niedziela, 15 lutego 2009

APOKALIPSA, która dotknie Królestwo WIELKIEJ BRYTANII

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA, która dotknie Królestwo WIELKIEJ BRYTANII

Piszę na podstawie przekazu Matki Pana Jezusa Maryi, która w „Orędziu fatimskim w 1917 roku, poleciła Łucji, ogłoszenie treści tego „Orędzia” na cały świat.
„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.

Są to „Słowa” Boga Ojca, przekazane w kościele podczas mszy św., przez Pana Jezusa, wykonawcy „Testamentu” Boga Ojca. Ja Wanda Stańska-Prószyńska te „Słowa” Boga Ojca skierowane do mnie słyszałam. Słysząc zadrżałam i innym przekazuje. Żadna daty nie będzie podana początku Apokalipsy.

Początek Apokalipsy XXI wieku, zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie.

Pan Bóg posługuje się ludźmi na ziemi, aby „Słowa” Jego skierowane do ludzkości całego świata były przekazane.
Obecnie Matka Boża Maryja, znając, jakie „Kary” dotkną ludzkość i ziemię, wzywa ludzi, którzy odeszli od wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, do powrotu do wiary w Boga, odwrócenia się od czynienia zła.
Podczas objawień w Fatimie w lipcu 1917 roku, Matka Boża Maryja przekazała „Orędzie” Łucji, a na zakończenie serii objawień, dodatkowo jeszcze wyjaśniła i przekazała specjalne „Orędzie”, które przeszło do historii pod nazwą „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”. Wiele lat później Łucja zapisała treść tego „Orędzia” i zapieczętowane w 1953 roku, zostało doręczone papieżowi Piusowi XII z notatką siostry Łucji na kopercie dokumentu, po 1960 roku, można je ogłosić całemu światu.
Gdy papież Pius XII zapoznał się z treścią dokumentu, był bardzo przejęty, wręcz przerażony. Ponownie list z dokumentem zapieczętował i zabezpieczył w sejfie dla swego następcy.
W 1958 roku, na stolicy Piotrowej zasiadł papież Jan XXIII. Z treścią „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” zapoznał się dopiero dwa lata później. Był wstrząśnięty „Karami” jakie mają dotknąć ludzi. Polecił zamknąć dokument
w sejfie watykańskim dla następcy. Uważał bowiem, że opublikowanie „Orędzia” fatimskiego, mogłoby wywołać panikę na skalę światową.
Ogłoszenie treści całej „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, po roku 1960 całemu światu, jak zapisała na kopercie z dokumentem siostra Łucja, mogło spowodować nawrócenie się ludzi do Boga, a nie sianie niepokoju w świecie, jak sugerował papież Jan XXIII, po zapoznaniu się z treścią dokumentu.
Nie wykonanie polecenia Matki Bożej Maryi, spowoduje zniszczenie wiele państw i śmierć 1/ 3 ludności świata. Szczególnie narażone będą państwa stykające się z morzami i Oceanem Atlantyckim.
Papież Paweł VI po zapoznaniu sie z treścią „Orędzia” podtrzymał decyzje swoich poprzedników. Wzbraniał się przed upublicznieniem „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, ale nie miał wątpliwości, że należy ją wykorzystać przynajmniej częściowo do zapewnienia pokoju na świecie. Nastąpiło to podczas kryzysu kubańskiego. Zapoznanie z fragmentami „Orędzia” przywódców Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 1963-1964, przyczyniło się do zawarcia porozumienia pokojowego.
Papież Jan Paweł II zapoznał się z treścią „Orędzia” fatimskiego, po zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku. Postąpił podobnie jak jego poprzednicy, odesłał list z „Trzecią Tajemnicą Fatimską” z powrotem do sejfu w Watykanie, nie spełniając polecenia Matki Bożej Maryi, zapisanego na kopercie przez siostrę Łucję. Ogłoszenia „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” całemu światu.
Czas „Kary” się zbliżał, a treść „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” spoczywała w zamkniętym sejfie watykańskim i nie była znana ludzkości całego świata.
Samo „Niebo” interweniowało u papieża Jana Pawła II. Wizja w nocy w Jego apartamencie, w sprawie ogłoszenia „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”. O tym jest podane w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga”. „Tajemnicza Wizja Jana Pawła II”. Jego sekretarz osobisty usłyszał słowa papieża dochodzące z papieskiego apartamentu „Proszą o miłosierdzie dla Polski”, wszedł do pokoju i ujrzał Ojca św. trzymającego twarz ukrytą w dłoniach, z Jego oczu spływały łzy. Papież był przygnębiony i smutny. Dotknął ks. Dziwisz papieskiego ramienia, pytając: „Czy Waszej Świątobliwości coś się stało?” Po chwili milczenia papież odpowiedział: „Nie, nic mi nie jest!”-„To dlaczego Ojcze święty płaczesz?” zapytał ks. Dziwisz? – „Gdybyś ty widział to, co ja ujrzałem, też byś zapłakał”.
Kim była tajemnicza osoba z „Nieba”, z którą najwyraźniej Jan Paweł II rozmawiał. Po tej dramatycznej wizji, papież Jan Paweł II poprosił o przetłumaczenie „Orędzia” fatimskiego z „Trzecią Tajemnicą Fatimską” na język włoski.
Kardynał Joseph Ratzinger, Prefekt Kongregacji Wiary. otrzymał od papieża Jana Pawła II, jeden egzemplarz tłumaczenia zapisanego przez siostrę Łucję „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” do ogłoszenia przez telewizje całemu światu.
Papież Jan Paweł II, drugą odbitkę tłumaczenia „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” siostry Łucji z języka portugalskiego, przekazał polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu, do opracowania i ogłoszenia drukiem w Polsce. „Orędzie” fatimskie z „Trzecią Tajemnicą Fatimską” zostało ogłoszone drukiem w książce Pt. „Przepowiednie dla świata”, między innymi przepowiedniami Pt. „FATIMA 1917”
Stefan Budzyński w książce Pt. „Dotknięcie Boga”, informuje na str. 73, wiersz 11 od góry str. –„Obecnie dysponuje pełnym tekstem „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s, Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on, że źródeł oficjalnych”.
Stefan Budzyński ogłosił tekst „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” w Książce Pt. „Dotknięcie Boga” na str. 73-74, w artykule Pt, „Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska”. Książka została wydana drukiem w Polsce, w drukarni „Adam” w 1995 roku.
W skład „FATIMY 1917” wchodzi wstęp wprowadzający w okres między przekazem „Orędzia” fatimskiego Łucji przez Matkę Bożą Maryję, a okresem przebywania jej w sejfie watykańskim. Tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej został przetłumaczony na polecenie papieża Jana Pawła II w 1982 roku, po osobistej interwencji Matki Bożej Maryi.
  1. Wydarzenia.
  2. Trzecia Tajemnica Fatimska.
  3. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej.
  4. Zaburzenia w przyrodzie.
  5. Późniejsze orędzia przekazane siostrze Łucji.
  6. Orędzie Matki Bożej z 1954 roku.
  7. Słowa Pana Jezusa, dotyczące poznania „Czasu” wtargnięcia „Obcego ciała z kosmosu” i upadek jego w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza
    Karaibskiego.
  8. Zatrucie powietrza na całej ziemi „Metanem i z gazem z kosmosu”.
„Kary”, które dotkną ludzkość całego świata są podane w 3, 4, 7. 8. częściach „FATIMY 1917”.
Wybuchną wojny na wschodzie w Azji i w Europie, w których ma być użyta broń jądrowa.
W Azji podane jest, że Chiny wydadzą wojnę Rosji, żeby zdobyć Północne tereny Azji, należące obecnie do Federacji Rosyjskiej. Bogate w pokłady ropy i gazu. Konieczne do szybszego rozwoju gospodarczego Chin.
Po pokonaniu Rosji, Chiny zaatakują kraje Arabskie zatoki Perskiej i kraje Morza Kaspijskiego, Południową Europę i rzucą pociski jądrowe na cały świat.
Niemiecka partia NPD, której szefem jest Pan Udo Voigt, aby dojść do władzy w Niemczech, będą walczyli Niemcy z Niemcami. Niemiecka partia NPD, dąży do ziszczenia idei Adolfa Hitlera, utworzenia „Wielkich Niemiec”. Aby ziścić dążenia Hitlera, partia NPD po dojściu do władzy w Niemczech wyda wojnę: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji. Niemiecka partia NPD po dojściu do władzy zaatakuje Kaliningrad dawny niemiecki Królewiec aby odebrać go od Rosji, podczas wojny Chin z Rosją. Niemiecka partia NPD, będąc już u władzy, wtargnie na teren Zachodni i północny Polski. Niszcząc i mordując ludność Polską na dawnych terenach należących do Niemiec.
Potworne trzęsienia ziemi pod dnem Morza Arktycznego, spowodowane wyłonieniem się „Nowego dużego lądu”- „Dna morskiego”, zapowiedzianego w FATIMIE 1917 „Zaburzeniach w przyrodzie”. Spowodują „POTOP” na półkuli Północnej. Woda z lodem z głębokości około 4 300 metrów, zostanie wraz z dnem morskim wydźwignięta do góry. Dno morskie zostanie „Nowym dużym lądem”, a woda z lodem runą na lądy stykające się z morzem zalewając je i zatapiając, oraz do mórz podnosząc poziom wody w Morzach: Baffina, Grenlandzkim, Norweskim i Białym do bardzo dużej wysokości. Woda spłynie do Oceanu Atlantyckiego. Woda „Potopowa” płynąc Oceanem Atlantyckim bardzo wysoką falą, będzie zalewała i zatapiała nizinne tereny brzegowe lądu, wyspy, flotę morską, miasta, porty i inne budowle. Powoli poziom płynącej wysokiej fali będzie się obniżał, woda rozpłynie się po morzach i po oceanie podnosząc w nich poziom wody o kilka metrów. Do Morza Północnego wpłynie wysoka fala wody z Morza Norweskiego, zalewając i zatapiając nizinne tereny Niderlandów-Holandii, brzegowe tereny Norwegii, Szwecji, zalewając całkowicie Danie, woda potopowa wpłynie do Morza Bałtyckiego podnosząc poziom wody o kilka metrów zalewając mierzeje i nizinne tereny brzegowe we wszystkich państwach otaczających Bałtyk. Zostaną zalane i zatopione nizinne tereny Północnych Niemiec, nizinne tereny Północnej i Zachodniej Belgii, nizinne zachodnie tereny Francji i woda jeszcze wysoką falą wtargnie na teren Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zostaną zalane i zatopione nizinne tereny wysp, brzegowe nizinne tereny Szkocji i Irlandii. Przepływ wysokiej fali potopowej będzie blokowała cieśnina Kaletańska do kanału La Manche. Woda morska wtargnie na Północne nizinne tereny Anglii, zalewając i zatapiając, oraz będzie płynęła przez Londyn stolicę Anglii.
Informuje, jasnowidz podaje, że Królowa Elżbieta II, wraz z mężem, zostaną zalani wodą i utoną.
Ludność i zwierzęta należy przemieścić na tereny wyższe, około 100 metrów wyższych od poziomu morza, w ciągu 30 dni, od pokazania się „ZNAKU” na niebie, zapowiadającego początek Apokalipsy. Taki okres „Czasu”, poprzedzający wybuch pod dnem Morza Arktycznego przekazała mnie Matka Boża Maryja, żeby ratować ludzi przed utonięciem, ludzi, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, lub uwierzą.
Cytuje: podane jest w „Zaburzeniach w przyrodzie” –Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów.
„To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi”.
To zdanie dotyczy wyłonienia się „Nowego dużego lądu” z pod wód Morza Arktycznego. Potworne trzęsienia ziemi maj trwać tylko kilka tygodni, więcej niż 5, a mniej niż 10 tygodni.
Morza już nie będzie podane jest w Biblii-Apokalipsie w rozdziale 21, 1., werset. Cytuje: I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze nieba i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.
Na Północy zamiast morza, będzie „Nowy duży ląd”.
Na teren Ameryki Północnej Kanady, mórz i Europy, runęło więcej wody z Morza Arktycznego i Północnych mórz przylądowych, niż do Oceanu Spokojnego i na teren Azji. Woda w morzach i Oceanie Atlantyckim będzie wyższa o kilka metrów, niż jest obecnie. Wyrównanie wody w morzach będzie w pobliżu Anktartydy. Woda z Oceanu Atlantyckiego będzie wpływała do Oceanu Indyjskiego i do Pacyfiku, aż poziomy wód w oceanach się wyrównają.
Padro Pio w swoich objawieniach przekazuje „Słowa” Pana Jezusa „Nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy przyjdzie kara. Ojciec Mój wie, kiedy to nastąpi. Pamiętajcie o tym surowym napomnieniu, które wam daje. Nie bójcie się tego nie lekceważcie, bo niebezpieczeństwo grozi całej ludzkości. Wobec krótkiego czasu należy go gorliwie wykorzystać nie poddawać się złu ani nie ustępować. Waszym zadaniem i obowiązkiem jest wskazać na nadchodzące niebezpieczeństwo, ponieważ nie będzie usprawiedliwienia, że nie wiedzieliście. Niebo długo bowiem czeka i ostrzega, a ludzie się tym nie przejmują.
Gdy będzie za późno, wyłoni się „DUŻY GŁAZ” z białej mgły po przez noc i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego”.
Uderzenie tak „Dużego głazu” w wody Oceanu Atlantyckiego spowoduje olbrzymie zniszczenia wywołane falami „Tsunami”, które z potworną siłą wtargną na brzegi lądu i wysp, niszcząc wszystko na swej drodze. Gorące powietrze towarzyszące „Planetoidzie-głazowi”, wywoła pożary i śmierć ludzi.
Upadek „Planetoidy-głazu” w wody Oceanu Atlantyckiego, może spowodować chybotanie ziemi, głębinowe trzęsienia ziemi, zapadanie wysp i części lądu Ameryki Południowej, oderwanie się półwyspu Kalifornijskiego od lądu Ameryki Północnej. Potworne fale morskie „Tsunami”, które runa na teren Europy, Afryki i Trzech Ameryk, spowodują niewyobrażalne zniszczenia.
Fale „Tsunami” z olbrzymią siłą wtargną na ląd Wielkiej Brytanii, Irlandii i wysp lub uderzą w wysokie brzegi lądu powodując olbrzymie zniszczenia. To będzie się działo w „Trzecią noc” upadku planetoidy-głazu w wody Oceanu Atlantyckiego. Wystąpią potworne trzęsienia ziemi. Ludność zamieszkała blisko terenów południowych brzegowych morza, powinna być przemieszczona już pierwszej nocy bardzo zimnej i następnego dnia, dalej od brzegu o około kilometra do pomieszczeń, jak: hotele, szkoły i inne, aby przeczekać czas kataklizmu „Trzydniowego”, i wtargnięcia fal morskich „Tsunami” na teren Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Słowa Pana Jezusa dotyczą wtargnięcia „Dużego Głazu” z kosmosu w obszar ziemi. „Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi. Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym Słowom, niech się niczego nie boją, bo ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Mojej Matki, temu też nic się nie stanie.
Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki. Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu.
Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Pana Jezusa Maryję, o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie, Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię. Kto będzie cierpiał niewinnie nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słonce. Trzęsienia ziemi głębinowe, mogą wywołać zawalanie się budynków i konieczność opuszczenia domu i wyjścia na zewnątrz w zatrute powietrze, Należy prosić Matkę Pana Jezusa Maryję o ratunek, mówiąc:
„Królowo święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadzieją, bądź nam miłosierna”.

Wanda Stańska-Prószyńska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz