wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE SERBIĘ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA, która dotknie ludność SERBII

Informuje ludność SERBII, że na podstawie przekazu Matki Bożej Maryi, która
w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła Łucji ogłoszenie treści tej „Przepowiedni”, na cały świat. W „Orędziu” tym, ludzkość jest wzywana do powrotu do Boga, Jeżeli ludzkość zlekceważy treść „Orędzia” i się nie nawróci, dotkną ją „Kary” przekazane w Orędziu”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy.

Są to „Słowa” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej w Kościele, podczas Mszy św., dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie. Innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego swego kraju, potrzebne są im nowe tereny bogate w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie terenu są w Północnej Azji i należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Po pokonaniu
Rosji na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzuca pociski jądrowe na cały świat.

W Europie wojnę wydadzą Niemcy. Partia niemiecka NPD, której szefem jest Pan Udo Vogt, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem Partii NPD, jest utworzenie „Wielkich Niemiec”. Partia NPD, po dojściu do władzy wyda wojnę: Polsce i Rosji w czasie wojny Chin z Rosją. Wspólna obrona przeciwko Niemcom: Polski, Czech i Słowacji nie dopuści do zagłady tych państw. Niemcom do utworzenia „Wielkich Niemiec” potrzebne są tereny: Polski Czech i Słowacji bez ludności Słowiańskiej.

Niemcy zaatakują z morza rosyjski Kaliningrad, dawny niemiecki Królewiec.

Po przegranej przez Rosje wojnie na terenie Azji. Armia rosyjska runie na Niemcy, aby wywrzeć swoją wściekłość, za atak na Kaliningrad, podczas wojny Chin z Rosją, za cios zadany z tyłu, za porażki na wschodzie, za widmo klęski.
Armia rosyjska na terenie Niemiec, będzie wszystko niszczyła i mordowała ludność niemiecką. W powrotnej drodze na Ukrainę, armia Radziecka ma zniszczyć stolice Czech Pragę, i stolicę Słowacji Bratysławę, oraz Ukrainę.
W tym czasie nastąpi głębinowy wybuch pod dnem Morza Arktycznego.
Morze Arktyczne przestanie istnieć. Woda lód i dno morskie głębinowym wybuchem zostanie wydzwignięte do góry. Lód i woda runą na tereny lądowe zalewając i zatapiając je i do mórz, podnosząc w nich poziom wody do dużej wysokości „POTOP”. Wysoka fala wody płynąc będzie zalewała i zatapiała nizinne tereny brzegowe lądu. Porty i miasta zbudowane na terenach nizinnych
będą pod wodą. Poziom wody w Oceanie Atlantyckim, po rozpłynięciu wody
wody z POTOPU po całym Oceanie Atlantyckim i morzach z nim połączonych, może być wyższe o kilka metrów niż jest obecnie. Dno Morza Arktycznego zostanie „Nowym dużym lądem”.

Wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Morza Śródziemnego. Wybuchną wulkany. Wulkan Etna swym wybuchem, zaleje lawą i zasypie popiołem wulkanicznym całą wyspę Sycylię. Wygasły wulkan Wezuwiusz
potwornymi wstrząsami i wybuchem zniszczy duży obszar w tym Rzym i Watykan. Głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, spowodują postanie fal morskich „Tsunami, które runą na brzegi lądów i wysp, niszcząc wszystko na swej drodze. Wystąpią ruchy górotwórcze na terenie Alp Francuskich i w Szwajcarii oraz zapadanie niektórych części lądu.
Głębinowe trzęsienie ziemi pod dnem rzeki Ren, spowoduje zapadnięcie płyty,
wiele miast w zagłębiu Rury, zostanie zniszczonych – na terenie Westfalii.

Armia chińska wtargnie na teren Morza Śródziemnego. Mają za zadanie niszczyć wszystko i mordować ludność białą. Po ataku na kraje Arabskie, Chińczycy zaatakują Grecje i wyspy na Morzu Egejskim. Armia chińska podzieli się na dwie części, żeby zaatakować: Francje, Belgie, Hiszpanie i inne państwa. Jedna część armii chińskiej, ma dojść do rzeki Dunaj, żeby doliną rzeki podążać do Niemiec i granicy Francji. Ta część armii chińskiej podążając w kierunku rzeki Dunaj, wtargnie na teren Serbii. Chińczycy idąc w kierunku rzeki Dunaju, będą atakować ludność i niszczyć osiedla i zabierali żywność. Można tylko przed Chińczykami uciekać w kierunku zachodnim.

Na teren ziemi wtargnie „Asteroida-głaz” z kosmosu, rozpalona do czerwoności, uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując olbrzymie zniszczenia na terenie wysp i lądu Ameryk. Upadek głazu na dno oceaniczne, wywoła głębinowe trzęsienia ziemi i powstaną wysokie fale morskie „Tsunami”, które z potworną siłą runą na wyspy i brzegi lądu: Ameryk, Afryki i Europy.

„SŁOWA” Pana Jezusa, dotyczą wtargnięcia w obszar ziemi „Asteroidy-głazu” i jak należy się zachować, żeby nie zginąć.

„Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie „Kara” słuszna i nieodwracalna. Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce.
To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi.

Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą Mym „Słowom”, niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie
rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.

Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki. Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimny, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu
i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha w okamgnieniu zginie, Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie cała ziemię.

Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie
już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie.

Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie”.

Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m.22, 01-651 Warszawa, Polska
Warszawa, dnia 20 lutego 2009 r.
Ps.
Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie budynku i konieczność opuszczenia jego, aby nie być przysypanym gruzem. Wiedząc, że na zewnątrz jest powietrze zatrute. Należy prosić Matkę Pana Jezusa Maryję o ratunek mówiąc:
„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz