wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE BUŁGARIĘ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Warszawa, dnia 26 luty 2009 r.

APOKALIPSA, która dotknie ludność BUŁGARII

Informuje ludność BUŁGARII, że na podstawie przekazu Matki Bożej Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła Łucji, ogłoszenia treści tej „Przepowiedni” na cały świat. W „Orędziu” tym, ludzkość jest wzywana do powrotu do Boga. Jeżeli ludzkość zlekceważy treść „Orędzia” i się nie nawróci, dotkną ją „Kary” przekazane w „Orędziu”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”

Są to „Słowa” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej dotyczące początku Apokalipsy w Kościele, podczas Mszy św., dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego swego kraju, potrzebne są im nowe tereny bogate w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny są w Północnej Azji i należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem.

Po pokonaniu Rosji na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, Krajom Morza Kaspijskiego o pokłady roponośne, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały świat.

W Europie wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji. Partia niemiecka, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD jest utworzenie „Wielkich Niemiec”. Partia NPD, po dojściu do władzy w Niemczech, zażąda od: Polski Czech i Rosji, zwrotu terenów należących do Niemiec, przed drugą wojną światową. Niemcy nie otrzymawszy zwrotu żądanych terenów, wydadzą wojnę: Polsce i Rosji o Kaliningrad dawny niemiecki Królewiec, podczas wojny Chin z Rosją.

Że Niemcy wydadzą wojnę Polsce, podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej„ To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polaki. Polska, Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom”.
Wojsko niemieckie z morza zaatakuje Kaliningrad dawny niemiecki Królewiec podczas wojny Chin z Rosją Niemcom do utworzenia „Wielkich Niemiec”, potrzebne jest terytorium Polski, Czech, Słowacji bez ludności Słowiańskiej. Ludność Słowiańska musiałaby opuścić te tereny, lub zostanie wymordowana.

Polska i Niemcy należą do Unii Europejskiej, trudno jest przyjąć Rządowi polskiemu taką informacje, że Niemcy mogą Polskę zaatakować i włączyć do „Wielkich Niemiec”.

Rosja po przegranej wojnie na terenie Azji z Chinami, skieruje swoją armię na Kaliningrad, zdobyty przez wojsko niemieckie. Ludność rosyjska, która została na terenie Kaliningradu Niemcy wymordowali. Kaliningrad zostanie ponownie zdobyty przez armię rosyjską.

Armia rosyjska runie na Niemcy, aby wywrzeć na nich całą swoją wściekłość, za cios zadany z tyłu, za porażki na wschodzie, za widmo klęski. Rosji pozostał tylko teren Europy, potwornie zniszczony pociskami jądrowymi. Armia rosyjska na terenie Niemiec, będzie niszczyła wszystko i mordować ludność niemiecką. Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, że armia rosyjska, niszcząc wszystko i mordując ludność na terenach już nie niemieckich, dojdzie do Atlantyku. Ruszą przeciwko armii rosyjskiej wojsko państw zagrożonych. Armia rosyjska będzie zmuszona wycofać na teren Niemiec.

Na Północne tereny Niemiec wtargnie bardzo wysoka fala wody morskiej – „POTOP”, zalewając i zatapiając tereny północne Niemiec. Armia rosyjska została zmuszona wycofać się na Ukrainę, pozostawiając po sobie na terenie Niemiec, spaloną ziemię i popioły miast. W drodze powrotnej na Ukrainę, armia rosyjska zaatakują stolicę Czech Pragę, i stolicę Słowacji Bratysławę.

W czasie trwania wojen w Azji i Europie, na Północy pod dnem Morza Arktycznego występują potworne wstrząsy. W Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej podane jest, że z głębin morskich ma się wyłonić „Nowy ląd”. Tym „Nowym lądem”, będzie dno Morza Arktycznego. Morze Arktyczne przestanie istnieć. Głębinowym wybuchem, dno Morza Arktycznego, wraz z wodą i lodem zostaną wydźwignięte do góry. Lód i woda zostaną wyrzucone głębinowym wybuchem na tereny lądowe, zalewając i zatapiając nizinne tereny i do mórz i spłyną do Oceanu Atlantyckiego, podnosząc w nim poziom wody do bardzo dużej wysokości „POTOP”. Woda w Oceanie Atlantyckim i Morzu Norweskim, płynąc tak wysoką falą, będzie zalewała i zatapiała nizinne tereny brzegowe lądu. Zostaną zalane i zatopione porty, miasta i inne obiekty. Po ,, rozpłynięciu się wody po całym Oceanie Atlantyckim i z nim połączonymi morzami, poziom wody w morzach i oceanie będzie wyższy o kilka metrów. Zostaną zatopione duże obszary ziemi, wraz z zabudową. Ludność, jeżeli nie opuści terenów zagrożonych „POTOPEM”, zginie. „POTOP”, nie zagraża obecnie Bułgarii.

Wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, po wschodniej stronie wysp Balearów. Wywołane głębinowym naciskiem lądu Afryki, który przesuwa się powoli w kierunku północnym, naciskając na ląd Europy. Nacisk Afryki może się jeszcze zwiększyć, wywołany potwornym głębinowy wybuchem pod dnem Morza Arktycznego. Głębinowe trzęsienia ziemi spowodują powstanie fal morskich „Tsunami”, które z olbrzymią siła runą na brzegi lądów Europy, Afryki i Arabski oraz na wyspy na Morzu Śródziemnym powodując na nich olbrzymie zniszczenia. Wybuchną wulkany. Wulkan Etna zaleje wyspę Sycylię lawą i zasypie całą popiołem wulkanicznym. Wygasły wulkan Wezuwiusz, potężnymi wstrząsami zniszczy duży obszar wokół, w tym Rzym i Watykan. Marsylia zostanie zniszczona, z powodu wystąpienia ruchów górotwórczych i zapadania się ziemi. Ruchy górotwórcze wystąpią w Szwajcarii, w Austrii w Tyrolu, w Alpach francuskich i górach Północnych Włoch.
Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, „Że na Bałkanach wystąpią lokalne trzęsienia ziemi, oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone”.

Na teren Morza Śródziemnego wtargnie Armia chińska, po ataku na kraje Arabskie. Zadaniem ich będzie niszczenie wszystkiego i mordowanie ludności białej. Armia chińska podzieli się na dwie części i zaatakuje: Grecje, wyspy na Morzu Śródziemnym i Morzu Egejskim, niszcząc wszystko i mordując ludność białej rasy. Chińczycy wtargną na teren Bułgarii, posuwając się w kierunku Serbii i rzeki Dunaj, będą wszystko na swej drodze niszczyć i mordować ludność napotkaną. Doliną rzeki Dunaju, armia chińska będzie podążać w kierunku Niemiec i Francji. Na przeciw armii chińskiej na terenie Lasu Bawarskiego w Niemczech stanie wojsko państw zagrożonych. Dojdzie do bitwy, przewaga armii chińskie zagrozi Francji. Nadlecą eskadry samolotów, na pomoc państw zagrożonych inwazją armii chińskiej. Zostanie użyta broń jądrowa i armia chińska przestanie istnieć.

Na temat Chin, przekazała Matka Boża Maryja, przez siostrę Łucję w apelu z dnia 22 maja 1958 roku. „Wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi. Narody bez Boga staną się wybranym przez samego Boga biczem karzącym ludzkość, jeśli my przez modlitwy i Sakramenty święte nie wywołamy u Boga, łaski ich nawrócenia. Takim biczem karzącym ludzkość Azji i południowej Europy będą Chiny.

Na teren ziemi wtargnie duża około 2 000 metrów „Asteroida-głaz” z kosmosu. Rozpalona do czerwoności lecąc-spadając skała, będą od niej odrywać się fragmenty topiącej się skały i spadać na ziemię, powodując pożary. Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. „Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie centrum. Paryż się odbuduje. „Asteroida-głaz”, dopiero trzeciego dnia przeleci nad Polską, Niemcami i Francją, aby uderzyć w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego ( o tym jest podane w „Słowach” Pana Jezusa). Oderwany fragment od lecącej „Asteroidy-głazu”, z dużej wysokości spadnie na Paryż, powodując pożar i ruinę Paryża. Upadek „Asteroidy-głazu” na dno Oceanu Atlantyckiego, wywoła głębinowe trzęsienie ziemi i powstanie fal morskich „Tsunami”, które z potworną siłą, runą na wyspy i brzegi lądu: Ameryk, Afryki, Europy, Australii i Azji, powodując olbrzymie zniszczenia. Część wysp na Morzu Karaibskim znajdzie się pod wodą morską. Poziom wody w Morzu Karaibskim po przepłynięciu „POTOPU”, będzie wyższy o kilka metrów niż jest obecnie.

„SŁOWA” Pana Jezusa skierowane do ludzkości, dotyczą wtargnięcia „Planetoidy-głazu z kosmosu w obszar ziemi. „Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nieodwracalna. Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi,
Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki. Uważajcie ostatnia (druga) noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi i nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod Krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. a kto tej rady nie posłucha w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. ogarnie całą ziemię.

Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie świecić już słońce. aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność wzniesie się do nieba, w dziękczynnej modlitwie. Kara, jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenie świata. Jedna trzecia ludzkości zginie”.

Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01-651 Warszawa, Polska, Poland
Ps.
Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie się budynku i konieczność opuszczenie jego, aby nie być zasypanie gruzem. Wiedząc, że na zewnątrz jest zatrute powietrze. Należy prosić Matkę Bożą Maryję o ratunek, mówiąc:

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”. www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz