czwartek, 8 stycznia 2009

Do ludności z Polski, przebywającej na terene Wielkiej Brytanii, Irlandii i wysp.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Do ludności z Polski, przebywającej na terene Wielkiej Brytanii, Irlandii i wysp.

A P O K A L I P S A

Na podstawie przekazu przez Matkę Bożą Maryję, w „Orędziu” fatimakim, w którym poleciła siostrze Łucji, ogłosić treść tego „Orędzia” na cały świat.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest znakiem początku Apokalipsy.

Te „Słowa” Boga Ojca, zostały przekazane dnia 09 marca 2008 roku, w Kościele przy ul. Gwiażdzistej 17, podczas mszy św. o godz. 10 min. 45. Ja Wanda Stańska-Prószyńska, te „Słowa” Boga Ojca słyszałam i innym przekazuje.

ZNAK ten pokaże się na niebie, gdy nie będziemy się jego spodziewać.

ZNAK, który zobaczymy w nocy na niebie, zapowie wybuch wojny na terenie Azji, i Europy, oraz innych kataklizmów, które boleśnie dotkną ludzi jak:
wyłonienie „Nowego dużego lądu”, z głębin morskich Morza Arktycznego. Woda, która nad tym dnem znajduje się, zostanie głębinowym wybuchem wydźwignięta do góry, podczas wyłaniania się dna, które zostanie „Nowym dużym lądem”.
Woda wydźwignięta do góry, runie na lądy, do mórz i spłynie do oceanów, zatapiając nizinne tereny na lądzie. Poziom wody w morzach i ocanach podniesie się do dużej wysokości powodując „POTOP”. Nadmiar wody z zalanych lądów będzie spływał do morza i oceanu po przepłynięciu wysokiej fali wody morskiej. Wody na lądy runie bardzo dużo, gdyż głębia morska wynosi około 4 300 metrów.
To będzie płynęła ściana wody, zalewająca i niszcząca wszystko na brzegach lądu. Woda płynąc Oceanem Atlantyckim na południe, będzie obniżała swoją wysokość, rozlewając się po oceanie. Tereny nizinne i brzegowe Europy zostaną zatopione. Ludność tych państw, żeby uratować swoje życie musi je opuścić,
Woda morska, która nadpłynie Morzem Północnym w kierunku Wielkiej Brytanii, wtargnie na tereny brzegowe i zaleje je. Jak wysoka będzie ściana wody płynącej, trudno jest określić, bo woda będzie się rozlewała na ląd Holandii, Danii, Belgii, Północnuch Niemiec i wpłynie do Morza Bałtyckiego, podnosząc jego poziom, zatapiając mierzeje i tereny brzegowe, wszystkich państw Morza Bałtyckiego.
Podane jest w całości „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, że zostana zatopione w Wielkiej Brytanii, północno wschodnie niziny i przez Londyn, będzie płynęła woda. Żeby nie utonąć należy przemieścić się na tereny wyższe na zachód albo powrócić do Polski.
Wysoka fala wody morskiej płynąca morzem lub oceanem, będzie zalewała tereny brzegowe lądu i zatapiała je, jeżeli są niższe od płynącej wody Matka Boża Mąryja, zwracasię do ludności Polskiej przebywającej na terenie Anglii, Szkocji, Irlandii i wyspach, aby po pokazaniu się ZNAKU na niebie, w ciągu 30 dni, opuścić tereny nizinne brzegowe lądu, zagrożonego POTOPEM, przenieśli się na tereny wyżynnew Szkocji, lub powrócili do Polski na okres około 8 miesięcy, zanim morze się uspokoi.
Powrót w tym czasie do Polski może być utrudniony, samoloty mogą nie latać ze względu na Niemcy, które wydadzą wojnę: Polsce i Rosji. Niemcy chcą włączyć teren Polski, bez ludności polskiej do Niemiec. Rzad Polski nie chce przyjąć informacji o zagrożenu Polski, jesteśmy w UE. Jak Niemcy wtargną na teren Polski, to będą wsystko niszczyć, a ludzi muszą opuścić teren Polski lub zginą. Po poknaniu Polski, Niemcy wydadza wojnę: Czechom i Słowacji. Matka Pana Jezusa Maryja, informuje ludność Polski o tym zagrożeniu na str. 117 od góry str., cytuje: „To co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski”. Dalej jest podane: „Polska, Czechy i Słowacja wiedząc, że wrazie zwycięstwa Niemiec, czeka je zagłada, stworzą wspólną obrone przeciwko Niemcom”.
Bezpieczniejszy powrót do Polski, będzie przez Francję, Szwajcarię, Austrię, Czechy i Słowację. Dla samochodów może zostać zamknięty przed potopem, tunel pod kanałem La Manche. Należy zaopatrzyć się na drogę w benzynę.
Proszę bez paniki, z szacunkiem dla Boga Ojca, przyjąc ZNAK ten informujący o kataklizmach, które boleśnie dotkną ludzkość. Ludzie odeszli od Boga. Szatan chce panować w Kościele. Pan Bog na to się nie zgadza i dotkną ludzi „Kary”, które sa spisane w Biblii-Apokalipsie, przez św. Jana apostoła, w 95 roku, nowej ery, gdy był na wygnaniu na wyspie Patmos.
Aby nie były znane ludzkości, do zapisu św.Jan użył szyfru. Natomiast „Kary” jakie mają dotkną ludzkość, są przekazane przez Matkę Pana Jezusa Maryję w „Orędziu” fatimskim, nie zaszyfrowane i nazywane przez s. Łucję „Trzecią Tajemnicą Fatimską”. Można znaleść zapisaną całą Trzecią Tajemnicę Fatimską w moim blogu.

Matka Pana Jezusa Maryja, chce uratować ludzi wierzących w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i tych co uwierzą. Powinni opuścić teren zagrożony POTOPEM i przenieść się w wyższe bezpieczne miejsce.
W czasie Apokalipsy trwającej około 09 miesięcy, może zginąć około jedna trzecia ludności całego świata, ponad 2 miliardy.

Do ludności polskiej na terenie Anglii, Szkocji, Irlandi i na wyspach Morza Północnego i Oceanie Atlantyckim. Tereny nizinne i brzegowe tych państw będą zalane przepływającą wysoką falą wody morskiej. POTOP dotknie półkulę północną ziemi. „Nowy duży ląd”, ma się wyłonić z głębin morza, tak jest podane w „Orędziu” fatimskim, którego treść spisała siostra Łucja i przekazała do papieża w Watykanie. Życzeniem Matki Pana Jezusa Maryi, było, żeby „Orędzie” fatimskie zostało ogłoszone całemu światu po roku 1960, tak zapisała na kopercie dokumentu siostra Łucjaa. Każdy papięż po przeczytaniu treści Orędzia, prosił o zamknięcie w sejfie watykańskim, dla następcy.
Papież Jan Paweł II, zapoznał się z treścią „Orędzia” fatimskiego i poprosił o zamknięcie z powrotem w sejfie watykańskim, dla następcy.
Matka Pana Jezusa Maryja, życzyła, żeby ludzie zapoznali się z „Karami”.
przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, które mogą dotknąć świat, jeszcze w XX wieku. jeżeli ludzie z powrotem nie wrócą do Pana Boga. Ponieważ papież Jan Paweł II, nie ogłosił „Orędzia” fatimskiego całemu światu, po zapoznaniu się z jego treścią, a wyznaczony termin APOKALIPSY był blisko, przed 2 000 r.
Dla tego Niebo w nocy złożyło wizytę w apartamęcie papieża Jana Pawła II w Watykanie. Papież zobaczył na własne oczy, co dotknie świat, widząc to zapłakał. Poprosił o przetłumaczenie z języka portugalskiego na język włoski treść „Orędzia” fatimskiego, zapisanego przez siostrę Łucję..
Kardynał Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, otrzymał od papieża Jana Pawła II tłumaczenie Orędzia fatimskiego do przekazania całemu światu przez telewizje.
Drugie tłumaczenie z orginału „Orędzia” fatimskiego siostry Łucji, przekazał papież Jan Paweł II polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu do opracowania i wydania drukiem w Polsce. Orędzie fatimskie, zostało wydane w Polsce w książce Pt. „Przepowiednie dla świata”, między innymi przepowiedniami jako „Fatima”. W skład Fatimy wydanej w Polsce wchodzą rozdziały: Trzecia Tajemnica Fatimska, przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej, zaburzenia w przyrodzie, późniejsze orędzia przekazane siostrze Łucji, Orędzie Matki Bożej z 1954 roku, Słowa Pana Jezusa, apel z 22 maja 1958 roku.
„Trzecią Tajemnicę Fatimską” została wydana przez Stefana Budzyńskiego w książce Pt. „Dotknięcie Boga” Pt, „Orędzia Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska”. z adnotacją Pana Stefana Budzyńskiego „Obecnie dysponuję pełnym tekstem III tajemnicy fatimskiej będącym tłumaczeniem z orginału portugalskiego s. Łucji, chociaż muszą się zastrzec, że nie pochodzą ze żródeł oficjalnych.

W obszar ziemi wtargnie z kosmosu „Planetoida-głaz”, spadnie w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując potworne zniszczenia na terenie trzech Ameryk. Głębinowe ruchy pod dnem Oceanu Atlantyckiego wywołane upadkiem „Planetoidy-głazu” spowodują powstanie olbrzymich fal morskich „Tsunami”, które z potworną siłą runą na teren brzegowe lądu i wysp
powodując olbrzymie zniszczenia i śmierć ludności, jeżeli nie opuszczą terenów zagrożonych. Glębinowe ruchy dna w Oceanie Atlantyckim, wywołane upadkiem „Planetoidy-głazu” spowodują wydobycie się na powierzchnie wody głębinowego gazu „Metanu”, który zatruje powietrze na całej ziemi.

Podane jest przez Pana Jezusa, w „Trzeciej tajemnicy Fatimskiej”jak rozpoznać „Czas”, wtargnięcia „Planetoidy-głazu” w obszr ziemi i jak należy się zachować
na str. 123. „Słowa Pana Jezusa”.
Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi, trwać będą dwa dni i dwie noce, będzie wiał bardzo silny wiatr. Druga noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty.[i]
Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie wychodźcie z domu, zasłońcie okna. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.
Należy zwrócić się do Matki Pana Jezusa o ratunek, mówiąc:

„Królową Święta, pośredniczko ludzka, jedyna nasza ucieczką i nadzieją, bądż nam miłosierna

W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi (Planetoida-głaz będzie rozpalona do czerwioności jak góra ognia, przelatywała nad Polską, nad Francją oderwie się kawał topiącego się głazu i spadnie na Paryż, obracając go w ruinę, reszta głazu runie w Ocean Atlantycki w pobliżu Morza Karaibskiego, powodujac pożary i potworne zniszczenia, zapadania wysp i częśći lądu), a w dniu następnym będzie już słońce. Rozszalałe fale morskie „Tsunami”, będą atakować brzegi wysp i lądów, trzech Ameryk, Afryki i Europy.

Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosa z sobą
pokój na ziemi.

Wanda Stańska-Prószyńska

Warszawa, dnia 01 grudnia 2008 rok

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz