wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE BELGIĘ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA, która dotknie ludność królestwa BELGII.


Informuje ludność królestwa BELGII, że na podstawie przekazu Matki Pana Jezusa Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła Łucji ogłoszenie tego „Przesłania”, na cały świat. W „Orędziu” tym Matka Pana Jezusa Maryja, wzywa ludzkość całego świata, do powrotu do Boga, aby ludzie nie lekceważyli treści zawartej w „Orędziu” fatimskim, gdyż mogą ich dotknąć „Kary”, które są przekazane są w tym „Orędziu”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.

Są to „Słowa” Boga Ojca przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej w Kościele podczas Mszy św. dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Na początku Apokalipsy wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego, koniecznie są im potrzebne nowe tereny bogate w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. takie tereny są na Północy Azji, należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Po pokonaniu Rosji na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę: krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie
i rzucą pociski jądrowe na cały świat.

W Europie wojnę wydadzą Niemcy: Polsce , Czechom, Słowacji i Rosji. Partia niemiecka NPD, której szefem jest Pan Udo Vogt, dojdzie do władzy w Niemczech, Dążeniem partii NPD, jest utworzenie „Wielkich Niemiec”. Kanclerz Partii NPD, po dojściu do władzy, zażąda zwrotu terenów należących do Niemiec, przed drugą wojną światową, od Polski, Czech i Rosji . Nie otrzymawszy zwrotu tych terenów, wyda wojnę: Polsce i Rosji o dawny Królewiec-Kaliningrad w czasie wojny Chin z Rosją. Nastąpi atak wojsk niemieckich z Drezna na teren Sudetów. Wojsko niemieckie na terenach zdobytych w Polsce, będą wszystko niszczy i mordować ludność polską zamieszkałą na tych terenach. Z Berlina w granice Polski wtargnie wojsko niemieckie, podążając przez Poznań w kierunku Warszawy. Od Północy wojsko niemieckie zaatakuje: Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Gdańsk i Rosyjski Kaliningrad.

Na samej Północy pod dnem Morza Arktycznego wystąpią trzęsienia ziemi, które będą się nasilać, do coraz gwałtowniejszych, aż nastąpi wybuch w głębi ziemi. Woda z lodem i dnem morskim, zostanie głębinowym wybuchem wydźwignięte do góry. Dno Morza Arktycznego, zostanie „Nowym dużym lądem”. Woda z lodem spadną na północy, na tereny lądowe zalewając je i zatapiając oraz do mórz i oceanów. Podnosząc w nich poziom wody do dużej wysokości. Bardzo wysoka fala wody w Oceanie Atlantyckim „POTOP”, płynąc, będzie zalewał i zatapiał nizinne tereny brzegowe lądu Norwegii i wyspy na Morzu Norweskim. Do Morza Północnego napłynie wysoka fala wody z Morza Norweskiego. „POTOP” wtargnie na nizinne tereny królestwa Holandii, zalewając i zatapiając najniższe tereny. Wysoka fala wody morskiej wtargnie na nizinne północne tereny królestwa Belgii, zalewając i zatapiając nizinne tereny. Cieśnina Kaletańska mając miejszą przepustowość wody morskiej, spowoduje jej spiętrzenie i woda wtargnie na zachodnie brzegi lądu królestwa Belgii i Francji. Północne tereny królestwa Wielkiej Brytanii i wyspy znajdą się pod wodą. Po przepłynięci wysokiej fali „POTOPU”, poziom wody na zalanych terenach będzie się obniżał. Ludność zamieszkała blisko morza, aby nie utonąć, powinna opuścić miejsce zamieszkania i przenieść się na wyższe bezpieczne tereny w ciągu 30 dni, od „ZNAKU” zapowiadającego Apokalipsę.
Szczególnie to dotyczy ludności, która wierzy w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, żeby bezwzględnie opuściła tereny brzegowe nizinne, gdyż fala potopowa jeszcze może być wysoka (do100 metrów).

Poziom wody w morzach i w oceanie będzie wyższy o kilka metrów. Porty i miasta na nizinnych terenach brzegowych mogą być zatopione, zalane wodą morską.

Na terenie Morza Śródziemnego, wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi, spowodowane naciskiem lądy Afryki na Europę. Potworne fale zaatakują
tereny brzegowe lądów Afryki, Europy i wysp na Morzu Śródziemnym, niszcząc porty i miasta zbudowane na terenach brzegowych. Wybuchną wulkany: Etna i Wezuwiusz. Potwornie groźny wybuch Wezuwiusza, zniszczy tereny wokół wulkanu, w tym Rzym i Watykan. Wulkan Etna swym wybuchem zniszczy wyspę Sycylię, zalewając lawą i zasypując popiołem wulkanicznym.
Wystąpią trzęsienia ziemi i obsuwanie się zboczy górskich w Alpach francuskich, w Szwajcarii, na terenach północnych Włoch i Tyrolu. Wystąpią w tym czasie głębinowe trzęsienia ziemi pod rzeką Ren. Nastąpi zapadnięcie terenu i zostanie zniszczone wiele miast w Zagłębiu Rury, na terenie Westfalii.
Trzęsienie będzie blisko granicy wschodniej królestwa Belgii.

Na teren ziemi wtargnie z kosmosu „Asteroida-głaz”, rozpalona do czerwoności oporem powietrza, uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując olbrzymie zniszczenia na terenie Ameryk i wysp na Morzu Karaibskim. Upadek głazu na dno Oceanu Atlantyckiego wywoła głębinowe trzęsienia ziemi i powstanie wysokich fal morskich „Tsunami”. które runą z potworną siłą na wyspy i brzegi lądów: trzech Ameryk, Afryki, Europy, Azji, Australii oraz wysp na oceanach, powodując ich zapadanie.

„SŁOWA” Pana Jezusa dotyczące wtargnięcia „Asteroidy-głazu” z kosmosu w obszar ziemi. „Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi. Ci, co będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą Mym Słowom, niech się nie niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnia dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.

Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moja o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym, będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą z sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara, jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata.
Jedna trzecia ludzkości zginie”.

Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01-651 Warszawa, Polska, Poland
Warszawa, dn. 15 lutego 2009 r.
Ps.
Głębinowe trzęsienie ziemi, może spowodować zawalenie się budynku mieszkalnego i konieczność opuszczenia domu, aby nie być zasypanym gruzem, należy opuścić dom, a na zewnątrz jest powietrze zatrute.
Należy prosić Matkę Pana Jezusa Maryję o ratunek:

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”.

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

W Internecie jest „Trzecia Tajemnica Fatimska” wydana w Polsce, przez papieża Jana Pawła II.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz