czwartek, 8 stycznia 2009

APOKALIPSA – POTOP, który dotknie królestwo NORWEGII.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.


APOKALIPSA – POTOP, który dotknie królestwo NORWEGII.

Na podstawie przekazanego przez Matkę Bożą Maryję, „Orędzia” fatimskiego,
w którym poleciła siostrze Łucji, ogłoszenia treści tego „Orędzia” na cały świat.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest znakiem początku Apokalipsy”.

Ludzie odeszli od Boga. Światem chce rządzić szatan, który próbuje opanować Kościół. Pan Bóg nie chce do tego dopuścić, ześle na ludzi kary, aby ludzie powrócili do Boga. Kary te, są spisane w Biblii-Apokalipsie, ale zaszyfrowane do „Czasu”.
Te kary zostały przekazane w „Orędziu” fatimskim, przez Matkę Pana Jezusa Maryję, w lipcu 1917 r., a na zakończenie objawień, przekazała Matka Boża Maryja Łucji dodatkowo specjalne „Orędzie”, które przeszło do historii pod nazwą „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”. Wiele lat później siostra Łucja spisała treść „Orędzia”, w którym Matka Boża Maryja, poleciła ogłoszenie treści „Orędzia” na cały świat. Dokument został doręczony papieżowi Piusowi XII,
z notatką siostry Łucji na kopercie – po 1960 r. można je ogłosić na cały świat. ·Z myślą, że ludzkość znając czekające ich kary, odwróci się od czynienia zła i powrócą do Pana Boga.
Papież Pius XII po zapoznaniu się z treścią sekretnego dokumentu, był wstrząśnięty i przerażony i ponownie go zapieczętował i złożył w sejfie watykańskim dla następcy.
Papież Jan XXIII po zapoznaniu się z treścią sekretnego dokumentu, był przerażony i stwierdził, że zapowiedziane w orędziu straszne kary nie dotyczą jego czasu. „Orędzie” fatimskie jako „Trzecia Tajemnica Fatimska” powędrowała do sejfu watykańskiego.
Papież Paweł VI po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” fatimskiego, nazwanego „Trzecią Tajemnicą Fatimską” uznał, że ten dokument przez jakiś czas powinien pozostać „Tajemnicą Watykanu”. Papież Paweł VI zapoznał z fragmentami „Orędzia” fatimskiego, zwaśnione strony kryzysu kubańskiego. Po zapoznaniu z fragmentami dokumentu „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” zwaśnione strony zawarły porozumienie pokojowe.
Papież Jan Paweł II zapoznał się z treścią „Orędzia” fatimskiego, nazwanego „Trzecią Tajemnicą Fatimską” po zamachu na niego na placu św. Piotra odesłał dokument do sejfu, nie spełniając życzenia Matki Pana Jezusa Maryi ogłoszenia „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” całemu Światu, a zbliżał się „Czas” kary, pod koniec XX wieku.
Interweniowało samo „NIEBO” u papieża Jana Pawła II w nocy, w sprawie ogłoszenia „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”. O tym jest podane w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga”, na str., 91. Tajemnicza wizja Jana Pawła II. Można tylko domyślać się, że Najświętsza Maryja Matka Pana Jezusa objawiła papieżowi przyszłe tragiczne losy świata. Widząc, co dotknie świat papież Jan Paweł II zapłakał. Po interwencji „Nieba”, papież Jan Paweł II poprosił o przetłumaczenie z języka portugalskiego „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej na język włoski.
Kardynałowi Josephowi Ratzingerowi prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary, przekazał papież Jan Paweł II przetłumaczony tekst „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, do ogłoszenia przez telewizje całemu światu. Tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej jest ogłoszony w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga” na str. 72.
Jeden egzemplarz tłumaczenia „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” całości przetłumaczonego „Orędzia” fatimskiego, z oryginału portugalskiego, przekazał papież Jan Paweł II do opracowania i wydania drukiem w Polsce, pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu. „Trzecia Tajemnica Fatimska ” została wydana w książce Pt. „Przepowiednie dla świata”. Pod tytułem „Fatima 117”.
W skład „Fatimy 117” weszły: 1. Trzecia Tajemnica Fatimska.
2. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej.
3. Zaburzenia w przyrodzie.
4 Późniejsze orędzia przekazane siostrze Łucji.
5. Orędzie Matki Bożejz 1954 roku
6. Słowa Pana Jezusa, dotyczące poznania czasu wtargnięcia w obszar ziemi „Planetoidy-głazu”i zatrutego powietrza, gazem na całej ziemi.

Jakimi karami zostanie dotknięta ludzkość na świecie”?
1. Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa, W Azji Chiny
wydadzą wojnę Rosji, potem krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom
Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały
Świat.
2 Niemiecka partia NPD, dojdzie do władzy w Niemczech i wyda wojnę :
Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji, żeby odebrać od Rosji dawny Królewiec.
Po pokonaniu Polski, Czech, Słowacji i odzyskania przez Niemcy Królewca,
Niemcy wydadzą wojnę: Litwie, Łotwie, Estonii, Danii i włączą Austrię do
„Wielkich Niemiec”.
3. Wybuchy bomb jądrowych, spowodują potworne trzęsienia ziemi.
4. POTOP północnej półkuli, zostanie spowodowany zapowiedzianym
wyłonieniem z głębin morskich „Nowego dużego lądu”, z pod wód .
Morza Arktycznego.
5. Wybuchną wulkany na terenie Europy, oraz głębinowe trzęsienie ziemi
pod dnem Morza Śródziemnego, potwornie wysokie fale morskie uderzą
w brzegi lądu i wysp, powodując olbrzymie zniszczenia.
6. Najazd wojsk chińskich na tereny Europy Południowej.
7 Wtargnie w obszar Ziemi „Planetoida-głaz” i spadnie w wody Oceanu
Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując potworne
zniszczenia na terenie Morza Karaibskiego i trzech Ameryk.
8. Wtargnie przez uszkodzoną jonosferę i z głębin morskich gaz i zatruje powietrze na całej Ziemi.

Niewyobrażalnie wielka ściana wody runie na Północne lądy, zatapiając je, zanim woda rozpłynie się na dalsze niższe tereny i spłynie do morza i oceanu. Nie ma możliwości, żeby człowiek lub zwierze mogło ujść z życiem, jeżeli nie zostanie przemieszczony na wyższe bezpieczne miejsce.
Matka Pana Jezusa Maryja, chce uratować z POTOPU ludzi z Norwegii, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, lub uwierzą. Aby opuścili Północne tereny Norwegii w ciągu 30 dni od pokazania się ZNAKU na niebie i udali się bardziej na Południe na wyższe tereny górskie, lub na dalsze południowe wyżynne tereny Szwecji. Olbrzymia ilość wody morskiej, która spadnie na teren Północny Norwegii, może zniszczyć wszystko. Potem mogą powrócić, zobaczyć, co pozostało jeszcze.
Ludność zamieszkała na Zachodnich i terenach Norwegii, oraz na wyspach, powinna opuścić je w ciągu 3o dni od pokazania się ZNAKU na niebie i przenieść się wysoko w góry. Gdy rozpoczną się głębinowe trzęsienia i ryk pękających skał. Woda morska wyrzucona do góry głębinowym wybuchem płynąc bardzo wysoką falą Morzem Norweskim, będzie zalewała wyższe tereny lądu i zatapiała nizinne tereny. Porty i nisko nad morzem zbudowane osiedla na wyspach i na lądzie, zostaną zatopione wodą morską
Poziom wody w morzach i oceanie, będzie wyższy niż jest obecnie o kilka lub kilkanaście metrów. Pędząca bardzo wysoka fala wody morskiej, będzie obniżała swój poziom, rozlewając się po morzach i oceanie.
Ludność zamieszkała na terenie południowym Norwegii, musi opuścić miejsce zamieszkania i przenieść się wyżej w góry, też w ciągu 30 dni, od pokazanie się ZNAKU na niebie tu już będzie niższa fala jeszcze ponad 300 metrów, która wtargnie do fiordu i zatopi stolicę Norwegii Oslo. Jego Wysokość Król z rodziną powinien przenieść się wyżej. Królowa Anglii nie posłucha się, żeby przenieść się wyżej, może zginąć.
Brzegi lądu Norwegii, będą atakowane falami morskimi „Tsunami”, wywołane przez trzęsienie głębinowym ziemi pod Nowym Jorkiem i Waszyngtonem. Miasta te ulegną zniszczeniu.
Wystąpią głębinowych ruchy płyt pod rzeką Ren, na terenie Westfalii. Miasta w Niemczech zbudowane na terenie, zagłębia Rury, zapadną się, a woda morska zaleje teren zapadnięty. Część nizinna Północnych Niemiec będzie zatopiona i Holandia.
Flota morska Norwegii, żeby nie być zniszczona przez „Potop”, powinna odpłynąć w kierunku bieguna Południowego i zatrzymać się w porcie afrykańskim w Luandzie lub innym, aż przepłynie fala wody z potopu. Po przepłynięciu fali z potopu, powrócić do Norwegii z zapasem żywności.
Na teren Ziemi ma wtargnąć „Planetoida”, ma to być bardzo duży „GŁAZ”, nie „Kometa”, że „Głaz”, przekazuje Padro Pio. „Planetoida-głaz”, spadając ku ziemi, będzie nagrzewała się do czerwoności i odrywane kawałki topiącej się skały spowodują pożary i zniszczenie Paryża. „Planetoida-głaz”, uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując olbrzymie zniszczenia na terenie trzech Ameryk i głębinowe trzęsienie ziemi. Potworne wysokie fale „Tsunami”, runą na wyspy i brzegi lądu oraz na teren Afryki i Europy, powodując olbrzymie zniszczenia. Część wysp i lądu na terenie Morza Karaibskiego zapadnie się. Głębinowe trzęsienia ziemi po upadku Planetoidy w wody Oceanu Atlantyckiego, spowodują potworne trzęsienia ziemi na zachodnich brzegach Ameryk.

Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, jak rozpoznać „Czas” wtargnięcia „Planetoidy-głazu” w obszar Ziemi. Podane jest na str. 123.

Słowa Pana Jezusa skierowane do ludzkości świata.
„Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi, trwać będą
dwa dni i dwie noce, będzie wiał silny wiatr. Druga noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie wychodźcie z domu, zasłońcie okna. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją Maryję o opiekę.
A kto tej rady nie posłucha w oka mgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.

Należy zwrócić się do Matki Pana Jezusa Maryi o ratunek, mówiąc:
„Królowo Święta, pośredniczko ludzka, jedyna nasza ucieczko i nadzieją, bądź
nam miłosierna”.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce, morze się uspokoi, będzie koniec zapowiedzianych kar.
Może zginąć jedna trzecia ludności świata.
Ludzkość odeszła od Boga, szanse uratowania swego życia, mają ci, co uwierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i Matkę Jego Maryję.
Żydzi, nie chcą uznać, Pana Jezusa Synem Boga Ojca, dla tego dotykają ich kary, oni nie chcą tego zrozumieć i obwiniają innych ludzi.

Wanda Stańska-Prószyńska

Warszawa, dnia 03 grudnia 2008 roku

Żeby uratować flotę morską, wszystkie okręty powinny popłynąć w kierunku Bieguna Połudnowego i tam w portach przeczekać wodę z potopu i powrócić na Morze Bałtyckie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz