środa, 10 lutego 2010

Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska.

Warszawa, dnia 1września 2009 roku, język polski.

Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska.

Najświętsza Maryja Panna wielokrotnie objawiła się jeszcze s. Agnieszce Sasagawie i rozmawiała z nią jak dobra Matka rozmawia z córką, wyjaśniając i pouczając o sensie objawień oraz przekazanego orędzia. Mistyczka otrzymała je 13 października w rocznice objawień fatimskich. W tym dniu s. Agnieszka odmawiała różaniec prze figurą, gdy nagle usłyszała głos Matki Bożej:
„ Moja córko, słuchaj dobrze, co ci powiem i przekaż to przełożonym. Jak ci już powiedziałam, jeśli ludzie nie będą pokutować i nie poprawia się, Bóg Ojciec ześle straszną karę na całą ludzkość. Będzie to kara większa niż potop, taka jakiej nikt, nigdy przedtem nie widział. Ogień spadnie z nieba i zmiecie z powierzchni ziemi wielka część ludzkości, zarówno dobrych jak i złych nie oszczędzając ani kapłanów, ani świeckich. Ci, którzy przeżyją, poczują się tak opuszczeni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyna broni, jaka wam pozostanie, będzie różaniec i znak dany przez Mojego Syna. Każdego dnia odmawiajcie modlitwę różańcową. Odmawiajcie różaniec za papieża, biskupów i kapłanów. Dzieło szatana przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie wystąpią przeciwko kardynałom, biskup przeciwko biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą będą pogardzani i wystąpią przeciwko nim ich współbracia . Kościoły i ołtarze zostaną plądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy. Z powodu działania szatana wielu kapłanów i poświęconych dusz porzuci swe powołanie. Szatan będzie występował szczególnie nieubłaganie przeciw duszom poświęconym Bogu. Myśl o utracie tak wielu dusz jest przyczyną mojego smutku z powodu tak wielu grzechów, nie będzie już dla nich przebaczenia. Odważnie mów ze swoim przełożonym. On wie jak zachęcić każdą z was do modlitwy i podjęcia dzieła wynagrodzenia”.
Spróbujmy zinterpretować to orędzie. Przede wszystkim rzuca się w oczy jego niewątpliwie podobieństwo w formie i treści do nieoficjalnego dokumentu III tajemnicy fatimskiej, którą do dziś nie została z woli papieży podana do wiadomości publicznej. Jej prawdopodobną treść znamy ze źródeł nieoficjalnych. Tekst nie był zdementowany przez władze kościelne. Gdy pisałem książkę „Świat w oczach jasnowidzów (Oficyna Wydawnicza ADAM, Warszawa 1992) - pisze o tym Stefan Budzyński autor wydanego tego artykułu w książce Pt. „Dotknięcie Boga”, dysponowałem tylko fragmentem III tajemnicy fatimskiej z dwóch różnych źródeł: autorstwa L. Henricha z października 1963 r. w „Neues Europa” oraz Corrado Balducciego z „L’ Osservatore Domenica” z 13 października 1978 r.

W swojej książce Pt. „ Dotknięcie Boga”, Stefan Budzyński informuje że:
„Obecnie dysponuje pełnym tekstem III tajemnicy fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s. Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on ze źródeł oficjalnych”.

Papież Jan Paweł II, po postrzeleniu go na placu św. Piotra, 13 maja 1981 r. poprosił o dokument aby zapoznanie się z treścią „Orędzi” nazywanych III tajemnicą fatimską. Po zapoznaniu się z treścią „Orędzi” zwrócił papież Jan Paweł II dokument z powrotem do sejfu watykańskiego, nie spełniając zapisanej na kopercie informacji s. Łucji, „Można treść dokumentu po 1960 r ogłosić całemu światu”. Początek Apokalipsy był wyznaczony pod koniec XX wieku. Czas płynął, ludzie się nie nawracali do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Matka Boża Maryja odwiedziła Papieża Jana Pawła II, w Watykanie w 1982 r, w jego apartamencie w nocy, jak na filmie zobaczył Jan Paweł II „Kary”, które dotkną ludzkość, był przerażony potwornością kar. Podane jest o tej wizji papieża Jana Pawła II w książce Stefana Budzyńskigo Pt. „Dotknięcie Boga”, na str. 91. Po nocnej wizji przerażony papież Jan Paweł II potwornością kar. poprosił o przetłumaczenie dokumentu z III tajemnica fatimską na język włoski, z myślą ogłoszenia jej całemu światu. Niestety napotkał opór części duchowieństwa. Co mógł zrobić papież Jan Paweł II, tylko w Polsce może wydać drukiem. Zwrócił się do pisarza katolickiego Stefana Budzyńskiego w sprawie wydania drukiem w Polsce III tajemnicy fatimskiej, przekazując mu tłumaczenie z oryginału portugalskiego s. Łucji, żeby je opracował i wydał. W 1995 roku w książce Pt. „Przepowiednie dla świata”, między innymi przepowiedniami została wydana III tajemnica fatimska pod tytułem „FATIMA 1917”. Fatima 1917, składa się z kilku orędzi, które przekazał Papież Jan Paweł II do druku w Polsce. Sama III tajemnica fatimska, została wydana drukiem w książce Stefana Budzyńskiego Pt. Dotknięcie Boga”, w 1995 roku. „Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska”.

„III TAJEMNCA FATIMSKA” oto jej treść. Tekst brzmi następującą: „Nie bój się, córko! Mówi do Ciebie Matka Boża i poleca ci ogłoszenie tego orędzia na cały świat. Czyniąc to, napotkasz na silny sprzeciw. Słuchaj dobrze uważaj na to, co ci powiem. Ludzie powinni się poprawić. Pokornymi modlitwami winni prosić o odpuszczenie grzechów popełnionych. Ty chcesz, bym dała ci znak, by każdy przyjął moje słowa, które powiadam do ciebie, a przez ciebie do rodzaju ludzkiego. Widziałaś cud słońca i wszyscy razem z tobą: chłopi, mieszczanie, uczeni , dziennikarze, świeccy i księża. Teraz głoś w moim imieniu!
Wielka kara spadnie na cały rodzaj ludzki nie dzisiaj, nie jutro, ale w drugiej połowie XX wieku. Objawiłam to już dzieciom w La Salette: Melanii i Maksymowi, a dziś powtarzam to tobie, ponieważ rodzaj ludzki zgrzeszył przeciwko Bogu, który go stworzył. W żadnej części świata nie ma porządku i szatan króluje na najwyższych stanowiskach, wyznaczając bieg rzeczy. Ostatecznie uda mu się usytuować na szczycie Kościoła. Uda mu się zwieść umysłowość wielkich naukowców, którzy wymyślają bronie, jakimi będzie możliwe zniszczenie w kilka minut wielką część ludzkości. Będzie miał władzę na przywódcami rządzącymi narodami i będzie ich podżegał o produkowania , ogromnych ilości tych broni.
Jeżeli ludzkość nie będzie potrafiła im się przeciwstawić po przez moralną odnowę ducha i pokutę, będę musiała uwolnić karzące ramię mojego Syna. Jeśli wielcy tej ziemi i Kościoła nie będą chcieli przeszkodzić temu, to ja sama zażądam od Boga Ojca, by spadła na ludzi wielka kara. Wiedz o tym teraz, że Bóg ukarze z większą surowością ludzkość, niż to uczynił w czasie potopu. Przyjdzie czas czasów, koniec wszystkich końców, jeżeli ludzkość nie nawróci się! A jeżeli wszystko pozostanie tak jak teraz lub jeszcze gorzej, to wielcy tego świata zginą z małymi i słabymi.
Również dla Kościoła przyjdzie czas wielkiej próby. Kardynałowie przeciwstawią się kardynałom, biskupi biskupom. Szatan będzie chodził w ich szeregach, a w Rzymie nastąpią wielkie zmiany. To co jest skorumpowane - upadnie i nie powstanie więcej. Kościół zostanie zasnuty ciemnymi chmurami, a świat wstrząśnięty strachem. Nadejdzie czas, gdy król, władca, kardynał, biskup nie będzie oczekiwał tego, który. przyjdzie, aby osądzić według planów Boga Ojca.
Wielka wojna wybuchnie w II połowie XX wieku. Ogień i dym spadną z nieba, wody oceanów zamienią się w parę, a piana podniesie się i wszystko zatopi. Miliony ludzi będą ginąć z godziny na godzinę, a ci, którzy zostaną przy życiu będą zazdrościli umarłym. W jakąkolwiek stronę zwróci się wzrok, tam będzie smutek, nędza, ruiny we wszystkich krajach. Czas ten coraz bardziej zbliża się i przepaść poszerza. Dobrzy zginą razem ze złymi, wielcy z małymi, książęta Kościoła ze swoimi wiernymi, rządzący państwami z ich własnymi narodami. Będzie wszędzie szerzyć się śmierć z powodu błędów popełnionych przez służących szatanowi, który w tym okresie będzie rządził światem. W końcu ci, którzy przeżyją, te wydarzenia, będą jeszcze żyli i głosili na nowo chwałę Boga. Będą Mu służyć jak kiedyś, gdy świat jeszcze nie był zepsuty. Idź, moja mała i głoś to! Ja w tym celu będę zawsze przy twoim boku, aby ci pomagać.


KOMENTARZ.

Po zakończeniu przepowiedni Madonny z Akita jest w cudzysłowie przekazane przez Stefana Budzyńskiego. „Obecnie dysponuje pełnym tekstem III tajemnicy fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s. Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on ze źródeł oficjalnych”.

Przetłumaczony tekst „Orędzi” fatimskich papież nie mógł wydać w Rzymie, ani ogłosić przez telewizje, wobec sprzeciwu kilku kardynałów i Ratzingera. O tym jest podane w książce Pt.”Wielkie Proroctwa”, wydane przez Franco Cuomo, 1997 roku, w Rzymie, przełożone i wydane w Polsce 1999 roku w Krakowie.
Na str. 46. Pt. „
Ratzinger: w przesłaniu Panienki „nie ma nic przerażającego”. Tekst był z wywiadu jakiego udzielił kard. Joseph Ratzinger prefekt Kongregacji Nauki Wiary, dziennikarzowi niemieckiemu Petrowi Seewaldowi.
Ratzinger wyjaśnił że „Trzecia tajemnica” jest jedynie proroctwem przechowywanym nadal w sekretnych archiwach.
Następnie pośrednio zanegował autentyczność tekstu wcześniej rozpowszechnionego”.

„Orędzia” przekazane przez Matkę Pana Jezusa Maryję dzieciom w Fatimie, nazwane „Trzecią Tajemnicą Fatimską”, to są „Słowa” Boga Ojca spisane w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. „Słowa” te zostały spisane przez św. Jana apostoła ulubionego ucznia Pana Jezusa, gdy św. Jan był na zesłaniu do kopalni soli na wyspie Patmos w 95 roku nowej ery, tam zostały mu przekazane „Słowa” od Boga Ojca. Spisane „Słowa” Boga Ojca przez św. Jana to, jest „TESTAMENT” , którego treść św. Jan zaszyfrował, wprowadzając różne symbole od Proroków i ze Starego Testamenty, aby nie była znana ludzkości do „Czasu”. W „Orędziach”, „Słowa” Boga Ojca są już bez szyfru. Wykonawcą „Testamentu” Boga Ojca jest Pan Jezus. Pan Jezus daje czas ludzkości do powrotu wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Żydzi nie chcą uznać Pana Jezusa, że jest Synem Boga Ojca. Masoneria opanowana przez diabły, dąży do całkowitego zniszczenia Kościoła i Ewangelii, ustanowionego przez Pana Jezusa, gdy był jednocześnie „Człowiekiem i Bogiem” na ziemi.

Podane jest w „Słowach” Pana Jezusa skierowanych do ludzkości, które dotyczą „Trzech dni ciemności” i są związane z wtargnięciem w tym czasie w obszar ziemi „asteroidy-głazu” z kosmosu. „Planetoida-głaz” rozgrzany do czerwoności runie w wodę Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując śmierć milionów ludzi i innych istot żywych jeżeli nie opuszczą terenów zagrożonych upadkiem „asteroidy-głazu”.

O tym jest podane w „Biblii” nazywanej Apokalipsą w rozdziale: 8, werset 8., i 9.
I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została
w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią
i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń – te, które mają dusze
i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu.

O ratunek ludzi na terenach Karaibów, prosiła mnie Matka Boża Maryja.
Słabo było wspomniane w Apokalipsie. Podane jest to będzie trwało tylko jeden dzień.
Upadek asteroidy-głazu, że to ma być głaz-skała nie kometa, podał Pedro Pio w przepowiedniach i podał linie wtargnięcia armii chińskiej na teren Niemiec oraz
drogę przesuwania się armii chińskiej doliną Dunaju, aż do Lasu Bawarskiego. Tam zostanie użyta broń jądrowa, wojsko państw zagrożonych, zagrodzi drogę armii chińskiej. Dojdzie do walki, wojsko francuskie, belgijskie musi się cofać przed taktyka armii chińskiej. Zostanie użyta broń jądrowa.

Asteroida, według jedne wizjonerki ma mieć 7 stadionów, miara dawna do budowania stadionów. Ja podaje z innych materiałów około 2 000 metrów.
Asteroida przeleci nad Łotwą Morzem Bałtyckim (informacja woda w morzu bałtyckim będzie się gotować od oderwanego fragmentu rozpalonej skały, następny fragment duży topiącej się skały spadnie w nocy na Paryż i zburzy miasto, zostanie oderwany fragment Ameryki Południowej, pożar na wyspach i lądzie Ameryki Południowej i Środkowej, woda ugasi pożar, upadek na dno Oceanu Atlantyckiego skały, wywoła trzęsienie ziemi na całej kuli ziemskiej, zapadanie. Oderwie się od Ameryki Północnej Kalifornia. Nastąpi zapadanie wysp pochodzenia wulkanicznego, Japońska wyspa Honsiu, będzie się zapadać. Po wydźwignięciu dna Morza Arktycznego, będzie w głębi ziemi luka 4.300 metrów

Mam prośbę do Państwa, skradziono mi z mieszkania książkę, w której była wydana przez Stefana Budzyńskiego FATIMA 1917. Tytuł ks. „Przepowiednie dla świata”, wydało książkę wydawnictwo Adam w Warszawie. Czy ktoś mógł mi podarować lub sprzedać. Mam tylko ksero zrobione z Fatimy 1917, bo wiele egzemplarzy z kserowanej „Fatimy !917” ,wysłałam do wielu państw i ludzi i jest przetłumaczona w języku angielskim i po polsku w Internecie.
www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

mail; Wanda.stanska@gmail.com

Wanda Stańska-Prószyńska
ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01 – 651 Warszawa Polska.

Mam ukończone wyższe studia na Politechnice Warszawskiej. Obecnie posługuje się mną Matka Boża Maryja, Wkrótce pokaże się Świetlisty KRZYŻ Pana Jezusa, ostatni czas dany do nawrócenia i cofnięcia Kar potwornych. Jeżeli nie będą cofnięte kary rozpocznie się od rewolucji w Rzymie, Paryżu i innych państwach, będzie mordowanie Księży gwałcenie zakonnic. Może pozostać jedna trzecia obecnej ludności i potworne zniszczenia tak jak jest obecnie na Haitii

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz