czwartek, 8 stycznia 2009

APOKALIPSA – POTOP, który dotknie bardzo DANIĘ

...Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA – POTOP, który dotknie bardzo DANIĘ

Na podstawie przekazu przez Matkę Bożą Maryję, w „Orędziu” fatimskim, w którym poleciła siostrze Łucji, ogłoszenie treści „Orędzia” na cały świat.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest znakiem początku Apokalipsy”.

Ludzie odeszli od Boga. Światem rządzi szatan, który próbuje opanować Kościół. Pan Bóg nie chce do tego dopuścić, ześle na ludzi kary, aby ludzie powrócili do Boga. Kary te zostały spisane w „Biblii nazywanej Apokalipsą", ale zaszyfrowane przez św. Jana, aby ludzie nie mogli poznać, co jest spisane w Biblii.
Kary te, zostały przekazane też w „Orędziu” fatimskim, przez Matkę Pana Jezusa Maryję, w1917 r., ale nie zaszyfrowane. Zostało przekazane dodatkowe specjalne „Orędzie”, które przeszło do historii pod nazwą Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Wiele lat później spisała je siostra Łucja, w którym Matka Boża Maryja, poleciła jej, ogłoszenie treści „Orędzia” na cały świat. Dokument został doręczony w. kopercie papieżowi Piusowi XII z notatką siostry Łucji na kopercie po 1960 r. można je ogłosić na cały świat.
Życzeniem Matki Pana Jezusa Maryi, było, aby treść „Orędzia” fatimskiego, została ogłoszona całemu Światu, po 1960 roku. Z myślą, że ludzie znając czekające ich kary, odwrócą się od czynienia zła i powrócą do Boga.
Papież Pius XII po zapoznaniu się z treścią dokumentu, był przerażony, ponownie zapieczętował go i zabezpieczy w sejfie watykańskim, dla następcy.
` Papież Jan XXIII po zapoznaniu się z treścią sekretnego dokumentu, był –przerażony i stwierdził, że zapowiedziane w „Orędziu” fatimskim straszne kary, nie dotyczą jego czasu. Całość „Orędzia” fatimskiego, powędrowało do sejfu watykańskiego, dla następcy.
Papież Paweł VI po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” fatimskiego, uznał, że ten dokument przez jakiś czas powinien pozostać tajemnicą Watykanu. Papież Paweł VI zapoznał z fragmentami „Orędzia” fatimskiego, zwaśnione strony kryzysu kubańskiego. Po zapoznaniu się z fragmentami dokumentu spisanego razem z „Trzecią Tajemnicą Fatimską”, zwaśnione strony zawarły porozumienie pokojowe.
Papież Jan Paweł II po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” fatimskiego, odesłał dokument do sejfu, nie spełniając życzenia Matki Pana Jezusa Maryi, ogłoszenia „Orędzia” fatimskiego całemu Światu. Ponieważ „Orędzie” fatimskie spoczywała w sejfie watykańskim, zamiast być ogłoszona całemu Światu, a zbliżał się „Czas” kary, pod koniec XX wieku.
Interweniowało samo „NIEBO”, u papieża Jana Pawła II w nocy, w sprawie ogłoszenia całości ‘Orędzia” spisanego przez siostrę Łucję, nazwanego od pierwszego rozdziału „Trzecią Tajemnicą Fatimską”, o tym jest podane w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga”, na str. 91. „Tajemnicza wizja Jana Pawła II”. Można tylko domyślać się, że Najświętsza Maryja Matka Pana Jezusa, objawiła papieżowi przyszłe tragiczne losy świata..Widząc to, papież Jan Paweł II, co czeka Świat, zapłakał i postanowił upublicznić całość „Orędzia”, fatimskiego, nazwanego od pierwszego rozdziału „Trzecią Tajemnicę Fatimską”. Papież Jan Paweł II poprosił o przetłumaczenie z języka portugalskiego „Orędzie” fatimskie, na język włoski i przekazał do ogłoszenia Kardynałowi Josephowi Ratzingerowi, prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary, do ogłoszenia przez telewizje, całemu Światu.
Tekst „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, jest podany w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga” na str. 73 i 74. W artykule: Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska.
Dalsza część „Orędzia” fatimskiego, przekazanego przez Matkę Pana Jezusa Maryję i spisanego przez siostrę Łucje, dotycząca kar, które dotkną świat: 1. Trzecia Tajemnica Fatimska.
2. Przewidywany przebieg Trzeciej wojny światowej.
3. Zaburzenia w przyrodzie.
4. Późniejsze orędzia prekazane siostrze Łucji.
5. Orędzie Matki Bożej z 1954 roku.
6. Słowa Pana Jezusa dotyczące wtargnięcia w obszar ziemi „Planetoidy-głazu”

Papież Jan Paweł II jedną odbitkę z tłumaczenia całości „Orędzia” fatimskiego, spisanego razem z „Trzecią Tajemnicą Fatimską”, przekazał do opracowania i wydania drukiem Polsce, polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu. Całość „Orędzia” fatimskiego spisanego przez siostrę Łucję, zostało wydane w książce Pt. „Przepowiednie dla świata”, pod tytułem „Fatima”1917 jest zamieszczone w Internecie, z moim komentarzem, żeby był bardziej zrozumiały tekst w języku polskim.

Jakie kary dotkną ludzkość świata?
1 Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. W Azji Chiny
wydadzą wojnę Rosji, potem krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom
Morza Kaspijskiego, Europie Południowej i rzucą pociski jądrowe na cały
Świat
2. Niemiecka partia NPD, dojdzie do władzy w Niemczech i wyda wojnę:
Polsce, Czechom, Słowacji, Rosji, żeby odebrać od Rosji dawny Królewiec,
i utworzyć „Wielkich Niemiec”..
3. Trzęsienia Ziemi.
4. Wybuchy bomb jądrowych przyczynią się do potwornych trzęsień ziemi.
5. „POTOP”, na północnej półkuli, zostanie spowodowany wyłonieniem się z głębin morskich, zapowiedzianego „Nowego dużego lądu” na samej Północy.
6. Wybuchną wulkany i potworne głębinowe trzęsienia ziemi Morza Śródziemnego.
7 Wtargnie w obszar ziemi „Planetoida-głaz” i spadnie w wody Oceanu
Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując potworne
zniszczenia na terenie Morza Karaibskiego i trzech Ameryk.
8 Przez uszkodzoną jonosferę wtargnięciem w obszar ziemi „Planetoidy–głazu i głębinowe trzęsienia ziemi, spowodują napłynięcie „gazu” i zatruje powietrze na całej Ziemi.
Niewyobrażalna wielka ściana wody, runie na podbiegunowe Północne nizinne tereny lądów i zatopi je, zanim woda rozpłynie się na dalsze nizinne tereny lub spłynie do morza i oceanu. Wyrzucenie lodu i wody do góry, głębinowym wybuchem, pod dnem Morza Arktycznego, spowodowane zostanie wyłonieniem się zapowiedzianego w „Orędziu” fatimskim, „ Nowego dużego lądu”. Informacja o tym została spisana przez siostrę Łucję na str. 118, w rozdziale „Zaburzenia w przyrodzie” „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”.
Matka Pana Jezusa Maryja, chce uratować ludzi z Danii, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa lub uwierzą, aby opuścili Danię na okres rozszalałych żywiołów i przenieśli się w bezpieczne miejsce w ciągu 30 dni od pokazana się ZNAKU na niebie, na teren Szwecji dalej od brzegu.
Informowałam, wcześniej już, Jego Wysokość Króla i Rząd Danii o Apokalipsie, która boleśnie dotknie naród Duński – POTOPEM.
Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak i wszystkie ziemie przybrzeżne”. Obecnie informuje, ludność zamieszkałą na terenie Danii, o opuszczenie państwa Duńskiego, jeszcze przed zatopieniem nizinnych terenów i zalaniem wysoką falą wody morskiej całego państwa Duńskiego.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.

Są to Słowa od Boga Ojca, przekazane dnia 09 marca 2008 roku, w Kościele przy ul. Gwiaździstej 17 w Warszawie, podczas mszy św. o godz. 10 min 45.
Ja Wanda Stańska-Prószyńska, te Słowa Od Boga Ojca słyszałam. Słysząc zadrżałam, że już tak blisko do wypełnienia się spisanych w „Biblii-Apokalipsje Tajemnic Boga Ojca”. Słowa te od Boga Ojca, przekazuje ludności w Danii.

„ZNAKIEM” tym może być Krzyż świecący, Pan Jezus lub inny znak.

Wybuchnie wojna w Azji. Wojsko chińskie zaatakuje Rosję na terenie Azji.
Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, że wojsko chińskie rzuci
bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne z bronią atomową w Rosji i na cały świat. Wybuchy bomb jądrowych spowodują potworne zniszczenia i wstrząsy. Podczas wybuchów jądrowych, zostaje wytworzona przez gazy o bardzo wysokiej temperaturze i pod silnym ciśnieniem fala uderzeniowa, której towarzyszy gwałtowny wiatr, który zmiata wszystko na swej drodze i roznosi śmiercionośny pył promieniotwórczy, powstały podczas wybuchu jądrowego.
Na samej północy pod wpływem wstrząsów wywołanych wybuchami jądrowymi, rozpoczną się głębinowe trzęsienia ziemi, które będą narastać, aż do potwornego ryku pękających skał. Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, „Że te, potworne głębinowe wstrząsy mają trwać zaledwie tylko kilka tygodni, ale będą w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi”. Wskutek potwornych kataklizmów wojsko chińskie cofnie się z terenu walki w Europie, na teren Azji. Potem nastąpi wybuch. Lód, woda z Morza Arktycznego wraz z dnem morskim zostanie wydźwignięte do góry. Lód i woda spadną do mórz i na tereny lądowe wokół Koła Podbiegunowego, zatapiając je zanim woda rozleje się po całym terenie i spłynie do mórz i oceanów, podnosząc poziom wody w morzach i oceanach. Dno Morza Arktycznego zostanie zapowiedzianym „Nowym dużym lądem”. Wysoka fala wody morskiej płynącej, będzie zalewała i zatapiała nizinne brzegowe tereny lądu. Zostaną zalana bardzo wysoką falą wody morskiej, tereny całej Danii. Uratować można swoje życie przed POTOPEM, tylko opuszczając Danie.
Należy zacząć opuszczać Danię, gdy rozpoczną się głębinowe trzęsienia ziemi na północy, w ciągu 30 dni. Nie opuszczenie terenu Danii, to dobrowolna śmierć w lodowatej wodzie.
Matka Pana Jezusa Maryja, zwraca się do ludności Danii, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, lub uwierzą, żeby przenieśli się do Szwecji,. na tereny górzyste zanim wody opadną. Duży obszar nizinnych terenów południowych w Szwecji, będzie zalany wodą morską. Głębinowe wstrząsy pod dnem rzeki Ren, w tym czasie wywołają fale morskie „Tsunami”, które runą na teren Danii i Szwecji, powodując olbrzymie zniszczenia. Wiele miast w Niemczech na terenie Westfalii zapadnie się.
Wybuchnie wojna i w Europie. W Niemczech partia NPD, której szefem jest Pan Udo Voigt, dojdzie do władzy, w wyborach, lub obali obecny rząd w Niemczech. Partia NPD, dąży do ziszczenia idei Adolfa Hitlera, utworzenia „Wielkich Niemiec”. Aby utworzyć „Wielkie Niemcy”, Kanclerz partii NPD wyda wojnę: Rosji, aby odebrać dawny Krółewiec-Kaliningrad, podczas wojny Chin z Rosją. Wojsko Niemieckie wtargnie na tereny Północne i Zachodnie Polski, niszcząc i mordując na tych terenach, ludność Polską. Kanclerz Niemiec po pokonaniu Polski, wyda wojnę Czechom i Słowacji. Po pokonaniu Czech i Słowacji. Kanclerz Niemiec wyda wojnę: Litwie, Łotwie, Estonii, Danii i włączy Austrię do Niemiec. Cel partii NPD, zostanie osiągnięty, zostaną utworzone „Wielkie Niemcy”. Partii nazistowskiej potrzebne są tylko tereny tych państw. Ludność tam zamieszkała zostanie zlikwidowana, lub sama opuści teren swego państwa. Tak może być, jeżeli obecne rządy: Polski, Czech i Słowacji nie połączą swych wojsk i przeciwstawią się armii Niemieckiej.
Informuje Polskę, Czechy i Słowacje, w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, na str. 117, od góry, Matka Pana Jezusa Maryja, że tylko wspólnie możemy uratować państwa i ludność od zagłady: cytuje „To co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. Polska Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom”.
Rosja po przerwanej wojnie w Azji, skieruje swoją armię na Kaliningrad, żeby odbić go z rąk niemieckich. Po pokonaniu Niemców na terenie Kaliningradu, armia rosyjska runie na teren Niemiec, aby mścić się na ludności niemieckiej, za atak na Kaliningrad, podczas wojny Chin z Rosją. Podane jest o tym w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”. Armia rosyjska dojdzie, aż do Atlantyku niszcząc po drodze wszystko i mordując ludność niemiecką. Wojska państw zagrożonych wtargnięciem armii rosyjskiej na ich teren, zaatakują armię rosyjską, która ponownie musi wrócić na teren Niemiec, podążając w kierunku Ukrainy, po drodze niszcząc i mordując ludność niemiecką, pozostawi po sobie popioły i zgliszcza miast niemieckich. Wojsko rosyjskie zaatakuję Czech i Słowacje, podążając na wschód.
Ludność Danii opuszczając na krótki czas swoje państwo, powinna podążać na teren Szwecji, bardziej na północ, na tereny wyżynne HARJEDALEN.
Wysoka około 300 metrowa fala wody morskiej, która zaatakuje tereny Danii, wtargnie na tereny Południowej Szwecji, zalewając i zatapiając nizinne tereny: Dalslandu, Wastergótland, Skanii i inne tereny Szwecji. Przypuszczam, że w ciągu około dwóch miesięcy, rozszalałe żywioły się uspokoją. Woda z zalanych terenów spłynie do morza. Ponieważ poziom wody w morzach i oceanie będzie wyższy o wodę z Morza Arktycznego, o kilka metrów. Część terenów nizinnych w Szwecji i Danii, będzie zatopionych.
Na terenie Niemiec wystąpią, głębinowe trzęsienia ziemi, pod rzeką Ren. Miasta w zagłębiu Rury w Westfalii, ulegną zniszczeniu, teren się zapadnie. Woda zaleje zapadlinę. Część nizinna północnych Niemiec będzie zatopiona, Niemcy będą bardzo zniszczone. Zostaną też zatopione nizinne tereny w wokół Morza Bałtyckiego. Poziom wody w Morzu Bałtyckim będzie wyższy o kilka metrów.

Na teren Ziemi ma wtargnąć „Planetoida-głaz, która spadając ku ziemi, będzie nagrzewała się do czerwoności i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując głębinowe trzęsienia Ziemi i potwornie wysokie fale morskie „Tsunami”, które z olbrzymią siłą runą na wyspy i brzegi lądów, trzech Ameryk, Afryki i Europy, powodując niewyobrażalne zniszczenia i zapadanie wysp i części lądów. Ludność zamieszkała na wyspach i terenach brzegowych Ameryk, jeżeli nie zostanie przeniesiona na bezpieczny teren, zginie.
Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, jak rozpoznać czas wtargnięcia
„Planetoidy-głazu”, w obszar Ziemi. Podane jest na str. 123, „Słowa Pana Jezusa”. Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi, trwać będą dwa dni i dwie noce, będzie wiał silny wiatr. Druga noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty,
Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie wychodźcie z domu, zasłońcie okna.
Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją
(Matkę Pana Jezusa Maryję) o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem, Ogarnie całą ziemię.
Należy zwrócić się do Matki Pana Jezusa o ratunek, mówiąc:
„Królową Święta, pośredniczko ludzka, jedyna nasza ucieczką i nadzieją, bądź
nam miłosierna”. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce
. Ludzkość odeszła od Boga, szanse uratowania swego życia, mają wszyscy, co uwierzą w Boga Ojca i jego Syna Jezusa Chrystusa i Matkę Jego Maryję. Żydzi, nie chcą uznać, Pana Jezusa Synem Boga Ojca, dla tego dotykają ich kary.
Wanda Stańska-Prószyńska

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 roku

Flota morska powinna odpłynąć w kierunku bieguna południowego i przeczekać przepływ fali potopowej w portach afrykańskich, lub na Oceanie Indyjskiem.
Powrót Oceanem Atlantyckim, na teren Morza Bałtyckoego, w Azji może się jeszcze toczyć wojna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz