piątek, 15 kwietnia 2011

12 LIPCA 2010 PRZEKAZ MATKI BOŻEJ W SANKTUARIUM NADZIEII

” Słowa” Matki Bożej Maryi, skierowane do ludzi, aby w tym wybranym przez Matkę Bożą Maryję, miejscu Jej objawień na łąkach wsi Przygody od 12 lipca 1935 do 19 lipca 1943 roku. Matka Boża Maryja pragnie by tu ludzie przybywali i modlili się, oraz żeby w niedziele była odprawiana Msza Św.

Matka Boża Maryja, życzy sobie żeby tutaj na łąkach wsi Przygody była czczona jako „Matka Nadziei”. Należy do Niej zwracać się pod tym tytułem i wzywać Jej pomocy.

Przygody, 75 rocznica objawień Matki Bożej Maryi od 12 lipca 1935 – 2010 roku

Objawienia trwały w wyznaczanych dniach, przez 8 lat, potem Matka Boża Maryja objawiała się 3 maja 1943 roku, w Warszawie na Siekierkach.

Oto Ja wasza Mama przychodzę do was w tym świętym wybranym miejscu i dziękuje wam że przybyliście tutaj, aby Mnie uczcić, aby wzywać Mojego Imienia. To święty czas, czas Mojego nawiedzenia tego miejsca. Dziękuje wam za wspólny różaniec. Tak wiele łask wyprosiliście dla całego waszego narodu i każdego z was. To szczególny czas Mojej obecności. Oto ja jestem z wami i pragnę nieustannie przebywać. Przychodzę z nieba na to święte wybrane miejsce, aby przemawiać do was i zapewnić was o Mojej nieustannej opiece. Ja pragnę , aby tutaj na tym miejscu, które ja wybrałam przed wieloma latami, aby była modlitwa. Aby był kult Mojej Osoby, abyście się do Mnie zwracali z ufną i gorącą modlitwą. Jeżeli będziecie się tutaj modlić. Ja przyśpieszę działanie. Będę mogła tu działać i przyprowadzę tu wiele ludzi, którzy zaangażują się w wypełnianie Świętej Woli Bożej. Ja tak bardzo pragnę, aby to miejsce było uczczone nie tylko przez garstkę ludzi, ale przez rzesze wiernych. Tak bardzo pragnę, aby kapłani tej parafii sprawowali tutaj Najświętszą Eucharystię jak najczęściej, a przynajmniej w niedzielę. To jest tak bardzo ważne, aby Msza Święta była na tym miejscu wybranym. Oto ja wzywam was i proszę, abyście wykonali wszystko to, co jest Świętą Wola Bożą, abyście trwali z otwartymi sercami , aby przyjąć Moje wezwanie do modlitwy, do ofiary, do zadośćuczynienia za grzechy całego Polskiego Narodu.

Oto ja przychodzę tutaj , aby wam przypomnieć Moje wołanie, a Ja przecież mówiłam o wielkim oczyszczeniu, które zbliża się na całą ludzkość, o karach, które zawisły nad grzeszną ludzkością. I dla tego wzywam was do pokuty, do ofiary, do zadośćuczynienia, aby możliwie jak najwięcej dusz ludzkich nawróciło się, aby karanie było oddalone w czasie i było jak najmniejsze.

Ono przyjść musi. To się wszystko musi dokonać i wszystko to, o czym Ja

Mówiłam na tym świętym wybranym miejscu. I teraz przemawiam do was i chcę abyście przyjęli te Słowa i wiernie wypełnili. Modlitwa na tym miejscu jest bardzo ważna, dla tego bądźcie apostołami, którzy będą organizować modlitwę na tym świętym wybranym miejscu, (na łąkach wsi Przygody).

Oto ja tak bardzo pragnę, aby ludzkie serca zwróciły się ku Mnie, aby u Mnie szukały ratunku i ocalenia, by we Mnie odnajdywały nadzieję, bo Ja jestem MATKĄ NADZIEJI” i tę nadzieję daje wszystkim tym, którzy się do mnie zwracają , pomimo, że jest tak źle, że szatan dzieli i rządzi i tak wiele ludzkich serc odeszło od Boga. Ja jednak daję NADZIEJĘ, nadzieję na zwycięstwo, bo Ja zatriumfuję, Ja odniosę zwycięstwo. Moje Niepokalane Serce zatriumfuje i Ja was poprowadzę do zjednoczenia się z Moim Synem Jezusem, który przychodzi do was i całego polskiego narodu jako Najświętsze Dzieciątko Jezus.

Oto Ja tak bardzo pragnę, aby miliony ludzkich serc przyjęły Mojego Syna pod postacią NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUSA. O to Ja tak bardzo pragnę, abyście się wszyscy złączyli w jedno, abyście trwali w jedności na wspólnej modlitwie, wypraszając Boże Miłosierdzie dla waszej ojczyzny. Oto

jestem z wami i proszę, abyście nie ustawali w modlitwie, abyście się zwracali ku Mnie waszymi sercami, abyście podążali każdego dnia na nową drogą, którą ja wam wskazuje, abyście idąc za Mną, mogli osiągnąć zbawienie wieczne.

O to Ja Maryja, Matka Boża i wasza przychodzę dzisiaj z tym „Orędziem,” aby was zapewnić o Mojej szczególnie opiece, aby was poprowadzić drogami Mojej Miłości. Ufajcie Jestem z wami i wskazuje wam drogę.

O to wybieram to miejsce ( na łąkach wsi Przygody) i pragnę być tutaj czczona jako „MATKA NADZIEJI”. Wzywajcie mnie pod takim tytułem, bowiem Ja daję „Nadzieję”. Ja jestem Tą, która przynosi „Nadzieję”. Jestem Tą, która wlewa „Nadzieję” w ludzkie serca. Tak pragnę, abyście o tym pamiętali, że „Nadzieja” zawieść nie może, albowiem Ja przychodzę do was , aby nauczyć was prawdziwej modlitwy, całkowitego zawierzenia dla Mnie i Mojemu Synowi, aby wskazać wam , co macie uczynić, abym Ja mogła odnieść zwycięstwo na tym szczególnym wybranym miejscu (na łąkach wsi Przygody).

O to jest „Czas” szczególny. O to przyłam do was z Moim Synem, Bożym Dzieciątkiem, które pragnie do was przemówić.

O to Ja Najświętsze dzieciątko Jezus jestem i wzywam was do wielkiej modlitwy, do zawierzenia Mojej Mamie. O to słyszeliście Słowa Mojej Mamy, która tak bardzo pragnie, aby na tym miejscu ( na łąkach wsi Przygody) oddawano Jej cześć, aby na tym miejscu również oddawano Mi cześć, albowiem Moja Mama zawsze wskazuje na Mnie jako waszego Zbawiciela.

O to Ja przychodzę do was Jako „NAJŚWIĘTSZE DZIECIĄTKO JEZUS” i proszę was, wypełnijcie wszystko to, co usłyszeliście, a otrzymacie tak wiele łask. Ja będę was prowadził drogami Bożej Miłości ku zbawieniu wiecznemu. Trwajcie w tej Miłości i nie ustawajcie w oddawaniu Mi czci, a Ja będę wam błogosławił, aby się dokonało wszystko to, co jest Moją Świętą Wolą.

O to jest czas szczególny, czas Mojego działania tu pośród was. O to Ja wzywam was, aby wasze serca podążały za Mną, aby wasze serca były nieustannie złączone z Moim Najświętszym Serduszkiem. Trwajcie na modlitwie, na wspólnym uwielbieniu Boga, a łaska Mojego błogosławieństwa spocznie na was i na wszystkich tych, za których zanosicie tę modlitwę.

O to Ja Najświętsze Dzieciątko dotykam waszych serc i przemieniam je i udzielam tak wiele łask, abyście idąc za Mną, mogli osiągnąć zbawienie wieczne. To jest czas szczególny czas Mojego nawiedzenia, nawiedzenia Mojej Mamy, wielu Aniołów i Świętych, którzy tutaj są i wstawiają się za wami i za całym polskim narodem.

O to Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus jestem, aby was błogosławić, aby wprowadzić was do niebieskiej chwały. Ale zanim to nastąpi, potrzebuję waszej modlitwy, waszej ofiary, waszego cierpienia, abym Ja mógł działać. Abym mógł udzielać wszystkich tych łask, których tak bardzo potrzebujecie i cały Polski naród. Trwajcie na wspólnej modlitwie, a Ja będę wam błogosławił.

O to Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus udzielam wam tych wszystkich łask, one spływają teraz na was.

To jest szczególny „CZAS” Mojego Błogosławieństwa. Trwajcie w tej miłości w całkowitym zawierzeniu do Mnie. O to Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus umacniam was Moim błogosławieństwem. Błogosławieństwem Boga Ojca , Boga Syna I Boga Ducha Świętego. Amen.

O to Ja Mama błogosławię was, błogosławieństwem Boga Ojca, Boga Syna i Ducha Świętego. Niech to błogosławieństwo spocznie na was i pozostanie na wieki .Amen.

Te Słowa zostały przekazane 12 lipca 2010 roku, na łąkach wsi Przygody, po odprawionej przez ks. Proboszcza w Kaplicy Mszy Świętej o błogosławieństwo Boże dla Polski.

O to prosiłam Matkę Boża Maryję przez 14 lat, od poświęcenia Kaplicy i odprawienia pierwszej Mszy Świętej, w dniu 16 listopada 1996 roku. Wanda.

Dotychczas z braku uzdrowień, biskupi Diecezji Siedleckiej nie uznali prawdziwości objawień Matki Bożej Maryi. Miejsce to jest przeznaczone na Sanktuarium Matki Bożej Maryi i Najświętszego Dzieciątka Jezusa. Należy zwracać się do Matki Bożej Maryi, jako „Matki Nadziei”, pod takim tytułem chce być tu czczona.

Jest głębinowe ujęcie wody, ale nie wyprowadzone na zewnątrz, o właściwościach leczniczych, nawet dotychczas nie uleczalnych chorób, ale we w wczesnym stadium choroby, gdy organizm jeszcze zwalcza chorobę. Mutacja, wprowadza w błąd organizm i organizm atakuje żywe komórki zamiast chorych.

Wanda Stańska-Prószyńska.

Mój mail wanda.stanska@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz