czwartek, 8 stycznia 2009

APOKALIPSA – POTOP, który dotknie bardzo boleśnie ludność ISLANDII

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA – POTOP, który dotknie bardzo boleśnie ludność ISLANDII.

Na podstawie przekazu przez Matkę Bożą Maryję w „Orędziu” fatimskim, w którym poleciła siostrze Łucji, ogłosić treść tego „Orędzia” na cały świat.

Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest znakiem początku Apokalipsy.

Matka pana Jezusa Maryja, chce uratować ludzi z Islandii, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa lub uwierzą, aby opuścili Islandie w ciągu 30 dni od pokazania się ZNAKU na niebie, na czas rozszalałych żywiołów na morzu i przenieśli się w bezpieczne miejsce.
Ludność zamieszkała na wyspie Islandii, aby uratować swoje życie musi opuścić wyspę i przenieść się na kilka miesięcy, nawet do 8 miesięcy, zanim Morze Norweskie i Ocean Atlantycki się uspokoją, na tereny górskie Norwegii lub Szwecji. Tragedia ziemi zostanie wywołana wojną, która wybuchnie na wschodzie Azji. Chiny wydadzą wojnę Rosji, aby tereny na północy Azji, należące obecnie do Federacji Rosyjskiej zdobyć. Chiny posiadają potężną armię, uzbrojoną w broń jądrową. Użycie bomb jądrowych w tej wojnie, wywoła potworne wybuchy i wstrząsy ziemi. Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, na str. 118 wiersz 5 od dołu, w „Zaburzenia w przyrodzie”, cytuje: „Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się „Nowego dużego lądu”. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą, spowodują największe zniszczenia brzegów Europy, Ameryk i Afryki.
Ruchy głębinowe płyt pod dnem Ocean Atlantyckiego i dnem Morza Arktycznego będą się nasilać, do coraz gwałtowniejszych i dojdzie do wybuchu pod dnem Morza Arktycznego. Lód i woda runą do mórz i na tereny lądowe zatapiając je do bardzo dużej wysokości, zanim woda rozpłynie się na dalsze nizinne teren lub spłynie do morza i oceanu. Olbrzymia ilość wody runie z Morza Arktycznego, do Morza Grenlandzkiego i Norweskiego, przelewając się przez wyspę i zatapiając nizinne tereny Islandii. Poziom wody w morzach i oceanie będzie wyższy niż jest obecnie. Woda z Morza Arktycznego, która runie na Kanadę i Europę rozpłynie się po morzach i oceanach, zatapiając nizinne tereny brzegowe lądu, z powodu wyższego poziomu wody w morzach i oceanach, nizinne tereny brzegowe lądu zostaną pod wodą.
Należy się liczyć z tym, że wszystko może zostać zniszczone na wyspie.
Na teren Ziemi ma wtargnąć „Planetoida-głaz, która lecąc ku ziemi, będzie nagrzewała się do czerwoności i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując głębinowe trzęsienia Ziemi i potworne wysokie fale morskie „Tsunami”, które z olbrzymią siłą runą na wyspy i brzegi lądów, trzech Ameryk, Afryki i Europy, powodując niewyobrażalne zniszczenia
i zapadanie niektórych wysp i części lądów..
Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, jak rozpoznać czas wtargnięcia
„Planetoidy-głazu”, w obszar Ziemi. Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce, będzie wiał silny wiatr. Druga noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie wychodźcie z domu, zasłońcie okna. Uklęknijcie od krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją Maryję o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce Jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie
świecić słońce.

Należy zwrócić się do Matki Pana Jezusa o ratunek, mówiąc:
Królową Święta, pośredniczko ludzka, jedyna nasza ucieczką i nadzieją, bądź nam miłosierna.

Okrętu i statki powinny przed wybuchem popłynąć na południe Oceanem Atlantyckim i na terenie Afryki przeczekać, przepływ wody z Potopu, wrócić na Morze Bałtyckie. Jest nie znana data usderzenie Planetoidy-głazu w wody Oceanu Atlantyckiego ?

Wanda Stańska-Prószyńska


Warszawa, dnia 16 grudnia 2008 roku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz