środa, 10 lutego 2010

ŚWIETLISTY KRZYŻ Z HOSTIĄ Pana Jezusa na niebie

ŚWIETLISTY KRZYŻ Z HOSTIĄ

16 październik 2009 rok, język polski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Przepowiednie stygmatyczki z Alzacji.
Niemiecka stygmatyczka z Alzacji, pragnąca zachować anonimowość, począwszy od 1965 r., otrzymuje orędzia dotyczące czasów ostatecznych. Również według niej jednym z głównych znaków „Ostrzegających” przed nadchodzącymi kataklizmami i nieszczęściami w okresie poprzedzającym wybuch trzeciej wojny światowej będzie ukazania się KRZYŻA na niebie.
Oto kilka wybranych fragmentów z orędzi Pana Jezusa przekazanych
Stygmatyczce w latach 1965 – 1974. (Stygmaty, to na rękach i nogach rany, jakie miał Pan Jezus, gdy został gwoźdźmi przybity do krzyża)

MÓWI PAN JEZUS w latach 1965 – 1974 do stygmatyczki z Alzacji.
(fragment z „Orędzi” Pana Jezusa, przekazanych stygmatyczce).

„ Błogosławieni, którzy czekają na Mój wielki tryumfalny powrót. Będzie to wielka zmiana dla Mych umiłowanych. Uwielbię nowy dzień Wielkiego Czwartku w sposób niezrównany. KRZYŻ i EUCHARYSTIA są nierozłączne. Dlatego wieczorem tego Wielkiego Czwartku jaśniejący KRZYŻ przypomni wszystkim MOJĄ BOLESNĄ MĘKĘ i BOSKĄ EUCHARYSTIĘ.
HOSTIA ŚWIĘTA zajaśnieje jak słońce przed oczyma mieszkańców ziemi. Będzie to wielka radość dla wszystkich tych, którzy na MNIE czekają i rozumieją, że MÓJ wielki powrót jest niedaleko. W chwili ukazania się KRZYŻA i HOSTII ŚWIĘTEJ cały świat zrozumie, że zaprowadzam nowy porządek i obejmuje na nowo panowanie”.

„ZNAK, ostrzeżenie, które ujrzycie, pozostanie przez trzy dni i trzy noce na niebie. Będzie to pewnego rodzaju zaćmienie Słońca. Znakiem tym będzie
SERCE JEZUSA z KRZYŻEM na tle gwiazd, a gwiazda ta będzie przyczyną zaćmienia. Gwiazda oznacza Najświętszą MARYJĘ PANNĘ – symbol łaski.

Przekazuje PAN JEZUS.„MÓJ JAŚNIEJĄCY KRZYŻ ukaże się na niebie. Będzie ostrzeżeniem dla wszystkich mieszkańców ziemi. Dla tych, którzy się NIE NAWRÓCĄ, będzie oznaczał SPRAWIEDLIWOŚĆ, czyli KARĘ.
Dla tych, którym znak cierpień Zbawiciela przypomni potrzebę modlitwy błagalnej o przebaczenie grzechów (i POWROTU do BOGA), stanie się znakiem MIŁOSIERDZIA i miłosiernej miłości naszego Boga”.
„Udzielę wszystkim mieszkańcom ziemi dostatecznej ilości czasu, by zrozumieli znaczenie KRZYŻA na niebie, który będzie ogłaszał, że ostateczne zajścia są już we drzwiach i że Sprawiedliwość Mego Ojca jest bardzo blisko. Wszyscy ludzie ujrzą ten KRZYŻ. Ani jedna dusza nie będzie mogła powiedzieć: „Nie widziałem KRZYŻA”.
Przekazuje do wiadomości: Wanda Stańska-Prószyńska

Ja Wanda Stańska-Prószyńska znałam tą przepowiednie już wcześniej, przekazaną przez Matkę Bożą Maryję w latach 1935 -.1943.
Podczas objawień Matki Bożej Maryi, które rozpoczęły się na łąkach wsi Przygody, parafia Suchożebry koło Siedlec w Polsce. Ludzie byli wzywani przez Matkę Bożą Maryję do nawrócenia, do modlitwy i pokuty, bo czeka Polskę „Kara”- wojna. Jeżeli ludność się nie nawróci, Polska straci Niepodległość na wiele lat. Przed następną jeszcze straszniejszą wojną Polska odzyska Niepodległość bez rozlewu krwi.

Przekazała Matka Boża Maryja przez wizjonerkę: „że przed następną trzecią wojną, pojawi się jaśniejący KRZYŻ na niebie. Będzie „OSTRZEŻENIEM” dla wszystkich ludzi na ziemi, wezwaniem do powrotu do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa.

Podała Matka Boża Maryja, że należy wtedy odmawiać modlitwę. Modlitwę z Krzyżem w ręku jaki jest w domu: „Pozdrawiam Cię, uwielbiam obejmuje Cię, święty Krzyżu mego Zbawiciela. Jezu ukochany, zachowaj nas, strzeż nas, zbaw nas, kocham Cię! Niech ten święty Krzyż ukoi me przerażenie, napełni spokojem i ufnością”!

Nie znana jest data, objawienia się Krzyża Świetlistego


Ponieważ objawienia Matki Bożej Maryi były w czasie wojny i okupacji niemieckiej, został wydany przez Kurie w Siedlcach zakaz przychodzenia na te rozgrzeszenia po spowiedzi i nie pochowania zmarłych na cmentarzu parafialnym. Ten zakaz odczułam boleśnie, Przez moją Matkę Leokadię Stańską,
przekazywała dla mnie Wandy Stańskiej, Matka Boża Maryja informacje dotyczącą „Orędzi” fatimskich. Ja byłam w Warszawie i chodziłam zaocznie do gimnazjum. Jak niemiecki żołnierz uderzył moją mamę kolbą karabinu w głowę
ks. wikary nie chciał pochować mojej mamy na cmentarzu. Powiedziałam ks. Draganowi proboszczowi, po co posyłał dwóch młodzieńców do rozdzielenia rak wizjonerki – Heleny Parapury, i nie dali rady. Ks. Proboszcz wtedy wyraził zgodę i sam odprawił mszę św. i odprowadził zmarłą na cmentarz poświęcając grób i ją. Poinformowała mnie potem moja bratowa, że ks. wikarego ukąsiła żmija i zmarł. Zajadłym był przeciwnikiem tych objawień Matki Bożej Maryi na łąkach wsi Przygody. Natomiast obecny ks. bp. też nie uznaje tych objawień na łąkach wsi Przygody. W 1830 latach, tu na tych łąkach wsi Przygody, objawiła się Matka Boża Maryja, pilnującemu bydła pastuchowi. Po 100 latach ponowne objawienie się Matki Bożej Maryi. Jest tak śliczna, że patrząc na Maryję byłam zachwycona. Świat dla mnie przestał istnieć. Podają Pana Lecha Wałęse, że on
i Solidarność odzyskali Polskę. Nie Lech Wałęsa ale Papież i Matka Boża Maryja przyczyniła się do odzyskania Niepodległości POLSKI. W 1983 roku po raz trzeci
Przewodniczący Rady Najwyższej ZSSR i KGB Jurij Andropow wydał wyrok śmierci na papieża Jana Pawła II, którego mieli Polacy z S B zabić po przyjeździe do Polski na 600 lecie obrazu Matki Boże Częstochowskiej. Ja się o tym dowiedziałam 25 marca 1983 roku. Ale to jest do nieuwierzenia, że tak było.
Po Mszy św. w dniu Zwiastowania Pańskiego zostałam w Kościele 0jców Jezuitów, żeby się pomodlić przy trumnie z ciałem św. Andrzeja Boboli i tam rozmawiałam ze zmarłym w1968 roku Pedro Pio. Zaszedł mnie z tyłu, jak klęczałam, słyszałam jak idzie nie wiedziałam kto, myślałam że zakonnik żeby zamknąć kościół. Polecono mi modlitwą przez 365 dni – rok modlić się oddając się Panu Bogu do dyspozycji i prosić o śmierć dla Andropowa bo zagraża Kościołowi i Polsce. Modlitwa moja trwała do 8 lutego 1984 roku , dnia9 lutego zobaczyłam w domu w oknie balkonu, że nie żyje. Nic by nie zrobił Wałęsa, który był na usługach SB i jako agent przeskoczył płot Stoczni. To Andropowa bał się gen. Jaruzelski.
Na Siekierki w Warszawie objawiała się Matka Boża Maryja, po 8 latach na Przygodach, Jak miałam upamiętnić miejsce Objawień Matki Bożej Maryi

„Że nie Matka Boża Maryja się objawia, ale szatan przybiera jej postać”.

Zostało ogłoszone w Kościele parafii Suchożebry, przez księdza z ambony. Tak znieważyli Matkę Boga Maryję ówcześnie biskupi w Siedlcach.

Objawienia Matki Bożej Maryi, na łąkach wsi Przygody nie zostały uznane za prawdziwe, nawet obecny ks. bp nie uznaje żadnych objawień Matki Pana Jezusa Maryi, tak mówią parafianie.

Pytanie, czy może Świetlistego Krzyża nie uzna obecny ks. bp. w Siedlcach?

Objawienia Matki Bożej Maryi w Warszawie na Siekierkach, są uznane.
Tam przeniosła się Matka Boża Maryja, po znieważeniu przez sp. ks. bp. w Siedlcach.

Tylko Matka Boża Maryja, zwróciła się do mnie o upamiętnienie miejsca Jej objawień na łąkach wsi Przygody postawieniem Kaplicy, co uczyniłam. W 1996 roku, Kuria w Siedlcach odmówiła mi wtedy poświęcenia Kaplicy i odprawienia Mszy św. Powiedziałam do Matki Bożej jak otrzymałam odmowę na piśmie, że duchowieństwo nie wyraża zgody. Podpisał ks. bp. Jan Mazur.
Powiedziałam do Matki Boże Maryi, ja co mogłam to zrobiłam, tylko Ty Matko Pana Jezusa, możesz wpłynąć na zmianę decyzji przekazanej przez ks. bp. Jana Mazura. Mieszkałam w Warszawie, pojechałam 01. XI. 1996 roku, na Wszystkich św. na grób rodzinny i do parafii Suchożebry i tam, przekazano
mi, że mam się zgłosić do ks. Proboszcza. Poszłam i przeraziłam się, ks. proboszcz był sparaliżowany, kazał poświęcić Kaplicę i odprawić Mszę św.,
16 listopada 1996 roku, została Kaplica poświęcona i odprawiona Msza św. To była bolesna kara dla ks. proboszcza, jak zaczęłam budować Kapliczkę, obiecał ks. proboszcz poświęcić, z odprawieniem Mszy św.

Nie znam jeszcze daty objawienia się Krzyża Świetlistego?
Wizjonerka podaje Wielki Czwartek wieczorem przez trzy dni.- na pewno nie będzie światła słonecznego w tym czasie, to będzie szok, dla wielu ludzi


Na temat Krzyża Świetlistego jest przekaz w Dzienniczku św. Faustyny, w którym Pan Jezus wypowiada poruszające słowa: „Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak KRZYŻA na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przybite ZBAWICIELA będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym” (83).

Prawdopodobnie Świetlisty Krzyż będzie widoczny w Wielki Czwartek po godzinie 18 , brak bliższej daty w którym roku. Ponieważ już dwukrotnie początek Apokalipsy, był przesuwany od 1995 roku.
Matka Boża Maryja daje jeszcze szanse cofnięcia „Kar” zapisanych w „Biblii” nazywanych Apokalipsą, która jest „TESTAMENTEM” przekazanym przez Boga Ojca, dla całej ludzkości świata.

Przekazane jest w Apelu z 22 maja 1958 roku.
Przekaż, proszę, wszystkim, że Matka Boża wielokrotnie powtarzała: „Wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi. Narody bez Boga staną się wybranym przez samego Boga biczem karzącym ludzkość, jeśli my przez modlitwę i Sakramenty święte nie wywołamy łaski ich nawrócenia”

Przekaż, proszę, że szatan rozpoczyna decydującą bitwę przeciw Matce Bożej, ponieważ tym, co najbardziej zasmuca Niepokalane serce Maryi i Jezusa, jest upadek dusz zakonnych i kapłańskich. Szatan wie że zakonnicy i Kapłani zaniedbują swoje wzniosłe powołanie, wywierając zły wpływ na wiele dusz.

Jest już ostatnia chwila, aby powstrzymać Karę nieba.
Mamy do naszej dyspozycji dwa bardzo skuteczne środki: modlitwę i ofiarę.
Szatan robi wszystko, aby nas oderwać i odebrać nam przyjemność modlitwy.
Ocalimy się albo zasłużymy na potępienie. Trzeba, powiedzieć ludziom, że nie powinni czekać na wezwanie do modlitwy i do pokuty ani ze strony papieża, ani biskupów, ani proboszczów, ani też wyższych zwierzchników, tylko żeby sami pamiętali że przez modlitwę i pokutę mogą uratować ludzkość przed zagładą.

W czasie trwania apokaliptycznych szalejących żywiołów, nie wszyscy ludzie zginą.
Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01- 651 Warszawa, Polska.

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

W Internecie jest „Trzecia Tajemnica Fatimska” wydana w 1995 roku, pt. „Fatima 1917”, w książce „Przepowiednie dla świata” składa się z kilku orędzi, przekazana przez papieża Jana Pawła II, do wydania w Polsce. Polskiemu pisarzowi katolickiemu, Stefanowi Budzyńskiemu.
O tym przekazuje Stefan Budzyński w książce pt. „Dotknięcie Boga” na str. 73, 11 wiersz od góry.

Mój mail wanda.stanska@gmail.com proszę podawać też swój adres.

Jest na łąkach wsi Przygody nawiercone pod osadami Miocenu w piaskach kredowych, źródło wody, które ma wartości lecznice wirusa HIV, raka i innych chorób, ale nie wyprowadzone jest woda na zewnątrz. Wieś w obawie przed zarażeniem się wirusem HIV, nie pozwoliła mi dokończyć wyprowadzenia wody głębinowej na zewnątrz. Matka Boża Maryja wskazała to miejsce do ujęcia „Źródła Łask” cudownej wody.
Obecnie to duży koszt dla mnie emerytki. Zwracałam się do zakonów, którzy zajmują się chorymi. Otrzymałam odpowiedz: jak zostanie teren urządzony to Zakon przejmie. Minister zdrowia, nie wierzący, odpisał: ” wiem że wody mają
własności lecznicze” i nic.
Potem objawienia Matki Bożej Maryi rozpoczęły się w Warszawie na Siekierkach. To miejsce przejęli zakonnicy, postawili Kościół i szkołę dla młodzieży.

Co mam robić, żeby to źródło mogło być dostępne dla ludzi i żeby ks. bp. Diecezji siedleckiej, uznał prawdziwość objawień Matki Pana Jezusa Maryi na
łąkach wsi Przygody?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz