czwartek, 8 stycznia 2009

APOKALIPSA – POTOP, który dotknie królestwo Szwecji

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dane do tłumacz.
APOKALIPSA – POTOP, który dotknie królestwo Szwecji

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest znakiem początku Apokalipsy.

Ludzie odeszli od Boga. Światem chce rządzić szatan, który próbuje opanować Kościół, Pan Bóg nie chce do tego dopuścić, ześle na ludzi kary, aby powrócili do Boga. Kary te są spisane w Biblii-Apokalipsie, ale zaszyfrowane do „Czasu”.
Te kary, które dotkną ludzi przekazała Matka Pana Jezusa Maryja w „Orędziu” fatimskim. Są one spisane przez siostrę Łucję razem z „Trzecią Tajemnicą Fatimską”. Z poleceniem Matki Pana Jezusa Maryi, aby treść „Orędzia” fatimskiego została ogłoszona całemu światu. Dokumenty zostały przekazane w 1953 r. papieżowi Piusowi XII. Siostra Łucja napisała na kopercie dokumentu, po roku 1960.można je ogłosić całemu światu. Z myślą, że ludzie znając czekające ich kary, odwrócą się od czynienia zła i powrócą do Boga.
Papież Jan XXIII po zapoznaniu się z treścią sekretnego dokumentu, był przerażony i stwierdził, że zapowiedziane w orędziu straszne kary, nie dotyczą jego „Czasu”. „Trzecia Tajemnica Fatimska” wraz z spisanymi karami powędrowała do sejfu watykańskiego.
Papież Jan Paweł VI po przeczytaniu „Orędzia” fatimskiego, wzbraniał się przed upublicznieniem „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”. Natomiast podczas kryzysu kubańskiego, papież Paweł VI udostępnił zapoznanie się zwaśnionym stronom z fragmentami „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”. Do wybuchu wojny nie doszło, zostało zawarte porozumienie pokojowe, między zwaśnionymi stronami.
Papież Jan Paweł II po zapoznaniu się z „Orędziem” fatimskim, odesłał dokument do sejfu, nie spełniając polecenia Matki Pana Jezusa Maryi, ogłoszenia spisanego przez siostrę Łucję treści „Orędzia” fatimskiego całemu światu.
Interweniowało samo „Niebo” u papieża Jana Pawła II w nocy w sprawie ogłoszenia treści „Orędzia” całemu światu. O tym jest podane w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga”, na str. 91. Można tylko domyślać, że Najświętsza Maryja Matka Pana Jezusa, objawiła papieżowi przyszłe tragiczne losy świata. Widzące zagrożenia, co dotkną świat, papież Jan Paweł II zapłakał.
„Orędzie” fatimskie, jako „Trzecia Tajemnica Fatimska”, została przetłumaczona z języka portugalskiego na język włoski. W składu wchodzą 1. Trzecia Tajemnica Fatimska, wchodzą części „Orędzia” dotyczące „Kar”, 2. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej. 3. Zaburzenia w przyrodzie. 4. Późniejsze orędzia przekazane siostrze Łucji. 5. Orędzie Matki Bożej z 1954 roku. 6. Słowa Pana Jezusa”, dotyczące rozpoznania „Czasu” wtargnięcia „Planetoidy-głazu”, w obszar ziemski i jak się zachować żeby nie zginąć.

Kardynał Joseph Ratzinger prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, otrzymał od papieża Jana Pawła II przetłumaczony tekst „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, do ogłoszenia przez telewizje całemu światu.
Tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, jest wydany w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga”, na str. 72.
Papież Jan Paweł II jedną odbitkę z tłumaczenia „Orędzia” fatimskiego, całość określonej jako „Trzecia Tajemnica Fatimska”, przekazał polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu, do opracowania i wydania drukiem w Polsce. Całość spisana z „Orędzia” fatimskiego, jako „Trzecia Tajemnica Fatimska”, zostały wydane w książce Pt. „Przepowiednie dla świata” Pt. „Fatima 117” i jest prawdziwym tłumaczeniem spisanym przez s. Łucje.

Jakimi karami zostanie dotknięta ludzkość na całym świecie?
1 Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. W Azji Chiny
wydadzą wojnę Rosji, potem krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza
Kaspijskiego, Europie Południowej i rzucą pociski jądrowe na cały świat
2. Niemiecka partia NPD, dojdzie do władzy w Niemczech i wyda wojnę:
Polsce, Czechom, Słowacji, Rosji, żeby odebrać od Rosji dawny Królewiec,
Litwie, Łotwie, Estonii, Danii i włączyć do „Wielkich Niemiec”, Austrię.
3. Wybuchy bomb jądrowych spowodują trzęsienia ziemi.
4. POTOP, na półkuli północnej spowodowany wyłonieniem się „Nowego
lądu” z pod wód Morza Arktycznego.
5. Trzęsienia ziemi
6 Wybuchną wulkany.
7 Wtargnie w obszar Ziemi „Planetoida-głaz” i spadnie w wody Oceanu
Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując potworne
zniszczenia na terenie Morza Karaibskiego i trzech Ameryk.
8. Wtargnie przez uszkodzoną jonosferę i z głębin morskich gaz i zatruje powietrze na całej Ziemi.
Matka Pana Jesusa Maryja, chce uratować jak najwięcej ludzi ze Szwecji, z POTOPU, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa lub uwierzą.
Z chwilą pokazania się ZNAKU na niebie zapowiadającego Apokalipsę, w ciągu 30 dni należy opuścić teren zagrożony Potopem, przenieść się w tereny górzyste Szwecji. Przepłynie woda i można wrócić do domu, jeżeli nie zostanie teren zatopiony.
Głębinowe ruchy dna Oceanu Atlantyckiego, spowodują wyłonienie „Nowego dużego lądu” z głębin morskich i zalaniem lub zatopieniem nizinnych terenów lądu Szwecji. Ludność zamieszkała na północnych terenach Szwecji, odczuwając głębinowe wstrząsy, opuści te tereny. Należy tylko ich poinformować gdzie będą bezpieczni, przed wodą, która zostanie wydźwignięta do góry i zaleje północne tereny Szwecji.
Ludność i zwierzęta powinni zostać skierowani na tereny wyżynne w kierunku południowym, zdała od koła podbiegunowego, w ciągu 30 dni, od pokazania się „ZNAKU” na niebie, aby uratować swoje życie, od utonięcia.
Ludność Szwecji zamieszkała na nizinnych terenach zachodnich: Dalsland, Vastergótland i południowych Skania powinna opuścić te tereny i przenieść się na tereny wyżynne w Szwecji, bliżej gór. Na tereny te może wtargnąć wysoka fala wody morskiej, po zalaniu Danii..
Nizinne tereny brzegowe wschodnie Szwecji zostaną zalane wodą morską. Miasta i porty nad samym brzegiem morskim zostaną zatopione.
Trudno jest określić obecnie, jakiej wysokości będzie płynęła fala wody Morzem Norweskim i o ile podniesie się poziom woda w morzach i oceanach.
Tylko na krótki czas, należy opuścić miejsce zamieszkania, w ciągu 30 dni od wyczuwalnych wstrząsów pod dnem Morza Arktycznego, żeby nie utonąć.
Poziom wody w Morzu Bałtyckim, będzie wyższy o kilka metrów, niż jest obecnie. Woda, która napłynie do Morza Bałtyckiego, powoli będzie się obniżała, aż do wyrównania poziomu wód we wszystkich połączonych morzach i oceanach, ale będzie wyższa niż obecnie.

Na teren Ziemi wtargnie „Planetoida-głaz” z gwiazdozbioru Lwa i spadnie w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując głębinowe trzęsienia ziemi, zapadanie wysp i części lądu oraz zniszczenia na terenie wysp i brzegów trzech Ameryk.
Powstałe wysokie fale morskie „Tsunami” runą z olbrzymią siłą na wyspy i brzegi lądów trzech Ameryk, Afryki i Europy, powodując olbrzymie zniszczenia.
Przez uszkodzoną jonosferę wtargnięciem w obszar ziemi „Planetoidy-głazu” z kosmosu i z głębin morskich, napłynie gaz i zatruję powietrze na całej ziemi.
W całości „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, w rozdziale „ Słowa Pana Jezusa” podane jest w „Słowach” skierowanych do ludzkości całego Świata, jak rozpoznać „Czas” wtargnięcia „Planetoidy –głazu”, w obszar Ziemi: „Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkim”.
Podaje wam znaki: ostatnia noc (druga) będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi,
nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie w domu pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Pana Jezusa o opiekę.
A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię należy przebywać w pomieszczeniach zamlniętych i palić świece.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce.
Aby ratować swoje życie z zagrożenia, należy się zwracać do Matki Pana Jezusa Maryi w modlitwie:
„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo bądź nam miłosierna”

Wanda Stańska-Prószyńska

Warszawa, dnia 17 grudnia 2008 r.

Okręty aby uratować, należy wypłynąć w kierunku bieguna południowego i przeczekać potop w portach południowej Afryki i powrócić na Morze Bałtyckie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz