środa, 4 września 2013

"Fatima 1917"- Trzecia Tajemnica Fatimska o Apokalipsie dotyczącej Polski

Wanda  Stańska-Prószyńska

          Przekazał mnie Bóg Ojciec, dnia  28 grudnia 2011 roku,
          że „początek wojny rozpocznie się od zamachu na
         człowieka będącego na wysokim stanowisku”.
       „Śmierć jego, będzie początkiem wybuchu wojny”

          

     „FATIMA  1917”  - TRZECIA   TAJEMNICA    FATIMSKA
          o Apokalipsie dotyczącej Polski
            
       W Orędziu  fatimskim, przekazanym  w  1917 roku, przez  Matkę Pana  Jezusa Maryję,  trójce dzieci w Fatimie: Łucji, Hiacyncie, Franciszkowi, Matka Boża Maryja  powiedziała - że „ Jeżeli ludzkość nie powróci do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i  Ducha Świętego, dotkną ich „Kary” przekazane                                
                         w Biblii – Apokalipsie”.

Matka Boża Maryja, poleciła siostrze Łucji spisania przekazanych treści Orędzi  fatimskich  i  w 1953 roku, dostarczyć papieżowi  Piusowi  XII, do Watykanu.

W  liście z notatką  siostry  Łucji na  kopercie  „Tajemniczego  dokumentu”, podano    że, po 1960 roku, można treść „Tajemniczego dokumentu”  ogłosić całemu  światu.

Papież  Pius XII,  po zapoznaniu się z treścią  „Tajemniczego  dokumentu’, był przerażony Jego treścią. Ponownie  Go  zapieczętował  i  zabezpieczył  dla swego  następcy.

Papież  Jan XXIII z treścią  „Tajemniczego  dokumentu”  zapoznał  się  dwa lata później. Był  wstrząśnięty treścią „Tajemniczego dokumentu”.  Stwierdził wówczas, papież Jan XXIII, że zapowiedziane w „Orędziu” straszliwe „Kary”, nie dotyczą Jego czasu. Polecił schować „Tajemniczy dokument”, wraz z innymi, najbardziej strzeżonymi tajemnicami watykańskimi i nie udostępniać na zewnątrz żadnych informacji na ten temat. Uważał bowiem, że opublikowanie „Orędzia”, mogłoby wywołać panikę na skalę światową.

Czy słusznie postąpił, papież Jan XXIII uniemożliwiając opublikowanie „Tajemniczego dokumentu” całemu światu?

Papież Paweł VI, po przeczytaniu „Treści tajemniczego dokumentu”, podtrzymał decyzje swoich poprzedników, uznając, że przez jakiś czas dokument ten powinien pozostać tajemnicą Watykanu. Papież Paweł VI wzbraniał się przed upublicznieniem „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, ale nie miał wątpliwości, że należy ją wykorzystać, przynajmniej częściowo, do zapewnienia pokoju na świecie. Nastąpiło to podczas tak zwanego „Kryzysu kubańskiego”. Zapoznanie z fragmentami „Orędzia” przywódców Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 1963-1964 przyczyniło się do zawarcia porozumienia pokojowego.

Papież Jan Paweł II po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” dotyczącą zamachu na  Jego życie 13 maja 1981 na placu św. Piotra, postąpił podobnie jak jego poprzednicy, odesłał dokument do sejfu, nie czytając napisu siostry Łucji na kopercie. Czas upływał, a „Orędzie” z Trzecią Tajemnicą Fatimską, nie ogłoszone całemu światu pozostawało w sejfie. Samo „Niebo” interweniowało w nocy 1982 roku, w apartamencie papieża Jana Pawła II. O tym jest podane w książce Stefana Budzyńskiego pt. „Dotknięcie Boga”, „Tajemnicza wizja Jana Pawła II”.
„Ze, źródeł kościelnych dowiedziałem się o dramatycznej wizji jaką przeżył Jan Paweł II na krótko przed kanonizacją o. Maksymiliana Kolbego. Jego sekretarz osobisty ks. prałat Dziwisz usłyszał głośno mówiącego papieża w Jego apartamencie. Był tym zaskoczony, gdyż wiedział, że oprócz papieża, o tej godzinie w rozkładzie dnia papieskiego nikt nie może być obecny, a ponadto Jan Paweł II nie miał zwyczaju samotnie modlić się na głos. Gdy usłyszał słowa papieża: „Proszę o miłosierdzie dla Polski”, wszedł do pokoju i ujrzał Ojca św. leżącego na podłodze, trzymającego twarz ukrytą w dłoniach. Z jego oczu spływały łzy. Ks. Dziwisz dotknął papieskiego ramienia, pytając: „Czy Waszej świątobliwości coś się stało”? Po chwili milczenia papież odpowiedział: „Nie, nic mi nie jest ! – To dlaczego, Ojcze święty płaczesz? zapytał ks. Dziwisz. – „Gdybyś ty widział to, co ja ujrzałem, też byś zapłakał”.

Można się tylko domyślać, że Najświętsza Maryja Panna objawiła papieżowi, Janowi Pawłowi II przyszłe i jak się wydaje tragiczne losy świata i Polski.            

Po tej dramatycznej wizji, papież Jan Paweł II, w 1982 roku, poprosił o przetłumaczenie w kilku językach i polskim  „Treści oryginału portugalskiego, Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”  przygotowanej przez siostrę Łucję.                                   

„Jeden egzemplarz tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, przekazał papież Jan Paweł II, Kardynałowi Jozefowi Ratzingerowi, prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary, do ogłoszenia przez telewizję, całemu światu.”                                         

Kardynał Józef Ratzinger wraz z trzema kardynałami, odmówił w 1982 roku ogłoszenia treści Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej całemu światu.

Kardynał  Ratzinger wyjaśnił, że „Trzecia Tajemnica Fatimska” jest jedynym proroctwem przechowywanym nadal w sekretnych archiwach urzędu, ongiś   zwanego „Świętym Officjum”.

Następnie pośrednio zanegował autentyczność tekstu wcześniej  rozpowszechnianego, oznajmiając, że, „Jak dotąd zapoznały się z tekstem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej „nie więcej niż trzy lub cztery osoby.

Dla tego budząca taki lęk, zapowiedź „Trzeciej wojny światowej”, określił kardynał Ratzinger jako pogłoski zupełnie pozbawione podstaw. Na pytanie, czy lektura tajemnicy nie wstrząsnęła nim? Kardynał odpowiedział „nie”. Następnie dodał, że nie zapowiada Trzecia Tajemnica Fatimska, żadnych katastrof w niedalekiej
przyszłości. Raz jeszcze podkreślił kardynał  Ratzinger, że tekst zapisany przez siostrę Łucję „żadną miarą, nie wykracza poza treści zawarte w Orędziu chrześcijańskim jako takim”.   

Taką  informacje udzielił kardynał Ratzinger niemieckiemu dziennikarzowi Peterowi Seewaldowi.

Dla tego nie została uznana wydana w Polsce Trzecia Tajemnica Fatimska na polecenie papieża Jana Pawła II. Papież w Watykanie nic nie mógł zrobić, gdyż byli przeciwni jemu, część kardynałów i duchowieństwo należąca do  satanistów i masonerii, która żądała odejścia papieża Jana Pawła II na emeryturę  

Treść Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej została ogłoszona całemu Światu w 2 000 roku,
po spotkaniu i rozmowie z siostrą Łucją.

Drugi egzemplarz tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, na język Polski, przekazał papież Jan Paweł II, polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu, do ogłoszenia drukiem w Polsce. Stefan Budzyński w książce Pt. „Dotknięcie Boga” informuje: „Obecnie dysponuje pełnym w przygotowaniem tekstem, III tajemnicy fatimskiej, będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s. Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi „On”, ze źródeł oficjalnych”.

Tekst  „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” został wydany przez Stefana Budzyńskiego w książce Pt. „Dotknięcie Boga” w artykule „Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska”, na str. 72-74.

Całość tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, otrzymane od papieża Jana Pawła II, Stefan Budzyński wydał w 1995 roku, w książce pt. „Przepowiednie dla świata” między innymi przepowiedniami, jest pt. „FATIMA 1917″. W skład „FATIMY 1917″, wchodzą otrzymane od papieża Jana Pawła II, też późniejsze „Orędzia” Matki Bożej Maryi, przekazane siostrze Łucji.

„FATIMA 1917″, to przekazany, przez Matkę Bożą Maryję „TESTAMENT” Boga Ojca, spisany w „Biblii nazywanej Apokalipsą”, przez Św. Jana, apostoła ucznia Pana Jezusa, w 95 roku nowej ery, gdy Św. Jan był zesłany na wyspę Patmos. Aby treść wizji, którą spisał św. Jan, w „Biblii”, była „Nieznana ludzkości”, św. Jan zaszyfrował je, wprowadzając wyrażenia od Proroków.

W „Orędziach” fatimskich, Matka Pana Jezusa Maryja, przekazuje już nie zaszyfrowane „Kary”, które dotkną ludzkość całego świata. Ludzkość odeszła od Boga, światem rządzi masoneria i sataniści.

 W „Orędziach” fatimskich, Matka Pana Jezusa Maryja, przekazuje już nie zaszyfrowane „Kary”, które dotkną ludzkość całego świata. Ludzkość odeszła od Boga, światem rządzi masoneria – diabeł, który dąży do podporządkowania sobie kościoła i ludzkości całego świata. „FATIMY 1917″, to „Orędzia” przekazane przez Matkę Bożą Maryję. siostrze Łucji, które wchodzą w jej skład. i sataniści – diabeł, który dąży do podporządkowania sobie kościoła i ludzkości całego świata. „FATIMY 1917″, to „Orędzia” przekazane przez Matkę Bożą Maryję. siostrze Łucji, które wchodzą w jej skład.

1.Wydarzenia.
2.Trzecia Tajemnica Fatimska, przekazana przez Matkę Bożą Maryję dzieciom w lipcu 1917 roku, od niej jest nazwa historyczna dalszych przekazywanych „Orędzi” fatimskich.
3.Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej.
4.Zaburzenia w przyrodzie.
5.Późniejsza orędzia przekazane siostrze Łucji.
6.Orędzie Matki Bożej z 1954 roku.
7.”Słowa” Pana Jezusa, dotyczące poznania „Czasu” wtargnięcia „Obcego ciała z kosmosu” w obszar ziemi i upadek w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego.
8. Upadek tak olbrzymiego głazu średnica 1500 metrów na dno Oceanu Atlantyckiego spowoduje wzburzenie wód głębinowych, w których jest  nagromadzony trujący gaz „Metan” powstały podczas beztlenowego rozkładu tkanek nie żywych ryb, wielorybów i innych żyjątek morskich.
9.  Zatrute powietrze „Metanem”, które ogarnie całą ziemie.

 Jak przekazuje Bóg Ojciec początkiem Apokalipsy będzie zamach na człowieka będącego na  wysokim stanowisku. Jego śmierć spowoduje wybuch wojny.

Wybuchnie wojna na wschodzie Azji, w której ma być użyta broń jądrowa. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Do szybszego rozwoju gospodarczego, Chiny potrzebują nowych terenów bogatych w pokłady ropy, gazu i innych bogactw mineralnych. Te tereny obecnie w Azji, należą do Federacji Rosyjskiej. Aby je mieć, Chiny wydadzą wojnę Federacji Rosyjskiej. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej będzie trwał 5 miesięcy, jest o tym przekazany w Biblii – Apokalipsie. Pokonanie Federacji Rosyjskiej na terenie Azji, zajmie Chinom około 2 - 3 miesięcy. Podane jest o tym w zaburzeniach w przyrodzie:
„Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi”.

Ten powyższy fragment dotyczy „Wyłonienia się nowego lądu” na samej północy z głębi Morza Arktycznego. Potworne trzęsienia ziemi pod dnem Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego, spowodują wybuch i wyłonienie „Nowego lądu” – wydźwignięcie dna Morza Arktycznego, wraz z wodą do góry. Woda runie na lądy i do mórz i oceanu, powodując POTOP, półkuli Północnej. Wydźwignięte do góry „Dno Morza Arktycznego zostanie „Nowym lądem”.
O tym jest podane w Biblii – Apokalipsie. Rozdział 21, 1, paragraf: 
            „I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza                           
             ziemia przeminęły i morza już nie ma.
Matka Boża Maryja, pragnie uratować ludzi z POTOPU, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, lub uwierzą, żeby opuścili nizinne tereny północne, na które runie olbrzymia ilość wody morskiej. Woda rozpłynie się po morzach i oceanach, zatapiając tereny nizinne lądu. Poziom wody w morzach i oceanie będzie wyższy niż jest obecnie o kilka metrów zanim rozpłynie się po wszystkich  połączonych morzach i oceanach, wyrównując poziom wód morskich.

To samo dotyczy Polski Północnej, na teren Morza Bałtyckiego z Północy, będzie spływała woda morska wyrzucona na teren Szwecji, Finlandii i Rosji Europejskiej. Z zachodu z Morza Północnego napłynie wysoka fala wody morskiej POTOPU, która po zalaniu i zatopieniu terenów Niderlandów-Holandii, zalaniu i zatopieniu nizinnych terenów Danii, brzegów Południowej Szwecji i brzegów Północnych Niemiec, będzie wpływała jeszcze wysoką falą POTOPU około 17 metrów do Morza Bałtyckiego, z dużą ilością utopionych ludzi i zwierząt.
Ludność zamieszkała na terenie Świnoujścia, Szczecina i całego terenu nizinnego i terenów brzegowych morskich, w celu ratowania swojego życia, powinna opuścić nizinne tereny brzegowe i przenieść się na wyższy teren w głębi lądu. Na tereny nizinne napłynie wysoką falą wody morskiej zatapiając, porty, mierzeje, Gdańsk, i inne miejscowości brzegowe, woda wtargnie w dolinę Wisły, zaleje nizinne tereny Żuław. Trudno jest określić o ile podniesie się poziom wody w Morzu Bałtyckim. 
Powoli będzie następował odpływ, wody morskiej z zalanych terenów, gdy wysoka fala „Potopowa”, rozleje się po całym Oceanie Atlantyckim i Morzu Karaibskim, podnosząc w nich poziom wody o kilka metrów. Przez kanał Panamski i nizinne tereny Ameryki Środkowej, nastąpi samoczynny przelew wody z Morza Karaibskiego do Oceanu Spokojnego. Drugi przelew wody z Oceanu Atlantyckiego będzie do Morza Śródziemnego przez cieśninę Gibraltarską. Następne dwa przelewy w pobliżu bieguna Południowego, do Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego.

Dużo ludności z terenów nadmorskich w Polsce, może stracić mieszkania, ze względu na wyższy poziom wody w Morzu Bałtyckim, niż jest obecnie.

Podane jest, że wojsko niemieckie wyda wojnę: Polsce, Czechom Słowacji i Rosji. Partia niemiecka NPD, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest ziszczenie idei Adolfa Hitlera utworzenie „Wielkich Niemiec”. Aby utworzyć „Wielkie Niemcy”, partia NPD przygotowuje się do ataku na Polskę i na Rosyjski Kaliningrad – dawny polski Królewiec a niemiecki Königsberg.

Podane jest  tym, w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej w przewidywanym przebiegu trzeciej wojny Światowej. Cytuje: „To co zrobią Niemcy, będzie ich krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski”. Niżej podane jest: „Polska Czechy i  Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka ich zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom.

Niemcy chcą włączyć tereny Polski, Czech i Słowacji bez ludności Słowiańskiej do Niemiec.
Podane jest, że, niemieckie wojsko wtargnie na teren Sudetów, aby niszczyć i mordować ludność Polski tam zamieszkałą.
Mogą zaatakować Wałbrzych i Wrocław. Podane jest o tym w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, że może to się stać.
Atak wojsk Niemieckich runie z Berlina w kierunku Łodzi i Warszawy.
Wojsko niemieckie zaatakuje  Szczecin i z morza przypuszczą atak na porty i Gdańsk.

Tylko wspólnie z Czechami i Słowacją, będzie można odeprzeć atak wojsk niemieckich na Polskę.

Nie należy obecnie żadnych projektów rozpoczynać na terenie nadmorskim. Bo te, które są trudno będzie ocalić, mogą zostać zalane wodą. Ponieważ zniszczenia w innych państwach będą duże, wspólnie należy się wspomagać. Niemcy nie tylko będą mieli zalane nizinne tereny północne, ale głębinowe trzęsienie ziemi pod rzeką Ren w „Zagłębiu Rury”, spowoduje zniszczenie  miast i teren
Północnych Niemiec się zapadnie, grzebiąc tam  miasta, porty i Berlin. Olbrzymia ilość ludzi zginie.

Trudno mi było przyjąć ten przekaz, ale Matka Boża Maryja pokazała mi osobiście miejsce zatopionego Berlina. Nie było widać żadnych gruzów tylko mokry piasek i małe rosnące już sosenki.

Polacy powinni powrócić do Polski, z Niemiec i innych państw.

W obszar ziemi ma wtargnąć z kosmosu „Asteroida-głaz”, która uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując olbrzymie zniszczenia na terenie trzech Ameryk.

Słowa Pana Jezusa skierowane do ludzkości, o wtargnięciu „Asteroidy – głazu”. Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkim.
Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym słowom, niech się niczego nie boją, bo ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienia rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Mojej Matki, temu też nic się nie stanie. Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki.
Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię. Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.

W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą z sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie.
Jedyny ratunek to Matka Pana Jezusa Maryja, w czasie zagrożenia nalęży się do niej zwracać mówiąc „Królową Święta, pośredniczko ludzka, jedyna nasza ucieczko i nadzieją bądź nam miłosierna”.

Przekazuje: Wanda Stańska- Prószyńska

Olbrzymie tereny Północne, zalane słoną wodą morską, nie nadają się pod uprawę zbóż i ozimin. Będzie brak „Chleba”. Ludność pozostała przy życiu, będzie przemieszczała się na tereny wyższe,  gdzie nie dotarły wody „Potopu”.

Polskę czeka już „KARA” przekazana przez Pana Jezusa do mnie Wandy, jeżeli Pan Jezus Chrystus nie zostanie uznany jeszcze w 2013 roku, przez „Naród Polski” „Duchowym Królem Polski” i „Naród Polski” nie powróci do wiary w Boga Ojca i Jego
Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, czeka Polskę „Kara w 2014 roku”.Proszę nie pisać żadnych komentarzy, bo nie ma co komentować. 

3 komentarze:

  1. Jeśli mamy 2015 może oznaczać że modlitwy pomogły przesunąć KARY ...wkońcu zaczęły się sprawiedliwe rządy a to przecież też było w prorctwach o Polsce że to u nas powstanie mądre prawo itd

    OdpowiedzUsuń
  2. Jeśli mamy 2015 może oznaczać że modlitwy pomogły przesunąć KARY ...wkońcu zaczęły się sprawiedliwe rządy a to przecież też było w prorctwach o Polsce że to u nas powstanie mądre prawo itd

    OdpowiedzUsuń
  3. A ja nie moge znalezc nigdzie ale to nigdzie tresci tej tajemnicy fatimskiej i nie wiem czy rewelacje tu zawarte i cytaty sa wymyslem autora. Na stronach vatican nie ma ni o III wojnie swiatowej tylko o zabiciu papieza na wzgorzu pod wielkim krzyzem. Malo tego wszystkie strony ktore rzekomo znaja tresc III tajemnicy fatimskiej dokonują jedynie przedruku tego artykulu co jest powyzej. Nie chce czytac historii na temat objawien, kto kiedy zakazal publikacji na ten temat itd. no to sa same smieciowe informacje a nie ma zadnej tresci. A wiec pytanie:GDZIE ZNAJDE PELNA TRESC III TAJEMNICY FATIMSKIEJ BEZ KOMENTARZY, OPISOW ITD, CZY KEST ONA W OGOLE OPUBLIKOWANA CZY TO WSZYSTKO JEST WYSSANE Z PALCA? Dajcie linka do pelnego tekstu jezeli takowy w ogole istnieje a wnioski to ja sobie bede wyciagal sam.

    OdpowiedzUsuń