Jezusa, że czekać jeszcze  5 lat,  aż zmieni   się  prezydent, którego wybrali Żydzi ,opłacając Ludność  polską,  żeby  głosowała na Andrzeja Dudę . Polska  już potrzebuję PANIE  JEZU   Ciebie . W  tym czasie będziemy modlić i przekonywać  Sejm  i Senat,  żeby w konstytucji  zapisano  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL  POLSKI,  oraz w CZĘSTOCHOWIE złożyli  swe podpisy Kardynałowie.   Rząd i  Prezydent. oraz ludność.

25 września 2015  roku. na moją prośbę wysłano do Mieczysławy  Kordas
Otrzymałam  mail:  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL  POLSKI  I CAŁEGO  ŚWATA.

Przekazuje; Wanda Stańska –Prószyńska
wanda.stanska@gmail.com

sobota, 3 października 2015

JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM POLSKI I ŚWIATA CAŁEGO
 


Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana – prosimy Cię pokornie: rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.


 NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.

 Czytanie z Księgi Mądrości:
 "Zróbmy zasadzkę na Sprawiedliwego, bo nam niewygodny; sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam
 łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów....(..) Dotknijmy go obelgą i katuszą......
 Zasądźmy go na śmierć haniebną".

*****************************************
                                                                       
Wszystkie kościoły katolickie winne być budowane w kształcie KRZYŻA Pana Jezusa.....
- przygotowuje "Światowe Dni Młodzieży", tylko jaki temu przyświeca cel, skoro dużo masońskich znaków jest umieszczonych w LOGO.​

nigdy nie zezwolił na zrealizowanie prośby Boga Ojca Wszechmogącego, czyli ofiarowanie Bogu Ojcu modlitwy
   

                                                                PAN JEZUS:
               ​
Mateńko Boża prosimy o Twoje święte słowo do kard. Dziwisza, bo jesteś Matką kapłanów
​                 ​
Bo teraz Moi wierni nie mają normalnego PASTERZA  i dlatego Mój Kościół Chrystusowy do przepaści zmierza.
To Ja tobie wyznaczam czas - już od teraz, od dzisiaj - wracaj na piękne drogi Boże i niech to będzie publiczne porzucenie grzechu w pokorze.  
Rozeznaj i zabroń powstawania grup satanistycznych w Moim Kościele, w którym "rycerze demonicznego Kolumba" stoją na czele.
Nie bierz więcej od nich żadnych nagród finansowych, a do wywyższenia im​ Jezusa Chrystusa na KRÓLA POLSKI bądź gotowy.
Przeproś wszystkich, których obrażałeś swoimi bezbożnymi decyzjami i wydaj decyzję, aby Ołtarze w kościołach umocnić Chrystusowymi Krzyżami. Te Ołtarze - Stoły przypominają stoły biesiadne, bo Moją Mękę nazwałeś "ucztą", a to nieładnie, nieładnie.
Msza Święta jest to Moja Droga Krzyżowa prowadząca na śmierć.
Czy ty chciałbyś takie zakończenie życia swojego mieć?
Nagromadziłeś w swoim sercu wiele przeciwności i masz na sumieniu wiele grzechów ludzkości.
Ciągle mówię do ciebie, ale nie chcesz Mnie słuchać, a tym samym wybierasz wieczność z demonami, bo im tylko ufasz.
Przywróć godność Jezusowi Chrystusowi KRÓLEWSKĄ i poproś o pomoc Moją Matkę Niebiańską.
A może wybierasz nad Polską - chorągiew niemiecką?
Dużo macie Polacy wrogów dookoła - nawet Rosja do napaści na was jest gotowa.
Jeżeli nadal zlekceważysz Moją prośbę i "sługą" twoim pozostanę - to niebawem w Polsce niewola nastanie.


   


" Ja - Matka wszystkich kapłanów drżę o was i mówię: słuchajcie co mówi wam Mój Syn a pozbędziecie się wszystkich win.
 Gdy posłuchacie  Mojego Syna, to nie będzie nikt was za nic winił, i nie będzie pytał - jaka tej zmiany jest przyczyna. Na ziemi będzie trwał POKÓJ i RADOŚĆ, bo ludzkość ma już kataklizmów i wojen dość.
Gdybyście przestrzegali "Dziesięć Przykazań Bożych i "Dwu Miłości", to Jezus Chrystus panowałby na ziemi na stałe, a nie tylko gościł.
A kapłana Piotra Natanka otoczcie modlitwą i proście Aniołów z Nieba i Archaniołów do przybywania i otaczania jego Grzechy​ni.
"Drogi Krzyżowe" odprawiajcie w jego intencji, aby nikt nie znęcał się nad Moim świętym kapłanem więcej.
                                          
​     ​
 Wasza Matka".
​ ​
   
​       (Jk 3,16-4,3)
Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
                      
​                                                                                    ​
Modlitwa za kapłanów
     O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.
     Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

     Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

     Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.​                                                        
​                                                                        M O D L I T W A
Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały - udziel mu miłości i światła Ducha Świętego.
Daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie Jezu - daj nam świętych kapłanów, Ty sam utrzymuj ich w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc Miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawiane są na duszę kapłana.
Niech moc Miłosierdzia Twego o Panie Jezu, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana - bo Ty wszystko możesz. Amen". Dz.św.Faustyny 1052

KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE - TO NASZE RYCERSKIE HASŁO I MARYJO KRÓLOWO POLSKI.
OJCZYZNĘ WOLNĄ RACZ NAM DAĆ PANIE  I NIECH POKÓJ I MIŁOŚĆ WRESZCIE NASTANIE.    
​     ​
,, Sancte Michael Archangele ":
 
Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen
Po polsku (ale wersja po łacinie jest lepsza i bardziej polska, gdyż bardziej Święta, gdyż jest to język Kościoła Rzymskokatolickiego):
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obro­ną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.