wtorek, 20 stycznia 2009

APOCALYS – ZONDVLOED treft het Koninkrijk der NEDERLANDEN

Geloofd zij de Heer Jezus Christus

APOCALYS – ZONDVLOED treft het Koninkrijk der NEDERLANDEN.

De mensheid heeft zich van God afgewend. De wereld wordt door satan beheerd die de Kerk in zijn macht probeert te krijgen. God laat dit niet toe. Hij stuurt „Straffen” naar de mensheid. Deze werden door de Heilige apostel Johannes opgetekend in „het Bijbelse boek dat de Apocalyps wordt genoemd” maar die in „Tijd” werden gecodeerd.
Die „Straffen” die reeds ontcijferd werden, werden door Maria,de Moeder van Jezus, overgemaakt in de „Boodschap” van Fatima met de aanbeveling om deze boodschap aan de hele wereld bekend te maken. Zuster Lucia tekende ze op en ze werden overhandigd aan Paus Pius XII met op de envelop een aantekening van zuster Lucia: „na 1960 mogen ze aan de hele wereld bekend worden gemaakt”.
Paus Pius XII schrok erg toen hij kennis nam van de inhoud van het document. Hij verzegelde het document opnieuw en bergde het veilig op in de safe van het Vaticaan voor zijn opvolgers.
Ook Paus Johannes XXIII schrok hevig toen hij kennis nam van de inhoud van het geheime document, en verklaarde dat de vreselijke „Straffen”, die in de „Boodschap” van Fatima worden aangekondigd, zijn tijd niet betreffen. Het document belandde alsdusdanig opnieuw in de safe van het Vaticaan.
Paus Paulus VI bekende, na kennisneming van de inhoud van de „Boodschap” van Fatima, dat het document voor enige tijd het geheim van het Vaticaan moest blijven.
Daarentegen maakte hij aan de in onenigheid verkerende partijen van de Cubaanse crisis de fragmenten van de „Boodschap” van Fatima bekend die samen met de „Inhoud van het Derde Geheim van Fatima” werden opgetekend.
De onderling geagiteerde partijen gingen daarna meteen over tot het sluiten van een vredesovereenkomst.
Na kennis te hebben genomen van de inhoud van het Derde Geheim van Fatima, bergde Paus Johannes Paulus II het opnieuw veilig op in de safe. De wens van Maria om de volledige „Boodschap” van Fatima aan de Wereld te verkondigen, werd niet vervuld daar de tijd van de straf naderde, aan het eind van de 20ste eeuw.
's Nachts intervenieerde de „Hemel” zelf bij Paus Johannes II inzake de verkondiging van het Derde Geheim van Fatima. Dit gebeurde in zijn flat op het Vaticaan. Hierover wordt verhaald in het boek van Stefan Budzyński „Dotknięcie Boga” („De Aanraking van God”) op pagina 91 in „Het Geheime Visioen van Paus Johannes Paulus II”. We kunnen enkel vermoeden dat de Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus, het tragische toekomstige lot van de Wereld aan de Paus bekendmaakte. Toen Paus Johannes Paulus II te zien kreeg wat de wereld te wachten staat, barstte hij in tranen los en beloofde hij het „Derde Geheim van Fatima” in zijn geheel te publiceren. Paus Johannes Paulus II vroeg om de vertaling van het Derde Geheim van Fatima van het Portugees naar het Italiaans. Hij maakte de vertaling van tekst van zuster Lucia „Het Derde Geheim van Fatima” over aan Kardinaal Joseph Ratzinger, Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, om het via de televisie bekend te maken.
De tweede tekst van de vertaling van „Het Derde Geheim van Fatima” met het origineel van zuster Lucia in het Portugees, werd door de Paus overgemaakt aan de Poolse Katholieke schrijver Stefan Budzyński om het te bewerken en te laten drukken in Polen. Het Derde Geheim van Fatima werd gepubliceerd in het boek „Voorspelling voor de wereld”, waarin de voorspellingen werden opgenomen in het deel dat de titel „FATIMA 117” draagt.
In „Fatima 117” werden delen van de boodschap opgenomen die door Maria aan Lucia werden overgemaakt, zoals: 1. Gebeurtenissen, dit is de inleiding die bewerkt werd door Stefan Budzyński.
2. Het Derde Geheim van Fatima.
3. De voorspelling van het verloop van de derde wereldoorlog.
4. Natuurstoornissen.
5. Latere boodschappen overgemaakt aan zuster Lucia.
6 .De Boodschap van Maria van 1954
7.Woorden van Jezus aan de mensheid van de hele wereld. Hoe de „Tijd” te herkennen waarop een „Vreemd lichaam uit de kosmos” het aardruim zal binnendringen. Pater Pio informeert dat het gaat om een „Rotsblok” en niet om een komeet. Deze rotsblok zal neerstorten in de Atlantische Oceaan, in de buurt van de Caraïbische Zee, en over de hele wereld zal de lucht vergiftigd worden met „Methaan” dat zich in het zeewater bevindt en ontstaat uit de ontbinding van dode lichamen in de oceaan en de gassen die uit de kosmos via de vernietigde ionosfeer binnendringen.

Door welke „Straffen” zal de mensheid van de hele wereld worden getroffen?
1. Oorlogen zullen uitbreken waarin atoombommen worden gebruikt
2. Aardbevingen
3. Een zondvloed in het Noordelijk halfrond die wordt veroorzaakt door het verschijnen van een „Nieuw land”
4. Vulkaanuitbarstingen
5. Het binnendringen van een „Planetoȉde-rotsblok” in het aardruim die in de Atlantische Oceaan neerstort, in de buurt van de Caraïbische Zee.
6. De infiltratie van Methaan via de vernietigde ionosfeer en uit de zeedieptes en de lucht van de ganse wereld vergiftigd.

Maria, de Moeder van Jezus, wil de inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden – Nederland redden die geloven in God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus of die in hem zullen geloven. Ze wenst dat ze het Koninkrijk de Nederlanden – Nederland verlaten vóór de periode van het losslaan van de natuurelementen, en dat ze zich naar een veilige plaats begeven. Reeds eerder informeerde ik Hare Majesteit en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden – Nederland over de Apocalyps die de Nederlandse bevolking op een pijnlijke manier zal treffen – de ZONDVLOED. In het „Het Derde Geheim van Fatima” wordt gemeld dat de landen van Europa erg vernietigd zullen worden: Duitsland, Denemarken, Nederland zullen worden overstroomd, en dat geldt ook voor de omringende gebieden. Nederland zal worden overstroomd door een reusachtige golf van zeewater. Thans informeer ik de bevolking die op het gebied van het Koninkrijk der Nederlanden – Nederland woont om het land te verlaten, nog vóór het wordt overstroomd en de laag gelegen gebieden van de Nederlanden – Nederland beginnen te zinken.

Het „TEKEN dat aan de hemel zal verschijnen, is het TEKEN van de aanvang van de Apocalyps”. Dit zijn woorden die door God de Vader die op 9 maart 2008 in de Kerk bij de ul.Gwiaździstej 17 te Warschau tijdens de Eucharistieviering van 10u45 werden overgemaakt.
Ik, Wanda Stańska-Prószyńska, heb deze woorden van God de Vader gehoord. Ik was erg geschrokken toen ik hoorde dat de volbrenging van „de Mysteries van de God de Vader in de Bijbel – Apocalyps” zo nabij is. Deze woorden van God de Vader wens ik over te maken aan de bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden – Nederland.

Het „TEKEN” die we aan de hemel zullen zien, kan een lichtend Kruis, de Heer Jezus of een ander teken.

Wil men zijn leven redden van de zondvloed, dan dient men, na het verschijnen van het TEKEN aan de hemel die de Apocalyps aankondigt, binnen de 30 dagen het Koninkrijk der Nederlanden - Nederland te verlaten en zich naar Frankrijk, Portugal of Spanje te begeven.
Noord-Duitsland en België zullen met zeewater worden overtroomd.
Er zal een oorlog uitbreken met Azië. Het Chinese leger zal Rusland aanvallen op het grondgebied van Azië. In „Het Derde Geheim van Fatima” wordt gemeld dat het Chinese leger atoombommen zal werpen op wapenfabrieken en proefgebieden voor atoomwapens in Rusland en de hele wereld. De explosie van atoombommen zal opnieuw vernietiging en schokken veroorzaken. Tijdens de atoomexplosies zal, onder invloed van gassen met hoge temperatuur en onder hoge druk, een schokgolf ontstaan die vergezeld wordt van een hevige wind. Die zal op haar weg alles meenemen en een dodelijke, radio-actieve stof verspreiden die tijdens de atoomexplosie is ontstaan.
In het uiterste Noorden zullen, onder invloed van de schokken die verzoorzaakt werden door de atoomexplosies, onderaardse aardbevingen ontstaan die zullen aangroeien tot een vreselijk gekraak van barstende rotsen. In „Het Derde Geheim van Fatima” wordt gemeld dat de onderaardse schokken slechts een paar weken zullen aanhouden, maar dat ze bedreigend zullen als geen ander gelijkaardige ramp die zich ooit op aarde voordeed. Ten gevolge van de vreselijke cataclysmen zal het Chinese leger zich terugtrekken van het strijdgebied in Europa, op het grondgebied van Azië.
Daarna zal een explosie plaatvinden. Het ijs, het water uit de Noordelijke Ijszee, samen met de zeebodem zullen bovenwaards worden gestuwd. Het ijs en het water zullen in de zeeën terechtkomen, en op het gebied rondom de Noordpoolcirkel dat met het water zal worden overstroomd. Daarna zal het water zich over het ganse gebied verspreiden en naar zeeën, en oceanen stromen en het waterniveau van wateren en zeeën doen stijgen.
De bodem van de Noodelijke Ijszee zal een „Nieuw reusachtig land” worden. De hoge zeewatergolf, die een reusachtige hoogte zal bereiken, zal het terrein van het Koninkrijk der Nederlanden – Nederland binnenstromen en het ganse gebied van het Koninkrijk der Nederlanden overstromen. Na het doorstromen van de hoge ZONDVLOED-golf van zeewater zullen de laagste grondgebieden van het Koninkrijk der Nederlanden – Nederland met zeewater worden overstroomd. Het water in zeeën en oceanen zal een paar meter stijgen onder invloed van het water van de Noordelijke Ijszee, waardoor de laagste oevergebieden van het land overstroomd zullen worden met zeewater. Het water van de Noordelijke Ijszee, dat door de ondergrondse (onderzeese) explosie werd weggestuwd, zal zeer snel vloeien met een golf van meer dan 300 meter die onderweg alles overstroomt en vernielt. Er is geen enkele kans op redding met dergelijk ijswater die met snelle stroom vloeit en van bovenaf alles overstroomt, vernietigt en meesleept. Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden – Nederland niet verlaten is vrijwillig kiezen voor de verdrinkingsdood.
De oorlog zal uitbreken in Europa. In Duitsland zal tijdens de verkiezingen de partij NDP aan de macht komen, waar Udo Voigt de leider van is, en de huidige regering in Duitsland zal worden omvergeworpen. De Duitse Partij NDP zal erin slagen om de idee van Adolf Hitler in vervulling te realiseren, met name de oprichting van een „Groot Duits Rijk”. Om een „Groot Duitsland” op te richten, zal de Kanselier van de Partij NDP de oorlog verklaren: aan Rusland om het voormalige Kaliningrad te herwinnen. Dit zal gebeuren tijdens de oorlog van China met Rusland. Het Duitse leger zal het grondgebied van Noord- en West-Polen binnendringen, alles vernietigen en de ganse bevolking op de veroverde gebieden vermoorden.
De Duitse Kanselier zal, na de verovering van Polen, de oorlog verklaren aan de Tsjechië en Slowakije. Na de overwinning op Tsjechië en Slowakije zal de Duitse Kanselier de oorlog verklaren aan Litouwen, Letland, Estland, Denemarken en zal Oosterijk bij Duitsland worden ingelijfd. Na de verovering door het Duitse leger van de genoemde landen en de inlijving van hun grondgebieden, zal het „Grote Duitse Rijk” worden opgericht. De nazi-partij heeft uitsluitend het grondgebied van deze landen nodig. De bevolking die daar leeft zal worden uitgemoord of zelf eigen grondgebied verlaten.
Rusland zal haar leger naar Kaliningrad sturen om die uit handen van de Duitsers te onttrekken. Na de overwinning op de Duitsers op het grondgebied van Kaliningrad, zal het Russische leger zich op het Duitse grondgebied begeven om wraak te nemen op de Duitse bevolking voor de aanval op Kaliningrad tijdens de oorlog van China en Rusland. Dit wordt gemeld in „Het Derde Geheim van Fatima”. Het Russische leger zal tot aan de Atlantische Oceaan geraken, terwijl het onderweg alles vernielt en de Duitse bevolking uitmoordt. De legers die bedreigd worden door het binnendringen van het Russische leger op hun grondgebieden, zullen het Russische leger aanvallen die terug zal keren naar het Duitse grondgebied en zich in de richting zal begeven van Oekraïne, terwijl het onderweg alles vernietigt en de bevolking uitmoordt. Wat overblijft is het as en puin van steden.
De bevolking die het Koninkrijk der Nederlanden – Nederland verlaat, zou zich in de richting van Spanje moeten begeven. Grote steden zoals Brussel, Parijs, Madrid, Lisbon en andere worden bedreigd. De Chinezen kunnen er namelijk atoomprojectielen op werpen. Men moet in kleine steden blijven en na de aarbevingen en „Zondvloed” terugkeren naar het Koninkrijk der Nederlanden – Nederland om na te gaan wat niet werd verwoest, of het zeewater zich teruggetrokken heeft. Ik veronderstel dat in de loop van twee maanden de losgeslagen natuurelementen tot bedaren zullen komen. Duitsland zal erg verwoest zijn door het Russische leger. Op het Duitse grondgebied zullen onderaardse aardbevingen ontstaan, onder de bodem van de Rijn. Daarna volgt een inzakking van de grond in Westfalen. De steden in het Ruhrgebied zullen tijdens de aarbeving worden vernietigd.
Op aarde zal een „Planetoïde-rotsblok” indruisen die, terwijl het zich naar de aarde begeeft, gloeiend heet zal worden en in de Atlantische Oceaan zal terechtkomen en zal zorgen voor vreselijke vloedgolven of „tsunami's” die op eilanden en aan de oevergebieden zullen razen van de drie Amerika's, Afrika en Europa, en die verwoestingen zullen veroorzaken en het zinken van landdelen.
De bevolking die op de eilanden en oevergebieden van de drie Amerika's vertoeft zal, indien ze niet wordt overgebracht naar een andere veilige plek, sterven.

Wanneer zal het indruisen van de Panetoïde-rotsblok op de aarde plaatsgrijpen?

Dat zal tijdens een koude nacht gebeuren. Donder en aardbevingen zullen twee dagen en nachten aanhouden en er zal een hevige wind waaien. De tweede nacht zal het erg koud worden, de wind zal dreunen en na een bepaalde tijd zal het beginnen donderen. Sluit dan uw ramen en deuren en verlaat uw huizen niet, doe de gordijnen dicht. Kniel onder het Kruis (indien er een in uw woning aanwezig is), heb spijt voor uw zonden en vraag Maria, de Moeder van Jezus, om haar bescherming. Wie deze raad niet opvolgt, zal in een oogwenk om het leven komen.

De lucht zal worden verzadigd met gas en gif en de hele aarde vergiftigen.
Tijdens de derde nacht zal een vuur en een aardbeving ontstaan, en de volgende dag zal de zon al beginnen schijnen. Eén derde van de bevolking zal tijdens de Apocalyps omkomen.

Men moet zich tot Maria, de Moeder van Jezus, wenden en om redding vragen: „Heilige Koningin, bemiddelares van de mensen, onze enige toevlucht en hoop, heb medelijden met ons.

Wanda Stańka-Prószyńska
/handtekening/
Warschau, 27.12.2008

Om zeevloot, schepen en boten te redden, dient men na het evacueren van de bevolking zo ver mogelijk zuidwaards te trekken. Men kan halt houden in de havens van Argentinië of in de Afrikaanse havens van Namibië, Zuid-Afrika of in de Indische Oceaan.

Waarschijnlijk zullen heel wat mensen de waarschuwingen van Maria negeren en hun woonplaats niet verlaten. Water is een natuurelement dat heel snel stroomt, men zal zich met moeite kunnen redden.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz