czwartek, 8 stycznia 2009

Apokalypse: Syndflod, som skal ramme DANMARK rigtigt hårdt.

Lovet være Jesus.

Apokalypse: Syndflod, som skal ramme DANMARK rigtigt hårdt.

På grundlag af Hellige Guds Moders Marias budskab, som forkyndt i budskabet fra Fatima, hvor hun anbefalede søster Lucia at offentliggøre indholdet af budskabet over for hele verdenen.

” Det tegn, som der viser sig på himmelen, er et tegn på den kommende apokalypse.”

Mennesker har vendt sig bort fra Gud. Det er Satan, der hersker i denne verden, han forsøger at få magten over Kirken. Herre Gud vil ikke have det, han straffer mennesker for at de kunne vende tilbage til Gud og hengive sig til Ham. Strafferne er blevet skrevet ned i ”Bibelen, der kaldes Apokalypse”, men de er blevet krypteret af Johannes for ikke lade mennesker genkende, hvad der står i Bibelen.

Strafferne er desuden forkyndt af Jesu Kristi Moder Jomfru Maria i budskabet fra Fatima, derimod denne gang ikke krypteret. Der foreligger desuden et særligt budskab, som i historien kendes som: Den tredje del af hemmeligheden fra Fatima. Mange år efter er de blevet skrevet ned af søster Lucia, idet Jomfru Maria havde anbefalet hende at forkynde indholdet af budskabet over for hele verdenen. Dokumentet var afleveret, i en kuvert, til Paven Pius XII, sammen med en notits på kuverten, tilføjet af søster Lucia, hvor der stod, at kuverten måtte kunne åbnes og indholdet af budskabet kunne offentliggøres over for hele verdenen først efter 1960.

Det var Jesu Kristi Moders Jomfru Marias ønske, at indholdet af budskabet skulle efter 1960 offentliggøres over for hele verdenen. Det var med det forsæt at mennesker, hvis de var bekendte med strafferne, som der afventer dem, ville vende sig bort fra det onde og vil vende tilbage til Gud.

Paven Pius XII, efter at have gjort sig bekendt med indholdet af dokumentet, var forskrækket, han forseglede kuverten på nyt og den blev overdraget til Troslærekongregationens hemmelige Arkiv, til afhentning af hans efterfølger.

Paven Johannes XXIII, efter at have gjort sig bekendt med indholdet af det hemmelige dokument var ligeledes forskrækket, men konstaterede, at de i budskabet profeterede straffer ikke gjald for hans århundrede. Hele budskabet havnede atter igen i Troslærekongregationens hemmelige Arkiv, til afhentning af pavens efterfølger.

Paven Paul VI, efter at han gjorde sig bekendt med indholdet af budskabet fra Fatima konstaterede, at dokumentet skulle i et stykke tid forblive hemmeligholdt i Vatikanstaten. Paven Paul VI oplyste dele af budskabet over for parterne i Cuba krisen. Efter at parterne havde gjort sig bekendt med det, der stod i budskabet, nedskrevet sammen med ”Den tredje del af hemmeligheden fra Fatima” opnåede de et fredeligt forlig.

Paven Johannes Paul II, efter at han gjorde sig bekendt med indholdet af budskabet, overdrog dokumentet til Troslærekongregationens hemmelige Arkiv. På den måde lykkedes det ham ikke at opfylde Jomfru Marias ønske om at forkynde budskabet over for hele verdenen. Budskabet lå fortsat nede i Troslærekongregationens hemmelige Arkiv, i stedet for at blive forkyndt og offentliggjort over for hele verdenen, imens Straffens tid tilnærmede sig i slutningen af det 20. århundrede.

Selve Gud åbenbarede sig fra HIMMELEN over for Johannes Paul II, om natten, vedrørende forkyndelse af hele budskabet, som nedskrevet af søster Lucia og kaldet efter første kapitel ” Den tredje del af hemmeligheden fra Fatima”. Det er det ” Johannes Pauls II hemmelige syn”, trykt i Stefan Budzynskis bog, side 91, handler om. Man kan kun anmode, at den Helligste Jesu Kristi Moder Maria åbenbarede verdens fremtidige, tragiske skæbne over for Paven. Da Johannes Paul II så det, som det skulle komme, begyndte Paven at græde og bestemte sig på at offentliggøre hele budskabet fra Fatima, som efter det første kapitel kendtes som ” den tredje del af hemmelighed fra Fatima”. Paven Johannes Paul II bad om at oversætte budskabet fra portugisisk til italiensk og han gav det til Kardinal Joseph Ratzinger, som dengang var præfekt for Troskongregationen og skulle, ved hjælp af fjernsynet forkynde budskabet over for hele verdenen.

Teksten af den tredje del af hemmeligheden fra Fatima findes i Stefan Budzynskis bog ” Berøring af Guds Ånd”, side 73 og 74 i artiklen ”Budskabet fra Madonna fra Akita og den tredje del af hemmeligheden fra Fatima”.

Den efterfølgende del af budskabet fra Fatima, som forkyndt af Guds Moder Jomfru Maria og nedskrevet af søster Lucia vedrørende strafferne, som tilkommer verdenen. 1. Den tredje del af hemmelighed fra Fatima.
2. Det profeterede forløb af Tredje Verdenskrig.
3. Forstyrrelser i naturen.
4. Senere budskaber overgivet til søster Lucia
5. Guds Moders budskab fra 1954
6. Jesu Kristi ord vedrørende en planetoide, der skal ramme Jorden

Paven Johannes Paul II gav en kopi af oversættelsen af hele budskabet fra Fatima, nedskrevet sammen med ”Den tredje del af hemmeligheden fra Fatima” til udfærdigelse og til udgivelse i Polen, til en polsk katolsk forfatter Stefan Burzynski. Hele budskabet fra Fatima, nedskrevet af søster Lucia blev udgivet i en bog under titlen ”Profetier for verdenen”. Den findes også på nettet, under navn ”Fatima 1917”, med min kommentar, som jeg har tilføjet for at indholdet kunne fremstå som nemmere forståeligt på polsk.

Hvilke straf rammer menneskeheden?
Der bryder ud kriger, hvor der bliver anvendt kernevåben. I Asien anstifter Kina en krig mod Rusland, efterfølgende erklærer de krig mod de arabiske lande i Den Persiske Bugt, mod landene i det kaspiske havs område, mod syd Europa, der anvendes kernevåben mod hele verdenen.
Det tyske NPD parti kommer til magten i Tyskland og erklærer krig mod Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rusland, med det forsæt at få det gamle Kaliningrad tilbage og stifte ”Det Store Tyskland”.
Der forekommer jordskælv
Kernebombesprængninger fører til forskrækkelige jordskælv.
Syndflod på den nordlige halvklode forårsages af opdukning af det profeterede ” Nyt stort land” længst mod nord af havet.
Vulkaner eksploderer og der forekommer forskrækkelige undersøiske jordskælve i Middelhavet.
En planetoide – klippesten rammer Atlanterhavet i nærheden af det kaspiske hav, hvilket forårsager utænkelige ødelæggelser i det kaspiske havs område og i Amerika.
På grund af den ødelagte ionosfære og på grund af undersøiske jordskælve bliver luften på hele jordkloden forurenet af gas.

En utænkelig stor vandbølge vil ramme adskillige områder ved den nordlige polarcirklen, hvorefter bliver de oversvømmet, inden vandet når at sprede sig over yderligere lavlande eller flyde ned til søen og havet. Ismassen og vandet bringes op i luften og en enorm undersøisk eksplosion i det kaspiske hav bliver forårsaget af opdukning af det i budskabet fra Fatima profeterede ” Nye, store land”. Meddelelsen herom er blevet nedskrevet af søster Lucia, på side 118, i kapitlet: „Forstyrrelser i naturen” i den tredje del af hemmelighed fra Fatima.

Jesu Kristi Moder Jomfru Maria ønsker at redde Danmarks befolkning; danskerne, som tror på Herre Gud Fader og Hans Søn Jesu Kristi eller kommer til at tro, de bør forlade Danmark i perioden af naturens rasende elementer og bør flytte til et sikkert sted i løbet af 30 dage efter at tegnet har vist sig på himmelen, til Sverige eller længere bort fra kysten.

Jeg har tidligere orienteret Hans Majestæt Danmarks Konge og Danmarks Regering om en apokalypse, som rammer Danmark rigtigt hårdt – syndflod.
Der angives i den tredje del af hemmelighed fra Fatima, at europæiske lande bliver væsentligt ødelagt. Tyskland, Danmark og Nederlandene bliver oversvømmet sammen med alle områder ved kysten. Ved den nærværende skrivelse vil jeg anbefale Danmarks befolkning hurtigst muligt at forlade Danmark, inden Danmarks lavlande bliver oversvømmet og hele Danmark dækkes af en enorm vandbølge.

”Det tegn, som der vises på himmelen, er et tegn på den kommende Apokalypse”.

Disse er ord fra Gud Fader, som jeg hørte den 9 marts 2008, i kirke på Gwiaździsta 17 i Warszawa, under en messe afholdt klokken 10:45. Jeg, Wanda Stańska Prószyńska, har hørt disse ord fra Gud. Ved at høre ordene rystede jeg, eftersom jeg blev klar over at det var så tæt på opfyldelsen af profetier, som nedskrevet i Bibelen, Apokalypse af Gud Faderens Hemmeligheder. Derfor vil jeg forkynde det, jeg har hørt, over for Danmarks befolkning.

”Det tegn kan være et lysende kors, Jesu Kristi eller også noget andet”

Krig i Asien bryder ud, den kinesiske hær gør angreb mod Rusland i Asien.
Der angives i den tredje del af hemmeligheden fra Fatima, at den kinesiske hær kaster kernebomber mod våbenfabrikker, der beskæftiger sig med fremstilling af våben og med afprøvning af kernevåben i Rusland og i hele verden. Kernebombeeksplosioner vil føre til enorme ødelæggelser og jordrystelser. Under kernebombeeksplosionerne vil der opstå, på grund af forekomsten af gaser i enormt høje temperaturer og under påvirkning af højt tryk, en stor shock bølge, ledsaget af stærk vind, der i sin del vil fjerne alt fra jordens overflade og vil sprede dødbringende radioaktivt støv udspyet under kernebombernes eksplosioner.

Længst mod nord, under påvirkning af jordrystelser, forårsaget af kernebombe eksplosioner, vil der forekomme undersøiske jordskælv, som vil blive stærkere og stærkere indtil der vil kunne høres brøl fra kollapsende bjergsider. Der angives i den tredje del af hemmeligheden fra Fatima at ”Disse forskrækkelige undersøiske jordskælv vil kun vare et par uger, men vil i sin styrke være så gruelige som aldrig før på jorden. Efter de gruelige naturkatastrofer vil den kinesiske hær vende sig tilbage fra kampområder i Europa og rettede sine skridt hen mod Asien. Derefter kommer der en eksplosion. Is, vand fra Ishavet sammen med havbunden vil løftes op. Isen og vandet falder ned i vandspejlet af søen og på landområder omkring polarcirklen. Polarcirklen vil oversvømmes, inden vandet når flyde i flere retninger over hele området og flyde ned hen til søer og have og hvor dette ville få vandniveauer til at stige. Bunden af Ishavet vil blive til det profeterede ”Nye store land”. Store mængder af havvand vil flyde hen over og oversvømme lavlande ved kysten. Disse store mængder af vand fra havet vil oversvømme hele Danmark. Den eneste måde at redde sit liv fra SYNDFLODEN er at forlade Danmark.

Når undersøiske jordskælv i norden påbegynder bør man inden 30 dage gå i gang med at flygte landet. Forlader man ikke Danmark, vælger man at dø frivilligt i det iskolde vand.

Jesu Kristi Moder Jomfru Maria henvender sig til Danmarks befolkning, der tror på Gud Fader og Hans Søn Jesu Kristi eller dem, der kommer til at tro, og anbefaler, at Danmarks befolkning flygter til Sverige, hen mod bjergene, inden oversvømmelsen finder sted. Et stort område af lavlandet i det sydlige Sverige vil også dækkes af vand. Jordrystelser under Rhinen vil i samme tidsperiode føre til tsunamier, der vil ramme Danmark og Sverige og som vil give sig udslag i enorme ødelæggelser. Mange tyske byer i Westfalen styrter sammen.

En krig i Europa bryder ud. I Tyskland NPD parti, som ledes af hr. Udo Voigt, kommer til magten gennem valg eller erobrer magten efter at have styrtet den nuværende tyske regering. NPD partiet har til hensigt at realisere Hitlers ideer, nemlig stiftelse af Det Store Tyskland. For at stifte Det Store Tyskland vil partiets kansler erklære krig mod Rusland, med det forsæt at få den gamle Kaliningrad tilbage under krigen mellem Kina og Rusland. Den tyske hær vil invadere nordlige og vestlige dele af Polen, hvor de vil sprede ødelæggelse og myrde polakker bosat i ovennævnte områder. Efter at erobre magten i Polen vil den tyske kansler erklære krig mod Tjekkiet og Slovakiet. Endvidere, efter at have vundet over Tjekkiet og Slovakiet vil den tyske kansler erklære krig mod Litauen, Letland, Estland, Danmark samt vil inkorporere Østrig til Tyskland. Partiets mål vil blive nået, Det Store Tyskland vil blive stiftet. Nazi Partiet har kun brug for disse lande. Al befolkning som er bosat i disse lande vil dræbes eller vil frivilligt forlade sine hjemlande. Det kan godt være sådan, medmindre nuværende regeringer af Polen, Tjekkiet og Slovakiet ikke i forening gør modstand mod Tyskland.

Jesu Kristi Moder Jomfru Maria vil herved orientere Polen, Tjekkiet og Slovakiet , i den tredje del af hemmeligheden fra Fatima, øverst på side 117, at vi kun i forening kan redde landene og befolkningen fra undergang, citerer:” Det, som tyskerne gør, bliver til et selvmål. De vil regne med at erobre Polen. Polen, Tjekkiet og Slovakiet, klare over at i tilfælde af Tysklands sejr bliver de alle sammen udsat for tilintetgørelse, vil i forening gøre modstand mod Tyskland.

Rusland, efter opbrudt krig i Asien, vil rette sine styrker mod Kaliningrad, med det hensigt at tage området bort fra tyskere. Efter at have vundet over tyskere i Kaliningrad vil de russiske styrker rette sig mod selve Tyskland for at kunne hævne sig på den tyske befolkning for angreb mod Kaliningrad under krig mellem Kina og Rusland. Alt det beskrives i Den tredje del af hemmeligheden fra Fatima. Den russiske hær vil nå så langt som Atlanterhavet og vil undervejs myrde den tyske befolkning og sprede ødelæggelse. Hær i de lande, som bliver udsat for angreb fra den russiske side vil gøre angreb mod russere og tvinge dem hermed til at vende tilbage til Tyskland, i retning af Ukraine, undervejs vil der blive myrdet mennesker og spredt ødelæggelse. Brand vil lægge de tyske byer i aske. Den russiske hær vil, på sin vej mod øst, gøre angreb mod Tjekkiet og Slovakiet.

Den danske befolkning, når de flygter Danmark, skal til Sverige, længere mod nord, hen til højlands områder af HARJEDALEN.

En vandbølge ca. 300 m. høj rammer Danmark og oversvømmer sydlige dele af Sverige, dvs. Dalsland, Västergötland, Skåne og andre. Jeg formoder at i løbet af tre måneder vil de rasende elementer stilne af. Vandet fra de oversvømmede områder vil flyde ned til havet. På grund af vandmasser fra Atlanterhavet vil vandspejlet i søer og have være et par meter højere og en del lavlandsområder i Sverige og i Danmark vil komme under vandet.

Der vil forekomme undersøiske jordskælv i Tyskland, under Rhinen. Byerne i Ruhr distriktet, i Vestfalen vil blive ødelagt og området vil styrte sammen. De tilbageblevne revner i jorden vil udfyldes med vand. En del lavlande i Tyskland, omkring Østersøen vil blive oversvømmet. Tyskland vil i væsentlig grad blive ødelagt. Andre områder omkring Østersøen vil også blive ramt. Vandspejlet i Østersøen vil være et par meter højere.

En planetoide – en klippesten vil ramme jorden. Planetoiden, på dennes vej mod jorden vil opvarmes og blive rødglødende, den vil ramme Atlanterhavet i nærheden af Caraibske Hav. Dette vil forårsage undersøiske jordskælv og enormt høje tsunamier, hvilke vil med enorm styrke ramme øer og kyster i Amerika, Afrika og Europa. Dette vil endvidere give sig udslag i enorme, utænkelige ødelæggelser og vil få en del af øer og lande til at styrte sammen. Evakueres befolkningen ikke til et sikkert område, afgår de alle sammen ved død.
Der angives i den tredje del af hemmeligheden fra Fatima, hvordan man kunne genkende tidspunktet for klippestenens forekomst. Der angives på side 123, Jesu Kristi Ord: Det hele påbegynder en kold nat. Tordener og jordskælv vil vare to dage og to nætter, en enorm stærk vind vil blæse. Den anden nat bliver rigtig kold, vinden vil buldre, lidt efter vil der høres tordener. Så bør I lukke døre og vinduer og blive hjemme, samt tildække vinduer. Knæl foran korset, fortryd jeres synder og bed Min Moder (Jesu Kristi Moder Jomfru Maria ) om omsorg. Den som ikke adlyder dette råd, afgår snart ved død. Dennes hjerte vil ikke udstå det, den pågældende vil se.
Luften vil være gennemsyret af gas. Hele kloden vil blive ramt.
Man bør bede til Jesu Kristi Moder om hjælp ved disse ord
”Vores Hellige Dronning, Guds Tjenerinde,
Vores eneste tilflugt og håb, forbarm dig over os”
Den tredje nat forekommer der brand og jordskælv, men dagen efter vil solen skinne igen.

Menneskeheden har vendt sig bort fra Gud, alle, som tror på Gud eller kommer til at tro på Vor Herre Gud, Hans Søn Jesu Kristi og Jesu Kristi Moder Jomfru Maria , har mulighed for at redde sit liv. Jøder, som nægter at godkende, at Jesu Kristi er Vor Herre Guds Søn, bliver derfor udsat for straf.

Wanda Stańska Prószyńska
[underskrift]

Flåden skal sætte sine fartøjer i vandet med kurs mod sydpol og vente der under hele syndfloden, nemlig i de afrikanske havne eller på Det Indiske Ocean. Tilbagekomsten skal ske gennem Atlanterhavet, idet der kan stadigvæk være krig i Asien.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz