wtorek, 20 stycznia 2009

APOKALYPSE – FLODEN som vil oversvømme Kongerike Norge

Velsignet er Jesus Kristus.

APOKALYPSE – FLODEN som vil oversvømme Kongerike Norge.

I henhold til “Bud” fra Fatima som Guds Mor Maria gjennom skal søsteren Lucia sprede ut
over hele verden.

“Denne TEGN, som vises på himmelen betyr at Apokalypse har begynt.”

Og mennesker forlot Gud. Satan vil styre over verden og han vil forsøke å beherske Kirken. Gud vil ikke la det skje, straffer menneskene, slik at de vender seg tilbake til Gud. Disse straffene er beskrevet i Bibelen-Apokalypse, men kodet til “Tiden” kommer.

Disse straffene ble beskrevet i “Budet” fra Fatima overført av Jezus` Mor Maria i juli 1917 og til slutt overleverte Jomfru Maria en spesiell “Bud” til søsteren Lucia. “Budet” som ble kjent under navn av “Det tredje mysteriet fra Fatima”. Mange år senere skrevet søsteren Lucia ned “Budet”. I det Guds Mor Maria beordrer å spre “Budet” over hele verden. Dokumentet ble levert til pave Pius XII. På konvolutten stod det søsterens Lucias notat – etter 1960 skulle “Budet” spres over hele verden. Med tanke på at menneskene skal slutte å gjøre ondskap og vende seg tilbake til Gud etter at de blir kjent med straffene som er i vente.

Etter å bli kjent med det hemmelige dokumentets innhold var pave Pius XII forferdet og rystet. Han forseglet dokumentet på nytt og la det ligge i seifen i Watikan ventende for sin etterkommer.

Pave Johannes Paulus II ble kjent med “Budets” eller “Det tredje mysteriets fra Fatima” innhold etter attentatet som skjedde på Sankt Peters plass sendt dokumentet tilbake til seifen og ikke oppfylte Jesus` Mors ønske – å vise hemmeligheten til hele verden mens “Tiden” for straff nærmet seg til slutt av 1900-årene.

Selve “HIMMELEN” blendet seg i saken – i natt hos pave Johannes Paulus II. Det står i boken til Stefan Budzyński som heter “Guds berøring” på side 91. Johannes Paulus` II mysteriøs visjon. Man kan bare gjette om Jomfru Maria Jesus` Mor viste til paven verdens fremtidige tragisk sjebne. Etter å ha sett det som verden skal lide, gråt paven. Etter “Himmelens” intervensjon ba paven Johannes Paulus II om oversettelse “Det tredje mysteriet” fra portugesisk til italiensk.

Kardinal Joseph Ratzinger som var prefekt til Trodoktrinens kongregasjon overleverte paven Johannes Paulus II oversatt tekst til “Det tredje mysteriet” slik at det skulle sendes ut til hele verden på tv.

Teksten til “Det tredje mysteriet” finnes i Stefan Budzyńskis bok som heter “Guds berøring” på side 72.

Et egsemplær av oversettelse av “Det tredje mysteriet” av det hele “Budet” fra Fatima fra portugesisk original overleverte paven Johannes Paulus II til en katolsk forfatter Stanisław Budzyński for å bearbeide teksten og trykke den i Polen. “Det tredje mysteriet” ble trykket i bok “Spådommer til verden”. Under tittel “Fatima 117”. “Fatima 117” inneholder:
1. Det tredje mysteriet fra Fatima.
2. Forutsatt tredje verdenskrig.
3. Forstyrrelser i naturen.
4. Senere bud som ble overlevert til søsteren Lucia.
5. Jomfru Marias bud fra 1954.
6. Jesus ord som beskriver tidspunktet for invasjon av “Planetoid-stein” og giftig luft, gass over hele Jorden.

Hva slags straff skal straffe mennesker over hele verden?
1. Det bryter ut kriger der det brukes atomvåpen. I Asia starter Kina krigen mot Russland, og senere mot arabiske land som ligger ved den Persiske Gulf og landene ved det Kaspiske Havet, Sør-Europa og bomber Verden med atomvåpen.
2. Det tyske partiet NPD kommer til makten i Tyskland og erklærer krig mot Polen, Tsjekkia, Slovakia og Russland for å ta fra Russland den gamle byen Königsberg. Etter å ha vunnet over Polen, Tsjekkia, Slovakia og vinne tilbake Königsberg, skal Tyskland erklære krig mot Livauen, Latvia, Estonia, Danmark og inkluderer Østerrike til “det Store Tyskland”.
3. Atomvåpens utløsning skal forårsake forferdelige jordskjelv.
4. FLOMMEN på den nordlige halvkulen blir forårsaket av forutsatt hendelse – fra det Arktiske Havet vises det “det Nye Store Landet”.
5. Vulkaner over hele Europa eksploderer og det kommer til jordskjelv under Middelhavet, forferdelig høye bølger slår mot landets og øyenes kyst og fører til enorme skader.
6. Kinesisk hær skal herje over Sør-Europa.
7. “Planetoid-stein” nærmer seg til Jorden og faller ned i Atlanterhavet. Det fører til forferdelige katastrofe på det Karibiske Havet og de tre Amerikaer.
8. Gjennom skadet atmosfære og fra havets dyper kommer det gass som forgifter Jordens luft.

Ubegripelig høy vannbølge faller nedover land som ligger i Norden og oversvømmer dem før vannet svømmer videre ned og til havet. Det er umulig for mennesker og dyr å overleve dette hvis de ikke flyttes til trygg sted som ligger høyere.

Jesus` Mor Maria vil redde mennesker fra Norge fra FLODEN. Hun vil redde mennesker som tror eller vil tro på Gud og Hans Sønn Jesus. De skal forlate Nord-Norge i 30 dager fra tidspunktet TEGNET vises på himmelen og skal dra sørover til steder som ligger høyere på fjellet eller i Sør-Sverige. Den enorme mengden av vann som faller nedover Nord-Norge skal ødelegge alt. Senere kan de komme tilbake for å se hva som gjenstår.

Mennesker som bor i Vest-Norge og på øyer skal forlate dem i 30 dager fra tidspunktet TEGNET vises på himmelen og dra til steder som ligger høyere på fjellet. Når undersjøiske jordskjelv begynner og lyden til sprekkende fjell. Vannet fra sjøen som blir presset ut skal svømme gjennom Nordsjøen og oversvømme land. Havn og byer som ligger ved havet bir oversvømmet. Havnivå blir noen meter høyere. Bølgen vil bli lavere ved å spre seg over havene.

Mennesker som bor i Sør-Norge skal forlate bosteder og flytte seg til fjellene også i 30 dager fra tidspunktet TEGNET vises på himmelen. Bølgen vil være lavere her – opptil 300 meter og oversvømme Oslofjorden og Norges hovedstad Oslo. Kongen med familien skal flytte seg til fjellene. Englands dronning kommer ikke til å gjøre det og hun kan omkomme.

Norges kyst vil bli stormet av “Tsunami” forårsaket av undersjøisk jordskjelv under Ny York og Washington. Byene blir ødelagt.

Under Rhinen i Westfall vil kontinentale plater bevege seg. Byene i Tyskland i ved Ruhra skal falle ned og vannet oversvømmer dem. Nordlige delen av Tyskland blir oversvømt og Nederland.

Norsk flote skal dra til Syd-Polen og vente i en havn i Afrika i Luanda eller en annen, slik at den unngår å bli ødelagt. Etter at bølgen går over kan den dra tilbake til Norge med mat.

Jodren vil bli truffet av “Planetoide”. Det vil være en meget stor “STEIN”, ikke en komett. Faderen Pio sier også at det blir “Stein”. Mens den nærmer seg Jorden vil “Planetoide-Stein” varme seg opp til den glør og smådeler som faller fra den vil forårsake brann og ødelegge Paris. “Planetoide-Stein” vil treffe Atlanterhavet ved det Karibiske Havet og forårsake enorme skader i de tre Amerikaer og undersjøisk jordskjelv. Forferdelig store bølger av “Tsunami” vil falle over øyer og kyst og Europa og Asia og føre til enorme skader. Noen øyer og en del land på det Karibiske Havet vil falle ned. Undersjøiske jordskjelv etter Planetoides fall i Atlanterhavet vil føre til enorme jordskjelv ved Amerikaenes vestkyst.

“Det tredje mysteriet fra Fatima” forteller hvordan man skal kjenne til “Tiden” for “Planetoide-Stein” faller ned på Jorden. Det står på side 123.

Jesus` ord til vedens mennesker:
“Det vil skje i en mørk natt. Tordner og jordskjelv vil vare i to dager og to netter. Det skal blåse voldsomt. Den andre natten blir veldig kald, vinden vil tordne og det vil tordne omkring. Da lukker dere vinduer og dører, ikke går ut, sjermer vinduene. Kne foran korset, angre for deres synd og be Min Mor Maria om verne. Alle som ikke adyder, dør, for deres hjerter ikke vil tåle et sånt syn. Luften vil bli full av gass og forgiftet. Den vil omfavne hele Jorden.

Man skal be til Jesus` Mor Maria og be om verne og hjelp:
“Du, Hellige Dronningen, vår formidler og eneste håp, ha nåde over oss.”
Den tredje natten kommer det ild og jordskjelv og neste dagen kommer det sol, havet vil bli stille, straffene sluttes. En tredjedel av mennesker kan dø.
Mennsker har forlatet Gud. Bare de som tror på Gud, Hans Sønn Jesus og Hans Mor Maria har sjanse til å overleve. Jødene vil ikke gjenkjenne Jesus for Gud og derfor skal de straffes. De vil ikke forstå og anklager andre mennesker.


Wanda Stańska-Prószyńska
Warszawa, dato 03. desember 2008

For å redde floten skal alle skipene dra mot Syd-Polen og vente i havnene der og komme tilbake til Østersjøen når floden går over.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz