niedziela, 15 lutego 2009

APOKALIPSA, która dotknie FRANCJE

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

APOKALIPSA, która dotknie FRANCJE

W „Orędziu” fatimskim z 1917 roku, które przekazała Matka Boża Maryja, siostrze Łucji do spisania jego treści i ogłoszenia całemu światu. Są przekazane „Kary”, które Pan Bóg ześle na ludzkość całego świata, ponieważ ludzkość odeszła od Boga.
Siostra Łucja po spisaniu treści „Orędzia” fatimskiego, przekazała w 1953 roku w zapieczętowanej kopercie do Watykanu, papieżowi Piusowi XII z dopiskiem na kopercie dokumentu, po 1960 roku można je ogłosić całemu światu.
Ogłoszenie treści Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej po 1960 roku, całemu światu, według siostry Łucji, mogło spowodować nawrócenie się ludzkości do Boga, a nie sianie niepokoju w świecie, jak sugerował papież Jan XXIII, po zapoznaniu się z treścią „Orędzia”.
Papież Jan Paweł II po zapoznaniu się z treścią Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, odesłał dokument do sejfu w Watykanie, jak jego poprzednicy.
Trzecia Tajemnica Fatimska dotychczas byłaby nieznana, gdyby nie interwencja z „Nieba”- wizja w nocy w apartamencie papieża Jana Pawła II.
Podane jest o tym w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga” na str. 91. „Tajemnicza wizja Jana Pawła II”. Papież Jan Paweł II po tej wizji poprosił o przetłumaczenie Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej z języka portugalskiego na język włoski.
Kardynał Joseph Ratzinger, Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, otrzymał od papieża Jana Pawła II, jeden egzemplarz tłumaczenia Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej z języka portugalskiego siostry Łucji, do ogłoszenia przez telewizje całemu światu.
Drugi egzemplarz tłumaczenia Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej siostry Łucji z języka portugalskiego, dał papież Jan Paweł II, polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu do opracowania i ogłoszenia drukiem w Polsce. Całość Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej przekazanej przez papieża Jana Pawła II została ogłoszona drukiem w książce Pt. „Przepowiednie dla świata”, między innymi przepowiedniami Pt. „FATIMA 1917”.
Stefan Budzyński w książce Pt. „Dotknięcie Boga” informuje na str. 73, wiersz 11 od góry str. „Obecnie dysponuje pełnym tekstem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego siostry Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on, ze źródeł oficjalnych”.
Tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, Stefan Budzyński ogłosił w książce Pt. „Dotknięcie Boga” na str. 73-74, Pt. „Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska. Książka została wydana w 1995 roku.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK” „który pokaże się na niebie.

Co grozi ludności Francji na podstawie przekazu w Trzecie Tajemnic Fatimskiej? Podane jest o tym w części dotyczącej: „Przewidywanego przebiegu trzeciej wojny światowej”. „Zaburzeń w przyrodzie”. „Słów Pana Jezusa”.

1. Początek Apokalipsy XXI wieku zapowie „ZNAK” , na niebie.
2. Wybuchnie wojna w Azji między Chinami, a Rosją, w której zostanie użyta
broń jądrowa. Po pokonaniu Rosji na terenie Azji, Chin wydadzą wojnę
krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Europie
Południowej i Chiny rzucą pociski jądrowe na cały świat.
3. Głębinowe trzęsienia ziemi na Północy pod dnem Oceanu Atlantyckiego,
zostanie spowodowane wyłonieniem się „Nowego dużego lądu”.
4. Z wyłonieniem na Północy „Nowego dużego lądu”, jest związany „POTOP”,
który spowoduje potworne zniszczenia, zaleje i zatopi duże obszary ziemi i
może zginać w wysokich falach pędzącej wody olbrzymia ilość ludzi i
zwierząt. Wysoka fala wody morskiej przepływająca z Morza Północnego,
wtargnie na nizinne tereny Zachodniej Francji i wtargnie do ujść rzecznych,
zalewając i zatapiając miejscowości.
3. Na teren Francji wtargnie armia rosyjska, niszcząca i mordująca na terenie
Niemiec. Wojsko francuskie stoczy z armią rosyjską walkę, żeby z powrotem
Rosjanie wrócili na teren Niemiec.
4. Głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, wywołają
potworne fale morskie „Tsunami”, które runą na Południowe brzegi Francji,
niszcząc na swej drodze wszystko. Na terenie Alp Francuskich wystąpią
ruchy górotwórcze, zapadnie się teren pod miastem Marsylią. Trzęsienie
ziemi dotknie wschodnie tereny Francji. Wywołane głębinowym trzęsieniem
ziemi pod dnem rzeki Ren. Zapadnie się płyta na terenie Westfalii, wiele tam
miast ulegnie zniszczeniu.
5. Na teren Morza Śródziemnego wtargnie armia chińska. Zadaniem ich jest
niszczenie i mordowanie ludności rasy białej. Połowa armii chińskiej po
wymordowaniu ludności na terenach wschodnich Morza Śródziemnego,
będzie dążyło do rzeki Dunaj przez Bułgarię, Węgry, do Budapesztu, aby
stamtąd podążać doliną rzeki Dunaju do Niemiec i Francji.
6. Armia państw zagrożonych, aby nie dopuścić wojsk chińskich na teren
Francji, wyjdzie na przeciw i dojdzie do walki na terenie Niemiec w Lesie
Bawarskim. Na pomoc wojsku państw zagrożonych, nadlecą eskadry
samolotów z Południa. Armia chińska zostanie na terenie Lasu Bawarskiego
zniszczona. Wstęp ludności na teren Lasu Bawarskiego. będzie wzbroniony.
7. Druga część armii chińskiej zaatakuje Włochy i Południowe brzegi Morza
Adriatyckiego. Niszcząc wszystko i mordując ludność tam zamieszkałą. Na
terenie Włoch, wojsko chińskie dotrze do zburzonego Rzymu i Watykanu.
Wymordują ludność i księży, którzy nie opuszczą Rzymu. Rzeką Po wojsko
chińskie będzie podążać w kierunku góry Mont Blanc, na spotkanie z armią
chińskich, która popłynęła w kierunku Francji rzeką Dunaj. Wojsko państw
zagrożonych, zatrzyma armię chińską na terenie górskim, dojdzie do walki,
znów nadlecą eskadry samolotów z Południa i armia chińska zostanie
doszczętnie zniszczona.
8, Jakie państwa z Południa, przybędą z pomocą: Hiszpanii, Francji i Belgii?
9. Na teren Ziemi wtargnie „Planetoida-głaz”, to będzie duży fragment skały,
który w czasie spadania nagrzeje się do bardzo wysokiej temperatury, nastąpi
spękanie i część dużych fragmentów spadnie na ziemie powodując pożary.
Duży fragment oderwanej skały od „Planetoidy-głazu” spadnie w nocy na
stolicę Francji Paryż. Podane jest w części Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”
„Zaburzenia w przyrodzie”. Cytuje: „Paryż w czasie rozszalałych żywiołów
obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie
centrum. Paryż się odbuduje”. Wynika z tego, że nie pociski jądrowe zniszczą
stolicę Francji, a oderwany fragment skały z kosmosu z gwiazdozbioru Lwa.
10. „Planetoida-głaz” spadając uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu
Morza Karaibskiego, powodując olbrzymie zniszczenia na wyspach i
brzegach lądu trzech Ameryk. Zniszczenia te, będą wywołane potwornie
wysokimi falami morskimi „Tsunami”, które runą na ląd Ameryk, Afryki i
Europy stanie się to „Trzeciej nocy” zapowiedzianej przez Pana Jezusa.
Zachodnie brzegi Francji w czasie upadku rozpalonej do żaru „Planetoidy-
głazu”, w wody Oceanu Atlantyckiego, będą zaatakowane przez potwornie
wysokie fale „Tsunami”, wywołanymi głębinowym trzęsieniem ziemi.
11. Słowa Pana Jezusa dotyczące wtargnięcia „Głazu” z kosmosu w obszar
\ ziemi. Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi
trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad
wszystkimi. Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym Słowom,
niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze
objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w
stanie łaski uświęcającej i u Matki Pana Jezusa, temu też nic się nie stanie.
Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki.
Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po
pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie
rozmawiajcie z nikim spoza domu.
Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Pana
Jezusa o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce
jego nie wytrzyma tego widoku. Powietrze będzie nasycone gazem
i trucizną. Ogarnie całą ziemię. Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie,
będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.
W „Trzecią noc” nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie
już świecić słońce.
Należy się zwracać do Matki Bożej o ratunek mówiąc”
„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”. Wanda Stańska-Prószyńska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz