środa, 30 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTORA DOKNIE BIAŁORUSI Ę

Warszawa, dnia 22 lipca 2009 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
APOKALIPSA, która dotknie ludność zamieszkałą na BIAŁORUSI

Podczas objawień Matki Pana Maryi w Fatimie w 1917 roku, 3 dzieci zostało przekazane im przez Matkę Bożą Maryję „Orędzie”, które nazwaną „Trzecią Tajemnicą Fatimską”. Następne „Orędzia” przekazywała Matka Boża Maryja już siostrze Łucji karmelitance. Siostra Łucja otrzymała polecenie od Matki Bożej Maryi, spisania tych „Orędzi-Przepowiedni” i ogłoszenia całemu światu. Siostra Łucja spisała treść tych „Orędzi” i w kopercie zostały przekazane do Watykanu. Ponieważ Matka Boża Maryja poleciła jej, żeby treść „Orędzi” była ogłoszona całemu światu. Siostra Łucja napisała na kopercie, żeby po roku 1960, Kościół treść „Orędzi” ogłosił całemu światu.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.

Są to „Słowa” Boga Ojca, przekazane do mnie Wanda Stańska-Prószyńska, w Kościele, podczas Mszy św. dnia O9 marca 2008 roku, w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.
Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie na niebie widoczny „Świetlisty Krzyż”, będący ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, to, dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla Kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Żaden Papież nie podjął się spełnienia życzenia Matki Pana Jezusa Maryi, ogłoszenia treści tych „Orędzi” nazywanych „Trzecia Tajemnicą Fatimską”.

Papież z Polski Jan Paweł II, gdy mu przekazano kopertę, z „Trzecią Tajemnicą Fatimską, po zapoznaniu się z treścią, z powrotem oddał do sejfu watykańskiego.

Co zrobiła Matka Boża Maryja, objawiła się papieżowi w Watykanie w nocy i pokazała mu co dotknie świat. Papież był przerażony tym i ponieważ Apokalipsa miała dotknąć świat przed 2 000 rokiem, tak było podane w przekazanych „Orędziach” dzieciom w Fatimie. Po przerażającej wizji, papież poprosił o przetłumaczenie z języka portugalskiego treści „Orędzi” nazywanych „Trzecią Tajemnica Fatimską”.

Nic nie mógł zrobić papież Jan Paweł II. niektórzy kardynałowie nie wyrazili, zgody, aby ogłosić „Trzecią Tajemnicę Fatimską” ludzkości całego świata, ponieważ treść „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” zawiera przerażające „Kary”, które mają ją dotknąć, jeżeli ludzkość nie powróci do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa.
Jana Pawła II, nic nie mógł zrobić w Watykanie, żądano Jego odejścia.
Papież postanowił przekazać do opracowania i wydania drukiem w Polsce „Trzecią Tajemnicę Fatimską”, polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu, który wydał ją pod tytułem „FATIMA 1917” w książce „Przepowiednie dla świata”, w 1995 roku, oraz samą „Trzecią Tajemnicę Fatimską” w książce Pt. „Dotknięcie Boga”, w artykule „Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska”.
Co tak przerażającego jest przekazane w „Orędziach” fatimskich?
W „Orędziach” fatimskich, jest przekazana treść zawarta w biblii, ale zaszyfrowana nazywanej Apokalipsą – końcem życia ludzkiego na ziemi.
W „Orędziach”, jest wszystko podane już bez szyfru i dla tego, jest przerażające.
1. Początek Apokalipsy zapowie ZNAK, który pokaże się na niebie. Innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.
2. Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem i wydadzą wojnę Rosji, aby zdobyć tereny Azji należące obecnie do Rosji.
3. Wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi, związane z „wyłonieniem nowego dużego lądu z głębin morskich”.
4. Woda zalegająca nad dnem morskim, wydźwignięta do góry spowoduje POTOP, który zaleje i zatopi nizinne tereny stykające się z morzem, lub oceanem. Dużo wody morskiej runie na Północną Rosję w Europie i w Azji zatapiając Nizinę Zachodnio-syberyjską
5. Chiny po pokonaniu Rosji na terenie Azji, wydadzą wojnę: krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, południowej Europie i rzuca pociski na cały świat
6. Na Morzu Śródziemnym, wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi, potwornie wielkie fale morskie „Tsunami”, z ogromną siłą runa na wyspy i lądy otaczające Morze Śródziemne powodując olbrzymie zniszczenia, wybuchną wulkany. Wulkan Etna zniszczy całą wyspę Sycylię, zalewając lawą i zasypując popiołem wulkanicznym. Nie czynny wulkan Wezuwiusz, potwornymi wstrząsami zniszczy wokół siebie bardzo duże tereny, w tym Rzym i Watykan.
7. Wojsko chińskie po zaatakowaniu krajów Arabskich, wtargnie na teren Morza Śródziemnego, aby wszystko niszczyć i mordować ludność rasy białej.
8. Na teren ziemi wtargnie duża „Asteroida-głaz”. Rozpalona do czerwoności. „Asteroida-głaz” uderzy w wodę Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując olbrzymie zniszczenia na terenie wysp i lądzie trzech Ameryk.
9. Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” że w czasie wtargnięcia „Asteroidy-głazu” obszar ziemi, będą przez „Trzy dni panowały na zewnątrz ciemności”, oraz trzęsienia ziemi. Powietrze będzie zatrute na całej ziemi. Należy przebywać w pomieszczeniach zamkniętych szczelnie już podczas drugiej nocy jeszcze dzień i noc.
Ponieważ Matka Pana Jezusa Maryja, bardzo się troszczy o ludność Białorusi,
ominą ja tragedie jakie dotkną Rosję i inne Państwa. Polskę zaatakują jeszcze Niemcy, którzy chcą utworzyć „Wielkie Niemcy”, oraz Kaliningrad odebrać od Rosji. Część terenów północnej Polski znajdzie się pod wodą z „Potopu”.

„SŁOWA” PANA JEZUSA
Skierowane do ludzkości dotyczą wtargnięcia „Asteroidy-głazu” dużego, rozpalonego do czerwoności, topiącego się, oderwane fragmenty spadające na ziemię spowodują pożary. Większy odpadnięty fragment topiącej się skały spowoduje zniszczenie Paryża.
„Te ZNAKI ludzie zlekceważą i będą szli drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nieodwołalna. Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce.
To będzie dowodem, że bóg jest Panem nad wszystkim.
Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję uwierzą Mym „SŁOWOM”,
niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.
Abyście byli na to przygotowani podaje wam ZNAKI.
Uważajcie: ostatnia noc (druga noc) będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod Krzyżem, żałując za swoje grzechy i proście Matkę Moja o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone GAZEM i TRUCIZNĄ. Ogarnie całą ziemię/
Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie
Już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba, w dziękczynnej modlitwie.
Kara, jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą,
jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie”.
Wanda Stańska-Prószyńska
ul. Gwiaździsta, 21 m. 22. O1-651 Warszawa, Polska.
Ps.
Trzęsienie głębinowe ziemi, może spowodować zawalenie się budynku i konieczność opuszczenia domu, aby nie być zasypanym gruzem. Wiedząc ze na zewnątrz domu jest powietrze zatrute. Należy zwracać się do Matki Bożej o
ratunek mówiąc: „Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadzieją bądź nam miłosierna”.
www.apocalipsistestamentum.blogspot.com
Trzecia Tajemnica Fatimska – to, Testament Boga Ojca.
Przepraszam, dokonano tłumaczenia na język obcy za pomocą Internetu, z powodu braku funduszy na normalne tłumaczenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz