niedziela, 15 lutego 2009

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ η οποία θα πραγματοποιηθεί στην ΕΛΛΑΔΑ και τα ΝΗΣΙΑ του Αιγαίου Πελάγους.

Δόξα σοι, Ιησού Υιέ τού Θεού και τη μητέρα του Ιησού!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ η οποία θα πραγματοποιηθεί στην ΕΛΛΑΔΑ και τα ΝΗΣΙΑ του Αιγαίου Πελάγους.

Βάσει της παράδοσης από τη Παναγία, της Θεοτόκου μας, στην «ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ» της Φάτιμα η Παναγία διέταξε τη Λουσία να ανακοινώσει σε όλο τον κόσμο το περιεχόμενου αυτής της «Προφητείας».

Την αρχή της Αποκαλύψεως θα την προαναγγείλει «ΣΗΜΕΙΟ» το οποίο θα εμφανιστεί στον ουρανό.

Οι άνθρωποι που κατοικούν στην Ελλάδα και στα νησιά αποχώρησαν από το Θεό. Ο Σατανἀς επιθυμεί να κυβερνήσει πάνω σε όλο τον κόσμο και προσπαθεί να κυριαρχήσει στην Εκκλησία. Ο Μάστοράς μας δε θέλει να του επιτρέψει να το πραγματοποιηθεί. Θα στείλει στο λαό «Τιμωρίες». Οι Τιμωρίες αυτές εγγράφτηκαν και κρυπογράφτηκαν στο Βίβλο – στην Αποκαλύψη από τον Άγιο Ιωάννη το 95 της νέας εποχής, κατά την εξορία του στο νησί Πάτμος.
Στην «Προφητεία»της Φάτιμα οι παραπάνω «Τιμωρίες» εγγράφτηκαν χωρίς κανένα κὠδικα από την αδελφή Λουσία. Το καταγρεμμένο πειεχόμενο της Τρίτης Προφητείας της Φάτιμα παραδόθηκε στον Πάπα Πίο ΙΒ’στο Βατικανό μαζί με μια σημείωση πάνω στο φάκελο από την αδελφἠ Λυσία, για να ανακοινωθεί η προφητεία μετά από το 1960.
Κατά τη γνώμη της Λουσίας η ανακοίνωση της Τρίτης Προφητείας της Φάτιμας μετά το 1960 θα μπορούσε να προκαλέσει προσηλυτισμό των ανθρώπων στο Θεό και όχι τις ανησυχίες όπως σκέφτηκε ο Πάπας Ιωάννης ΚΓ’ μετά από να διάβασε το περιεχόμενο της Προφητείας.
Ακόμη και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ μόλις έμαθε το περιεχόμενο της Τρίτης Προφητείας της Φάτιμα που κατέγραψε στην πορτογαλική γλώσσα η αδελφή Λουσία, ζήτησε να κλείσει ξανά η Προφητεία στο κιβώτιο του Βατικανού όπως έκανα και οι προκάτοχοί του.
Η Τρίτη Προφητεία της Φάτιμα μπορούσε να είναι ακόμα άγνωστη εάν δεν έγινε η παρέμβαση των ουρανών – μια όραση κατά τη νύχτα στο διαμέρισμα του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’. Γι’αυτό το θέμα γράφει στο βιβλίο του Στεφάνου Μπουτζύνσκι με τίτλο «Αφή του Θεού» στη σελίδα 91: «Μυστική όραση του Ιωάννη Παύλου Β’». Ο Πάπας Ιωάννης παύλος Β’μετά από αυτό το γέγονος ζήτησε να μεταφραστεί το περιεχόμενο της Τρίτης Προφητείας της Φάτιμα στην ιταλική γλώσσα.
Ο καρδινάλιος Γιόζεφ Ράτσινγκερ, Προϊστάμενος του εκκλησιάσματος Δοκτρίνης Θρησκείας έλαβε από το Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ ένα έντυπο της μετάφρασης του κειμένου της Τρίτης Προφητείας της Φάτιμα γραμμένου από την αδελφή Λουσίας για να το ανακοινωνἠσει μἐχω της τηλεόρασης σε όλο τον κόσμο.
Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’έδωση το δεύτερο έντυπο μετάφρασης του κειμένου της Τρίτης Προφητείας της Φάτιμα γραμμένου από την αδελφή Λουσίας στον πολωνό συγγραφέα στο Στεφάνο Μπουτζύνσκι προκειμένου να το επεξεργαστεί και να το διεμοσίευσει στη μορφἠ τὐπου στην Πολωνία. Η ολόκλησρη Τρίτη Προφητεία της Φἀτιμα έχει διμοσιευτεί στο βιβλίο με τίτλο «Προφητείες για τον κόσμο» μεταξὐ των άλλων προφητειών και είχε τον ειδικό τίτλο «ΦΑΤΙΜΑ 1917».
Ο Στἐφανος Μπουτζύνσκι στο βιβλίο με τίτλο «Αφή του Θεού» στη σελίδα 73 γραμμή 11 από πάνω της σελίδας ενημερώνει ότι: «Τώρα κατέχω το ολόκληρο κείμενο της Τρίτης Προφητείας


της Φάτιμα που αποτελεί τη μετάφραση από το γνήσιο πορτογαλικό κείμενο της αδελφής Λουσίας παρὀλο που πρέπει να επιφυλαχτεί ότι αυτό δεν προέρχεται από τις επίσημες πηγές.»
Ο Στέφανος Μπουτζύνσκι δημοσίευσε το κείμενο της Τρίτης Προφητείας της Φάτιμα στο βιβλίο με τίτλο «Αφή του Θεού» στις σελίδες 73-74, στο άρθρο με το τίτλο «Διάγγελμα της Παναγίας της Ακίτα και τη Γ’ προφητεία της Φάτιμα». Το βιβλίο αυτό δημοσιεύτηκε το 1995.
Στη ΦΑΤΙΜΑ 1917 συμπεριλαμβάνονται:
1. Γεγονότα.
2. Τρίτη Προφητεία τςη Φάτιμα.
3. Προβλεπόμενη πορεία του τρίτου παγκόσμιου πολέμου.
4. Ανωμαλίες στη φύση.
5. Μεταγενέστερο διάγγελμα παραδεδομένο στην αδελφἠ Λουσία.
6. Το διάγγλεμα της Θεοτόκου από το έτος 1945.
7. Τα λόγια του Ιησου για αναγνώρηση του «Καιρού» ειβολής του «Πλανητοείδους – ογκόλιθου» από τον σύμπαν και η πτώση του στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, κοντά στη Καραϊβική Θάλασσα.
Γράφεται ότι την αρχή της Αποκαλύψης θα την προαναγγείλει «ΣΗΜΕΙΟ» το οποίο θα εμφανιστεί στον ουρανό και θα αρχίσουνα οι πόλεμοι στους οποίους θα χρησιμοποιηθεί ατομικό όπλο.
Στην Ασία η Κίνα θα κυρήξει τον πόλεμοστη Ρωσία κατά το οποίο θα χρησιμοποίησει το ατομικό όπλο. Μετά από αυτό το πόλεμο η Κίνα θα κυρήξει τον πόλεμο στις Αραβικές Χώρες του Περσικού Κόλπου, στις χώρες της Κασπίας Θάλασσας, της Νότιας Ευρώπης και ρίχνουν ατομικές σφαίρες σε όλο τον κόσμο.
Τον πόλεμο στην Ευρώπη θα το κυρήξει η Γερμανία. Το γερμιανινκό κόμμα Ν.Π.Δ. το οποίο θε έχει ως πρόεδρο τον κύριο Ούντο Βόιγτ. Αυτός θα κατέχει την εξουσία στη γερμανία μετά από τις εκλογές ή θα καταργήσει την παρούσα Κυβέρνηση. Το Κόμμα Ν.Π.Δ. έχει σκοπό να υλοποιήσει τις ιδέες του Αδόλφου Χίτλερ για την κατάσταση της «Μεγάλης Γερμανίας». Οι Γερμανοί για να καταστήσουν τη «Μεγάλη Γερμανία» πρέπει να ννικήσουν την Πολωνία κει επομένως την Τσεχία και τη Σλοβακία και να πάρουν από τη Ρωσία το Καλίνινγκραντ, την προηγούμενη Καινιξβέργη, κατά τον πόλεμο ματεξύ της Ρωσία και της κίνας. Οι Γερμανοί πρέπει να κθρήξουν τον πόλεμο στη Λιθουανία, Λεττονία, Εσθονία, Δανία και να ενώσουν την Αυστρία με τη Γερμανία. Θα φτάσουν στο σκοπό και θα πραγαμτοποιήσουν τη «Μεγάλη Γερμανία». Οι λαοί των νικημένων Σλαβικών χωρών θα σκοτωθούν εάν δε προλάβουν να φύγουν.
Η επίθεση της Γερμανίας στην Πολωνία θα αρχίσει κατά το πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Γερμανικός στρατός θα προσβάλει στη δυτική και βόρεια γη της Πολωνίας από τη δρέσδη και το Βερολίνο καταστρέφοντας τα όλα και σκοτώνωντας το πολωνικό λαό που μένει στα προγενέστερα εδάφη της Γερμανίας.
Η Πολωνική Κυβέρνηση δε θέλει να πιστέχει στα λόγια της της Θεοτόκου τηα Μαρίας η οποία στην «Προφητεία»της Φάτιμα στο μέρος «Προβλεπόμενη πορεία τουτρίτου παγκόσμιου πολέμου» λέει: «Αυτό που θα κάνοθν οι Γερμανοί θε είναι αυτοκτονία. Αυτοί θα υπολογίσουν ότι να κατέχουν την Πολωνία.» Η Θεοτόκος δείχνει ότι πρέπει να γίνει άμυνα κοινή με τις άλλες απειλημένες από τον πόλεμο χώρες, με την Τσεχία και τη Σλοβακία.
Ο λαός που μείνει στη Μεσόγειο, στην Ελλάδα και στα νησιά απειλείται από «Στρατός: Κινεζική-κίτρινη ακρίδα» η οποία θα προσβάλει στα ωερα της Μεσογειακής Θάλασσας για να καταστρέψει και να σκοτώσει τα λευκά έθνη.

Μόνο η νωρίτερα προετοιμασμένη κοινή άμυνα μπορεί να σώσει εκείνα τα έθνη. Ο άνθρωποε σοφότερο μετά από τη φθορά δε θέλει να πιστέψει στα «Λογια»της Θεοτόκου και αυτό θα προκαλέσει τα αντίθετα αποτελέσματα: ο θάνατος των λαών της Μεσογείου. Ο κινεζικός στρατός η οποία θα προβάλει στη μεσόγειο θα σκοτοθεί κατά τη μάχη.
Στα Βόρεια λόγω ταραχών προκαλεσμένων από τις ατομικές εκρήξεις θα αρχίσουν βαθιούς σεισμούς οι οποίοι θα αυξηθούν μέχρι το φοβερό ήχο των ραγισμένων πετρών. Στην «Προφητεία»της Φάτιμα. Στο μέρος «Ανωμαλίες στη φύση» λέγεται: Οι φοβερολι βαθιοί σεισμοί θα διαρκέσουν μόλις κάποιες εβδομάδες αλλά θα είναι στο μέγεθος τοτς τόσο φοβεροί όσο δεν έχουν γίνει ποτέ στη Γη.» Λόγω φοεβρών κατακλισμών στα Βόρεια ο κινεζικός στρατός θα επιστέψει από το έδαφος μάχης στην Ευρώπη προς την Ασία. Κάτω από το έδαφος της Αρκτικής Θάλασσας θα γίνει μεγάλη έκρηξη. Πάγος, νερό και το θαλασσινό έδαφος θα ανἐβουν προς τα πάνω. Το προγενέστερο κάτω έδαφος θα γίνει τη «Νέα Μεγάλη Γη» και πάγος και νερά θα πέσουν στα εδάφη που είναι δίπλα στην Αρκτική Θάλασσα χύνωντας και βυθίζοντας τις κάτω χώρες και το νερό θα πέσει στις θάλασσες στα Βόρεια και το πείπεδο νερών αυτών των θαλασσών θα αθξήσει υπερβολικά. Τα νερά των θαλασσών της Βόρειας θα διαρρεύσει στον Ατλαντικό Ωκεανό και θα αανέβει το επίπεδο των νερών του πολύ. Το υψηλό κύμα του θαλασσινού νερού «ΠΛΗΜΜΥΡΑ» κατά τη ροή του θα χύσει και βυθίσει τα κάτω εδάφη της παραλίας. Το νερό θα εκχύσει στα κάτω εδάφη και έστι θα μειώσει το επίπεδο νερών της «Πλυμμήρας». Στην Ευρώπη θα κατακλυστούν τα νησιά και τα κάτω εδάδη της Νορβηγίας, της Ολανδίας και της Δανίας θα βτρέθουν κάτω από τα νερά. Θα κατακλυστούν και τα κάτω εδάφη Σουηδείας και των χωρών της Βαλτικής Θάλασσας, τα εδάδη της βόρειας Γερμανίας, και δυτικά εδάφη του Βελγίου, τςη Γαλίας, τα βόρεια κάτω εδάφη της Αγγλίας, της Σκοτίας και της Ιρλανδίας ακόμη και τα νησιά στις θέλασσες και στο ωκεανό.
Στα εδάφη Μεσοηγείου, λίγο μετά από την έκρηξη στο έδαφος της Αρκτικής Θάλασσας θα γίνουν βαθιοί σεισμοί, εκρήξεις των ηφαιστείων και θα δημιουργηθούν φοβερά υψηλά θαλασσινά κύματα που ονομάζονται «Τσουνάμι». Αυτά με μεγάλη δυναμή θα πέσουν στα νησιά και στις παραλίες στεριών και θα προκαλέσουν τεράστιες ζημιές και θάνατος των ανθρώπων. Η έκρηξης του ηφαστείου Έτνα θα καταστρέψει το νησί Σαρδηνία καταλύζοντας με μάγμα και χύνωντας ηφαιστειακή σκόνη. Η έκρηξη του σβησμένου ηφαιστείου Βεζούβιου θα καταστρέψει μεγάλο έδαφος δίπλα του, τη Ρώμη και το βατικανό. Στα εδἀφη της Ελλάδας και των νησιών της Μεσογείου θα εισβάλουν τα θαλασσινά κύματα «Τσουνάμι» καταστρέφοντας τα όλα στις παραλίες των νησιών και των στεριών. Θα γίνου οι σεισμοί στα Βουνά Άλπες Γαλικές, στη Ελβετία και στις Άλπες Ανατολικές. Θα κατέβει το έδαφος κάτω από τη Μασσαλία και κ΄λατω από τα ορισμένα νησιά. Μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ το θψηλό κύμα θαλασσινού νερού από τη «Πλημμύρα» θα εκχύσει στη Μεσογειακή Θάλασσα και θα ανέβει αργά το επίπεδο νερών της.
Στη Μεσόγει θα εισβάλει ο κινεζικός στρατός και αυτό θα αποτελεί την αληθινά κίτρινη ακρίδα»που θα καταστρέψει τα όλα και θα σκοτώσει τους ανθρώπους του λευκών έθνων. Η Κίνα σκοπεύει να κυριαρχεί η κιτρινή φύλη πάνω σε όλο τον κόσμο. Αθτοί θα προσβάλουν στα νησιά και τις παραλίες της Ελλάδας, καταστρέφοντας τα όλα και σκοτώνοντας του λαούς. Ο Ελληνικός Στράτος σε σχἐση με το τεράστιο μέγεθος του κινεζικού στράτου, ο μόνος αυτός δε θα προλάβει να τους νικήσει. Το πιο σδύσκόλο που γίνεται τώρα εἰναι να πιστέψουμς στην απειλή που θα επιρεάσει υα εδάφη της Νότιας Ευρώπης. Η Θεοτόκος διέταξε την αδελφή Λουσία να ανακοινωνήσει το περιεχόμενο της «Προφητείας» της Φάτιμα μετά από το έτος 1960 που ενημερώνει τους ανθρώπους για τις «Τιιμωρίες» που τους αγγίσουν εάν δε θα ποσηλατίσεουν ξανά στο Θεό και να αφήσουν το κακό και το Σατανά. Αλλά οι «Τιμωρίες» η οποίες έχουν να αγγίσουν τους ανθρώπους φοβέρισαν τους Πάπες και του καρδιναλίους. Μόνο ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ μετά από το περέμβαση της Θεοτόκου ζήτησε να μεταφραστεί το κείμενο της «Προφητείας» της Φάτιμα και το μετάδωσε για να ανακοινηθεί σε όλο τον κόσμο. Καμία εφημερίδα σε θέλει να γράψει για την Αποκαλύψη. Γιατί να φοβερίσουν τους ανθρώπου με τα θέματα το που θα γίνει. Ακόμη κι’εγώ έστειλα την Τρίτη Προφητεία της Φάτιμα στον Τύπο για να την ανακοινωνήσουν στον κόσμο την περιούσα απειλή των «Τιμωριών» της Αποκαλύψης, αλλά ο τύπος δε λέει τίποτα και σιωπεί. Τὠρα προσπαθώ να το κάνο μέσω διαδικτύου στο μπλόγκ, μήπος κάποιος θα το διαβάσει.
Η Θεοτόκος απευθύνεται στους λαούς που μένουν στη Νότια Ευρώπη που πιστεύουν στο Θεό και στο Υιό του τον Ιησού Χριστό για να αφήσουν τα εδάφη τους για χρονικό διάστημα του κατά ενός μηνός μόλις να αρχίσουν φοβεροί σείσμοι στη Μεσόγειο και να πάνε στα βορειά, στην Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ουκρανία για να παραμείνουν εκεί την επίθεση των κινεζικών στρατών στην Νότια ευρώπη. Οι Κινεζικοί θα καταστρέψουν τα όλα και θα προσβάλουν του λαούς στα εδάφη της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας με κατεύθυνση προς τον πόταμο Δούναβη γαι να πάνε στην Κολιάδα Δούναβη προς τη Γαλία και το Βέλγιο και να συναντήσουν τη δεύτερη ομάδα του κινεζικού στρατού η οποία έχει σκοπό να καταστρέψει την Ιταλία μαζί με τη Ρώμη ακι το Βατικανό.
Την πορεία του κινεζικόυ στρατού που θα πάει στην Κολιάδα Δούναβη προς τη γαλία θα εμποδίσει το στρατό των απιελημένων κρατών. Αυτό θα γίνει στο τόπο Δάσος Βαβαρίας και εκεί θα γίνει η μάχη. Θα έρθπυν ακόμα και στρατιοτικοί αεροσκάφη από τη νοτιά και ο κινεζικός στρατός θα μείνει γι πάντα στο Δάσος Βαβαρίας.
Στη γη θα εισβάλει «Πλανητοείδες – ογκόλιθο» από το σύμπαν και θα χτυπήσειστα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού κοντα στην Καραϊβική Θάλασσα και θα προκαλέσει τεράστεις ταραγές και καταστροφές στα εδάφη των τριών Αμερικών και των νησιών της Καραϊβικής Θάλασσας. Τις ταραγές και τα κύματα «Τσουνάμι» θα νιωσούν τις άκρες της ευρώπης και της Αφροκής.
Τα λόγια του Ιησού Χριστού απευθύνονταςι στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Λέζε για την αναγνώριση του «Καιρού» εισβολής της «Πλανητοείδους – ογκόλιθου» στη γη και λένε πώς να συμπεροφερθούμε τότε. Ο «Καιρός» της εισβολής του «Πλανητοείδους – ογκόλιθου» στη γη είναι άγνωστος. Αυτό θα εμφανιστεί μόνο βάσει των ατμοσφαιρικών συνθήκων και των σειεμών.
Αυτό θα αρχίσει μια πάρα πολύ κρύα νύχτα. Κουδουνίσματα και σεισμοί θα διαρκέσουν δύο μέρες και δύο νύχτες. Η τελεύταια νύχτα (δεύτερη) θα είναι υπεβολικά κρύα, ο αέρας θα φυσήξει πολύ δυνατά και σε λίγο θα γίνου κουδουνίσματα. Τότε κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες και να μη μιλήσετε με κανέναν από το σπίτι σας. Γωνατίστε κάτω από το σταυρό και λυπήστε αμαρτίες σας και ζητήστε τη Θεοτόκο σας να σας προστατέψει. Αυτός που δε παρακολουθήσει αυτή τη συμβουλή θα σκοτωθεί πολύ γρήγορα. Η καρδιά του δε θα προλάβει να δει το όραμα.
Ο αέρας θε περιέχει βλαβερά αέρια και φαρμάκια και θα κατέχει σε όλο τον κόσμο.

Την Τρίτη νύχτα θα γίνουν πυρκαγιά και σεισμοί και την απόμενη μέρα θα λάμψει ο ήλιος.
Κατά του σεισμούς που απειλήσουν με την ακαταστροφἠ στα κτίρια, για να σώσετε τη ζωή σας όταν βγείτε έξω μέσα στα τοξικά αέρια και φαρμάκια πρέπει να απευθύνετε στη θεοτόκο σας με τα εξής λόγια:
«Αγία Βασίλισσα, μεσολαβητής μας μεταξύ μας και του Θεού, η μοναδική προσφύγη μας καιελπίδα, να είνα σπλαχνική για μας».

Ο κινεζικό στρατός έχει 40 δυσεκατομμύρια σταρτούς. Εάν η Κίνα ρίξει στη Νόται ευρώπη ένα στρατό με 10 δυσεκατομμύρια στρατού, ποιΌς θα προλάβει να τους αντιμετωίσει;

Για αυτό το λόγο η Θεοτόκος απευθύνεται στου ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό Πατέρα και στο Υιό του Ιησού Χριστό για να αφήσουν τα απελημένα με τις «Τιμωρίες» της Αποκαλύψης εδάφη και να μεταφέρουν στου ασφαλεί τόπους κατά τη διάρκεια των 30 ημερών από την ενφάνιση του «ΣΗΕΜΙΟ» στον ουρανό. Στα εδάφη των ελληνικών νησιών μπορεί να προσβάλει ο τουρκικός στρατός που θα ενωσεί με τον κινεζικό στρατό.
Μετά από μετακίνηση των κινεζικών στρατών μέσω Δούναβη προ τα δυτικά, μπορείτε να επιστρέψετε στα σπίτια σας. Κάντε το σε ομάδες πολλών αυτικινήτων για να αποφύγετε τις επιθέσεις των ομάδων κακοποιών που θα επιχειρίσουν στους δρόμους.


Βάντα Στάνσκα-Προυσύνσκα

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz