niedziela, 4 października 2015

JA JESTEM KRÓLEM W CIERNIOWEJ KORONIE                                                     Warszawa, dnia  4  X  15 roku  
       
Co jeszcze  Chrystus  mówił?  -  zapytała Centurię znajoma.
Chrystus  Król  jest już  w  progu  i obejmuje cały  świat, całą ziemię.
 Kiedy  to  Chrystus  powiedział?
          W  dzień  Chrystusa  Króla,  Jest  to  przewspaniały  Pan  w  koronie Cierniowej. Jeszcze Jedno Chrystus powiedział  nie  koronujcie  Mnie  żadnymi koronami.  Moja  koroną  jest  Cierniowa Korona.
        Zapytał  Mnie  Piłat  -  gdzie  Twoje  Królestwo?  Ja  mu  odpowiedziałem, że Królestwo  Moje  nie  jest  z  tej  ziemi.
Moje   Królestwo na  tej ziemi zostało ukoronowane jako  Król  Cierniową  Koroną, tak, to  była Moja  Korona  Prawdziwa, to była  Korona  uwieńczona Krwią  Moją  Świętą.
       Jam  Król  Korony  Cierniowej,  Król wszech  Króli,   Król  ponad  króle.
Żaden  król  nie przyjmuje  Korony  Cierniowej, każdy chce  złotej
Ja  przyjąłem  Cierniową  Koronę  w  imię  czego?
 W imię  oddania  Trójcy  Przenajświętszej  Najwyższej  Chwały w  imię  obrony  człowieka podniesionego  z  najniższych  dołów  do  godności.

Według:  Zofii  Nosko nazwanej  przez  Pana  Jezusa  CENTURIĄ – małym  kwiatkiem.
 Zofia  Nosko  zmarła  1996  roku , obecnie jest  2015 rok

Czekanie  Pana Jezusa już  w „Progu”  trwało 19  lat. 

Ja  Wanda,  zwróciłam się do Pana  Jezusa, że u Zofii  Nosko  jest potwierdzenie   
że  Rozalia  Celakówna  przekazała  kardynałowi  Hlondowi,  intronizacje  Serce  JEZUSA  CHRYSTUSA  nie  Osobę  Jezusa  Chrystusa.  Ponieważ kardynał Hlond
nie  wykonał tego  polecenia  Pana Jezusa.

Duchowieństwo  Polskie po odzyskaniu  Niepodległości   przez  Polskę  poleciło parafiom  żeby, każda parafia w Polsce dokonała  intronizacji  Serca  Jezusa  Chrystusa  na Króla  Polski
 Ja  Wanda  pamiętam jak dokonano  intronizowano   Serce  Jezusa  Chrystusa
Królem  Polski  .
Poprosiłam  Pana Jezusa, że czekać jeszcze  5 lat,  aż zmieni   się  prezydent, którego wybrali Żydzi ,opłacając Ludność  polską,  żeby  głosowała na Andrzeja Dudę . Polska  już potrzebuję PANIE  JEZU   Ciebie . W  tym czasie będziemy modlić i przekonywać  Sejm  i Senat,  żeby w konstytucji  zapisano  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL  POLSKI,  oraz w CZĘSTOCHOWIE złożyli  swe podpisy Kardynałowie.   Rząd i  Prezydent. oraz ludność.

25 września 2015  roku. na moją prośbę wysłano do Mieczysławy  Kordas
Otrzymałam  mail:  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL  POLSKI  I CAŁEGO  ŚWATA.

Przekazuje; Wanda Stańska –Prószyńska
wanda.stanska@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz