wtorek, 9 lutego 2010

NOWA APOKALIPSA NIEMIEC

20 styczeń 09 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA, która dotknie boleśnie ludność zamieszkałą w NIEMCZECH.

Informuje ludność NIEMIEC, że Matka Pana Jezusa Maryja, podczas swych objawień w Fatimie 1917 roku, przekazała "Orędzia", Łucji i poleciła jej ogłoszenie treści "Orędzi" Fatimskich, na cały świat. Spisane "Orędzia" przez s. Łucję, zostały dostarczone do papieża Piusa XII w Watykanie, z notatką s. Łucji na kopercie, ogłosić je całemu światu, po 1960 roku. Papież Pius XII, po zapoznaniu się z treścią zawartą w przekazanych "Orędziach" Fatimskich, był przerażony. Ponownie za pieczętował kopertę i schował do sejfu w Watykanie dla następcy.

Następni papieże po zapoznaniu się z treścią "Orędzi" fatimskich, nazywanych "Trzecia Tajemnicą Fatimską", byli przerażeni karami przekazanymi w "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej", jakie mają dotknąć cały świat, jeżeli ludzkość nie powróci do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa.

Papież Jan Paweł II, zapoznał się z treścią Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej , po zamachu na Jego życie 13 maja 1981 r. Papież Jan Paweł II, nie zwrócił uwagi na notatkę na kopercie s. Łucji i odesłał kopertę _s Trzecią Tajemnicą Fatimską, ponownie do sejfu w Watykanie. Ponieważ, żaden Papież nie ogłosił treści "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej", a „Czas” początku Apokalipsy był wyznaczony pod koniec XX wieku, a cały świat nie znał jeszcze jej treści, wzywającej ludzkość do powrotu wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Matka Pana Jezusa Maryja, nawiedza w Watykanie Papieża Jana Pawła II, pokazując jemu, jak na filmie kary, które dotkną świat, jeżeli ludzkość nie powróci do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa.

Po dramatycznej wizji, papież Jan Paweł II prosi o przetłumaczenie spisanej przez siostrę Łucję "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej", z języka portugalskiego na język włoski aby ogłosić treść jej całemu światu, Jeden egzemplarz tłumaczenia "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej" z oryginału portugalskiego s. Łucji, otrzymał od papieża Jana Pawła II, Kardynał Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, do ogłoszenia przez telewizję tekstów "Orędzi", "Trzecie Tajemnicy Fatimskiej", całemu światu. Niektórzy kardynałowie byli przeciwni ogłoszenia treści "Orędzi" Fatimskich,- "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej" całemu światu w XX wieku i wydania drukiem w Rzymie. Papież Jan Paweł II, drugi egzemplarz tłumaczenia "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej", z oryginału portugalskiego s. Łucji, przekazał do opracowania i wydania drukiem w Polsce, katolickiemu pisarzowi Stefanowi Budzyńskiemu.

"Orędzia" - "Trzecia Tajemnica Fatimska" została wydana drukiem w książce Pt. "Przepowiednie dla świata", między innymi przepowiedniami Pt. "FATIMA 1917" w 1995 roku. Wydawnictwo w Warszawie "Adam". Sam tekst od, którego "Orędzia" fatimskie otrzymały nazwę "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej", został wydany drukiem w książce Pt. "Dotknięcie Boga" w artykule: "Orędzia Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska" na str. 72 - 74. Stefan Budzyński informuje:-"Obecnie dysponuje pełnym tekstem III tajemnicy fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s. Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on ze źródeł oficjalnych". Ja Wanda Stańska-Prószyńska, poznałam tekst "Orędzi" fatimskich z objawień Matki Bożej Maryi na łąkach wsi Przygody, parafia Suchożebry koło Siedlec w Polsce. Objawienia rozpoczęły się 12 lipca 1935 roku i trwały do 19 lipca 1943 roku. Tam mnie mającej 10 lat, wezwała Matka Boża do uklęknięcia przy wizjonerce i świadczeniu o prawdziwości objawień Matki Bożej. W czasie swych objawień Matka Boża Maryja, przekazała przyszłe losy świata i Polski. Obecnie Matka Boża Maryja posługuje się mną, do informowania ludzkości o zagrożeniu skutkami Apokalipsy, jeżeli nie powrócą do Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa.

"Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy Są to 'SŁOWA" Boga Ojca, przekazane do mnie Wanda Stańska-Prószyńska w Kościele podczas Mszy św. dnia 09, marca 2008 roku, w Warszawie. Początek Apokalipsy zapowie ZNAK, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy. Data początku Apokalipsy już dwa razy została przesunięta, Pan Bóg daje ludzkości świata "Czas" do powrotu do Boga, ponieważ treść całej Apokalipsy nie została ogłoszona całemu światu, przez Kardynała Ratzingera. Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu "Karami", przekazanymi w "Orędziach" fatimskich, jakie mają dotknąć cały świat, jeżeli ludzkość nie powróci z powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

Te „Kary" są zapisane przez św. Jana, w "Biblii" nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jana Go zaszyfrował. W "Orędziach" fatimskim, przekazanych przez Maryję Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne "Kary". Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają z powrotem do sejfu w Watykanie, po zapoznaniu się z Jego treści

Przed pokazaniem się " ZNAKU" na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny "Świetlisty Krzyż" Pana Jezusa. Będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi, od Wielkiego Czwartku przez 3 trzy dni. Nie podany jest rok pokazania się na niebie "Świetlistego Krzyża" Pana Jezusa - nie będzie w tym czasie widoczne słońce, tylko będzie świecić jedna gwiazda. Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca, a nie do powrotu wiary w Boga, dla tego dotkną ich "Kary", przekazane w "Orędziach" fatimskich. Masoneria, która nie uznaje istnienia Boga, chce, żeby na ziemi panowało zło i oni wyznawcy diabła. Do tego może wkrótce dojść. przed tym przestrzega Pan Jezus. Przekazując przez Weronikę Lucken "Słowa", ostrzegające zagrożenie dla Kościoła. Cytuję: "Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, Kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem". Masoneria przygotowuj rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu, w obawie o swe życie.

Podane jest w "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej" w rozdziale "Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej." Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego swego kraju. Potrzebne są im nowe tereny bogate w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny są na terenie Azji i należą do Federacji Rosyjskiej. O te tereny, Chiny wydadzą wojnę Federacji Rosyjskiej. Aby szybciej pokonać Federacje Rosyjską, na terenie Azji. Wojsko Chińskie rzuci bomby jądrowe na Zakłady Zbrojeniowe i Ośrodki Doświadczalne z broną jądrowo, w Rosji. Wybuch bomb jądrowych spowoduje olbrzymie zniszczenia i wstrząsy. Przy wybuchu bomb jądrowych powstaje wiatr, który z olbrzymia szybkością się przemieszcza, niszcząc wszystko na swej drodze i roznosi pył promieniotwórczy. Chińczycy na terenach zdobytych, będą niszczą wszystko co należało do ludności białej rasy.

terenie Europy Wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji. Podane jNa est w "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej", że w Niemczech do władzy dojdzie partia N P D, aby ziścić dążenia Adolfa Hitlera, utworzenia "Wielkich Niemiec". Po dojściu do władzy N P D, zwróci się do ludności Niemieckiej, o poparcie jej w dążeniu do utworzenia "Wielkich Niemiec". Po otrzymania poparcia ludności Niemieckiej, Kanclerz partii N P D, zwróci si do Polski Czech i Rosji, o zwrot terenów należących do Niemiec, przed drugą wojną światową. Nie otrzymanie zwrotu tych terenów, Niemcy wydadzą wojnę :Polsce i Rosji. Z Drezna Wojsko Niemieckie wtargnie na teren Sudetów, niszcząc wszystko i mordując ludność Polska tam zamieszkałą. Z Berlina wojsko nienieckie podążając do Warszawy będzie niszczyło miasta i osiedla w Polsce. Z Morza Bałtyckiego, zostanie zaatakowany Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Gdańsk i inne miasta i porty, Wojsko Niemieckie z Morza Bałtyckiego zaatakuje Rosyjski Kaliningrad, dawny Niemiecki Królewiec, podczas wojny Chin z Federacją Rosyjską. Podane jest w "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej" na temat ataku Niemiec na Polskę i Rosję.

Podane jest w "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej" na temat wydania wojny przez Niemcy: Polsce, Czechom i Słowacji. "To co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. Polska, Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom”. Rosja po przegranej wojnie na terenie Azji, zaatakuje w celu odbicia z rąk Niemieckich Kaliningradu, zajętego przez Niemieckie wojsko, podczas wojny Chin z Rosją. Armia rosyjska wtargnie na teren Niemiec, aby wywrzeć zemstę, na ludności Nienieckiej , za atak w czasie wojny Chin z Rosją na Kaliningrad i wymordowanie ludności rosyjskiej, za przegraną wojnę w Azji. Armia Rosyjska będzie wszystko niszczyć i mordować ludność na terenie Niemiec.

Niszcząc wszystko i mordując ludność armia rosyjska wtargnie na teren Belgii i Francji dochodząc do Atlantyku. Wojsko państw zagrożonych zmusi armie rosyjską do powrotu na teren Niemiec i powrotu do Rosji. Na Północne tereny Niemiec, wtargnie woda morska z "Potopu', zatapiając Północne porty i miasta Niemieckie. Armia Rosyjska będzie zmuszona powracać przez Czechy, Słowację i Ukrainę, pozostawiając na terenie Niemiec, spaloną ziemię i popioły miast. Armia rosyjska w drodze powrotnej do Rosji, zniszczy w Czechach stolicę Pragę, w Słowacji stolicę Bratysławę i wiele miast na Ukrainie zostanie zniszczonych całkowicie w Niemczech Berlin i we Francji Paryż. Ludność Niemiecka, może się uratować na terenie Czech i Austrii, bliżej gór. Matka Pana Jezusa Maryja, chce z "POTOPU", który wtargnie na teren Niemiec, uratować ludzi, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa lub uwierzą, aby bezwzględnie opuścili w ciągu 30 dni, nizinne tereny w Niemczech i przenieśli się na teren wyższy i przeczekali przepłynięcie POTOPU. Ponieważ woda w morzach i oceanach będzie wyższa o kilka metrów, zanim rozpłynie się po dalszych morzach i oceanach i poziom jej się wyrówna.

Podane jest w "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej", wyłonienia się z głębin morskich "Nowego lądu". Głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego, spowodują wyłonienie "Nowego dużego lądu" z głębin morskich. Woda znajdująca się nad tym dnem, spowoduje "POTOP" na półkuli Północnej. Morze Arktyczne, wraz z morzami przy lądach, przestanie istnieć. Dna morskie zostaną "Nowym bardzo dużym lądem" na Północy. Masa lodu i wody zostanie wyrzucona na lądy i do mórz łączących się z Morzem Arktycznym. Bardzo wysoka fala wody morskiej, płynąc Oceanem Atlantyckim i Morzem Norweskim i Północnym, będzie zalewała i zatapiała nizinne tereny lądu i wszystko co na nim jest. Woda zaleje Holandię i Danię, wtargnie na nizinne tereny Niemiec. Polski i innych państw. Ponieważ w Morzu Arktycznym jest głębia, to dużo wody spłynie do Oceanu Atlantyckiego, i część lodowca Grenlandzkiego na północy zostanie zniszczona olbrzymim wstrząsem ziemi. Poziom wody w Oceanie Atlantyckim będzie wyższy niż jest obecnie.

Na teren Morza Śródziemnego wtargnie armia chińska, po wymordowaniu ludności, na terenie Arabskim. Zadaniem armii Chińskiej jest niszczenie wszystkiego na terenie Europy Południowej i mordowanie ludności rasy białej. Chiny dążą do panowania nad światem ludności żółtej rasy. Armia Chińska podzieli się na dwie części. Pierwsza część armii chińskiej wtargnie na teren Grecji i Morza Egejskiego, aby tam wymordować ludność i zniszczyć wszystko. Z terenów Grecji pierwsza część armii Chińskiej., przez Bułgarię, Serbię i dojdzie na teren Węgier do rzeki Dunaj. Po drodze niszcząc wszystko i mordując ludność, tam zamieszkałą. Z Węgier doliną rzeki Dunaj, armia Chińska będzie się przemieszczać na teren Niemiec i do granicy Francji, aby tam połączyć się z drugą częścią armii Chińskiej , po drodze niszcząc wszystko i mordując ludność napotkaną. Na przeciw armii Chińskiej, stanie na terenie Lasu Bawarskiego, wojsko państw zagrożonych inwazją armii Chińskiej. Dojdzie do bitwy, nalecą eskadry samolotów z Południa, rzucą pociski jądrowe, armia chińska przestanie istnieć.

Matka Boża Maryja ,wzywa Polaków zamieszkałych na terenie Niemiec, powrotu do Polski, Niemcy będą bardzo zniszczone, przez Armię Rosyjską. Wtargnięcie wody morskiej na północne tereny Niemiec. Na terenie Lasu Bawarskiego, zostanie użyta broń jądrowa, przeciwko wojsku Chińskiemu. Nie podane jest, kto udzieli pomocy lotniczej broniącej się Francji, niszcząc wojsko Chińskie. Na teren ziemi wtargnie z kosmosy "ASTEROIDA-GŁAZ." rozpalony do czerwoności oporem powietrza, uderzy w wodę Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, niszcząc wszystko na terenie Karaibów. Głaz uderzy w dno Oceanu Atlantyckiego, powodując głębinowe trzęsienia na całej ziemi. Powstaną fale morskie "Tsunami", które zaatakują wyspy i brzegi lądów, powodując na nich olbrzymie zniszczenia. Zapadną się wyspy wulkaniczne i część lądów, wybuchną wulkany i trzęsienia ziemi na terenach gór

"SŁOWA" Pana Jezusa, dotyczą wtargnięcia w obszar ziemi z kosmosu, 'ASTEROIDY-GŁAZU". "Te znaki luzie z lekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony że szkół, z domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara. słuszna i nieodwracalna. Rozpocznie się w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi. Ci, co będą mieli we Mnie Nadziej i uwierzą Mym "Słowom", niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią do opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Mojej Matki, temu nic się nie stanie. Uważajcie, ostatnia noc ( 2 noc) będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod Krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Moją Matkę o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Jego serce nie wytrzyma tego widoku. Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą, pokój na ziemie. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie.

Wanda Stańska-Prószyńska ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01 - 651 Warszawa , Polska
Tłumaczenie na język niemiecki Internet Tłumacz.

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com W Internecie można zapoznać się z Trzecią Tajemnicą Fatimską , jest pod nazwą FATIMA 1917, w języku Polskim i Angielskim. należy klikać starsze Apokalipsy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz