środa, 30 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE GRUZJĘ< ARMĘNIĘ< AZERBEJDZAN I CZECZĘNIĘ>

Warszawa, dnia 20 lica 2009 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
APOKALIPSA. Która dotknie ludność zamieszkałą na terenie Gruzji, ARMENII, AZERBEJDŻANU I CZECZENII.

Informuje ludność zamieszkałą a terenie Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, i Czeczenii, że w „Orędziu” fatimskim Matka Pana Jezusa Maryja, wzywa ludność całego świata do powrotu wiary w Boga. „Orędzia” zostały przekazane przez Matkę Pana Jezusa Maryję siostrze Łucji, do spisania i ogłoszenia całemu światu. Ludzie nie powinni lekceważyć treści przekazanych w tych „Orędziach”, gdyż mogą dotknąć ich potworne „Kary” podane w tych „Orędziach”.
„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy.
Są to „Słowa” od Boga Ojca Przekazane w Kościele, podczas Mszy św. w dniu 9 marca 208 roku, w Warszawie. Ja Wanda Stańska–Prószyńska „Słowa „ Boga Ojca usłyszałam i przekazuje ludziom, że początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma.
Sam PAN BÓG decyduje o początku Apokalipsy.
Matka Pana Jezusa Maryja, posługuje się mną, żeby informować ludzkość, że jeżeli ludzie nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, czekają ich potworne „Kary”, przekazane w „Orędziu” fatimskim, które mają dotknąć cały świat. Jak dotrzeć do tych ludzi, żeby ich poinformować, jeżeli nie powrócicie do Boga, czekają was potworne „Kary”, które są zapisane w biblii, nazywanej Apokalipsa. Tylko powrót ludzi do wiary w Pana Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa, może uratować świat od zagłady. Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” w „SŁOWACH” Pana Jezusa, że w czasie Apokalipsy może zginąć dwie trzecia ludzkości świata, ponad cztery miliardy ludności świata. Apokalipsa będzie trwała około 6 miesięcy. Średnio wypada, że około 22 miliony dziennie, ludności na świecie będzie ginąć . Aby temu zapobiec, ludzie na całym świecie powinni zmienić swoje życie i powrócić do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, żałując za swoje grzech i złe uczynki. Jeżeli ludzkość całego świata nie powróci do wiary w Boga i dalej nie będzie uznawać Boga i grzeszyć, szalejące na ziemi żywioły, spowodują niewyobrażalne zniszczenia.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Próbował papież Jan Paweł II, przybliżyć młodzież do Boga, organizując spotkania z młodzieżą z całego świata, co roku w innym miejscu.
„Kary” przekazane w „Orędziu” fatimskim są przerażające, jeżeli dostojnicy kościoła, papieże po zapoznaniu się z treścią „Orędzia”, nie chcieli przekazać je całemu światu, tylko z powrotem zamykali w sejfie watykańskim. W „Orędziu” był wyznaczony już czas początku Apokalipsy pod koniec XX wieku 1995 r. Treść zawarta w „Orędziach” fatimskich jeszcze jest nie znana wszystkim, trudno jest przekazać. Redakcje gazet, nie chcą tego tematu poruszać, bo nie jest na czasie, książki do wszystkich ludzie nie dotrą, najszybciej można przeczytać na stronie w Internecie, jest podane: w języku polskim i angielskim, szukając klikaj starszy zapis, aż znajdziesz to jest około 20 stron, z kilka ”Orędzi” się składa FATIMA 1917.
www.apocalipsistestamentum.blogspot.com
Ponieważ trzecia tajemnica fatimska została wydana w Polsce przez Stefana Budzyńskiego, Pt. „FATIMA 1917”, nie podano przyczyny, dlaczego papież Jan Paweł II, nie mógł ogłosić jej całemu światu z Watykanu.
Co robi Matka Pana Jezusa Maryja, objawia zagrożenia jakie dotkną świat, papieżowi Janowi Pawłowi II podczas wizji w Watykanie w roku 1982. Papież Jan Paweł II, dopiero po wizji jaką miał w Watykanie, prosi o przetłumaczenie z języka portugalskiego treści „Orędzi” fatimskich, które Matka Pana Jezusa Maryja przekazała Łucji, do spisania i ogłoszenia całemu światu. W Watykanie papieża Jana Pawła II spotyka sprzeciw duchowieństwa, nie może ogłosić „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, całemu światu, z powodu jej budzących grozę treści.
Papież Jan Paweł II, przekazuje polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu, przetłumaczoną z języka portugalskiego „Trzecią Tajemnicę Fatimską” siostry Łucji do opracowania i wydania drukiem w Polsce.
Stefan Budzyński w książce Pt. „Dotknięcie Boga” , na str.73 wiersz 11 informuje: „Obecnie dysponuje pełnym tekstem III tajemnicy fatimskiej, będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on że źródeł oficjalnych”.
„Trzecia Tajemnica Fatimska” została wydana drukiem w Polsce P t. „FATIMA 1917” w książce „Przepowiednie dla świata” w 1995 roku.
Ja Wanda Stańska-Prószyńska, znałam treść zawartą w „Orędziach” fatimskich, w latach 1935 do 1943. Podczas objawień Matki Pana Jezusa Maryi na łąkach wsi Przygody w Polce koło Siedlec. Tam mając 10 lat, byłam z mamą na objawieniach Matki Pana Jezusa Maryi. Przekazywała Matka Boża Maryja, przez dziewczynkę informacje do ludzi, dotyczącą wojny w 1939 roku, jak i przyszłej, w która dotknie ludzi, bardzie straszna bo zostanie w niej użyta broń jeszcze nie znana i woda morska zaleje duże obszary ziemi, gdy wyłoni się z głębin morskich bardzo duży ląd. W ocean uderzy duży głaz z kosmosu, rozpalonej skały. Nie wiedziałam jak skała rozpali się w powietrzu, spadając tak szybko, jeżeli w kosmosie się jest bardzo zimno.
Ja wtedy w 1935 roku, nie świadoma wezwania mnie przez Matkę Bożą Maryję do uklęknięcia przy wizjonerce, biegłam przeskakując przez nogi klęczących ludzi, którzy błagali Boga o cofnięcie „Kary – wojny”, która miała dotknąć boleśnie Polskę w1939 roku. Nie wiedziałam wtedy, że obecnie Matka Pana Jezusa Maryja, zechce się mną posłużyć, do przekazywania informacji ludzkości dotyczący treści „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” i zagrożeń jakie są w niej zapisane.
Trzy książki wydane przez Stefana Budzyńskiego 1995 roku, dotyczące przepowiedni fatimskich, otrzymałam od właściciela kiosku, nie wiedząc że w nich są wydane „Orędzia” fatimskie, nazywane „Trzecią Tajemnicą Fatimską” wydane zostały pod tytułem „FATIMA 1917”, w książce „Przepowiednie dla świata”.
Co dotknie państwa na terenie Kaukazu?
Podane jest że Chiny wydadzą wojnę Rosji na terenie Azji, w wojnie tej użyją broni jądrowej, żeby szybciej pokonać Rosję na terenie Azji, i wydać wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucić pociski jądrowe na cały świat.
Chiny będą mieli sojuszników i pomoc diabłów na okres 5 miesięcy, żeby zwyciężać. Możliwość pokonania wojska chińskiego, będzie dopiero po pięciu miesiącach od początku Apokalipsy, gdy diabły z łupem wrócą do Otchłani, tak podane jest w „Biblii” spisanej przez św. Jana apostoła umiłowanego ucznia przez Pana Jezusa w rozdziale 20, werset 2., i 3., oraz w rozdziale 9, werset 10.,
Tylko poświęcone kule, którymi będziecie się bronić umożliwi przetrwanie do zakończenia wojny. Po 5 miesiącach od początku Apokalipsy, już będziecie mogli pokonać wojsko chińskie i ich sojuszników. Proszę uwierzcie, że tak będzie. Niemcy w 1939 roku, otrzymali pomoc diabłów do przetrwania i zwycięstw na 42 miesiące- 3,5 roku od 23 sierpnia 1939 roku do 22 lutego 1943 roku, po okresie zwycięstw Niemcy od 22 lutego 1943 roku, zaczęli ponosić porażki.
Ponieważ wiara wyznawana, przez Turcje, Irak i Iran jest inna od chrześcijańskiej. Ten sam Bóg, ale nie jest uznawany Pan Jezus, Jedyny Syn Boga Ojca, który ma władzę nad ludźmi i nad całym światem. Dla tego należy mieć ze sobą księdza katolickiego, który odprawi rano o 6 mszę św. poświęci broń i kule nie wszystkie kule musza zabijać ludzi, mogą niszczyć pojazdy i stanowiska z bronią. Dobrze jeżeli część wojsko będzie na tej Mszy św. Niestety bez Boga nic nie będzie można zrobić. Takiego człowieka odsuńcie od władzy w wojsku. Jest takie powiedzenie w Polsce: „człowiek strzela, a Pan Bóg kule przenosi”.
Podane jest, że z pomocą przypłynie do was wojsko angielskie i dołączy do wojska: gruzińskiego, tureckiego, irańskiego i irackiego broniącego się przed najazdem wojsk chińskich na teren Kaukazu, a pod koniec dołączy się do was wojsko ze Stanów Zjednoczonych, przebywające na terenie Iraku i Arabii Saudyjskiej. Proszę przekazać im jak mają się zachować w ciągu „Trzech dni ciemności”, żeby przeżyć. Najtrudniej będzie przetrwać - druga noc, dzień trzeci i noc trzecią, z powodu zatrutego powietrza. Rano czwartego dnia już będzie świecić słońce, i powietrze nie będzie zatrute.
Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” w artykule zatytułowanym „Zaburzenia w przyrodzie”, na teren ziemi wtargnie „Asteroida-głaz” z kosmosu. Będzie to bardzo duży, około 2 000 metrów „Głaz”, rozpalona do bardzo wysokiej temperatury oporem powietrza. W czasie spadania na ziemię, będą od niego odrywać się fragmenty topiącej skały i spadać na ziemię, powodując pożary i zniszczenia. Tak rozpalona skała do czerwoności runie w wodę Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując olbrzymie zniszczenia na wyspach i lądzie trzech Ameryk. Podane jest że „Asteroida” przeleci nad Morzem Bałtyckim, północna Polska, Niemcami, okruch większy topiącej się skały spadnie w nocy na śpiący Paryż, który częściowo zostanie spalony i całkowicie potwornym upadkiem dużego fragmentu głazu, zburzony.
Wojnę zakończy wtargnięcie, „Asteroidy-głazu” w obszar ziemi, w czasie „Trzech dni ciemności”. Powietrze na całej ziemi będzie zatrute gazem –„Metanem”, którego dużo jest w morzu z rozkładających zdechłych ryb. Podczas głębinowego trzęsienia ziemi, wydostanie się „Metan” na powierzchnie zatruwając powietrze i przez otwór w stratosferze, którą zniszczy „Asteroid-głaz”, wedrze się wiatr i pył słoneczny.
Konieczne jest wtedy przebywać w pomieszczeniach zamkniętych przez trzy dni. Jeżeli to będzie niemożliwe, należy prosić Matkę Pana Jezusa Maryję o ratunek, mówiąc:
„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadzieją, bądź nam miłosierna”.
Prawdopodobnie wojnę na Kaukazie zakończy zatrute powietrze. Wojsko chińskie nie będzie miało się gdzie skryć. Nie wiedząc że Matka Boża Maryja opiekuje się ludźmi , Chińczycy nie będą Ją prosić o ratunek.
Jak się zachować w czasie trzech dni ciemności które będą dopiero po 5 miesiącach od początku Apokalipsy jest podane w „SŁOWACH” Pana Jezusa, do wiadomości wszystkich ludzi.
„SŁOWA” Pana Jezusa
„Te ZNAKI ludzie lekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nieodwracalna.
Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi.
Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym Słowom, niech się niczego nie boją, bo ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.
Abyście byli na to przygotowani, podaję wam znaki.
Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod Krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.
Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie Już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą z sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara, jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalne z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata, Jedna trzecia ludzkości zginie, podczas wtargnięcia Asteroidy w obszar ziemi i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Uderzenie w dno Oceanu Atlantyckiego spowoduje trzęsienia na całej ziemi, zapadania szczególnie wysp wulkanicznych.
Wanda Stańska-Prószyńska
Ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01-651 Warszawa, Polska.
Z powodu braku funduszy na tłumaczenie przez ludzi, posłużono się automatycznym tłumaczem z Internetu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz