sobota, 3 października 2015

INTRONIZOWANIE JEZUSA CHRYSTUA KRÓLEM POLSKIList do Pani Beaty Szydło, przyszłej Pani Premier po wyborach do Sejmu.

Jest pewien problem – intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Pan Prezydent Duda nie chce Intronizować  Jezusa  Chrystusa  na KRÓLA  Polski,
woli żeby wybuchła wojna. Niemiecka partia Nazistowska, zaatakuje Polskę, aby  tereny Polski włączyć,  do Niemiec ale bez ludności  SŁOWIAŃSKIEJ. Co Niemcy zrobią z  ludnością Słowiańską? Kto nie zdąży opuścić Polski, zostanie zamordowany. Partia Nazistowska ćwiczy na terenach Finlandii   - jako sportowcy . Niemieccy Naziści  są i w Polsce, pracują nawet na wysokich stanowiskach. Tylko Intronizacja  JEZUSA  CHRYSTUSA  na KRÓLA  POLSKI
może uratować ludność Słowiańską.

Kupiłam, książki wydane po śmierci Szczecińskiej  mistyczki  Zofii Nosko, 5 tomów, dużo czytania, żeby znaleźć w  nich  „COŚ”, co by mogło nie dopuścić do wojny.

Aby nie było wojny w Polsce w 1939 roku, Pan JEZUS  Polecił  mistyczce Rozalii Celakówny, żeby poszła do kardynała Hlonda, prosić  o Intronizowanie JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLEM  POLSKI. Do Intronizacji nie doszło, Rozalia prosiła kardynała Hlonda o Intronizowanie „SERCA  JEZUSA  CHRYSTUSA   KRÓLEM  POLSKI”, a nie  „OSOBY  JEZUSA  CHRYSTUSA” jak jej polecił Pan Jezus.

W notatkach Zofii Nosko, znalazłam, że Rozalia przekazała kardynałowi Hlondowi,  intronizowanie Serce Jezusa Chrystusa Królem Polski, a kardynał Hlond tego  nie zrobił.  

Księża, jak Polska odzyskała Niepodległość, postanowili,  żeby  w  kościele każda parafia  Intronizowała  SERCE  JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLEM  POLSKI. pamiętam, że w parafii do której należę, była taka intronizacja „ SERCA  JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLEM   POLSKI.”, żeby wykonać polecenie Pana  JEZUSA z 1939 roku.

Czytając notatki Zofii Nosko już po jej śmierci (zmarła 1996 roku).
Co jeszcze CHRYSTUS  mówił ? zapytała znajoma  „Centurię”.
CHRYSTUS  KRÓL  jest już w progu i obejmie  cały  świat,  całą ziemię.
Kiedy  to CHRYSTUS  powiedział?
       W dzień Chrystusa Króla. JEST  to  przewspaniały  Pan w KORONIE  CIERNIOWEJ,  powiedział  nie  koronujcie  Mnie  żadnymi  koronami.  Moją  koroną  jest  CIERNIOWA KORONA.


Przekazuje:  Wanda  Stańska-Prószyńska
http://www.apocalipsistestamentum.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz