czwartek, 8 stycznia 2009

APOKALIPSA, która bardzo boleśnie dotknie ludność WŁOCH

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Jego.
APOKALIPSA, która bardzo boleśnie dotknie ludność WŁOCH.

Na podstawie przekazu przez Matkę Bożą Maryję, w „Orędziu” fatimskim, w którym poleciła siostrze Łucji, ogłosić treść tego „Orędzia”na cały świat.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie.

Ludność zamieszkała we Włoszech, odeszła od Boga. Światem chce rządzić szatan, który próbuje opanować Kościół. Pan Bóg nie chce do tego dopuścić. Ześle na ludzkość kary. Kary te są spisane i zaszyfrowane w Biblii-Apokalipsie przez św. Jana, w 95 roku nowej ery, gdy był na zesłaniu na wyspie Patmos. W „Orędziu” fatimskim, kary te, są przekazane już bez szyfru i spisane przez siostrę Łucję. Spisana treści „Orędzia”, Trzecia Tajemnica Fatimska, została doręczone do Watykanu papieżowi Piusowi XII, z notatką na kopercie s. Łucji, po roku 1960, można ogłosić je całemu światu.
Ogłoszenie treści Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej po roku 1960, całemu światu, według s. Łucji mogło spowodować nawrócenie się ludzkości do Boga, a nie sianie niepokoju w świecie, jak sugerował papież Jan XXIII, po zapoznaniu się z treścią „Orędzia”.
Papież Jan Paweł II, też po zapoznaniu się z treścią Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, zapisanej w języku portugalskim przez s. Łucje, poprosił o ponowne zamknięcie jej w sejfie watykańskim, jak uczynili Jego poprzednicy, dla następcy.
Trzecia Tajemnica Fatimska dotychczas byłaby nieznana, gdyby nie interwencja „Nieba”- wizja w nocy w apartamencie papieża Jana Pawła II. Podane jest o tym w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga”, na str. 91. „Tajemnicza wizja Jana Pawła II”. Papież Jan Paweł II, po tej wizji poprosił o przetłumaczenie Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej na język włoski.
Kardynał Joseph Ratzinger, Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, otrzymał od papieża Jana Pawła II jeden egzemplarz tłumaczenia zapisane przez s. Łucje Trzeciej Tajemnice Fatimskiej do ogłoszenia przez telewizje całemu światu.
Stefan Budzyński w książce Pt. „Dotknięcie Boga”, informuje na str. 73, wiersz 11 od góry str.- „Obecnie dysponuję pełnym tekstem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s. Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on, ze źródeł oficjalnych. Stefan Budzyński tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej ogłosił w książce Pt. „Dotknięcie Boga” na str. 73-74, Pt „Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska. Książka została wydana w 1995 r.

Papież Jan Paweł II, jedną odbitkę tłumaczenia, Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej s. Łucji z języka portugalskiego, dał polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu, do opracowania i ogłoszenia drukiem w Polsce.
Cała „Trzecia Tajemnica Fatimska”, została ogłoszona drukiem w książce „Przepowiednie dla świata”, między innymi przepowiedniami Pt. „Fatima 117”.
W latach 1935 do 1943, były objawienia Matki Pana Jezusa Maryi, na łąkach wsi Przygody koło Siedlec. Matka Boża Maryja, przekazała przez widzącą, przyszłe zagrożenie dla świata, Wybuchną wojny, w których zostanie użyta bardzo groźna broń, Potop dotknie świat, zasięg kontynentów ulegnie zmianie, spadnie ogień z nieba. Bardzo dużo ludzi zginie. Podczas objawień na łąkach wsi Przygody, zostałam przywołana przez Matkę Bożą Maryję, aby mogła się mną posłużyć i upamiętnić miejsce Jej objawień, postawieniem Kaplicy

Co dotknie Świat?
Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”: wybuchnie wojna w Azji i Europie.
W Azji Chiny wydadzą wojnę Rosji, w której użyją broni jądrowej. Po przerwaniu wojny z Rosją na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Europie Południowej i rzucą pociski jądrowe na cały świat.
Wojnę w Europie wydadzą Niemcy. Niemiecka partia NPD, której szefem jest pan Udo Voigt. Dojdzie do władzy w Niemczech w wyborach, lub obali rząd obecny. Partia NPD, dąży do ziszczenia idei Adolfa Hitlera, utworzenia „Wielkich Niemiec”. Aby utworzyć „Wielkie Niemcy”, Niemcy muszą pokonać Polskę, potem Czechy i Słowacje, potem odebrać od Rosji w czasie wojny z Chinami dawny Królewiec-Kaliningrad, wydać wojnę: Litwie, Łotwie, Estonii, Danii i włączyć Austrię do Niemiec. Cel będzie osiągnięty będą utworzone „Wielkie Niemcy”. Ludność włączonych państw słowiańskich zostanie wymordowana. Niestety, marzenia partii NPD zniszczy armia rosyjska.
Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, na str. 117 wiersz 15 od góry, cytuje: „Rosja wywrze na tym kraju ( Niemczech) całą swoją wściekłość, za cios zadany z tyłu, za porażki na wschodzie, za widmo klęski”. Armia rosyjska po przegranej wojnie w Azji, odbije Kaliningrad z rąk niemieckich. Wtargnie na teren Niemiec, aby mścić się na ludności niemieckiej, za atak na Kaliningrad podczas wojny Chin z Rosją i wymordowanie ludności rosyjskiej na terenie Kaliningradu.
Ponieważ Rząd Polski nie chce uwierzyć w podany przekaz w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, na str. 117, cytuje: „To, co robią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski”. Niestety w Biblii-Apokalipsie w rozdziale 13, 11., do 15., wersetu, jest podane, że to dotyczy Niemiec pierwszej Bestii Hitlera, a ma wykonać druga Bestia partia NPD.
Na samej Północy pod wpływem wstrząsów wywołanych wybuchami jądrowymi, rozpoczną się głębinowe trzęsienia ziemi, które będą narastać, aż do potwornego ryku pękających skał. Podane jest w „trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, „że te potworne głębinowe wstrząsy, mają trwać zaledwie tylko kilka tygodni, ale będą w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi”.
Ta podana informacja w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, przez Matkę Pana Jezusa Maryję, że te potworne głębinowe wstrząsy, mają trwać tylko kilka tygodni, jest ważna dla całego Świata.
Kilka tygodni to może być: 9 tygodni razy 7 dni = 63 dni.
Tylko przez miesiąc, można uratować ludzi z terenów zagrożonych potopem, trzęsieniami ziemi, wybuchem wulkanów, od początku głębinowych ruchów, pod dnem Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego spowodowanych wyłonieniem się „Nowego lądu” z głębin morskich.
Wskutek potwornych kataklizmów na Północy, wojsko chińskie cofnie się z terenu walki w Europie, na teren Azji. Pod dnem Morza Arktycznego nastąpi wybuch. Lód, woda wraz z dnem w Morzu Arktycznym zostaną wydźwignięte do góry. Lód i woda spadną do mórz i na tereny lądowe, wokół Koła Podbiegunowego, zatapiając je do dużej wysokości, zanim woda rozpłynie się na dalsze tereny lub spłynie do mórz i oceanów, podnosząc w nich poziom wody. Dno Morza Arktycznego zostanie „Nowym bardzo dużym lądem”. Wysoka fala wody morskiej płynącej, będzie zatapiała nizinne brzegowe tereny lądu. W Europie zostaną zalane wysoką falą wody morskiej tereny całej Danii, Holandii, brzegowe tereny: Norwegii, Szwecji, północnych Niemiec, Belgii, Polski, Anglii i wyspy na morzach i oceanie i inne tereny.
W krótkim czasie po wybuchu pod dnem Morza Arktycznego, wystąpią wybuchy wulkanów. Wulkan Etna zniszczy całą wyspę Sycylię, zalewając lawą i zasypując popiołem.
Uśpiony przez wiele lat wulkan Wezuwiusz, obudzi się potwornym wybuchem, niszczą wszystko o bardzo długim promieniu. Rzym i Watykan zostaną zniszczone potwornym trzęsieniem ziemi i wybuchem Wezuwiusza. Będą wybuchać i inne wulkany.
Po wydźwignięciu dna Morza Arktycznego i innych mórz przy Kole Podbiegunowym do góry, zostanie wolna przestrzeń, którą zajmowała woda morska. Wystąpią trzęsienia ziemi i zapadanie wysp i części lądu, pod Nowym Jorkiem, pod Waszyngtonem, pod rzeką Ren, zapadnie się głębinowa płyta w zagłębiu Rury w Westfalii, będzie się zapadała Japońska wyspa Honsiu i inne wyspy i części lądu po uderzeniu „Planetoidy” w Ocean Atlantycki, w pobliżu Morza Karaibskiego ma się zapaść Kuba i inne wyspy i część lądu USA.
Wybuch pod dnem Morza Arktycznego spowoduje zwiększony nacisk lądu Afryki na Europę. Wywoła głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Morza Śródziemnego. Ruchy płyt głębinowych wywołają potworne fale morskie „Tsunami”, które z olbrzymią siłą runą na brzegi lądów i wysp niszcząc wszystko. Nastąpić może wydźwignięcie dna morskiego w pobliżu cieśniny Gibraltarskiej i zapadanie niektórych lądowych terenów i wysp. Zapadnie się teren pod Marsylią i w górach wystąpią trzęsienia ziemi, które zniszczą tamy i będą obsuwać się zbocza gór. Flota morska, porty i miasta blisko brzegu zostaną zniszczone.
Na teren Morza Śródziemnego wtargnie wojsko chińskie, to będzie prawdziwa „żółta szarańcza”, niszcząca wszystko i mordująca ludność białej rasy.Chiny dążą do panowania na świecie, ludności żółtej rasy. Zaatakują wyspy i brzegi lądu, niszcząc i mordując ludność tam zamieszkałą. Część wojsk chińskich przez Grecję, Bułgarię będzie podążało do rzeki Dunaj, po drodze niszcząc i mordując ludność Grecji i Bułgarii. Doliną Dunaju będą podążali w kierunku Francji, aby tam połączyć się z inną częścią wojska chińskiego, która miała zaatakować tereny Morza Adriatyckiego i Włochy i rzeką Po podążać w kierunku Francji. Wojsko państw zagrożonych najazdem wojsk chińskich, zastąpi drogę wojsku chińskiemu na terenie Lasu Bawarskiego.
Dojdzie tam do bitwy, nadlecą samoloty z południa zaatakują wojsko chińskie, użyta broń jądrowa w walce, zakończy dalszy marsz wojsk chińskich w Lesie Bawarskim.
To samo spotka drugą część wojska chińskiego w pobliżu góry Mont Blanc. Naslecą samploty z południa i zaatakują wojsko chińskie, użyta broń jądrowa, zakończy dalszy marsz drugiej części wojska chińskiego.

Matka Pana Jezusa Maryja, chce uratować ludzi, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, lub uwierzą. Powinni opuścić teren zamieszkania zagrożony kataklizmami i wojskiem chińskim, przenieść się w bezpieczne miejsce w ciągu 30 dni.
Żeby uratować swoje życie, ludność zamieszkała na terenie Włoch, powinna opuścić teren swego państwa i przenieść się do Hiszpanii, Portugalii, południowej części Francji, lub do południowo wschodniej części Polski. Po przejściu wojsk chińskich powrócić do bardzo zniszczonych miast, trzęsieniami ziemi i najazdem wojsk chińskich.
To nie koniec jeszcze Apokalipsy. Teraz konieczna jest wiara w Pana Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Nie ma możliwości ucieczki. Podane na str. 123 Wiersz 4 od dołu str. cytuje Słowa Pana Jezusa: „Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię”. Podany jest i ratunek.
Mów często, z rękami złożonymi na krzyż, następującą modlitwę:
„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczką i nadzieją, bądź nam miłosierna”.
Na teren Ziemi wtargnie „Planetoida” z gwiazdozbiory Lwa, tak podał jasnowidz. Padro Pio podał, że będzie głaz nie kometa. Jest podane w Biblii-Apokalipsie w rozdziale 8, 8., i 9., werset: I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka
góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza
stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń-te, które mają
duszę-i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu.
Byłoby tak, gdyby Matka Pana Jezusa Maryja, w „Orędziu”, przekazanym siostrze Łucji nie przekazała o tym zagrożeniu, wtargnięciem „Planetoidy”, w obszar ziemi. „To ostatnie zdarzenie wystąpi w ciągu kilku godzin”. Gdyby nie podpowiedz Matki Pana Jezusa Maryi, trudno było mi się domyśleć, że idzie o uderzenie wielkiego głazu ponad 2 000 metrów, rozgrzanego do czerwoności, topiącego się w czasie spadania, oderwany kawał topiącej się skały zniszczy Paryż, reszta głazu uderzy w Ocean Atlantycki w pobliżu Morza Karaibskiego.
Trudno to sobie wyobrazić. Upadek dużego „Głazu”, rozpalonego do czerwoności, rozrywającego się w powietrzu, uderza w wodę i spada na dno Oceanu Atlantyckiego, powodując trzęsienie głębinowe ziemi. Fala uderzeniowa „Głazu” w wodę powoduje gotowanie wody i para wraz z woda zostaje wyrzucenie do góry do około 800 metrów wysokości. Bardzo wysoka temperatura powietrza, nie ma możliwości, żeby ktoś na wyspach przeżył. Jak ratować tych ludzi z około 600 wysp i wysepek jak dotrzeć do nich. Może zamieszczenie informacji w Internecie w kilku językach: portugalskim, hiszpańskim, angielskim, francuskim, niemieckim. Ja informowałam rządy tych państw o upadku „Planetoidy-głazu” w pobliżu Morza Karaibskiego. Czy te państwa zechcą poinformować, że ludność powinna opuścić wyspy, bo tu grozi im śmierć i przenieść się do Ameryki Południowej. Prasa nie pisze nic na ten temat. Jeszcze przed upadkiem „Planetoidy-głazu w Ocean Atlantycki, woda z POTOPU na Północy, dotrze do wysp na Morzu Karaibskim, poziom wody w Morzu Karaibskim zostanie podniesiony o kilka metrów, niektóre wyspy nizinne mogą zostać zalane wodą morską. Ludność powinna opuszczać wyspy na morzy Karaibskim w pierwszym miesiącu od pokazania się ZNAKU ma niebie, który zapowiada początek Apokalipsy.
Na stronie 123, w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, są spisane Słowa Pana Jezusa do ludzkości świata, dotyczące poznania czasu, kiedy wtargnie „Planetoida-głazu w obszar ziemski i jak się zachować. Nie jest znany „Czas”, wtargnięcia „Planetoidy-głazu w obszar ziemi. Tylko na podstawie warunków atmosferycznych i trzęsienia ziemi, będzie wiadomo.
Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. Ostatnia noc (druga) będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty; wtedy zamknijcie okna i drzwi nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałując za swe grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku. Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.
W trzecią noc nastanie ogień u trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce.
Należy zwracać się do Matki Pana Jezusa Maryi o ratunek, mówiąc:

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”.

Podane jest, że może zginąć 1/3 ludzkości, ponad miliardy ludności świata.
Chińska armia ma 40 000 000 milionów żołnierzy. Jeżeli na Europę południową Chiny rzucą 10 milionową armię, kto im się oprze.

Ludność zaieszkała na terenie wysp na Morzu Karaibskim i na terenie trzech Ameryk, ma szanse się uratować, jeżeli opuszczą te tereny po pokazaniu się ZNAKU na niebie, zapowiadającą Apokalipsę w ciągu 30dni. Nikt nie przeżyje upadku „Planetoidy-głazy na terenie trzech Ameryk. Należy się cofnąć w kierunku Argentyny.Na tereny nizinne wtargną potworne fale morskie „Tsunami” niszcząc wszystko. Uderzą i w brzegi Europy i Afryki.

Wanda Stańska-Prószyńska

Warszawa, dnia 2008. 11 10.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz