niedziela, 15 lutego 2009

APOKALIPSA, która dotknie STANY ZJEDNOCZONE AP.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

APOKALIPSA, która dotknie STANY ZJEDNOCZONE AP.

Piszę na podstawie przekazu Matki Pana Jezusa Maryi, która w „Orędziu” fatimskim w 1917 roku, poleciła Łucji, ogłoszenie treści tego „Orędzia” na cały świat.
„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.

Dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 17, będąc w Kościele na Mszy św. o godz. 10 min.45, usłyszałam skierowane do mnie Wandy Stańskiej- Prószyńskiej „Słowa” Boga Ojca, przekazane przez Pana Jezusa, wykonawcy „Testamentu” Boga Ojca, spisanego w „Biblii-nazywanej Apokalipsą” przez św. Jana apostoła w 95 roku nowej ery, a dotyczącego ludzkości całego świata:

W 1938 roku, jak miała wybuchnąć druga wojna światowa, ZNAKIEM na niebie była „Łuna – zorzy polarnej” widziana w całej Europie.
Obecnie „ZNAK”. który pokaże się na niebie, ma zwalić ludzkość na kolana.

Początek Apokalipsy XXI wieku, zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie.
innej daty nie będzie.
Pana Bóg posługuje się ludźmi na ziemi, aby „Słowa” Jego skierowane do ludzkości całego świata zostały przekazane. Ja Wanda Stańska mając 10 lat, nie świadoma tego, będąc na objawieniach Matki Pana Jezusa Maryi, w dniu 26 sierpnia 1935 roku, na łąkach wsi Przygody, zostałam powołana przez Matkę
Bożą Maryję i doprowadzona przez anioła do uklęknięcia przy wizjonerce, aby
świadczyć o prawdziwości objawień Matki Bożej Maryi i upamiętnić potem miejsce Jej objawień, postawieniem Kaplicy na łąkach wsi Przygody. Obecnie informuje ludzi o „Karach”, które dotkną cały świat.
Objawienia na łąkach wsi Przygody rozpoczęły się 12 lipca 1935 roku. Matka Pana Jezusa Maryja, wzywała ludzi do modlitwy i pokuty, bo czeka ludzkość: Kara”. Wojna, która wybuchła 03 września 1939 roku.
Obecnie Matka Pana Jezusa Maryja, znając, jakie „Kary” dotkną ludzkość i ziemię, wzywa ludzi do zwrócenia się do Pana Boga, od czynienia zła.
Podczas objawień w Fatimie w lipcu 1917 roku, Matka Boża Maryja przekazała „Orędzie” Łucji, a na zakończenie serii objawień, dodatkowo jeszcze wyjaśniła i przekazała specjalne „Orędzie”, które przeszło do historii pod nazwą „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”. Wiele lat później Łucja zapisała treść tego „Orędzia” i zapieczętowane w 1953 roku, zostało doręczone papieżowi Piusowi XII z notatką siostry Łucji na kopercie dokumentu, po 1960 roku można je ogłosić całemu światu.
Gdy papież Pius XII zapoznał się z treścią dokumentu, był bardzo przejęty, wręcz przerażony. Ponownie list z dokumentem zapieczętował i zabezpieczył w sejfie dla swego następcy.
W 1958 roku, na stolicy Piotrowej zasiadł papież Jan XXIII. Z treścią tajemnicy zapoznał się dopiero w dwa lata później. Był nią wstrząśnięty. Stwierdził wówczas, że zapowiedziane w „Orędziu” straszliwe „Kary”, nie dotyczą jego czasu. Uważał, bowiem, że opublikowanie orędzia mogłoby wywołać panikę na skalę światową.
Ogłoszenie treści całej „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, po roku 1960
całemu światu, jak zapisała na kopercie siostra Łucja, mogło spowodować nawrócenie się ludzkości do Boga, a nie sianie niepokoju w świecie, jak sugerował papież Jan XXIII po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” fatimskiego.
Nie wykonanie polecenia Matki Bożej Maryi spowoduje zniszczenie wiele narodów i śmierć 1/ 3 ludności świata ma zginąć w ciągu trwania kataklizmów Apokalipsy. Szczególnie narażone będą trzy Ameryki, upadkiem dużego fragmentu skały z kosmosu w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego.
Papież Paweł VI po przeczytaniu „Orędzia”, podtrzymał decyzje swoich poprzedników, uznając, że przez jakiś czas dokument ten, powinien pozostać tajemnicą Watykanu. Papież Paweł VI wzbraniał się przed upublicznieniem
„Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, ale nie miał wątpliwości, że należy ją wykorzystać przynajmniej częściowo do zapewnienia pokoju na świecie.
Nastąpiło to podczas kryzysu kubańskiego. Zapoznanie z fragmentami „Orędzia” przywódców Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 1963-1964, przyczyniło się do zawarcia porozumienia pokojowego.
Papież Jan Paweł II zapoznał się z treścią „Orędzia” fatimskiego, po zamachu na jego życie na placu św. Piotra 13 maja 1981 roku. Postąpił podobnie jak jego poprzednicy, odesłał z powrotem „Orędzie” fatimskie do sejfu w Watykanie, nie spełniając polecenia Matki Bożej Maryi, zapisanego na kopercie dokumentu przez siostrę Łucję. Ogłoszenia „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” całemu światu. Czas „Kary” się zbliżał, a treść „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” spoczywała w zamkniętym sejfie watykańskim i nie była znana ludzkości całego świata.
Samo „Niebo” interweniowało u papieża Jana Pawła II, wizja w nocy w Jego apartamencie, w sprawie ogłoszenia „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” całemu światu. O tym jest podane w książce Stefana Budzyńskiego PT. „Dotknięcie Boga”. „Tajemnicza wizja Jana Pawła II”. Jego sekretarz osobisty usłyszał słowa papieża dochodzące z apartamentu „Proszę o miłosierdzie dla Polski”, wszedł do pokoju i ujrzał Ojca św. trzymającego twarz ukrytą w dłoniach. Z Jego oczu spływały łzy. Papież był przygnębiony i smutny. Dotknął ks. Dziwisz papieskiego ramienia, pytając: „Czy Waszej Świątobliwości coś się stało?” Po chwili milczenia papież odpowiedział: „Nie, nic mi nie jest”! – „To, dlaczego Ojcze święty płaczesz?” zapytał ks. Dziwisz. – „Gdybyś ty widział to, co ja ujrzałem, też byś zapłakał”.
Kim była tajemnica osoba z „Nieba”, z którą najwyraźniej Jan Paweł II rozmawiał? Po tej dramatycznej wizji, papież Jan Paweł II poprosił o przetłumaczenie z języka portugalskiego „Orędzia” fatimskiego z „Trzecią Tajemnicą Fatimską” zapisanych przez siostrę Łucję na język włoski.
Kardynał Joseph Ratzinger, Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, otrzymał od papieża Jana Pawła II, jeden egzemplarz tłumaczenia zapisanego przez siostrę Łucję „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” do ogłoszenia przez telewizje całemu światu.
Papież Jan Paweł II przekazał drugi egzemplarz tłumaczenia „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” siostry Łucji z języka portugalskiego, polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu, do opracowania i wydania drukiem w Polsce. „Orędzie” fatimskie z „Trzecią Tajemnicą Fatimską”, zostało wydane w książce Pt. „Przepowiednie dla świata”, między innymi przepowiedniami Pt. „FATIMA 1917”.
Stefan Budzyński w książce Pt. „Dotknięcie Boga”, informuje na str. 73, wiersz 11 od góry.-„Obecnie dysponuje pełnym tekstem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s, Łucji, chociaż muszą się zastrzec, że nie pochodzi on, ze źródeł oficjalnych”. Stefan Budzyński ogłosił tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej w książce Pt. ‘Dotknięcie Boga” na str. 73-74, Pt. „Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska”. Książka została wydana drukiem w Polsce w 1995 roku.
W skład „Fatimy 1917” wchodzi wstęp wprowadzający w okres między przekazem „Orędzia” fatimskiego przez Matkę Bożą Maryję, a okresem jej przebywania w sejfie watykańskim, przed przetłumaczeniem jej treści z języka portugalskiego na język włoski. Tekst „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” został przetłumaczony na polecenie papieża Jana Pawła II w 1982 roku, po osobistej interwencji Matki Bożej Maryi.
1. Wydarzenia.
2. Trzecia Tajemnica Fatimska.
3. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej.
4. Zaburzenia w przyrodzie.
5. Późniejsze orędzia przekazane siostrze Łucji.
6. Orędzie Matki Bożej z 1954 roku
7. Słowa Pana Jezusa, dotyczące poznania „Czasu” wtargnięcia „Obcego ciała z
kosmosu” i upadek jego w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza
Karaibskiego.
8. Zatrucie powietrza na całej ziemi „Metanem i gazami z kosmosu”.
W całości „Orędzia” fatimskiego, nazywanego „Trzecią Tajemnicą Fatimską”, są przekazane „Kary”, jakie dotkną ludzkość całego świata.
Życie ludności Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest zagrożone: Trzęsieniami ziemi spowodowanymi wyłonieniem się „Nowego dużego lądu” – „Dna morskiego” z głębin morskich Morza Arktycznego. Woda z głębokości około 4 300 metrów, zostanie wydźwignięta wraz z dnem morskim do góry, głębinowym wybuchem, powodując „POTOP”, zalanie nizinnych terenów Kanady wodą morską, do dużej wysokości. Woda z Morza Arktycznego wyrzucona głębinowym wybuchem runie do Morza: Baffina, Grenlandzkiego, Norweskiego i wpłynie do Oceanu Atlantyckiego. Poziom wody w morzach i Oceanie Atlantyckim początkowo będzie bardzo wysoki. Woda płynąc wysoką falą, będzie zalewała nizinne tereny brzegowe lądu i powoli wysokość fali będzie się obniżać, zanim rozpłynie się po morzach i oceanie. Poziom wody morskiej w morzach i oceanie będzie wyższy niż jest obecnie. Nizinne tereny brzegowe zostaną zatopione, wraz z zabudową: miast, portów i innych budowli. Woda wyrzucona głębinowym wybuchem z Morza Arktycznego na ląd Kanady, będzie rozlewała po nizinnych terenach Kanady i spływała do Oceanu, gdy poziom wody w oceanie będzie niższy niż na terenie Kanady. Część wody morskiej z zalanej Kanady, może wpłynąć na nizinny teren Stanów Zjednoczonych AP.
Wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi pod Nowym Jorkiem i Waszyngtonem, miasta te ulegną zniszczeniu, i wyspa, na której jest Nowy Jork zostanie zatopiona.
Wojna wybuchnie na terenie Azji, w której zostanie użyta broń jądrowa.
Chin dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Wydadzą wojnę Rosji, po pokonaniu Rosji, wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Europie Południowej i rzucą pociski jądrowe na cały świat.
Wybuchnie wojna i na terenie Europy. Niemiecka partia NPD dojdzie do władzy i wyda wojnę: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji.
Na teren Morza Śródziemnego, już po kataklizmie wtargnie wojsko chińskie, aby niszczyć i mordować ludność tam zamieszkałą białej rasy. Matka Boża Maryja wzywa wszystkich polaków do powrotu do Polski.
Ludność zamieszkałą na terenach brzegowych w USA i na terenie Nowego Jorku i Waszyngtonu, która wierzy w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa powinna opuścić nizinne tereny brzegowe Stanów Zjednoczonych i przenieść się, na tereny wyższe bezpieczne w ciągu 30 dni od pokazania się „ZNAKU” na niebie. Po przepłynięciu wysokiej fali POTOPU, można powrócić, jeżeli teren nie będzie zatopiony.
Wysoka fala wody z „POTOPU” płynącej Oceanem Atlantyckim w kierunku bieguna południowego, będzie zalewała i zatapiała tereny nizinne wysp i brzegi lądu trzech Ameryk. Do Morza Karaibskiego wpłynie woda morska z potopu podnosząc w nim poziom wody o kilka metrów. Tereny nizinne wysp znajdą się pod wodą. Ludność zamieszkała na terenie wysp i brzegów morskich Morzu Karaibskiego powinna w ciągu 30 dni opuścić je od pokazania się „ZNAKU” na niebie zapowiadającego Apokalipsę. Przed wtargnięciem wysokiej fali powodziowej na teren Morza Karaibskiego.
Powrót ludności na teren wysp niezatopionych na Morzu Karaibskim, może być po uderzeniem „Planetoidy-głazu” w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Ludność, która zostanie na wyspach Morza Karaibskiego przed upadkiem „Planetoidy-głazu”, zginie.
Padro Pio w swoich objawieniach przekazuje „Słowa” Pana Jezusa: „Powaga czasu skłania Mnie do zwrócenia uwagi wszystkim, że wielkie niebezpieczeństwo grozi ludzkości, jeżeli się ona nie zmieni.
Nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy przyjdzie kara. Ojciec Mój wie, kiedy to nastąpi. Pamiętajcie o tym surowym napomnieniu, które wam daje. Nie bójcie się, tego nie lekceważcie, bo niebezpieczeństwo grozi całej ludzkości. Wobec krótkiego czasu należy go gorliwie wykorzystać, nie poddawać się złu ani nie ustępować. Waszym zadaniem i obowiązkiem jest wskazać na nadchodzące niebezpieczeństwo, ponieważ nie będzie usprawiedliwienia, że nie wiedzieliście. Niebo długo bowiem czeka i ostrzega, a ludzie się tym nie przejmują.
Gdy będzie za późno, wyłoni się „DUŻY GŁAZ” z białej mgły poprzez noc i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego”.
Uderzenie tak „Dużego głazu” w wody oceanu Atlantyckiego spowoduje olbrzymie zniszczenia wywołane falami „Tsunami”, które z potworną siłą uderzą w brzegi lądów i wyspy, niszcząc wszystko na swej drodze. Gorące powietrze towarzyszące „Planetoidzie-głazowi” wywoła pożary i śmierć ludzi. Upadek „Planetoidy-głazu” w Wody Oceanu Atlantyckiego, może spowodować chybotanie ziemi, głębinowe ruchy skał, zapadanie wysp i części lądu, trzęsienie ziemi po obu stronach Stanów Zjednoczonych, oderwanie się półwyspu Kalifornijskiego od lądu Ameryki Północnej.
Aby uratować swoje życie jest konieczna Wiara w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, mają szanse ratunku ci ludzie, którzy jeszcze uwierzą.

Słowa Pana Jezusa dotyczące wtargnięcia „Głazu” z kosmosu w obszar ziemi.
„Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi.
Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym Słowom, niech się niczego nie boją, bo ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości, Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie
Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki. Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię. Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce.
Trzęsienia ziemi mogą wywołać zawalenie się budynku, i konieczność ucieczki ludzi z domu na zewnątrz w zatrute powietrze. Należy prosić Matkę Pana Jezusa Maryję o ratunek mówiąc:

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadzieją, bądź nam miłosierna”.

Wanda Stańska-Prószyńska

2 komentarze:

  1. zatrzymajmy się na chwilę i spróbujmy zmienić coś w sobie na lepsze,odkryć swoją duszę dla innych ludzi,kochać i szanować siebie i innych...

    OdpowiedzUsuń
  2. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

    OdpowiedzUsuń