czwartek, 8 stycznia 2009

APOKALIPSA–POTOP, który dotknie królestwo NIDERLANDÓW-Holandii

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus wydr. do tłumacz

APOKALIPSA–POTOP, który dotknie królestwo NIDERLANDÓW-Holandii.

Ludzkość odeszła od Boga. Światem rządzi szatan, który próbuje opanować Kościół. Pan Bóg nie chce do tego dopuścić. Ześle na ludzkość „Kary” to, co zostało spisane w „Biblii nazywanej Apokalipsą”, przez św. Jana apostoła, ale zaszyfrowane do „Czasu”.
Te „Kary” już odszyfrowane, zostały przekazane w „Orędziu” fatimskim, przez Matkę Pana Jezusa Maryję, z poleceniem ogłszenia tego orędzia na cały świat, spisała je siostra Łucja i zostały doręczone papieżowi Piusowi XII z notatką siostry Łucji na kopercie „po roku 1960 można je ogłosić całemu światu”.
Papież Pius XII po zapoznaniu się z treścią dokumntu był przerażony, ponownie go zapięczętował i zabezpieczył w sejfie watykańskim dla następcy.
Papież Jan XXIII po zapoznaniusię z treścią sekretnego dokumentu był przerażony i stwierdził, że zapowiedziane w „Orędziu” fatimskim, straszne „Kary” nie dotyczą jego czasu, dokument powędrował ponownie do sejfu watykańskiego.
Papież Paweł VI po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” fatimskiego, uznał, że ten dokument przez jakiś czas powinien pozostać tajemnicą Watykanu.
Natomiast zapoznał zwaśnione strony kryzysu kubańskiego z fragmentami
„Orędzia” fatimskiego, spisane razem z „Trzecią Tajemnica Fatimską”. Zwaśnione strony zawarły porozumienie pokojowe.
Papież Jan Paweł II po zapoznaniu się z treścią Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, odesłał dokument do sejfu, nie spełniając życzenia zawartego w tekstcie Matki Bożej, ogłoszenia całości „Orędzia fatimskiego Światu, ponieważ zbliżał się czas kary, pod koniec XX wieku.
Interweniowało w nocy, samo „Niebo” u papieża Jana Pawła II w jego apartamęcie w Watykanie, w sprawie ogłoszenia Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. O tym jest podane w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga” na str 91. „Tajemnicza wizja Jana Pawła II”. Można się tylko domyślać, że Najświętsza Maryja Matka Pana Jezusa objawiła papieżowi przyszłe tragiczne losy Świata. Widząc je, papież Jan Paweł II co czeka Świat, zapłakał i postanowił upublicznić w całości „Trzecią Tajemnicę Fatimską”. Papież Jan Paweł II poprosił o przetłumaczenie z języka portugalskiego Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, na język włoski. Przekazał do ogłoszenia Kardynałowi Josephowi Ratzingerowi, Prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary, do ogłoszenia przez telewizje, przetłumaczonego tekstu siostry Łucji „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”.
Drugi tekst tłumaczenia „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” z orginału portugalskiego s Łucji, przekazał papież Jan Paweł II polskiemu pisarzowi
katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu do opracowania i wydania drukiem
w Polsce. Trzecia Tajemnica Fatimska została wydana w książce pt. „Przepowiednie dla świata”, między innymi przepowiedniami, Pt. „FATIMA 117”.
W skład „Fatimy 117” wchodzą części orędzi przekazanych przez Matkę Bożą, Łucji jak: 1. Wydarzenia, jest to wstęp opracowanuy przez Stefana Budzyńskiego.
2. Trzecia Tajemnica Fatimska.
3. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej.
4. Zaburzenia w przyrodzie.
5. Późniejsze orędzia przekazane siostrze Łucji.
6. Orędzie Matki Boże z 1954 roku
7. Słowa Pana Jezusa skierowane do ludzkości całego świata. Jak rozpoznać
„Czas” wtargnięcia w obszar ziemi „Obcego ciała z kosmosu”. Padro Pio podaje, że to, ma być „Głaz”, nie kometa. Głaz ten uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, oraz nastąpi zatrucie powietrza na całej ziemi „Metanem”, który jest w wodzie morskiej i powstaje z rozkładu martwych ciał w oceanie, oraz gazami z kosmosu , które wtargną, przez uszkodzoną jonosferę.

Jakie „Kary” dotkną ludzkość całego świata?
1.Wybuchną wojny, wktórych zostanie użyta broń jądrowa.
2. Trzęsienia Ziemi.
3. Potop na północnej półkuli spowodowany wyłonieniem „Nowego lądu”.
4. Wybuchną wulkany.
5. Wtargnie w obszar ziemi „Planetoida-głaz” i uderzy w wody Oceanu
Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego.
6, Wtargnie przez uszkodzoną jonosferę gaz i z głębin morskich Metan i zatruje
powietrze na całej Ziemi.

Matka Pana Jezusa Maryja, chce uratować ludzi z królestwa Niderlandów-Holandii, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa lub uwierzą, aby opuścili królestwo Niderlandów-Holandię, na okres rozszalałych żywiołów i przenieśli się w bezpieczne miejsce. Informowałam, wczesniej już, Jej Wysokość Królowę i Rząd Niderlandów-Holandii, o Apokalipsie, która boleśnie dotknie naród Holenderski - POTOPRM. Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, państwa Europy będą bardzo zniszczone: Niemcy, Dania, Holandia, zostaną zalane wodą jak i wszystkie ziemie przybrzeżne. Holandia zostanie zalana bardzo wysoką falą wody morskiej. Obecnie informuje, ludność zamieszkałą na terenie królestwa Niderlandów-Holandii, o opuszczenie jej, jeszcze przed zalaniem i zatopieniem nizinnych terenów lądu Niderlandów- Holandii.

„ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”

Są to Słowa od Boga Ojca, przekazane dnia 09 marca 2008 roku, w Kościele przy ul. Gwiaździstej 17 w Warszawie, podczas mszy św. o godz. 10 nin 45.
Ja Wanda Stańska-Prószyńska te Słowa od Boga Ojca syszałam. Słysząc zadrżłam, że już tak blisko do wypełnienia się spisanych w „Biblii-Apokalipsie
Tajemnic Boga Ojca”. Słowa te od Boga Ojca, przekazuje ludności królestwie Niderladów-Holandii.

„ZNKIEM” tym, który zobaczymy na niebie, może być Krzyż świecący, Pan Jezus lub inny znak.

Po pokazaniu się ZNAKU na niebie, zapowiadającego Apokalipsę, aby uratować swoje życie z POTOPU, należy w ciągu 30 dni opuścić królestwo Niderlandów-Holandii i przenieść się na teren Francji, lub Portugalii, Hiszpanii.
Niemcy Północne i Belgia będą zalane wodą morską.
Wybuchnie wojna w Azji. Wojsko chińskie zaatakuje Rosję na terenie Azji. Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, że wojsko chińskie rzuci
bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne z bronią atomową w Rosji i na cały świat. Wybuchy bomb jądrowych spowodują potworne zniszczenia i wstrząsy. Podczas wybuchów jądrowych, zostaje wytworzona przez gazy o bardzo wysokiej temperaturze i pod silnym ciśnieniem fala uderzeniowa, której towarzyszy gwałtowny wiatr, który zmiata wszystko na swej drodze i roznosi śmiercionośny pył promieniotwórczy powstały podczas wybuchu jądrowego.
Na samej północy pod wpływem wstrząsów wywołanych wybuchami jądrowymi, rozpoczną się głębinowe trzęsienia ziemi, które będą narastać, aż do potwornego ryku pękających skał. Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, że te potworne głębinowe wstrząsy mają trwać zaledwie tylko kilka tygodni, ale będą w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi. Wskutek potwornych kataklizmów, wojsko chińskie cofnie się z terenu walki w Europie, na teren Azji.
Potem nastąpi wybuch. Lód, woda z Morza Arktycznego wraz z dnem morskim zostanie wydźwignięte do góry. Lód i woda spadną do mórz i na tereny lądowe wokół Koła Podbiegunowego, zatapiając je zanim woda rozpłynie się po całym terenie i spłynie do mórz i oceanów, podnosząc poziom wody w morzach i oceanach.
Dno Morza Arktycznego zostanie „Nowym bardzo dużym lądem”. Wysoka fala wody morskiej, dochodząca do dużej wysokości, wtargnie na tereny królestwa Niderlandów-Holandii, zalewając wodą morką tereny całego Królestwa Niderlandów-Holandii. Po przepłynięciu wysokiej fali POTOPOWEJ wody morskiej, najniższe tereny lądu w krółestwie Niderlandów-Holandii, zostaną zatopione wodą morską. Woda w morzach i oceanach będzie wyższa, o wody z Morza Arktycznego o kilka metrów, dla tego najniższe tereny brzegowe lądu zaleje woda morska. Woda z Morza Arktycznego, wyrzucona głębinowym wybuchem, będzie płynęła bardzo szybko i potwornie wysoką falą ponad 300 metrów, niszcząc i zatapiając wszystko na swej drodze. Nie ma możliwości ratunku z tak wysokiej lodowatej wody płynącej szybkim prądem, która z góry będzie zalewała wszystko, niszczyła i porywała. Nie opuszczenie terenu krółestwa Niderlandów-Holandii, to dobrowolna śmierć przez utopienie. Wybuchnie wojna i w Europie. W Niemczech partia NPD, której szefem jest Udo Voigt, dojdzie do władzy, w wyborach lub obali obecny rząd w Niemczech. Niemiecka Partia NPD, dąży do ziszczenia ideii Adolfa Hitlera, do utworzenia „Wielkich Niemiec”. Aby utworzyć „Wielkie Niemcy”. Kanclerz partii NPD wyda wojnę: Rosji, aby odzyskać dawny Królewiec-Kaliningrad, podczas wojny Chin z Rosją. Wojska niemieckie wtargną na tereny Północne i Zachodnie Polski, niszcząc wszystko i mordując ludność na zdobytych terenach. Kanclerz Niemiec po pokonaniu Polski, wyda wojnę Czechom i Słowacji. Po pokonaniu Czech i Słowacji, kanclerz Niemiec wyda wojnę Litwie. Łotwie, Estonii, Danii i włączy Austrię do Niemiec. Po pokonaniu przez wojsko niemieckie wymienionych państw i włączenia ich terenów do Niemiec, zostaną utworzone „Wielkie Niemcy”.Partii nazistowskiej potrzebne są tylko tereny tych państw. Ludność tam zamieszkała zostanie wymordowana lub sama opuści teren swego państwa.
Rosja skieruje swoją armię na Kaliningrad, żeby odbić go z rąk niemieckich. Po pokonaniu Niemców na terenie Kaliningradu, armia rosyjska runie na teren Niemiec, aby mścić się na ludności niemieckiej za atak na Kaliningrad podczas wojny Chin z Rosją. Podane jest o tym w „Trzeciej Tajemicy Fatimskiej”. Armia rosyjska dojdzie, aż do Atlantyku niszcząc po drodze wszystko i mordując ludnośc niemiecką. Wojska państw zagrożonych wtargnięciem armii rosyjskiej na ich teren, zatakują armię rosyjską, która ponownie wróci na teren Niemnec, podążając w kierunku Ukrainy, po drodze niszcząc i mordując ludność. Pozastawiając po sobie popioły i zgliszcza miast.
Ludność opuszczając królestwo Niderlandów-Holandię, powinna podążac w kierunku Hiszpanii. Duże miasta jak: Bruksela, Paryż, Madryt, Lizbona i inne, są zagrożone. Chiny mogą na nie rzucić pociski jądrowe. Należy zatrzymać się w mniejszej miejscowości, po trzęsieniach ziemi i „Potopie”, wrócić do krółestwa Niderlandów-Holandii. Żeby zobaczyć co pozostało nie zniszczone, czy woda morska spłynęła. Przypuszczam, że w ciągu dwuch miesięcy rozszalałe żywioły się uspokoją. Niemcy będą bardzo zniszczone przez armię rosyjską. Na terenie Niemiec wystąpią głębinowe trzęsienie ziemi pod dnem rzeki Ren. Nastąpi zapadnie ziemi w Westwalii. Miasta w Zagłębiu Rury, podczas trzęsienia ziemi, ulegna zniszczeniu.
Na teren ziemi ma wtargnąć „Planetoida-głaz”, która lecąc ku ziemi, nagrzeje się do czerwoności i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego, powodując potworne fale morskie „tsunami”, które runa na wyspy i brzegi lądów, trzech Ameryk, Afryki i Europy, powodując zniszczenia i zapadanie części lądów.
Ludność zamieszkała na wyspach i brzegach lądu trzech Ameryk, jeżeli nie zostanie przemieszczona w inne bezpieczne miejca, zginie.

Kiedy nastąpi wtargnięcie Płanetoid-głazu w obszar ziemi?

Rozpocznie się to, w noc bardzo zimno. Grzmoty i trzesienia ziemi, trwać będą dwa dni i dwie noce, będzie wiał silny wiatr. Druga noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty, wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie wychodzcie z domu, zasłońcie okna. Uklęknijcie pod krzyżem (jeżeli będzie w domu czy w namiocie), żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Pana Jezusa Maryję, o opiekę. Kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną i zatruje całą ziemię.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym
będzie już świeciło słońce. Zginie podczs Apokalipsy jwdna trzecia ludności.


Należy się zwracać do Matki Pana Jezusa prosząc o ratunek: „Królową Święta,
pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadzieją, bądź nam miłosierna.

Wanda Stańska-Prószyńska

Warszawa,, dn. 27. 12 . 2008 r
Aby uratować flotę morską, statki i okręty powinny, po zabraniu ludnści odpłynąćjak najdalej na południe. Można się zatrzymać w portach Argentyny,
lub w portach afrykańskiej Naibi, RPA, lub na Oceanie Idyjskim.

Prawdopodobnie wiele ludzi zlekceważy ostrzeżenie Matki Bożej i nie opuści terenu zamiszkania. Woda to żywioł, który szybko płynie, trudno się bęedzie uratować.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz