środa, 30 grudnia 2009

AOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE TURCJĘ

Warszawa, dnia 17 lipca 2009 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
APOKALIPSA, która dotknie ludność zamieszkałą na terenie TURCJI

Informuje ludność zamieszkałą na terenie TURCJI, że na podstawie przekazu Matki Pana Jezusa Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła wizjonerce Łucji, ogłoszenie tego „Orędzia” na cały świat. W „Orędziu” tym Matka Pana Jezusa Maryja wzywa ludzkość całego świata, do powrotu do Boga, aby ludzie nie lekceważyli treści zawartej w „Orędziu” fatimskim, gdyż mogą ich dotknąć „Kary”, które są przekazane w tym „Orędziu”.
„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.
Są to „Słowa” od Boga Ojca, przekazane w Kościele podczas Mszy św. dnia 09 marca 2008 roku w Warszawie. Ja Wanda Stańska-Prószyńska usłyszałam i słysząc Je zadrżałam. „Słowa” od Boga Ojca ludziom przekazuje.
Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam PAN BÓG decyduje o początku Apokalipsy.
Matka Pana Jezusa Maryja obecnie posługuje się mną żeby informować ludzkość o zagrożeniu „KARAMI” jakie są przekazane w „Orędziu” fatimskim, które mają dotknąć cały świat. Jak dotrzeć do ludzi, żeby chcieli zmienić swe życie i powrócić do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, jednocześnie żałując za swe grzechy i złe uczynki. „Kary” przekazane w „Orędziu” fatimskim są przerażające, jeżeli dostojnicy kościoła , papieże po zapoznaniu się z treścią „Orędzia”, nie chcieli przekazać je całemu światu.
Jak obecnie dotrzeć do ludzi, jeżeli prasa nie chce poruszać tematu Apokalipsy.
Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Papież Jan Paweł II, dopiero jak objawiła mu Matka Pana Jezusa Maryja, w wizji
w swoim pokoju w Watykanie, co zagraża światu, poprosił o przetłumaczenie, z języka portugalskiego treści „Orędzi” fatimskich, które przekazała Matka Pana Jezusa Maryja Łucji, o spisanie i ogłoszenia całemu światu. Niestety, tylko w Polsce mógł wydać papież Jan Paweł II, przetłumaczone „Orędzia” fatimskie drukiem. Przekazując polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu do opracowania i wydrukowania, przetłumaczoną z języka portugalskiego treść „Orędzi” fatimskich spisanych przez siostrę Łucję. „Orędzia” fatimskie, nazywane „Trzecią Tajemnica Fatimską”, zostały wydane w 1995 roku, Pt. „FATIMA 1917” w książce „Przepowiedni dla świata”.
Na zapisanej w niej treści przekazuje Pan Bóg zagrożenia jakie dotkną ludzi jeżeli nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa.

Wybuchnie wojna na wschodzie Azji, w której zostanie użyta broń jądrowa. Chiny wydadzą wojnę Rosji (Federacji Rosyjskiej), po pokonaniu Rosji w krótkim czasie na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, Krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały świat. Wojsko tureckie nie powinno atakować ludności zamieszkałej w Grecji i Bułgarii, na terenie Bałkanów. Armia Chińska wtargnie Na teren Iranu i Iraku od strony Południa przy granicy z Turcją. Razem z wojskiem irańskim, irackim, potem dołączy wojsko angielskie i Stanów Zjednoczonych z Iraku.
Tak jest podane w „Przewidywanym przebiegu trzeciej wojny światowej”. (to ma się stać, bo ludzie nie chcą powrócić do Boga) Podane jest, że zginie jedna trzecia ludności świata, ponad 2 miliardy ludzi. Sami ludzie będą się zabijać, a resztę dokonają „Żywioły – Potop i upadek z kosmosu dużej płonącej skały około 2 000 metrów, w wodę Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego. Uderzenie w wodę rozżarzonej skały spowoduje potworne zniszczenia na wyspach Karaibskich i terenach brzegowych trzech Ameryk i śmierć następnej 1/3 ludności świata – powietrze będzie zatrute „Metanem” i innymi gazami.
Uderzenie skały w dno Oceanu Atlantyckiego może spowodować chybotanie ziemi, zmianę biegunowości ziemi oraz potworne trzęsienia całej ziemi, nastąpi zapadanie wysp i części lądów. Wywołane głębinowym trzęsieniem ziem, fale morskie „Tsunami”, runa na wyspy i brzegi lądów wywołując olbrzymie zniszczenia na wszystkich kontynentach.
Wtargnięcie skały z kosmosu, na ziemie będzie po 5 miesiącach od początku wojny wydanej przez Chiny. Wojna zwycięska Chin będzie trwała tylko przez 5 miesięcy. Po tym okresie można już będzie pokonać wojsko chińskie. Chiny otrzymają pomoc diabłów na krótki czas - 5 miesięcy. Podaje to Turcji, bo wojsko wasze, razem z wojskiem irańskim, irackim, angielskim i Stanów Zjednoczonych, będziecie walczyć z wojskiem chińskim i ich sojusznikami na terenie Kaukazu i Iranu. Tak jest podany „Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”.
Na teren państw Arabskich i Morza Śródziemnego wtargnie wojsko chińskie, aby wszystko niszczyć i mordować ludność białej rasy. Po wymordowaniu ludności arabskiej i greckiej, zaatakują Włochy i państwa Morza Adriatyckiego,
rzeką Po podążą w kierunku Francji. Tam dojdzie do walki, nadlecą samoloty z południa, wojsko chińskie przestanie istnieć. Prawdo podobnie dużo ludności arabskiej, zechce się schronić przed Chińczykami na terenie Turcji.
Świat dotknie „Trzy dni ciemności”, związane są z wtargnięciem „Skały z kosmosu” w obszar ziemi. Jak w tym czasie się zachować, żeby przeżyć, podane jest przez Pana Jezusa w Jego „Słowach”, które nam ludziom przekazuje, bo będzie powietrze zatrute w tym czasie, na całej ziemi.

„Słowa” Pana Jezusa.
„ Te ZNAKI ludzie zlekceważą i będą iść droga rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy i wtedy przyjdzie kara słuszna i nieodwracalna. Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi.
Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym „Słowom”, niech się niczego nie boją, o Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienia rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łask uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.
Abyście byli na to przygotowani, podaje wam „Znaki”
Uważajcie: ostatnia noc (druga noc) będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałując za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem (metanem, powstałym w morzu podczas rozkładu martwych ryb, ruchy wody wywołane upadkiem Asteroidy na dno oceanu wzburzy w głębinie morskiej wodę i metan jako gaz wydobędzie się na powierzchnie do powietrza zatruwając je) i trucizna (z kosmosu przez dziurę po wtargnięciu dużego fragmentu skały wedrze się wiatr słoneczny szkodliwy dla ludzi). Ogarnie całą ziemię.
Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara, jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata, Jedna trzecia ludzkości zginie”- w tym czasie.
Wanda Stańska Prószyńska
ul. Gwiaździsta 21 m. 22, O1–651 Warszawa, Polska.
Ps.
Należy się zwracać do Matki Pana Jezusa Maryi, o ratunek, prosząc Ją wzywać:
„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”.
www.apocalipsistestamentum.blogspot.com
To co przekazane jest w „Orędziach” fatimskich, jest podane w „Biblii nazywanej Apokalipsa ludzkości”. W biblii św., Jan zapisując „Słowa” Boga Ojca, zaszyfrował Je, używając do szyfru wartości litr greckich i wartości liter hebrajskich. Święty Jan, ulubiony uczeń Pana Jezusa, apostoł, a potem opiekował się Matką Pana Jezusa Maryją, po zaśnięciu Maryi i wzięciu Jej ciała do nieba, będąc na zesłaniu na wyspę Patmos do kopalni soli spisał przekazane mu „Słowa” od Boga Ojca, zaszyfrował Je jak mu polecono. W „Orędziach” przekazane >Słowa” Boga Ojca są już bez szyfru.
O tym jest podane w książce Gerarda Bodsona w języku francuskim „Les secrets de l’ Apocalypse. Przetłumaczona na język polski pt. „Odczytanie proroctw ostatniej księgi biblii”. „TAJEMNICE APOKALIPSY”. Grerard Bodson wydawnictwo „Książnica” 1999 rok. Warto się z tym zapoznać

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz