sobota, 3 października 2015

JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM POLSKI I ŚWIATA CAŁEGO
 


Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana – prosimy Cię pokornie: rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.


 NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.

 Czytanie z Księgi Mądrości:
 "Zróbmy zasadzkę na Sprawiedliwego, bo nam niewygodny; sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam
 łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów....(..) Dotknijmy go obelgą i katuszą......
 Zasądźmy go na śmierć haniebną".

*****************************************
                                                                       
Wszystkie kościoły katolickie winne być budowane w kształcie KRZYŻA Pana Jezusa.....
- przygotowuje "Światowe Dni Młodzieży", tylko jaki temu przyświeca cel, skoro dużo masońskich znaków jest umieszczonych w LOGO.​

nigdy nie zezwolił na zrealizowanie prośby Boga Ojca Wszechmogącego, czyli ofiarowanie Bogu Ojcu modlitwy
   

                                                                PAN JEZUS:
               ​
Mateńko Boża prosimy o Twoje święte słowo do kard. Dziwisza, bo jesteś Matką kapłanów
​                 ​
Bo teraz Moi wierni nie mają normalnego PASTERZA  i dlatego Mój Kościół Chrystusowy do przepaści zmierza.
To Ja tobie wyznaczam czas - już od teraz, od dzisiaj - wracaj na piękne drogi Boże i niech to będzie publiczne porzucenie grzechu w pokorze.  
Rozeznaj i zabroń powstawania grup satanistycznych w Moim Kościele, w którym "rycerze demonicznego Kolumba" stoją na czele.
Nie bierz więcej od nich żadnych nagród finansowych, a do wywyższenia im​ Jezusa Chrystusa na KRÓLA POLSKI bądź gotowy.
Przeproś wszystkich, których obrażałeś swoimi bezbożnymi decyzjami i wydaj decyzję, aby Ołtarze w kościołach umocnić Chrystusowymi Krzyżami. Te Ołtarze - Stoły przypominają stoły biesiadne, bo Moją Mękę nazwałeś "ucztą", a to nieładnie, nieładnie.
Msza Święta jest to Moja Droga Krzyżowa prowadząca na śmierć.
Czy ty chciałbyś takie zakończenie życia swojego mieć?
Nagromadziłeś w swoim sercu wiele przeciwności i masz na sumieniu wiele grzechów ludzkości.
Ciągle mówię do ciebie, ale nie chcesz Mnie słuchać, a tym samym wybierasz wieczność z demonami, bo im tylko ufasz.
Przywróć godność Jezusowi Chrystusowi KRÓLEWSKĄ i poproś o pomoc Moją Matkę Niebiańską.
A może wybierasz nad Polską - chorągiew niemiecką?
Dużo macie Polacy wrogów dookoła - nawet Rosja do napaści na was jest gotowa.
Jeżeli nadal zlekceważysz Moją prośbę i "sługą" twoim pozostanę - to niebawem w Polsce niewola nastanie.


   


" Ja - Matka wszystkich kapłanów drżę o was i mówię: słuchajcie co mówi wam Mój Syn a pozbędziecie się wszystkich win.
 Gdy posłuchacie  Mojego Syna, to nie będzie nikt was za nic winił, i nie będzie pytał - jaka tej zmiany jest przyczyna. Na ziemi będzie trwał POKÓJ i RADOŚĆ, bo ludzkość ma już kataklizmów i wojen dość.
Gdybyście przestrzegali "Dziesięć Przykazań Bożych i "Dwu Miłości", to Jezus Chrystus panowałby na ziemi na stałe, a nie tylko gościł.
A kapłana Piotra Natanka otoczcie modlitwą i proście Aniołów z Nieba i Archaniołów do przybywania i otaczania jego Grzechy​ni.
"Drogi Krzyżowe" odprawiajcie w jego intencji, aby nikt nie znęcał się nad Moim świętym kapłanem więcej.
                                          
​     ​
 Wasza Matka".
​ ​
   
​       (Jk 3,16-4,3)
Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
                      
​                                                                                    ​
Modlitwa za kapłanów
     O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.
     Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

     Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

     Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.​                                                        
​                                                                        M O D L I T W A
Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały - udziel mu miłości i światła Ducha Świętego.
Daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie Jezu - daj nam świętych kapłanów, Ty sam utrzymuj ich w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc Miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawiane są na duszę kapłana.
Niech moc Miłosierdzia Twego o Panie Jezu, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana - bo Ty wszystko możesz. Amen". Dz.św.Faustyny 1052

KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE - TO NASZE RYCERSKIE HASŁO I MARYJO KRÓLOWO POLSKI.
OJCZYZNĘ WOLNĄ RACZ NAM DAĆ PANIE  I NIECH POKÓJ I MIŁOŚĆ WRESZCIE NASTANIE.    
​     ​
,, Sancte Michael Archangele ":
 
Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen
Po polsku (ale wersja po łacinie jest lepsza i bardziej polska, gdyż bardziej Święta, gdyż jest to język Kościoła Rzymskokatolickiego):
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obro­ną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz