niedziela, 15 lutego 2009

APOKALIPSA, która dotknie GRECJĘ i WYSPY na Morzu Egejskim.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Jego Maryja

APOKALIPSA, która dotknie GRECJĘ i WYSPY na Morzu Egejskim.

Na podstawie przekazu przez Matkę Bożą Maryję, w „Orędziu” fatimskim, w którym poleciła siostrze Łucji, ogłosić treść tego „Orędzia” na cały świat.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie.

Ludność zamieszkała w Grecji i na wyspach, odeszła od Boga. Światem chce rządzić szatan, który próbuje opanować Kościół. Pan Bóg nie chce do tego dopuścić. Ześle na ludzkość „Kary”. Kary te są spisane i zaszyfrowane w Biblii-Apokalipsie przez św. Jana w 95 roku nowej ery, gdy był na zesłaniu na wyspie Patos.
W „Orędziu” fatimskim, „Kary” te są przekazane już bez szyfru i spisane przez siostrę Łucję. Spisana treść „Orędzia”, Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, została doręczona do Watykanu papieżowi Piusowi XII z notatką na kopercie
siostry Łucji, po roku 1960, można ogłosić je całemu światu.
Ogłoszenie treści Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej po roku 1960, całemu światu, według siostry Łucji mogło spowodować nawrócenie się ludzkości do Boga, a nie sianie niepokoju w świecie, jak sugerował papież Jan XXIII po zapoznaniu się z treścią „Orędzia”.
Papież Jan Paweł II też, po zapoznaniu się z treścią Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, zapisanej w języku portugalskim przez siostrę Łucję, poprosił o ponowne zamknięcie jej w sejfie watykańskim, jak uczynili Jego poprzednicy.
Trzecia Tajemnica Fatimska dotychczas byłaby nieznana, gdyby nie interwencja „Nieba” – wizja w nocy w apartamencie papieża Jana Pawła II.
Podane jest o tym w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga”, na str. 91. „Tajemnicza wizja Jana Pawła II”. Papież Jan Paweł II po tej wizji poprosił o przetłumaczenie Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej na język włoski.
Kardynał Joseph Ratzinger, Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, otrzymał od papieża Jana Pawła II jeden egzemplarz tłumaczenia zapisanego przez siostrę Łucję, Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, do ogłoszenia przez telewizję całemu światu.
Papież Jan Paweł II, drugą odbitkę tłumaczenia Trzeciej Tajemnicy
Fatimskiej siostry Łucji z języka portugalskiego, dał polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu, do opracowania i ogłoszenia drukiem w Polsce. Cała Trzecia Tajemnica Fatimska, została ogłoszona drukiem w książce
Pt. „Przepowiednie dla świata”, między innymi przepowiedniami Pt. „FATIMA 1917”.
Stefan Budzyński w książce Pt. „Dotknięcie Boga” informuje na str. 73, wiersz 11 od góry str.” Obecnie dysponuję pełnym tekstem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego siostry Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on, ze źródeł oficjalnych.
Tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, Stefan Budzyński ogłosił w książce Pt, „Dotknięcie Boga” na str. 73-74, w artykule Pt. „Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska”. Ksiązka została wydana w 1995 roku.
W skład FATIMA 1917 wchodzą:
1. Wydarzenia.
2. Trzecia Tajemnica Fatimska.
3. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej.
4. Zaburzenia w przyrodzie.
5. Późniejsze orędzie przekazane siostrze Łucji.
6. Orędzie Matki Bożej z 1954 roku.
7. Słowa Pana Jezusa, dotyczące poznania „Czasu” wtargnięcia „Planetoidy-
głazu” z kosmosu i upadek jego w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu
Morza Karaibskiego.
Podane jest, że początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie i wybuchną wojny, w których ma być użyta broń jądrowa.
W Azji Chiny wydadzą wojnę Rosji, w której użyją broni jądrowej. Po przerwaniu wojny z Rosją na terenie Azji (z powodu potwornych trzęsień ziemi na Północy), Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, Krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały świat.
Wojnę w Europie wydadzą Niemcy. Niemiecka partia NPD, której szefem jest Pan Udo Voigt, dojdzie do władzy w Niemczech w wyborach, lub obali obecny rząd. Partia NPD, dąży do ziszczenia idei Adolfa Hitlera utworzenie „Wielkich Niemiec”. Aby utworzyć „Wielkie Niemcy”, muszą Niemcy pokonać Polskę, potem Czechy i Słowacje i odebrać od Rosji Kaliningrad, dawny Królewiec, podczas wojny Chin z Rosją. Wydać wojnę Litwie, Łotwie, Estonii, Danii i włączyć Austrię do Niemiec. Cel będzie osiągnięty, będą utworzone
„Wielkie Niemcy”. Ludność włączonych państw słowiańskich zostanie zabita, jeżeli nie zdążą uciec.
Atak Niemiec na Polskę rozpocznie się już w czasie wojny Chin z Rosją.
Wojsko Niemieckie wtargnie na tereny Zachodnie i Północne Polski, z Drezna i Berlina, niszcząc wszystko i mordując ludność polską, zamieszkałą na dawnych terenach niemieckich.
Rząd Polski, nie chce uwierzyć w Słowa Matki Bożej Maryi, która w „Orędziu” fatimskim w części „Przewidywanym przebiegu trzeciej wojny światowej” przekazuje „To co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski”. Matka Boża Maryja wskazuje, że należy bronić się wspólnie z państwami zagrożonymi wojną, Czechami i Słowacją.
Ludności zamieszkałej na terenie Morza Śródziemnego, Grecji i na wyspach, zagraża „Armia chińska-żółta szarańcza”, która wtargnie na wody
Morza Śródziemnego, aby niszczyć i mordować ludność białej rasy.
Tylko wcześniej przygotowana wspólna obrona, może uratować ludność tam zamieszkałą. Człowiek mądry po szkodzie, nie chce uwierzyć „Słowom” Matki Bożej Maryi, a to się zemści, śmiercią ludności Morza Śródziemnego. Armia chińska, która wtargnie na teren Morza Śródziemnego zginie w czasie walk.
Na samej Północy pod wpływem wstrząsów wywołanych wybuchami jądrowymi, rozpoczną się głębinowe trzęsienia ziemi, które będą narastać, aż do potwornego ryku pękających skał. W „Orędziu” fatimskim w części
„Zaburzenia w przyrodzie”, podane jest:, „że te potworne głębinowe wstrząsy, mają trwać zaledwie tylko kilka tygodni, ale będą w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi”. Wskutek potwornych kataklizmów
na Północy, wojsko chińskie cofnie się z terenu walk w Europie, na teren Azji.
Pod dnem Morza Arktycznego nastąpi potworny wybuch. Lód, woda wraz z dnem morskim, zostanie wydźwignięte do góry. Dno morskie zostanie „Nowym dużym lądem”, a lód i woda spadną na lądy stykające się z Morzem Arktycznym, zalewając i zatapiając nizinne tereny i woda runie do mórz na Północy, podnosząc w nich poziom wody do bardzo dużej wysokości.
Woda z Mórz na Północy i lądu, spłynie do Oceanu Atlantyckiego podnosząc w nim poziom wody do dużej wysokości, Wysoka fala wody morskiej „POTOP”
płynąc, będzie zalewała i zatapiała nizinne tereny brzegowe lądu. Woda płynąc będzie rozlewała się po nizinnych terenach lądu i oceanie, obniżając wysokość fali „Potopu”. W Europie zostaną zalane wyspy i nizinne brzegowe tereny Norwegii. Cała Holandia i Dania, znajdą się pod wodą. Zostaną zalane nizinne tereny brzegowe Szwecji, krajów morza Bałtyckiego, północne nizinne tereny Niemiec, północne i zachodnie nizinne tereny Belgii, zachodnie brzegowe tereny Francji, Północne nizinne tereny Anglii, brzegowe nizinne tereny Szkocji i Irlandii. oraz wyspy na morzu i oceanie.
Na terenie Morza Śródziemnego, w wkrótce po wybuchu pod dnem Morza Arktycznym, wystąpią głębinowe trzęsienie ziemi, wybuchy wulkanów i powstaną potwornie wielkie fale morskie „Tsunami”, które z olbrzymią siłą runą na wyspy i brzegi lądów, powodując olbrzymie zniszczenia i śmierć ludności. Wybuch wulkanu Etna zniszczy wyspę Sardynię, zalewając magmą i zasypując popiołem wulkanicznym. Wybuch wygasłego wulkanu Wezuwiusza zniszczy duży obszar wokół niego, Rzym i Watykan. Na teren Grecji i wysp na Morzu Śródziemnym, wtargną fale morskie „Tsunami”, niszcząc wszystko na terenach brzegowych wysp i lądu. Nastąpią trzęsienia ziemi w Alpach francuskich, Szwajcarii i w Alpach Wschodnich. Zapadnie się teren pod Marsylią i niektóre wysepki na morzu. Przez cieśninę Gibraltarską, będzie wlewała się do Morza Śródziemnego wysoką falą wody morskiej z „Potopu” z Oceanu Atlantyckiego, podnosząc po woli poziom wody w Morzu Śródziemnym.
Na teren Morza Śródziemnego wtargnie wojsko chińskie, to będzie prawdziwa „żółta szarańcza”, niszcząca wszystko i mordująca ludność białej rasy. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Zaatakują wyspy i brzegi lądu Grecji, niszcząc i mordując ludność. Wojsko greckie przy olbrzymiej ilości wojska chińskiego, sami nie dadzą rady ich pokonać. Najtrudniej jest obecnie uwierzyć w zagrożenie, jakie dotknie tereny Południowej Europy. Matka Boża Maryja, poleciła siostrze Łucji ogłoszenia „Orędzia” fatimskiego, już po 1960 roku, informując ludność o „Karach”
jakie ich dotkną, jeżeli z powrotem nie powrócą do Boga, od czynienia zła i służeniu szatanowi. Ale „Kary”, które mają dotknąć ludzi, przerażały Papieży i Kardynałów, tylko papież Jan Paweł II po interwencji Matki Bożej Maryi, poprosił o przetłumaczenie „Orędzia” fatimskiego i przekazał do ogłoszenia całemu światu. Żadna gazeta nie chce pisać na temat Apokalipsy. Po co straszyć ludzi, co ma być, to będzie. Ja też przesłałam Trzecią Tajemnicę Fatimską, do prasy, żeby ogłosili światu, o istniejącym zagrożeniu „Karami” Apokalipsy, milczą i nic nie podają. Teraz próbuje przekazać przez Internet w blogu, może ktoś przeczyta i innym przekaże.
Matka Boża Maryja, zwraca się do ludności zamieszkałej na terenie Południowej Europy, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, żeby opuścili swoje tereny na okres około 1 jednego miesiąca, zaraz po potwornym trzęsieniu ziemi na terenie Morza Śródziemnego i udali się na północ do Polski, Słowacji, Ukrainy, aby tam przeczekać najazd wojsk chińskich na Europę Południową. Chińczycy będą niszczyć i atakować ludność na terenie Bułgarii i Węgier, podążając w kierunku rzeki Dunaj, aby doliną Dunaju podążać w kierunku Francji i Belgii i tam się spotkać z drugą grupą wojsk chińskich, którzy mają za zadanie zniszczyć Włochy w tym Rzym i Watykan.
Drogę wojsku chińskiemu podążającemu doliną Dunaju w kierunku Francji, zastąpi wojsko państw zagrożonych, na terenie Lasu Bawarskiego i dojdzie do bitwy, nadlecą eskadry samolotów z Południa i wojsko chińskie zostanie na zawsze na terenie lasu Bawarskiego.
Na teren ziemi wtargnie „Planetoida-gkaz” z kosmosu i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując olbrzymie wstrząsu i zniszczenia na terenie trzech Ameryk i wysp na Morzu Karaibskim. Wstrząsy i fale morskie „Tsunami” odczują brzegi Europy i Afryki.
Słowa Pana Jezusa są skierowane do ludzkości świata. Dotyczą poznania „Czasu” wtargnięcia „Planetoidy-głazu” w obszar ziemi i jak się zachować.
Nie jest znany „Czas” wtargnięcia „Planetoidy-głazu” w obszar ziemi. Tylko na podstawie warunków atmosferycznych i trzęsienia ziemi będzie wiadomo.
Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. Ostatnia noc (druga) będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty: Wtedy zamknijcie okna i drzwi nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałując za swe grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce.
W czasie trzęsień ziemi zagrażających zniszczeniem budynku, aby ratować swoje życie wychodząc na zewnątrz w zatrute powietrze, należy zwracać się do Matki Pana Jezusa Maryi o ratunek, mówiąc:
„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczką i nadzieją, bądź nam miłosierna”.

Chińska armia ma 40 milionów żołnierzy. Jeżeli na Europę Południową, Chiny rzucą 10 milionową armię, kto się im oprze.

Dla tego Matka Boża Maryją, zwraca się do ludzi wierzących w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa o opuszczenie terenów zagrożonych „Karami Apokalipsy” i przemieścić się w bezpieczne miejsce, w ciągu 30 dni od pokazania się „ZNAKU” na niebie. Tereny wysp greckich może zaatakować ludność turecka, przyłączając się do armii wojsk chińskich.
Po odpłynięciu wojsk chińskich Dunajem na zachód, można wracać do domu, raczej w kilka samochodów, aby nie być zaatakowanym przez bandy grasujące na drogach.

Wanda Stańska-Prószyńska

1 komentarz:

  1. Tu nie ma co komentować. Trzeba to roznosić gdzie się da. Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń