sobota, 7 lipca 2012

Przekaz Boga Ojca z nieba dotyczący Kościoła Katolickiego i zamachu na człowieka będącego na wysokim stanowisku, którego śmierć wywoła wojnę


Oba przekazy już się częściowo dokonały.

Ja Wanda Stańska-Prószyńska, otrzymałam trudne zadanie dnia 28 grudnia 2011roku z nieba od Boga Ojca, dotyczące „Zamachu na człowieka będącego na wysokim stanowisku, którego śmierć wywoła wojnę”.

Kim jest człowiek, którego jest zagrożone życie i ma potem wybuchnąć wojna?

Czy ta przepowiednia dotyczy Polski, naszego rządu: prezydenta Bronisława Komorowskiego, czy może premiera Donalda Tuska, a może kogoś innego, będącego na wysokim stanowisku w Polsce?

 Premier Donald Tusk, doszedł do władzy w Polsce, zakładając z innymi obywatelami partię prawicową „Platformę Obywatelską”. A by być u władzy
eliminuje z partii swych przeciwników.
Swoją współpracę w Unii Europejskiej opiera na Niemczech. Przypuszczam, że jest członkiem partii hitlerowskiej NPD, opierając się na treści zawartej w Apokalipsie. W Apokalipsie jest podane, że dążeniem partii hitlerowskiej NPD, jest utworzenie „Wielkich Niemiec”, przez włączenie do Niemiec: terenów Polski, bez ludności Słowiańskiej. „Ludność Polski czeka zagłada, lub opuszczenie Polski”. Co wymyślili Niemcy i przekazali Donaldowi Tuskami jak pozbyć się ludności Polski?

 Uchwalić ustawę dotyczącą wybuchu groźnej „Epidemii”, na terenie Polski, w której będą przymusowe szczepienie ludności zamieszkałej w Polsce.  

Matka Boża Maryja ostrzega ludność Polski że, „Została uchwalona przez sejm w Polsce ustawa dotycząca - Epidemii, jaka może wybuchnąć pod koniec 2012 roku, na terenie Polski. Jak zostałam poinformowana, prawie wszyscy posłowie zgodnie uchwalili tą ustawę, nie przewidując groźnych jej skutków dla ludności Polski. „Przymusowe szczepienie całej ludności Polski”. Tak Niemcy chcą zlikwidować wszystkich mieszkańców Polski.

 Matka Boża Maryja ostrzega, że w zastrzykach zakupionych w wytwórniach Niemieckich, znajdą się bakterie wywołujące „Epidemie” i ŚMIERĆ całej ludności polskiej. To może też dotknąć, Słowacje, Czechy, Kaliningrad dawny Królewiec, Litwę, Łotwę, Estonię.              

Po zakończeniu „Epidemii”, z włączenie do Niemiec: terenów Polski, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Królestwa Danii, odzyskanego od Rosji Kaliningradu, dawnego Królewca i włączenie do Niemiec Austrii, nie będzie problemu. Zostaje tylko powołać cesarza na tron i już będzie potęga „Wielkie Niemcy”, tyko mówiąca po niemiecku.

Podane jest w Apokalipsie, że Polska wspólnie z Czechami i Słowacją, obronią się przed inwazją Niemiecką, bo grozi tym wymienionym państwom zagłada ludności.

Należy informować te państwa o zagrożeni zastosowania „Trucizny w zastrzykach, w celu wywołania Epidemii” i włączeniu ich terenów do Niemiec, już bez ludności.

 Polska i inne Państwa należą do Unii Europejskiej, żeby Niemcy hitlerowskie mogły zaatakować Polskę, muszą wypisać się z  Unii, o tym myśli Kanclerz Niemiec.

Czy może to być zamach na prezydenta Bronisława Komorowskiego?

Tego nie wiem, jest dobrze strzeżony prezydent Bronisław Komorowski. Gdyby do tego doszło, prawdopodobnie Rosja weszłaby do Polski i zajęła Polskę bez jednego wystrzału. Chyba strzelając tylko na wiwat. Armia Polska została zniszczona przez Donalda Tuska.

 Bronisław Komorowski jest agentem sowieckim i jest na zabranych  dokumentach na Litwie przez dziadka Osipa Szuszczykowicza, po zamordowanej rodzinie polskiej Komorowskich.

Czy wojsko rosyjskie opuści Polskę? Raczej nie wejdzie do Polski wojsko rosyjskie,  według przekazanych Słów Pana Jezusa do Mieczysławy Kordas.
„Granic Polski będą strzegli Aniołowie”

Czy  Zamach na człowieka będącym na wysokim stanowisku w Polsce, może dotyczyć kogoś innego, ktoś nie znany? Tak, wielu jest sławnych ludzi, prawdopodobnie Bóg wie, kto ma zginąć. Trzeba poczekać, aż to się stanie, gdyż  śmierci tego człowieka, spowoduje rozpoczęcie wojny. 

Przypuszczałam, że do zamach powinno dojść pod koniec maja, lub na początku czerwca 2012 roku, ze względu na początek przyszłej wojny.  Przekazałam tę informacje mailem znajomemu. Odpowiedź jego była zaskakująca – 16 czerwca może dojść do zamachu. Wieczorem po meczu w telewizji, mailem podał mi, ze Szwecji lotnik, że został zamordowany Gen. Sławomir Petelicki, twórca „GROMU”.

Już wiadomo, kto wyda wojnę. Jaką wojnę zwykłą czy „Biologiczną” ?  

NIEMCY...

Pan Bóg wybrał generała Sławomira Petelickiego, jako człowieka, który stanął w obronie Niepodległej Polski i poległ jako pierwszy w Jej obronie. Chwała Jego Pamięci.           
Opracowała: Wanda Stańska-Prószyńska
 Warszaw, dnia 20 czerwca 2o12 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz