piątek, 26 grudnia 2008

FATIMA 1917r. - APOKALIPSA

PIĄTEK, 26 GRUDNIA 2008
FATIMA 1917r. - APOKALIPSA
Warszawa, dnia 10 grudnia 2008 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

FATIMA 1917 r. - APOKALIPSA
Nazywana TRZECIĄ TAJEMNICĄ FATIMSKĄ
Zapisaną z orędzia fatimskiego przez siostrę Łucję.
Wydarzenia

Pod koniec I wojny światowej, 13 maja 1917 r., w małej, górskiej wiosce w Portugalii miały miejsce objawienia Najświętszej Dziewicy. Trojgu pastuszkom:
dziesięcioletniej Łucji oraz o rok młodszemu Franciszkowi i jego siostrze Hiacyncie, Maryja przekazała orędzie, które do dziś jest przedmiotem rozważań, analiz i przypuszczeń.
Dwie pierwsze części orędzia, czyli dwie pierwsze Tajemnice, są już znane od dawna. Trzecia Tajemnica nie została oficjalnie opublikowana do dziś.
Informuje tak pisarz katolicki Stefan Budzyński, który w 1995 roku, ogłosił treść Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej otrzymanej od papieża Jana Pawła II, po przetłumaczeniu z oryginału portugalskiego s. Łucji w książce Pt. „Dotknięcie Boga” na str., 73 i 74 w artykule Pt. „Orędzie Madonny z Akita a III tajemnica fatimska”.
Jak podaje pisarz katolicki Stefan Budzyński, jest w posiadaniu tekstu przetłumaczonego z oryginału portugalskiego orędzia fatimskiego, spisanego przez s. Łucje, nazywanego Trzecią Tajemnicą Fatimską, którą otrzymał od papieża Jana Pawła II, aby po opracowaniu wydać drukiem w Polsce. Stefan Budzyński wydał na polecenie papieża tekst, który od papieża Jana Pawła II, otrzymał w książce Pt. „Przepowiednie dla świata” między innymi przepowiedniami Pt „FATIMA 1917”.
Ja Wanda Stańska-Prószyńska na polecenie Matki Bożej Maryi, tekst ten, FATIMA 117, wraz z listem informującym o zagrożeniach przekazanych w poszczególnych częściach Fatimy 117, przesyłałam rządom państw do zapoznania się z zagrożeniem, które dotknie ludzi zamieszkałych na terenie danego państwa.
Fatima 117, to „Testament” Boga Ojca spisany i zaszyfrowany jest w „Biblii-Apokalipsie”, przez sw. Jana apostoła Pana Jezusa.
„Fatimie 117”, obecnie nazywana „Trzecią Tajemnicą Fatimską”, jest już bez szyfru i przekazuje, jakie „Kary”, zapisane w „Testamencie” Boga Ojca dotkną ludzi i ziemię.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest znakiem początku Apokalipsy”

Te słowa przekazał Pan Jezus w dniu 09 marca 2008 roku, w Kościele podczas Mszy św. przy ul. Gwiaździstej 17 w Warszawie. Ja Wanda Stańska-Prószyńska
Te „Słowa” Pana Jezusa słyszałam. Słysząc zadrżałam i przekazuje ludziom.
Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie. Innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Jezus decyduje o początku Apokalipsy.
Jakie „Kary”, dotkną ludzi, którzy odeszli od wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa.
1. wybuchnie wojna na wschodzie Azji i w Europie. Wojnę w Azji wydadzą Chiny Federacji Rosyjskiej. W wojnie tej ma zostać użyta broń jądrowa. Po pokonaniu Federacji Rosyjskiej, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, o pokłady roponośne należące obecnie do tych krajów. Chiny wydadzą wojnę i Europie Południowej, żeby wymordować tam ludność rasy białej i rzucić pociski jądrowe na cały świat.
2. wojnę w Europie wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji, Rosji-o odebranie dawnego Królewca, Litwie, Łotwie, Estonii, Danii i Niemcy chcą włączyć Austrię do „Wielkich Niemiec”. To chce zrobić partia NPD, aby ziścić idee Hitlera i swoje dążenia.
Dla tych, co nie chcą uwierzyć, że partia NPD dojdzie do władzy, podaje, że to, jest zapisane w Biblii-Apokalipsie w rozdziale 13, 11., do 15., wersetu. Zapisane jest, w Biblii-Apokalipsie, że Stany Zjednoczone AP, mają pomagać w wojnie Niemcom, do ziszczenia idei Adolfa Hitlera, utworzenia „Wielkich Niemiec”. Wspólnie został podpisany „Sojusz Atlantycki”, o wzajemnej pomocy między Niemcami, a Stanami Zjednoczonymi. Natomiast jest podane w dalszej części Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej – Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlantyckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki, skupi się na Azji i tam będą lądowały Wojska USA.
3. Głębinowe trzęsienia Ziemi, które spowodują wyłonienie się „Nowego lądu” z głębin morskich około 4300 metrów. Woda, która jest nad tym dnem, spowoduje POTOP, na półkuli Północnej, zatapiając nizinne tereny lądowe, stykające się z morzem lub oceanem. Woda z potopu rozpłynie się po morzach i oceanie, podnosząc w nich poziom wody.
4. Trzęsienia głębinowe pod dnem Morza Śródziemnego, spowoduje wybuchy wulkanów: Etny i Wezuwiusza. Wulkan Etna zaleje wyspę Sycylię lawą i zasypie popiołem wulkanicznym. Wulkan Wezuwiusz, potężnym wybuchem zniszczy, tereny wokół siebie, Rzym i Watykan, oraz wyspy na morzu, nastąpi zapadanie niektórych terenów - zapadnie się miasto Marsylia,
wystąpią ruchy górotwórcze w Alpach francuskich, na terenie Szwajcarii i Włoch, potworne fale morskie „tsunami”, runa na tereny brzegowe lądów i na wyspy, powodując olbrzymie zniszczenia.
5. Zapadnie się płyta pod dnem rzeki Renu na terenie Westfalii, powodując zniszczenie wiele miast.
6. W obszar ziemski wtargnie „Obce ciało z kosmosu”, i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując olbrzymie zniszczenia i śmierć ludzi, którzy nie opuszczą zagrożonego terenu.
W okresie od maja do października 1917 r. trzynastego dnia każdego miesiąca miała miejsce seria sześciu objawień Matki Bożej. Podczas trzeciego objawienia 13 lipca 1917 r., dzieci były bardzo przerażone. Mimo to nie ujawniły powodów swego stanu psychicznego, zasłaniając się tajemnicą. Po latach okazało się, że wtedy to Maryja przekazała im orędzie do całego świata.
Dotyczyło ono bowiem: Kościoła i ludzkości.
W 1936 r., Łucja (wówczas już karmelitanka bosa w klasztorze w Coimbrze), stosując się do woli biskupa diecezji Leiria, w której skład wchodzi Fatima, spisała pierwszą relację z objawień. Kolejne relacje spisała w latach
1937 i 1941. Ten ostatni dokument dotyczył Trzeciej Tajemnicy i był przeznaczony do rąk własnych papieża.
W 25 rocznicę objawień (w 1942 r.,) papież Pius XII oficjalnie podał do wiadomości publicznej, treść dwóch pierwszych części orędzia fatimskiego.
Pierwsza Tajemnica dotyczyła wizji piekła, jaka ukazała się dzieciom w lipcu 1917 r., i zapowiadała wybuch II wojny światowej.
Druga Tajemnica dotyczyła prośby Matki Bożej o upowszechnienie na świecie kultu Jej Niepokalanego Serca. Maryja powiedziała wówczas m. in:

„Kiedy pewnej nocy zobaczycie nieznane światło, wiedzcie, iż to jest znak od Boga i że zbliża się czas kary na świat za liczne jego zbrodnie. Karą tą będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego.
Aby temu zapobiec, Ojciec Święty powinien poświęcić ludzkości Memu Niepokalanemu Sercu, a w pierwsze soboty każdego miesiąca, powinna utrwalić się praktyka Komunii świętych, wynagradzających za ludzkie grzechy. Jeśli Moje prośby zostaną spełnione, Rosja nawróci się i nastanie pokój. W przeciwnym wypadku zaczną się szerzyć przewrotne, bezbożne nauki powodujące wojny i prześladowania Kościoła. Ojciec Święty będzie musiał dużo wycierpieć. Wielu dobrych ludzi zostanie umęczonych, a wiele narodów zostanie zniszczonych. W końcu Moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Ojciec Święty poświęci Mi Rosję i zostanie ona nawrócona, a ludzkości będzie dany pokój”
Podczas objawienia w lipcu 1917 r. Maryja przekazała Łucji, specjalne orędzie, a na zakończenie serii objawień dodatkowo je, jeszcze wyjaśniła. Orędzie to, przeszło do historii pod nazwą Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Wiele lat później s. Łucja zapisała treść tego orędzia i zapieczętowane w 1953 r. i zostało doręczone papieżowi Piusowi XII. „Z poleceniem Matki Bożej Maryi, ogłoszenia tego orędzia na cały świat”. Siostra Łucja dopisała na kopercie dokumentu. Po roku 1960 można ogłosić je całemu światu..
Gdy papież Pius XII zapoznał się z treścią sekretnego dokumentu, był bardzo przejęty, wręcz przerażony. Ponownie go zapieczętował i zabezpieczył w sejfie dla swego następcy.
W 1958r. na Stolicy Piotrowej zasiadł Jan XXIII. Z treścią Tajemnicy zapoznał się dopiero w dwa lata później. Był nią wstrząśnięty. Stwierdził wówczas, że zapowiedziane w orędziu straszliwe kary nie dotyczą jego czasu.
Polecił schować dokument wraz z innymi, najbardziej strzeżonymi tajemnicami watykańskiemu i nie udostępniać na zewnątrz żadnych informacji na ten temat. Uważał, bowiem, że opublikowanie orędzia mogłoby wywołać panikę na skalę światową.
Następca Jana XXIII, papież Paweł VI, po przeczytaniu orędzia podtrzymał decyzje swoich poprzedników, uznając, że przez jakiś czas dokument ten powinien pozostać tajemnicą Watykanu. Papież Paweł VI wzbraniał się przed upublicznieniem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, ale nie miał wątpliwości, że należy ją wykorzystać, przynajmniej częściowo, do zapewnienia pokoju na świecie. Nastąpiło to, podczas tzw. kryzysu kubańskiego. Zapoznanie z fragmentami orędzia przywódców Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 1963-1964 przyczyniło się do zawarcia porozumienia pokojowego.
Papież Jan Paweł II po zapoznaniu się z treścią orędzia, po zamachu na jego życie na placu św. Piotra 13 maja 1981 roku. Postąpił podobnie jak jego poprzednicy, odesłał z powrotem orędzie fatimskie do sejfu watykańskiego, nie spełniając życzenia zapisanego na kopercie, ogłoszenia Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej całemu światu. Czas „Kary” się zbliżał, a orędzie z Trzecią Tajemnicą Fatimską spoczywało w zamkniętym sejfie watykańskim, czekając na nadstępce na Stolicy Piotrowej.
Samo Niebo przybyło do papieża Jana Pawła II, w nocy do jego apartamentu, aby papież mógł zobaczyć, jakie „Kary” mają dotknąć cały świat. O tej tajemniczej wizji Jana Pawła II, jest podane w książce Stefana
Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga”. Tajemnicza wizja Jana Pawła II, na str. 91.
Cytuje: „ze źródeł kościelnych dowiedziałem się o dramatycznej wizji, jaką przeżył Jan Paweł II, na krótko przed kanonizacją o. Maksymiliana Kolbego,
który był kanonizowany 10 października 1982 roku. Jego sekretarz osobisty ks. prałat Dziwisz, usłyszał głośno mówiącego papieża w jego apartamencie. Był tym zaskoczony, gdyż wiedział, że oprócz papieża o tej godzinie w rozkładzie dnia papieskiego, nikt nie może być obecny, a ponadto Jan Paweł II nie ma zwyczaju samotnie modlić się na głos.
Gdy usłyszał słowa papieża „proszę o miłosierdzie dla Polski”, wszedł do pokoju i ujrzał Ojca św. (leżącego na podłodze) i trzymającego twarz ukrytą w dłoniach. Z jego oczu spływały łzy. Był przygnębiony i smutny. Dotknąłem papieskiego ramienia, pytając: „Czy Waszej Świątobliwości coś się stało?” Po chwili milczenia papież odpowiedział: „Nie, nic mi nie jest! – To dlaczego, Ojcze św. płaczesz?” spytał ks. Dziwisz. –„ Gdybyś ty widział to, co ja widziałem, też byś zapłakał”.
Kim była tajemnicza osoba, z którą najwyraźniej Jan Paweł II rozmawiał?
Co papież widział? Czego dotyczyła wizja? Można tylko się domyślać, że Najświętsza Maryja Matka Pana Jezusa, objawiła przyszłe i jak się wydaje tragiczne losy świata”. (o tej wizji Jana Pawła II w 1982 roku, słyszałam latem od sióstr zakonnych, które z tego zakonu pracowały w Watykanie).
Papież Jan Paweł II po tej wizji, poprosił o przetłumaczenie tekstu Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej z języka portugalskiego na język włoski. Jeden tekst tłumaczenia z oryginału portugalskiego s. Łucji, przekazał Kardynałowi Josephowi i Ratzingerowi prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary, do ogłoszenia całemu światu.
Drugi tekst tłumaczenia Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej z oryginału portugalskiego s. Łucji, przekazał papież Jan Paweł II, polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu do opracowania i wydania drukiem w Polsce.
Pełny tekst orędzi fatimskich, będących tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s. Łucji, a otrzymanych od papieża Jana Pawła II, został
Opracowany przez pisarza katolickiego Stefana Budzyńskiego i wydany w książce Pt. „Przepowiednie dla świata”, Pt. „FATIMA” 1917.
W skład „Fatimy” 1917 wchodzą, części orędzi przekazanych przez Matkę Bożą, Łucji jak: 1. Wydarzenia-wstęp opracowany przez Stefana Budzyńskiego.
2. Trzecia Tajemnica Fatimska.
3. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej.
4. Zaburzenia w przyrodzie.
5. Późniejsze orędzia przekazane siostrze Łucji.
6. Orędzie Matki Bożej z1954 roku.
7. Słowa Pana Jezusa, skierowane do ludzkości całego świata. Jak rozpoznać
„Czas” wtargnięcia „Obcego ciała z kosmosu”, w atmosferę ziemską. Padro
Pio podaje, że to ma być „Głaz” nie kometa. „Głaz” ten uderzy w wody
Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, oraz nastąpi zatrucie
powietrza na całej ziemi „Metanem”, który jest w wodzie morskiej i powstaje
z rozkładu martwych ciał w oceanie, oraz gazami z kosmosu, które wtargną przez uszkodzoną jonosferę.

T R Z E C J A T A J E M N I C A F A T I M S K A

Czas aby przedstawić pełną wersję słynnego orędzia. Trzeba przyznać, że niektóre wcześniejsze przecieki prasowe i niedyskrecje dyplomatyczne nie mijały się z prawdą. Jednak mimo notatki s. Łucji, na kopercie dostarczonej z Trzecią Tajemnic Fatimską do rąk papieża Piusa XII, że po roku 1960 można treść Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej przekazać całemu światu, kolejni papieże zachowują milczenie w tej kwestii.
Obecnie możemy przytoczyć pełny tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, będący tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s. Łucji, opublikowany w książce znanego pisarza katolickiego Stefana Budzińskiego Pt. „Dotknięcie Boga”. Wyd. Adam, Warszawa 1995 r. Który informuje: „Obecnie dysponuje pełnym tekstem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s. Lucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on wprawdzie z oficjalnych źródeł kościelnych, lecz jest wysoce wiarygodny.
(Przekazał Stefanowi Budzyńskiemu sam papież Jan Paweł II, do opracowania i ogłoszenia drukiem w Polsce, tekst całość orędzia fatimskiego przetłumaczonego z oryginału portugalskiego s. Łucji”. Niektórzy księża odmawiają przyjęcia tekstu „Fatimy 1917”, z tekstem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej i „Słowami” Pana Jezusa skierowanymi do ludzi, którzy ocaleją z „Potopu”, a za pewien czas, czeka drugi „Potop”, który będzie wywołany uderzeniem w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego „Głazu” wielkiego jak góra, rozpalonym w powietrzu do czerwoności.)
Obecnie w Adwencie, są czytane w Kościele wersety z Biblii Apokalipsy, dotyczące tego głazu, który ma wtargnąć w obszar ziemi, i potopu spowodowanego, wyłonieniem się „Nowego lądu” z głębin morskich:
Rozdział 8, 8., i 9., werset i rozdział 21, 1., werset., „I morza już nie ma”.

O to, jej pełna treść TRZECIEJ TAJEMNICY FATIMSKIEJ.

Nie bój się, droga córką! Mówi do ciebie Matka Boża i poleca ci ogłoszenie tego orędzia na cały świat. Czyniąc to, napotkasz silny sprzeciw. Słuchaj dobrze i uważaj na to, co ci powiem. Ludzie powinni się poprawić. Pokornymi modlitwami winni prosić o odpuszczenie popełnionych grzechów. Chcesz bym dała ci znak, aby każdy przyjął Moje słowa, które wypowiadam do ciebie, a przez ciebie do całego rodzaju ludzkiego. Widziałaś cud słońca i wszyscy razem z tobą: chłopi, mieszczanie, uczeni, dziennikarze, świeccy i księża.
Teraz głoś w Moim imieniu: Wielka kara spadnie na cały rodzaj ludzki, nie dzisiaj, nie jutro, ale w drugiej połowie XX wieku (papież Jan Paweł II, błagał Pana Jezusa, o cofnięcia kary, która ma dotknąć cały świat. Otrzymał tylko przesunięcie daty kary na XXI wiek ). Objawiłam to już dzieciom w La Saiette: Melanii i Maksyminowi, a dziś powtarzam to, tobie, ponieważ rodzaj ludzki zgrzeszył przeciwko Bogu, który go stworzył. W żadnej części świata nie ma porządku i szatan króluje na najwyższych stanowiskach, wyznaczając bieg rzeczy. Ostatecznie uda mu się usytuować na szczycie Kościoła. Uda mu się zwieść umysłowość wielkich naukowców, którzy wymyślają bronie, jakimi będzie możliwe zniszczenie w ciągu kilka minut większej części ludzkości.
Będzie miał władzę nad przywódcami rządzącymi narodami i będzie ich podżegał do produkowania ogromnych ilości tych broni.
Jeżeli ludzkość nie będzie potrafiła im się przeciwstawić, przez moralną odnowę ducha i pokuty, będę zmuszona uwolnić karzące ramię Mojego Syna.
Jeżeli wielcy tej ziemi i kościoła nie będą chcieli temu przeszkodzić, to sama zażądam od Boga Ojca, by spadła na ludzi wielka kara. Wiedz o tym teraz, że Bóg ukarze ludzkość z większą surowością, niż to uczynił w czasie potopu. Przyjdzie czas czasów, koniec wszystkich czasów, jeżeli ludzkość się nie nawróci. Jeżeli wszystko zostanie tak jak teraz lub będzie jeszcze gorzej, to wielcy tego świata zginą z małymi i słabymi.
Również dla Kościoła przyjdzie czas wielkiej próby. Kardynałowie przeciwstawią się kardynałom, biskupi biskupom. Szatan będzie chodził w ich szeregach, a w Rzymie nastąpią wielkie zmiany. To, co jest skorumpowane-upadnie i nie powstanie więcej. Kościół zostanie zasnuty ciemnymi chmurami,
a świat wstrząśnięty strachem, Nadejdzie czas, gdy król, kardynał, biskup nie będzie oczekiwał tego, który przyjdzie, aby osądzić według planów Boga Ojca
Wielka wojna wybuchnie w drugiej połowie XX wieku (na prośby papieża Jana Pawła II, Pan Jezus przesunął datę kary na XXI wiek).
Ogień i dym spadną z nieba, wody oceanów zamienią się w parę, a piana podniesie się i wszystko zatopi. Miliony ludzi będą ginąć z godziny na godzinę, a ci, co zostaną przy życiu, będą zazdrościć umarłym.
W jakąkolwiek stronę zwróci się wzrok, tam będzie smutek, nędza i ruiny we wszystkich krajach. Czas ten coraz bardziej się zbliża i przepaść poszerza.
Dobrzy zginą razem ze złymi, wielcy z małymi, książęta Kościoła, że swoimi wiernymi, rządzący państwami z ich własnymi narodami. Wszędzie szerzyć się będzie śmierć z powodów błędów popełnionych przez służących szatanowi, który w tym okresie będzie rządził światem. W końcu ci, którzy przeżyją wszystkie wydarzenia, będą żyli i głosili na nowo chwałę Bogu. Będą Mu służyć jak kiedyś, gdy świat nie był zepsuty.
Idź, moja mała i głoś to! Ja w tym celu będę zawsze przy twoim boku, aby ci pomagać."Komentarz: treść Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, ogłosił Stefan Budzyński w 1995 roku w książce Pt. „Dotknięcie Boga” na str. 73 – 74, w artykule „Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica Fatimska”. Po otrzymaniu tłumaczenia z oryginału portugalskiego s. Łucji, od papieża Jana Pawła II, który polecił mu wydrukować część orędzia: tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.

Dalsze części orędzia, otrzymanego od papieża Jana Pawła II, została
opracowaniu przez Stefana Budzyńskiego i wydana drukiem w książce Pt. „Przepowiednie dla świata”, między innymi przepowiedniami FATIMA 1917.

Ja Wanda Stańska-Prószyńska, znałam już „Kary, które dotkną świat, podczas trzeciej wojny światowej”. W latach 1935 – 1943, zostały przekazane w objawieniach Matki Bożej Maryi, na łąkach wsi Przygody i tam zostałam powołana, przez Matkę Bożą Maryję, aby mogła się mną w przyszłości posłużyć, co czynię informując rządy państw, których dotknie „POTOP”.

Następna część orędzia fatimskiego, zapisanego przez siostrę Łucję i zapieczętowane w 1953 roku, które zostały doręczone papieżowi Piusowi XII.
Z notatką s. Lucji „po roku 1960, można ogłosić je całemu światu”.

Papież Jan Paweł II, przetłumaczony tekst z oryginału portugalskiego s. Łucji dotyczący całości orędzia, i inne późniejsze orędzia fatimskie, przekazał pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu do opracowania i wydania drukiem w Polsce.Przewidywany przebieg TRZECIMI WOJNY ŚWIATOWEJ.

„Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwo będzie straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas II wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror.
Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzucą bomby
jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej
w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się później zemści na samych Chińczykach. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach tak, że Rosja będzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potężne desanty będą lądować w głębi kraju.
Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do wojny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycięstwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlantyckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi się na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Wielkiej Brytanii ( Irak, Turcja Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami..
To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympatia zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji.
Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszystkie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczędzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powstaną przeciw Rosji i przyłączą się do nich.
W języku chińskim będzie się to, nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawiedliwości.
Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom.
Walczyć z sobą będą również Niemcy, a Rosja wywrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Rosjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne bezpośrednio zagrożone narody. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosztem innych wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.
Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stopniu Łotwa i Estonia. Białoruś Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miłosierdzie Boże, pozostanie Polska.
Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie, aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy.
Zjawiska atmosferyczne, które pokażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapowiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu objawieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem,
że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia , aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała Ręka Pana. Sprawiedliwość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie.
Kataklizmy ugaszą wojny, i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miłosierdzie Boże.Komentarz-wyjaśnienia dotyczą spisanego przez s. Łucję orędzia Matki Bożej:
„Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej”.

W orędziu spisanym, przez siostrę Łucję, często nie ma ciągłości akcji,
aby można zrozumieć, czego dotyczy, wprowadzam poniżej wyjaśnienia.
W Biblii-Apokalipsie w rozdziale 17, 1., do 18., wersetu, jest spisane przez św. Jana apostoła i zaszyfrowany przekaz od Boga Ojca, a dotyczący Chin. Ludzie, którzy przedtem wierzyli w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, odeszli wiary w Boga. Chiny naród niewierzące w Boga, ma, za zadanie podczas wojny zniszczyć tych, co wierzyli przedtem w Boga Ojca, a teraz odeszli od Boga i czynią źle, i Żydów, którzy nie chcą uznać Pana Jezusa za Syna Boga Ojca i zamordowali Go wieszając przybitego do krzyża.

Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Chiny jak podane jest Biblii-Apokalipsie otrzymują do pomocy-diabły na krótki „Czas”, aby przetrwać i zwyciężać, podane jest o tym w rozdziale 20, 2., i 3., werset. Wojsko chińskie uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja będzie zmuszona walczyć na całej granicy z Chinami, a jednocześnie potężne desanty chińskie będą lądować w głębi Rosji.
Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do wojny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycięstwa. Stany Zjednoczone AP., podpisali z Chinami układ, nie udzielanie pomocy wojskowej Rosji, w zamian nie włączenia wyspy Tajwan do Chin. Ponieważ Chiny przygotowywali się do wojny z Rosją o tereny konieczne do szybszego rozwoju gospodarczego Chin, analizowali przyczynę przegranej wojny przez Niemcy. Doszli do wniosku że należy USA, wykluczyć z udzielenia pomocy wojskowej Rosji. Dlatego zawarli z USA umowę, aby Stanu Zjednoczone nie udzielili pomocy wojskowej Rosji. Niemcy pod czas II wojny światowej szli od zwycięstwa do zwycięstwa, bo otrzymali pomoc diabłów do przetrwania i zwycięstw na „Czas” 42 miesięcy od 23 sierpnia 1939 r., do 22 lutego 1943 r.
Chiny i Niemcy podczas zapowiedzianej wojny, też otrzymają pomoc diabłów, na krótki „Czas”.
Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlantyckiego. Niemcy podpisali ze Stanami Zjednoczonymi AP, układ atlantycki – o wzajemnej pomocy na wypadek wojny, Pomoc dla Niemców, że strony Ameryki skupi się na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Wielkiej Brytanii (Irak, Turcja Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. Chiny po wojnie z Rosją, wydadzą wojnę: krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, aby zdobyć ich tereny i pokłady roponośne, Południowej Europie, żeby wymordować ludność białą i dotrzeć do Brukseli, przy tym rzucą pociski jądrowe na cały świat.
To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. Niemiecka partia NPD, której szefem jest Pan Udo Voigt, dąży do ziszczenia idei Adolfa Hitlera, utworzenia „Wielkich Niemiec”. Aby ziścić dążenia do utworzenia „Wielkich Niemiec”, musi partia NPD dojść do władzy w Niemczech i wydać wojnę: Polsce i Rosji, w celu odebrania od Rosji dawnego Królewca- Kaliningradu, podczas wojny Chin z Rosją, po zdobyciu Królewca i pokonaniu w ciągu krótkiego czasu Polski i wymordowania ludności polskiej, która nie zdąży opuścić granic Polski. Niemcy wydadzą wojnę Czechom i Słowacji. Ludność, nie niemiecka będzie wymordowana lub opuści granice swego kraju. Następnie Niemiecka partia NPD, wyda wojnę: Litwie Łotwie Estonii, Danii i włączy Austrię do „Wielkich Niemiec”. Dążenia partii NPD i jej szefa byłyby spełnione, gdyby nie wspólna obrona Polski, Czech i Słowacji. Podane jest niżej: Polska Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom.
Rząd Polski nie chce przyjąć do wiadomości zagrożenie Polski ze strony Niemiec, czeka Polskę najazd wojsk Niemieckich i mord ludności polskiej.
W swej nienawiści Niemcy nie zorientują się, że sympatia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji.
Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Rosja po przegranej wojnie na wschodzie, odbije z rąk niemieckich Kaliningrad- Królewiec, którego ludność Niemcy wymordowali. Armia rosyjska wtargnie na teren Niemiec. Walczyć z sobą będą również sami Niemcy, obecny rząd w Niemczech w przypadku obalania ich władzy, przez partię NPD, będzie się bronił, a Rosja wywrze na Niemczech,, całą swoją wściekłość, za cios zadany z tyłu atak wojsk niemieckich na Kaliningrad, podczas wojny Chin z Rosją. za porażki na wschodzie, za widmo klęski. Dopiero kiedy Rosjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne bezpośrednio zagrożone narody Rosjanie będą zmuszeni wycofać się na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast (niemieckich).
Zaznają też klęski: Ukraina i Litwa, a w mniejszym stopniu: Łotwa i Estonia. Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miłosierdzie Boże, pozostanie Polska. Do Polski, do Lichenia koło Konina, ma zostać przeniesiona Stolica Piotrowa z zniszczonego Rzymu i Watykanu, przez potworne trzęsienia ziemi i wybuch wulkanu Wezuwiusza, a potem przez wojsko chińskie, które wtargnie na teren Europy Południowej, aby mordować ludność rasy białej.
Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie, aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. To fragment końcowych walk między wojskiem chińskim, a wojskiem sprzymierzonym, broniącym się już na terenie Kaukazu. Uderzenie z Iraku i krajów Arabskich wojsk Amerykańskich, umożliwi wspólnie z wojskiem: Angielskim, Tureckim, Irackim i Irańskim, pokonać armię Chińską.
Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie, już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapowiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu objawieniach
Dnia 09 marca 2008 roku, zostały przekazane Słowa Boga Ojca, w Kościele przy ul. Gwiaździstej 17, podczas mszy św. Usłyszałam te Słowa skierowane do omie, była ze mną obok moja córka Hanna i nic nie słyszała.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest znakiem początku Apokalipsy”.

O początku Apokalipsy decyduje sam Pan Jezus.
Te Słowa od Boga Ojca słyszała – Wanda Stańska-Prószyńska. Innej żadnej daty nie ma, początku Apoklipsy. Znak na niebie, zapowie początek Apokalipsy, który zacznie się od wojny Chin z Rosją, o tereny w Azji, należące do Federacji Rosyjskiej.

ZNAK, ten ma się pokazać na niebie, kiedy nie będziemy się go spodziewać i zwali ludzi na kolana. (Słowa Pana Jezusa w rozmowie z Anną, z książki Pt. „Boże Wychowanie”)

Wzajemna nienawiść wróci do ludzi w całej swej grozie i ohydzie, to wypuszczone diabły z Czeluści wywołają w ludziach nienawiść, aby wzajemnie się mordować. W rozdziale 20, 3., podane jest - a potem ma być na krótki czas uwolniony ( pięć miesięcy).
Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miłosierdzie Boże.


ZABURZENIA W PRZYRODZIE.

Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dalsze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się, aż do bardzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduję katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy będą ewakuowane.
Wybuchy Etny i innych wulkanów, spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze popiołów, huragany, ulewy i powodzie. Zmieni się konfiguracja brzegów półwyspu Apenińskiego, Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Zapadnie się we Francji Marsylia.
Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodują największe zniszczenia brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Południowej) i Afryki. Najbardziej
jednak ucierpi Europa ,USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się.
Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Holandia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną zalane morzem, które wtargnie w dolinę Renu.
W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oceanu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, że muszą odpokutować własne postępowanie i zostaną zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbardziej tolerujące bezprawie.
Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie przybrzeżne. Mniej ucierpi Norwegia,
W Szwajcarii nastąpią ruchy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich. Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowane od nowa. Na Bałkanach wystąpią lokalne trzęsienia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone.
Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi,
Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie centrum. Paryż się odbuduje.
W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczucia – to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.
Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszystkich Polaków będących na ziemiach niemieckich – jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleje prawie cały kraj. Nad Niemcami zostanie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda – zbuntują się, gdyż skalane zostaną nieprawością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a wiec teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną.
Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, które zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna Oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą. Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zostanie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni Południa zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry.
Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jeszcze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla siebie.Komentarz: do części orędzia fatimskiego „Zaburzenia w przyrodzie”

Fragmenty zdarzeń podane w tym orędziu jest wiele: wybuch wulkanu Etny, zniszczy całą wyspę Sycylię zalewając olbrzymią ilością lawy i zasypując popiołami. Wygasły wulkan Wezuwiusz, potwornymi wstrząsami i wybuchem zniszczy olbrzymie tereny wokół siebie Rzym i Watykan oraz wyspy na morzu. Głębinowe wstrząsy pod dnem Morza Śródziemnego spowodują trzęsienia ziemi na lądzie, i w górach. Wystąpią ruchy górotwórcze na terenie Alp francuskich w Szwajcarii i na terenie Alp włoskich. W Niemczech zapadanie się płyta głębinowa pod dnem Renu, na terenie Westfalii, wiele miast dużych ulegnie zniszczeniu.
Na Morzu Śródziemnym głębinowe ruchy płyt podmorskich, naciskanych przez ląd Afryki, wywoła wysokie fale morskie „tsunami”, które runą z olbrzymią siłą na wyspy i brzegi lądów powodując olbrzymie zniszczenia. Na teren Morza Śródziemnego wtargnie wojsko chińskie, jak szarańcza, żeby niszczyć tereny zamieszkałe przez ludność białą i ją mordować.
Od Północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi.
(Ten fragment dotyczy wyłonienia się „Nowego dużego lądu” z głębin Morza Arktycznego. Matka Boża Maryja informuje, że w ciągu kilku tygodni, dno morskie z głębokości około 4 300 metrów, zostanie wydzwignięte do góry, aby stać się „Nowym dużym lądem”. Nad dnem morskim zalega woda i lód. Wody jest bardzo dużo. Woda ta spłynie na lądy stykające się z morzem i do mórz ze sobą połączonych, podnosząc w nich poziom wody i zatapiając tereny stykające się z Morzem Arktycznym do dużej wysokości powodując – POTOP.
Żeby zrozumieć przekazane przez Matkę Pana Jezusa Maryję, orędzia, które są w Biblii-Apokalipsie zaszyfrowane przez św. Jana, który zapisał objawienia, od Boga Ojca w 95 roku nowej ery i teraz po latach (2009 – 95) i teraz po 1914 latach ma to, się stać. Podane jest w rozdziale 21, 1., werset:
I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza
ziemia przeminęły i morza już nie ma.
Ten werset dotyczy Potopu półkuli Północnej. Morze Arktyczne i inne morza na samej północy przestaną istnieć. Dno morskie wydźwignięte razem z wodą i lodem, zostanie „Nowym dużym lądem”, na północnej półkuli ziemi. Woda morska, która jest nad tym dnem, po wydźwignięciu jej do góry spłynie i podniesie poziom wody w morzach i oceanach, tam gdzie spadnie na ląd, spowoduje zatopienie lub zalanie terenów nizinnych. Woda ta, rozpłynie się na dalsze tereny. Poziom wody na zalanych terenach będzie się powoli obniżał.
Matka Pana Jezusa Maryja, chce jak najwięcej ludzi uratować z POTOPU, zwraca się do ludzi wierzących w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, lub, którzy uwierzą, aby wciągu 30 dni od ukazania się znaku na niebie, opuścili teren swego zamieszkania zagrożonego potopem i przenieśli się na tereny wyżynne-górzyste, lub do innego państwa. Wysoka fala-żywioł pędzącej ściany wody morskiej, przepłynie zalewając i zatapiając tereny brzegowe lądu, kto nie opuści, utonie w lodowatej wodzie. Woda płynąc rozleje się po morzach i oceanie, podnosząc w nich poziom wody nawet o kilka metrów. Nizinne tereny brzegowe mogą zostać zatopione, jeżeli woda w morzu i oceanie będzie miała wyższy poziom, niż ląd.
Wracam do miejsca, gdzie zostało przerwane – czego dotyczył ten przekaz Matki Bożej w orędziu.
Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Oceanie Atlantyckim i a Morzu Karaibskim
Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Ten fragment orędzia dotyczy upadku „Obcego ciała z kosmosu-głazu”, w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Na ten fragment, w „Zaburzeniach w przyrodzie”, zwróciła mój uwagę Matka Boża Maryja. Tu jest tylko wspomniane, że wiele wysp na Morzu Karaibskim ucierpi i że to dotyczy Morza Karaibskiego. W Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, podane jest-Ogień i dym spadną z nieba, wody oceanów zamienią się w parę, a piana podniesie się i wszystko zatopi.
Podane jest w „Biblii-Apokalipsie” w rozdziale 8. 8., i 9 ., werset, cytuje.
I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została
W morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią
i wyginęła w morzu trzecia cześć stworzeń – te, które mają duszę
- i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu.
Tak opisał św. Jan apostoł, upadek „Obcego ciała z kosmosu- głazu”. Że to ma być głaz-skała, bardzo duża, jeżeli św. Jan nazywa góra płonąca ogniem.
Głaz-skała podał Padro Pio, po wejściu w atmosferę ziemi, będzie się nagrzewała na skutek oporu powietrza, do bardzo wysokiej temperatury nawet topienia. Oderwane rozpalone fragmenty skały spadną na ziemię, na Paryż we Francji, powodując pożary i obracając Paryż w ruinę.
Są podane dwa punkty, Paryż i wyspy na Morzu Karaibskim. Głaz-skała, będzie przelatywała nad Azją i Europą i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego.
Kto jeszcze będzie na wyspach Morza Karaibskiego i brzegach trzech Ameryk, nie ma szansy ratunku. Gorące powietrze spowoduje pożary, gotująca woda w oceanie i bardzo wysoka fala uderzeniowa, powstała po upadku w wodę Głazu-skały, zniszczy wszystko na wyspach i na brzegach lądu trzech Ameryk.
Wcześniej na teren Morza Karaibskiego, wtargnie jeszcze wysoka fala wody morskiej z POTOPU, rozleje się po morzu, podnosząc poziom wody w morzu i zatopi nizinne tereny wysp i brzegi lądów trzech Ameryk.
Bardzo się martwi o tych ludzi Matka Boża Maryja, zamieszkałych na wyspach i brzegach lądu Morza Karaibskiego. Zwróciła się do mnie. żeby tych ludzi drogich Jej sercu ratować.
Jak ratować, jeżeli papieże nie chcą ogłosić „Orędzi” fatimskich. Księża nie chcą, przyjąć Fatimy z Trzecią Tajemnicą Fatimską.
Wydając na 1/ 3 ludności świata wyrok śmierć. Tak podane jest, ponad 2 miliardy ludzi ma zginąć w ciągu okresu Apokalipsy – w ciągu około 9 miesięcy.

A może papieże w ten sposób, uniemożliwią wykonanie Panu Jezusowi „Testamentu” Boga Ojca zapisanego w „Biblii-Apokalipsie, żeby uratować świat?

Ja Wanda Stańska-Prószyńska, powołana przez Matkę pana Jezusa Maryję, mając 10 lat, do usłużenia Jej na ziemi, pragnę wykonać każde polecenie dobrze, wiem, że bez pomocy Matki Bożej Maryi nic nie mogę zrobić. Nie składam rąk, ale szukam innych ludzi, którzy wierzą, więc pomogą.
Potrzebne są tłumaczenia informacji o zagrożeniu ludności i gdzie mają się przenieść, na języki obce. Koszt str. około 100 zł pl. jednej strony wycenia tłumacz przysięgły, obliczając punkty tłumaczenia..
Północna część Ameryki Południowej, cała Ameryka Środkowa i Ameryka Północną, szczególnie Stany Zjednoczone, zostaną zniszczone uderzenie „Głazu-skały” z kosmosu w wodę Oceanu Atlantyckiego. Zależy, w którym miejscu spadnie w wody oceanu i uderzy w dno, powodując trzęsienia głębinowe ziemi po obu stronach Ameryk. Może dojść do chybotania ziemi, i potwornych fal morskich „tsunami’, które runą z olbrzymią siłą na lądy i wyspy, Morza Karaibskiego, Ameryk, Afryki i Europy. Z wtargnięciem „Głazu-skały” w obszar ziemi, jest zatrucia powietrza gazami na całej Ziemi. Należy przebywać w pomieszczeniach zamkniętych


Późniejsze orędzia przekazane siostrze Łucji.

Nie ulega wątpliwości, że treść Tajemnicy przekazanej 13 lipca 1917 roku, była znacznie skromniejsza od wersji znanej obecnie. Łucja będąc już w klasztorze w Coimbrze, miała dalsze objawienia Matki Bożej, podczas której otrzymywała kolejne orędzia. Niewykluczone, że tak działo się do jej śmierci.
Częściowo światło rzucają na tę sprawę przesłania, jakie ś. Łucja przekazała za pośrednictwem o. Augustyna Fuentesa. Zakonnik ten postulował rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Hiacynty i Franciszka. Nieoficjalnie wiadomo, że papież Jan Paweł II zamierza wynieść na ołtarze tych dwoje wizjonerów w 2 000 roku
Orędzie Matki Bożej z 1954 roku

W 1954 r. Matka Boża ukazała się s. Łucji w klasztorze. Wyglądała pięknie i dostojnie. Powiedziała wówczas do swej powiernicy:

„Córko Moja, Matka Twa Mówi do Ciebie”

Oblicze Najświętszej Panny było smutne i dwie łzy ukazały się na Jej policzkach. Mówiła dalej:

„Słuchaj uważnie, co powiem, i powtórz to całemu światu: ludzie mimo wielokrotnych ostrzeżeń nie powracają do Boga, opierają się łasce, nie słuchają Mego głosu. Nie miej żadnych wątpliwości, co do tego, co ci powiem dalej. Słowa Moje są bardzo jasne i musisz je powtórzyć wszystkim.
Dni ciemne i straszne się zbliżają. Ludzkość otoczona jest gęstą mgłą licznych i ciężkich grzechów rozlanych na całej ziemi. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ludzie opierają się wezwaniu nieba Bluźnią Bogu, żyjąc w błocie. Spójrz, córko – Moje Serce przywalone jest cierniami grzechów. Twarz moja zniekształcona bólem, a oczy pełne łez.
Przyczyną Mego smutku jest wiele dusz ginących na wieczność. Przywódcy narodów dużo czynią i mówią na temat pokoju, a tymczasem cały świat wkrótce znajdzie się w ogniu wojny. Cała ludzkość popadnie w smutek, bo sprawiedliwość Boża musi się wypełnić.
Wypadki są bliskie. Straszne będą przewroty na całej ziemi. Ludzie, tak jak za czasów potopu, zatracili drogę do Boga, kierują się duchem szatana. Księża powinni łączyć się w pokucie i modlitwie, szerzyć nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. Godzina Moja jest bliska. Jeżeli księżą przyjmą to wezwanie i łączyć będą swoje łzy z Moimi łzami, otrzymają łaski dla zbawienia grzeszników.
Przekaż, córko, To Moje ostrzeżenie, ale wszyscy dowiedzieli się, że
kara jest blisko. Sprawiedliwość Boża wisi nad światem i nad ludzkością, której grzechy zostaną obmyte własną krwią przez zarazy, głód, trzęsienia ziemi huragany i wojny Ludzie nie wiedzą o tym wszystkim i nie chcą wierzyć, że Moje łzy są znakiem, aby ich ostrzec i uprzedzić o strasznych wypadkach wiszących nad światem.
Jeżeli ludzie nie poprawią się, straszny ogień spadnie z nieba i ludzie ukarani zostaną stosownie do długów zaciągniętych wobec Sprawiedliwości Bożej. Kara będzie straszna, bo niebo połączy się z ziemią, aby dokonać zniszczenia. Jedne narody zostaną oczyszczone, inne znikną zupełnie”.
„A co stanie się z Włochami?” – zapytała Łucja.
„Włochy przejdą wielką rewolucję i w niej się oczyszczą.
Tylko częściowo zostaną uratowane. Miłosierdzie Boże będzie wielkie dla grzeszników skruszonych, zwracających się do Mojego Macierzyńskiego Serca.
Powtórz to Moje ostrzeżenie, aby mogli odpokutować, powrócić do Boga i tak uniknąć tych strasznych kar.
Kiedy to się stanie, córko Moja, czas już niedaleki, kiedy ludzie najmniej będą się tego spodziewali. Sprawiedliwość Boża wypełni się. Moja miłość do grzeszników jest wielka. Wszystko czynię, aby mogli się zbawić.
Spójrz na Mój płaszcz - jaki wielki – gdybym nie była pochylona nad światem, nie strzegła i nie broniła go Matczyną miłością, burza ognia spadłaby już na narody tej ziemi. O Matko Moja - gdy nie widziałam Cię w takim płaszczu.
Patrz: ręką prawą okrywam i chcę uratować grzeszników, a lewą powstrzymuję
wiszącą sprawiedliwość Bożą, aby przedłużyć jeszcze czas miłosierdzia. Wszystkim daj znak, że godzina Maryi jest bliska i że wszyscy, którzy odmawiać będą modlitwy z żywą wiarą i ufnością, zbiorą obfite owoce. Mów często, z rękami złożonymi na krzyż, na stępującą modlitwę:
Królową Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”.SŁOWA PANA JEZUSA

Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nieodwracalna. Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce.
To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi.
Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym słowom, niech się niczego nie boją, bo ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.
Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki. Uważajcie: ostatnia noc (druga noc) będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu.
Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Pana Jezusa o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.
Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą pokój na ziemi.
Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenie świata.
Jedna trzecia ludzkości zginie."


Komentarz: do „Słów” Pana Jezusa. Jakiej kary dotyczą „Słowa” Pana Jezusa? Podana informacja przez Pana Jezusa,skierowana do ludzi, w której przekazuje Pan Jezus, że dotknie ludzkość kara. Podaje Pan Jezus, jak należy się zachować, żeby ocalić swoje zycie. To musi być potworna kara, jeżeli ludzie muszą być w zamkniętym pomieszczeniu i się tylko modlić i prosić Matkę Bożą o ratunek, przez trzy dni. O tej karze mówiła matka Boża Maryja w objawieniach w latach 1935- 1943. że trzeba palić poświęcone świece.
Jakiej strasznej kary dotyczą Słowa Pana Jezusa?
Jest tylko wspomniane w części orędzia „Zaburzenia w przyrodzie”. Cytuje: „Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się”.
Analizując ostatnie zdanie, „że te zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin”.
Ludzie, żeby ocalić swoje życie powinni być zamknięci przez trzy dni w swych domach z zasłoniętymi oknami i palącą się poświęconą świecą. Nie żarówką oświetlającą mieszkanie. Zapytałam o to Matkę Bożą Maryję, siedząc na łóżku i odmawiając różaniec. Moje ciało dalej siedziało na krawędzi łóżka z różańcem w ręku, a Wanda pytała Matkę Bożą Maryję, będąc poza ciałem, i wędrowała widząc przykłady: 1. samochód jadący zatrzymał się koło mnie i nie chce dalej jechać, mimo, że kierowca próbuje go uruchomić, wychodzi z samochodu kierowca podnosi maskę samochodu zagląda pod maskę samochodu i pada martwy.
Dalej pytam Matkę Bożą Maryję, dla czego trzeba palić świecę i dlaczego zmarł kierowca samochodu. 2. Jestem nad wodą, nadlatuje hydroplan, usiadł na wodzie, pilot próbuje go uruchomić, nie może, wychodzi na zewnątrz i pada martwy. Dalej nie rozumiem, dlaczego musi się palić świeca przez trzy dni, mając dwa trupy pytam dalej Matkę Bożą Maryję.3. Dla czego poświęcona świeca musi się palić przez trzy dni. Teraz jestem w kopalni węgla w chodniku czarno wszędzie. Górnik ma lampę górniczą, w której pali się świeca, idziemy chodnikiem, górnik patrzy, że świeca zaczyna gasnąć, mówi musimy wracać dalej niema tlenu w powietrzu. Przepraszam, dopiero zrozumiałam, że świeca paląca się, wskaże nam jakie jest powietrze w pomieszczeniu, w którym będziemy, bo na zewnątrz jest zatrute powietrze„Metanem” i nie ma czym oddychać. To też wskazała mi Matka Boża skąd znajdzie się „Metan” w powietrzu. Miałam włączony telewizor na 12 kanale. W głębinach morskich leżą martwe ciała wielorybów, rekinów i innych zwierząt, z rozkładu martwych ciał wytwarza się gaz Metan. Do tego morza wpada rozpalony „Głaz z kosmosu”, i uderza w dno morskie, następują trzęsienia głębinowe dna morskiego i ruch głębinowej wody, metan wydostaje się na powierzchnię, jest gazem trującym.
Tylko w przepowiedni Padro Pio znalazłam podpowiedz „ Padro Pio przekazuje wszystkie „Słowa „Pana Jezusa i dodaje „Waszym zadaniem i obowiązkiem jest wskazać na nadchodzące niebezpieczeństwo, ponieważ nie będzie usprawiedliwienia, że nie wiedzieliście. Niebo długo bowiem czeka i ostrzega, a ludzie się tym nie przejmują.
„ Gdy będzie za późno, wyłoni się duży głaz, z białej mgły poprzez noc”.
To naprawdę straszna tragedia dla ludzi na ziemi, zamieszkałych na terenie trzech Ameryk i na około 600 wyspach Morza Karaibskiego.
W Biblii-Apokalipsie podane jest w rozdziale 8, 8., i 9., werset: cytuje.
I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze
rzucona, a trzecia część morza stała się krwią
i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń- te, które mają duszę
-i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu.
Te wersety przekazują straszną tragedię, którą dotknie ziemię i ludzi na nich.
Padro Pio przekazuje, „wyłoni się duży głaz, z białej mgły po przez noc - uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego
Naukowcy podają, że uderzenie skały bardzo dużej z kosmosu, wiele miljonów lat temu w półwysep Jukatan, zniszczył wysoką temperaturą dawne życie na całej ziemi – Dinozaury.
Prawdopodobnie będzie to duży kawał skały-głaz, który wtargnie w obszar ziemi. Pod wpływem oporu powierza, będzie się nagrzewał do bardzo wysokiej temperatury, zmniejszał szybkość spadania i topiąca skała będzie pękała i oderwane kawałki skały, po spadnięciu na ziemi spowodują pożary.
Za spadającym głazem napłynie nagrzane bardzo gorące powietrze, będzie zabójcze dla ludzi i zwierząt mieszkających na wyspach Morza Karaibskiego.

Wanda Stańska-Prószyńska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz