niedziela, 15 lutego 2009

APOKALIPSA, która dotknie królestwo HISZPANII

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

APOKALIPSA, która dotknie królestwo HISZPANII

Informuje na podstawie przekazu Matki Bożej Maryi, która w „Orędziu”
Fatimskim w 1917 roku, poleciła Łucji, ogłoszenie treści tego „Orędzia” na cały świat.
W dniu 09 marca 2008 roku, w Warszawie, w Kościele podczas odprawianej Mszy św. usłyszałam skierowane do mnie Słowa od Boga Ojca, przekazane przez Pana Jezusa, wykonawcy „Testamentu” Boga Ojca, spisanego przez św. Jana apostoła w 95 roku nowej ery, a dotyczy ludzkości całego świata.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy.

Pan Bóg posługuje się ludźmi na ziemi, aby „Słówa” Jego skierowane do ludzkości całego świata, zostały przekazane.

Obecnie Matka Boża Maryja, znając jakie „Kary” dotkną ludzkość i ziemię, wzywa ludzi do zwrócenia się do Pana Boga, od czynienia zła.
Podczas objawień w Fatimie w lipcu 1917 roku, Matka Boża Maryja przekazała Łucji „Orędzie”. Na zakończenie serii objawień, dodatkowo jeszcze wyjaśniła i przekazała specjalne „Orędzie”, które przeszło do historii, pod nazwą Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Wiele lat później 1953 roku, Łucja zapisaną treść tego „Orędzia”, zapieczętowane, przekazała papieżowi Piusowi XII z notatką na kopercie dokumentu, po roku 1960, można je ogłosić całemu światu.
Gdy papież Pius XII zapoznał się z treścią dokumentu, był bardzo przejęty, wręcz przerażony. Ponownie list z dokumentem zapieczętował i zabezpieczył w sejfie, dla następcy.
Ogłoszenie treści całej Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, po roku 1960 całemu światu, jak zapisała na kopercie siostra Łucja, mogło spowodować nawrócenie się ludzkości do Boga, a nie sianie niepokoju w świecie jak sugerował papież Jan XXIII po zapoznaniu się z treścią” Orędzia fatimskiego.
Papież Jan Paweł II zapoznał się z treścią „Orędzia” fatimskiego, po zamachu na jego życie na placu św. Piotra 13 maja 1981 roku. Postąpił jak Jego poprzednicy, odesłał z powrotem „Orędzie” fatimskie do sejfu w Watykanie, nie spełniając polecenia Matki Bożej Maryi, zapisanego na kopercie dokumentu przez siostrę Łucję. Ogłoszenia Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej całemu światu.
W nocy latem 1982 roku, Samo „Niebo”- wizja- interweniowało u papieża Jana Pawła II w jego apartamencie, w sprawie ogłoszenia całemu światu Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. O tym jest podane w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga”, „Tajemnicza wizja Jana Pawła II”.
Po tej wizji, papież Jan Paweł II poprosił, o przetłumaczenie z języka portugalskiego „Orędzia” fatimskiego z Trzecią Tajemnicą Fatimską, zapisanych przez siostrę Łucję.
Papież Jan Paweł II przekazał Kardynałowi Josephowi Ratzingerowi, Prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary, jeden egzemplarz tłumaczenia z języka portugalskiego zapisanego przez siostrę Łucję Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, do ogłoszenia przez telewizje całemu światu.
Papież Jan Paweł II przekazał polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu drugi egzemplarz tłumaczenia z języka portugalskiego „Orędzia” fatimskiego z Trzecią Tajemnicą Fatimską zapisanych przez siostrę Łucję. Do opracowania i wydania w Polsce. „Orędzie” fatimskie, z Trzecią Tajemnicą Fatimską, zostało ogłoszone drukiem w Polsce w książce Pt. „Przepowiednie dla świata”, między innymi przepowiedniami Pt.
„FATIMA 1917”.
Stefan Budzyński w książce Pt. „Dotknięcie Boga” informuje na str. 73,
wiersz 11 od góry str. – „Obecnie dysponuje pełnym tekstem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s. Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on źródeł oficjalnych”
Stefan Budzyński ogłosił tylko tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej w książce Pt. „Dotknięcie Boga” na str. 73-74, Pt. „Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska”.
„Fatima 1917”, liczy kilka „Orędzi”, przekazanych przez Matkę Bożą Maryję siostrze Łucji, które przekazał papież Jan Paweł II do opracowania i wydania drukiem w Polsce.

Apokalipsę XXI wieku, zapowie ZNAK, który pokaże się na niebie, innej daty nie ma.
Zagrożenia, przekazane przez Matkę Bożą Maryję, które dotkną ludzi całego świata i Królestwo Hiszpanii.
1. Zostanie otwarta Otchłań i zostaną wypuszczone miliony diabłów na krótki
„Czas”- na pięć miesięcy, aby ludzie wzajemnie się mordowali i diabły
będą wspomagać wojsko chińskie w zwycięstwach i prztrwaniu „Czasu”.
Rozdział 1, 18., werset, rozdział 20, 3., werset, rozdział 9, 10., werset.
rozdział 1, 19., werset, rozdział 17, 1.,do 18., wersetu: - Chiny.
2. Wybuchnie wojna na wschodzie Azji, w której zostanie użyta broń jądrowa.
Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Do szybszego
rozwoju Chin potrzebne są im nowe tereny: zasobne w pokłady ropy ,gazu i
innych minerałów. Takie tereny znajdują się na północy Azji. Aby je mieć,
Chiny wydadzą wojnę Federacji Rosyjskiej. Chiny mają duże zapasy bomb i
pocisków jądrowych. Zniszczą bombami jądrowymi zakłady zbrojeniowe i
ośrodki badawcze broni atomowej w Rosji. Wybuchy bomb jądrowych,
spowodują olbrzymie zniszczenia i zapanuje chaos w Rosji, co wykorzysta
wojsko chińskie mając za pomocników diabły.
3. Partia niemiecka NPD, której szefem jest Pan Ugo Voigt, dojdzie do władzy
w Niemczech. Partia NPD dąży do ziszczenia idei Adolfa Hitlera utworzenia
„Wielkich Niemiec”. Aby ziścić idee Hitlera, Niemcy muszą wydać wojnę:
Polsce, Czechom, Słowacji, odebrać od Rosji dawny Królewien-Kaliningrad.
Po dojściu do władzy, partia NPD zażąda od Polski terenów należących
do Niemiec, przed drugą wojną światową. Nowy Kanclerz zwróci się do
narodu Niemieckiego na przyzwolenie wydania wojny. Mając przyzwolenie
od narodu Niemieckiego, wojsko niemieckie zaatakuje Zachodnie i Północne
tereny Polski, oraz wojsko Niemieckie z lądu i morza uderzy na Kaliningrad,
podczas wojny Chin z Rosją. Na terenach zdobytych w Polsce, wojsko
niemieckie będzie niszczyć wszystko i mordować ludność Polską.
4. Pod dnem Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego, wystąpią głębinowe
wstrząsy, które będą narastać do bardzo potężnych i coraz gwałtowniejszych
wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i nastąpi wybuch. Podane
jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, wyłonienie „Nowego lądu” z pod wód
morskich i to ma być bardzo duży ląd, jak kontynent. Dno Morza Arktycznego
zostanie wydźwignięte do góry głębinowym wybuchem, wraz z wodą i lodem.
Lód i woda runą na lądy i do mórz i spłyną do Oceanu Atlantyckiego,
podnosząc w Oceanie Atlantyckim poziom wody do bardzo dużej wysokości.
Woda, która runie na tereny lądowe zatopi je zanim część wody spłynie i
rozleje sie na dalsze nizinne tereny lądu. POTOP- wysoka fala wody morskiej
płynąc będzie zalewała i zatapiała nizinne tereny brzegowe i wyspy na
morzach i Oceanie Atlantyckim. W Europie zostaną zalane i zatopione nizinne
brzegowe tereny lądu. Ludność jeżeli nie opuści w ciągu 30 dni, od pokazania
się „ZNAKU” początku Apokalipsy na niebie, nizinnych terenów brzegowych
zginie. Wysoka fala wody z potopu obleje Północne, Zachodnie i Południowe
brzegi Hiszpanii. Zostaną zalane i zatopione miasta i porty, bo poziom wody w
Oceanie Atlantyckim, może być o kilka metrów wyższy niż jest obecnie. 5. Na Terenie Morza Śródziemnego, w wkrótce po wybuchu pod dnem Morza
Arktycznego, wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów.
Wulkan Etna zaleje lawą całą wyspę Sycylię i zasypie wulkanicznym
popiołem. Wulkan Wezuwiusz, potwornymi wstrząsami i wybuchem zburzy
ogromny obszar na lądzie i na morzu. Rzym i Watykan zostaną zniszczone,
oraz wiele innych miast na terenie Morza Śródziemnego. Potworne fale \
„Tsunami” runą z ogromną siłą na tereny brzegowe lądów i wyspy, powodując
olbrzymie zniszczenia. Porty i flota morska w portach zostanie zniszczona, na
terenie wschodnim Hiszpanii. Wysokie zbocza brzegowe na terenie Hiszpanii
będą niszczone przez olbrzymie fale morskie „Tsunami”. Trzęsienia ziemi na
terenie Hiszpanii, mogą przyczynić się do wybuchu już nie czynnych
wulkanów. Do nieczynnego wulkanu na terenie Katalonii są wycieczki, byłam
i ja, niesamowite wrażenie być w środku krateru, jest pobudowana mała
kapliczka. Natomiast obok w miasteczku można nabrać gorącej ujętej wody
termalnej. Miasta i miasteczka po stronie wschodniej Hiszpanii, zniszczą
potwornie wysokie fale morskie „Tsunami”, które runą z olbrzymią siłą na
brzegi lądu i wysp.6. Wkrótce po głębinowych trzęsieniach ziemi, na teren Morza Śródziemnego
wtargnie na teren morza wojsko chińskie-żólta‘szarańcza. Które na terenie
Morza Śródziemnego, będzie wszystko niszczyć i mordować ludność białej
rasy. Wojsko to, po wymordowaniu ludności greckiej na wyspach i na lądzie,
będzie podążać przez teren Bułgarii, do rzeki Dunaj, po drodze niszcząc
wszystko i mordując ludność. Doliną rzeczna Dunaju wojsko chińskie będzie
podążać w kierunku Niemiec i Francji na spotkanie z drugą armią wojsk
Chińskich, aby zaatakować tereny Francji i Belgii.
Na terenie Lasu Bawarskiego w Niemczech zastąpi im armia państw
zagrożonych i dojdzie do bitwy, nadlecą eskadry samolotów i wojsko chińskie
pozostanie w Lesie Bawarskim. Druga armia chińska po ataku na Włochy i
kraje Morza Adriatyckiego, rzeką Po będzie podążać w kierunku Alp. Na
terenie Alp, drogę wojsku chińskiemu zastąpi wojsko państw zagrożonych
pobliżu góry Mont Blanc i dojdzie do walki. Z Południa nadlecą eskadry
samolotów i skończy się marsz wojsk chińskich. Jakie państwa udzielą
pomocy wojskowej, do pokonania armii chińskiej na terenie Europy
Południowej?
7. Na teren ziemi wtargnie „Planetoida-głaz” i rozpalona do czerwoności uderzy
w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując
olbrzymie zniszczenia na terenie trzech Ameryk. „Planetoida-głaz uderzając z
ogromną siłą w dno Oceanu Atlantyckiego, wywoła głębinowe trzęsienia
ziemi, Potwornie wysokie fale morskie „Tsunami” runą na wyspy i brzegi lądu
Ameryk i na Europ i Afrykę. Fale „Tsunami” zaatakują brzegi Hiszpanii i Portugalii. Będzie to w „Trzecią noc”, konieczności przebywania w domu w
pomieszczeniu zamkniętym.

8. Słowa Pana Jezusa skierowane do ludzkości całego świata, dotyczące
poznania „Czasu”, wtargnięcia „Planetoidy-głazu” w obszar ziemski i jak się
zachować, żeby nie zginąć. Nie jest znany„Czas” wtargnięcia w atmosferę
ziemi „Planetoidy-głazu”. Przekazuje Pan Jezus, tylko na podstawie
warunków atmosferycznych i trzęsienia ziemi, będzie wiadomo.
Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać
będą dwa dni i dwie noce. Ostatnia (druga) noc będzie bardzo zimna, wiatr
będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty: wtedy zamknijcie
okna i drzwi nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem,
żałujcie za swoje grzechy i proście Moją Matkę o opiekę. A kto tej rady nie
posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce Jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię. W trzecią
noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić
słońce.
Należy zwracać się do Matki Pana Jezusa Maryi o ratunek, mówiąc:
„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna.

Podane jest, że może zginąć 1/ 3 ludności świata.
Wanda Stańska-Prószyńska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz