czwartek, 8 stycznia 2009

APOKALIPSA – POTOP, który dotknie potwornie KANADĘ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA – POTOP, który dotknie potwornie KANADĘ

Na podstawie przekazanego przez Matkę Bożą Maryję specjalnego orędzia fatimskiego, w którym poleciła siostrze Łucji ogłoszenia treści tego orędzia na cały świat.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest znakiem początku Apokalipsy”.

Ludzie odeszli od Boga. Światem chce rządzić szatan, który próbuje opanować Kościół. Pan Bóg nie chce do tego dopuścić, ześle na ludzi kary, aby powrócili do Boga. Kary te są spisane w Biblii-Apokalipsie, ale zaszyfrowane do „Czasu”.
Te kary zostały przekazane w „Orędziu” fatimskim, przez Matkę Pana Jezusa Maryję, w lipcu 1917 roku, a na zakończenie objawień przekazała Matka Boża Maryja, Łucji dodatkowo specjalne „Orędzie”, które przeszło do historii pod nazwą „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”. Wiele lat później siostra Łucja spisała treść „Orędzia”, w którym Matka Boża poleciła jej ogłoszenie treści: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej na cały świat Dokument został doręczony papieżowi Piusowi XII. z notatką siostry Łucji na kopercie – po 1960 r. można je ogłosić całemu Światu. Z myślą, że ludzie znając czekające ich kary, odwrócą się od czynienia zła i powrócą do Pana Boga.
Papież Pius XII, po zapoznaniu się z treścią dokumentu był przerażony, ponownie go zapieczętował i zabezpieczył w sejfie watykańskim dla następcy.
Papież Jan XXIII, po zapoznaniu się z treścią sekretnego dokumentu, był przerażony i stwierdził, że zapowiedziane w „Orędziu” fatimskim, straszne kary, nie dotyczą jego czasu. Sekretny dokument powędrował do sejfu watykańskiego.
Papież Paweł VI, po zapoznaniu się z treścią „Orędzia”, fatimskiego, uznał, że ten dokument przez jakiś czas powinien pozostać tajemnicą Watykanu. Papież Paweł VI, zapoznał z fragmentami „Orędzia” fatimskiego, zwaśnione strony kryzysu kubańskiego. Po zapoznaniu się z fragmentem dokumentu „Orędzia” fatimskiego, zwaśnione strony zawarły porozumienie pokojowe
Papież Jan Paweł II, po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” fatimskiego, odesłał dokument do sejfu, nie spełniając życzenia Matki Pana Jezusa Maryi.
Ponieważ „Orędzie” fatimskie spoczywało w sejfie watykańskim, zamiast być ogłoszone na cały światu, a zbliżał się „Czas” kary, pod koniec XX wieku.
Interweniowało samo „NIEBO” u papieża Jana Pawła II, w nocy w sprawie ogłoszenia „Orędzia” fatimskiego,. O tym jest podane w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga”, na str. 91. „Tajemnicza wizja Jana Pawła II”. Można tylko domyślać się, że Najświętsza Maryja Matka Pana Jezusa objawiła papieżowi przyszłe tragiczne losy świata. Widząc je, papież Jan Paweł II, co czeka świat, zapłakał i postanowił upublicznić „Orędzie” fatimskie nazywane „Trzecią Tajemnice Fatimską”. Papież Jan Paweł II poprosił, o przetłumaczenie z języka portugalskiego „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, na język włoski. W skład „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” wchodzi: jeszcze: 1. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej. 2. Zaburzenia w przyrodzie. 3. Późniejsze orędzia przekazane siostrze Łucji. 4. Orędzie Matki Bożej z 1954 roku. 5. Słowa Pana Jezusa, do ludzkości świata, dotyczące wtargnięcia w obszar ziemi Planetoidy-głazu”. Papież Jan Paweł II, przekazał Kardynałowi Josephowi Ratzingerowi, prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary, do ogłoszenia przez telewizje, przetłumaczonego tekstu siostry Łucji „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”.
Tekst „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, jest wydany w książce Stefana Budzińskiego Pt. „Dotknięcie Boga” na str. 72.
Papież Jan Paweł II, jedną odbitkę z tłumaczenia całości „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” przekazał polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzińskiemu do opracowania i wydania drukiem w Polsce. „Trzecia Tajemnica Fatimska”, została wydana w książce Pt. „Przepowiednie dla świata” między innymi przepowiedniami Pt. „FATOMA 117”.
Tekst „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, jest zamieszczony w Internecie w języku polskim, z moimi komentarzami, żeby był bardziej zrozumiały.

Jakimi karami zostanie dotknięta ludzkość na świecie?
1. Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. W Azji Chiny
wydadzą wojnę Rosji, potem krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom
Morza Kaspijskiego, Europie Południowej i rzucą pociski jądrowe na cały
Świat.
2. Niemiecka partia NPD, dojdzie do władzy w Niemczech i wyda wojnę:
Polsce, Czechom, Słowacji, Rosji, żeby odebrać od Rosji dawny Królewiec,
Litwie, Łotwie, Estonii, Danii, i włączyć do „Wielkich Niemiec”, Austrię.
.3 Wybuchy bomb jądrowych spowodują potworne trzęsienia ziemi.
4 „POTOP”, na półkuli północnej, po głębinowym wybuchu pod dnem Morza
Arktycznego, wyłoni się zapowiedziany „Nowy duży ląd” na samej północy.
5.Wybuchną wulkany.
6.Wtargnie w obszar ziemi „Planetoida-głaz” i spadnie w wody Oceanu
Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując potworne
zniszczenia na terenie Morza Karaibskiego i trzech Ameryk.
7. Napłynie przez uszkodzona jonosferę wtargnięciem „Planetoidu-głazu”
z kosmosu, w obszar ziemi „gaz i trucizna” oraz z głębin morskich Metan i zatruje powietrze na całej Ziemi.
Niewyobrażalnie wielka ściana wody runie, na podbiegunowe Północne nizinne tereny lądów i zatopi je, zanim woda rozpłynie się na dalsze nizinne tereny lub spłynie do morza i oceanu. Wyrzucenie lodu i wody do góry, głębinowym wybuchem, pod dnem Morza Arktycznego, spowodowane zostało wyłonieniem się, zapowiedzianego „Nowego dużego lądu” na samej Północy.
Na teren Kanady spadnie niewyobrażalna ilość wody morskiej i zatopi nizinne tereny. Kanady. Od zachodu otaczają Kanadęwysokie góry Kordyliery. Od wschodu Kanadę otaczają góry Baffina i teren wyżynny półwyspu Hall. Rozdziela wschodnie wyżyny, cieśnina Hudsona, od wyżyn Nowej Finlandii i Quebeku. Jedynie cieśnina Hudsona, będzie odprowadzała wodę z zatopionego terenu Kanady, do Basenu Labradorskiego i do Oceanu Atlantyckiego. Woda morska, która spadła po wybuchu głębinowym na teren Kanady, może zalać tereny południowe Kanady do dużej wysokości i wtargnąć na teren północny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Powoli poziom wody na terenie Kanady będzie się obniżał, ale będzie wyższy niż jest obecnie. Woda w morzach i oceanach będzie o wiele metrów wyższa, o wody Mórz Północnych, Dno Morza Arktycznego i dna innych mórz na kole podbiegunowym będą zapowiedzianym „Nowym dużym lądem”.
Ludność i istoty żywe na terenie Kanady, zamieszkałe na samej północy, mogą uratować swoje życie, dopiero na terenach górskich Kordylierów i wyżynie Mackenzie oraz górach Baffina. Cały teren nizinny na północy Kanady będzie pod wodą.
Matka Pana Jezusa Maryja, chce uratować z „POTOPU”, ludzi z Kanady, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa lub uwierzą.
Gdy zobaczą „Ten ZNAK”, który pokażę się na niebie, zapowiadający początek Apokalipsy, i wybuchnie wojna w Azji, między Chinami a Rosją. Ludność zamieszkała na środkowych i południowych terenach Kanady, powinna opuścić w ciągu 30 dni, swoje miejsce zamieszkania i przenieść się na zachodnie tereny górzyste, bliżej granicy ze Stanami Zjednoczonymi AP, w pobliżu Calgary lub Lethbridge, zabierając ze sobą żywność i paliwo do samochodów, żeby potem mieć na powrót. Tam przeczekać wybuch pod dnem Morza Arktycznego i wyłonienie się zapowiedzianego, „Nowego dużego lądu”.
Tereny wschodnie Kanady i Stanów Zjednoczonych AP., będą narażone na bardzo wysoki przepływ wody „Potopowej” w Oceania Atlantyckim, która płynąc w kierunku Bieguna Południowego, będzie zalewała i zatapiała niżinne tereny brzegowe, miasta i porty. Tereny wschodnie Kanady i Stanów Zjednoczonych AP., będą narażone na wstrząsy głębinowe pod Nowym Jorkiem i Waszyngtonem. Te miasta zostaną zniszczone głębinowymi wstrząsami ziemi.
Na teren Ziemi wtargnie „Planetoida-głaz”. To, ma być bardzo duży ponad 2 000 metrów, okruch skalny z jakiegoś wybuchu w gwiazdozbiorze Lwa, uderzy w Ocean Atlantycki, w pobliżu Morza Karaibskiego. Z analizy lotu wynika, że będzie „Planetoida-głaz, przelatywała nad północną Polską i nad Paryżem we Francji. Po wtargnięciu w obszar Ziemi „Planetoida–głaz”, będzie w czasie spadania nagrzewała się do bardzo wysokiej temperatury, topienia i odpadania kawałków głazu, powodując zniszczenia i pożary. „Planetoida-głaz”, rozpalona do czerwoności spadając będzie otoczona bardzo gorącym powietrzem, które spowoduje na wyspach Morza Karaibskiego, śmierć milionów ludzi, jeżeli nie zostaną przemieszczeni na teren Ameryki Południowej. Głębinowe trzęsienie ziemi, spowoduje powstanie potwornych fal morskich „Tsunami”, które runą na wysp i brzegi lądów trzech Ameryk, Afryki i Europy, niszcząc wszystko na swej drodze.
Przez uszkodzoną jonosferę wtargnięciem w obszar ziemi „Planetoidy-głazu” napłynie gaz i z głębin morskich i zatruje powietrze na całej Ziemi. W „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, są przekazane Słowa Pana Jezusa do ludzkości całego Świta. Jak rozpoznać „Czas” wtargnięcia „Planetoidy-głazu”, w obszar Ziemi: „Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkim.
Podaje wam znaki: ostatnia noc (druga) będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie w domu pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Pana Jezusa o opiekę.
A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku. Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce”.Aby ratować swoje życie z zagrożenia, należy się zwracać do Matki Pana Jezusa Maryi w modlitwie:

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź
Nam miłosierna”.
Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynieniu i modlitwie. Matka Pana Jezusa Maryja, chce jak najwięcej uratować ludzi, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, lub uwierzą.
Podane jest, że jedna trzecia ludności zginie.
Ponieważ zalane wodą morską grunty uprawne, mogą nie dać urodzaju, należy zakładać inspekty, do uprawy warzyw.
Wstrząsy głębinowe pod dnem Oceanu Spokojnego, spowodują w Kanadzie, olbrzymie zniszczenia miast i portów. Na terenie Australii może nie być potwornych fal morskich „Tsunami”, tam przechować można część floty morskiej Kanady.
Woda z Oceanu Atlantyckiego, będzie wpływała około Bieguna Południowego do Oceanu Pacyfiku i do Oceanu Indyjskiego, powoli obniżając wodę na zalanych terenach nizinnych Kanady, aż do wyrównania poziomu wód w morzach i oceanach. Na teren Oceanu Atlantyckiego runęło więcej wody z mórz północnych. Poziom wody w Oceanie Atlantyckim będzie wyższy niż jest.

Wanda Stańska-Prószyńska

Warszawa, dnia 10. 12.. 2008r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz