środa, 30 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE BOLEŚNIE CHINY.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2009 roku

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

AOKALIPSA, która dotknie ludność zamieszkałą na terenie CHIN.

W „Orędziu” fatimskim, przekazanym 1917 roku, przez Matkę Pana Jezusa Maryję, Łucji, która spisała treść „Orędzia” i w 1953 roku, został doręczony papieżowi Piusowi XII list, z notatką siostry Łucji na kopercie z tajemniczym dokumentem. - Po 1960 roku, można ogłosić go całemu światu.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.

Są to „SŁOWA” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej, w Kościele, podczas Mszy św. dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życia.

W przepowiedniach do ludzkości świata, jest podane, w przekazywanych przez Maryję Matkę Pana Jezusa „Orędziach” fatimskich, nazywanych „Trzecią Tajemnicą Fatimską”, że „Wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi. Narody bez Boga, staną się wybranymi przez samego Boga biczem karzącym ludzkość, jeżeli my przez modlitwy i Sakramenty święte nie wywołamy łaski ich nawrócenia”.

W „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” w rozdziale: „Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej” jest podane: „Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą atakować Rosjan z zaskoczenia, szybko i stosować terror. Początkowe zwycięstwa Chin przerażą Stanu Zjednoczone.
Podane jest że wojsko chińskie rzuci bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne z bronią atomową w Rosji. Wybuchy bomb jądrowych wywołają, potworne zniszczenia, wstrząsy i zakłócenia w dostawie broni wojsku rosyjskiemu. Potężne desanty chiński zostaną rzucone na tyły wojsk rosyjskich, aby niszczyć zaplecze i uniemożliwiać obronę.
Na zdobytych terenach wojsko chińskie będzie niszczyło wioski i miasta zamieszkałe przez ludność białą, a oszczędzały ludność republik azjatyckich.
Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego, potrzebne są im nowe tereny, ze względu na duże zaludnienie, oraz pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny są w Azji, należące obecnie do Rosji i o te tereny, Chiny wydadzą wojnę Rosji.
Po pokonaniu Rosji na terenie Azji Północnej, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej i krajom Morza Kaspijskiego, o pokłady roponośne pod dnem Morza Kaspijskiego.

Dążeniem Chin, jest panowanie ludności rasy żółtej nad światem. Chińczycy nienawidzą ludności białej, aby zniszczyć ludność rasy białej, Chiny wydadzą wojnę Europie Południowej i rzuca pociski jądrowe na cały świat.

W „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” w rozdziale „Zaburzenia w przyrodzie” podane jest, że wystąpią ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się, aż do bardzo potężnych i gwałtownych wstrząsów, pod dnem Oceanu Atlantyckiego. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się „Nowego dużego lądu”, na półkuli Północnej. Czytałam książkę Petera Lorie Pt. Nostradamus „Przepowiednie na lata 2006 – 2025, utkwił mi w pamięci tylko ten fragment: „że Azja będzie w dwóch morzach”. Teraz pytanie, z której strony Azji nie będzie Morza. Prawdopodobnie Morze Arktyczne przestanie istnieć, żeby przepowiednia Nostraamusa się spełniła.
Przez wiele nocy ziemia dwukrotnie zadrży wiosną, Azja C2 K 52
będzie w dwóch morzach.
Z wyłonieniem tak dużego lądu-dna morskiego, związany jest „POTOP”. Dno morskie, które ma być „Nowym dużym lądem” jest obecnie na głębokości około 4 300 metrów. To, Morze Arktyczne ma przestać istnieć, tak podaje Nostradamus w swoim dwuwierszu.

„Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się na południe, wskutek potwornych kataklizmów na północy. To będzie trwało zalewie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi”. Ten fragment podany w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” w zaburzeniach w przyrodzie, dotyczy wyłonienia się „Nowego dużego lądu”.
Tym „Nowym dużym lądem”, będzie dno Morza Arktycznego. Woda z lodem
zostanie wydźwignięta do góry głębinowym wybuchem i spłynie, na tereny lądowe otaczające Morze Arktyczne i do mórz łączących się z Morzem Arktycznym, podnosząc w nich poziom wody do bardzo dużej wysokości.
„Potop” dotknie wszystkie państwa graniczące z morzami i oceanem.
Jezioro Aralskie i Morze Kaspijskie zostaną zasilone wodami, które spłyną podczas wyłaniania się na Północy „Nowego dużego lądu” na teren niziny Zachodnio syberyjskiej. Poziom wody w Oceanie Atlantyckim i połączonymi z nim morzami, będzie wyższy o kilka metrów niż jest obecnie. Zostanie zalanych i zatopionych wiele nizinnych terenów lądu oraz porty i urządzenia portowe.
Poziom wody na zalanych terenach będzie się powoli obniżał, gdy woda rozpłynie się na dalsze tereny w kierunku bieguna Południowego i nastąpi wyrównywanie poziomu wody w oceanach.

Mam za zadanie od Matki Bożej Maryi, informować ludność, która wierzy w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i tych co uwierzą, zamieszkałych na terenach zagrożonym „POTOPEM”, aby nie ociągając się, w ciągu 30 dni od początku „ZNAKU” zapowiadającego Apokalipsę, który pokaże się na niebie, opuścili teren zagrożony „POTOPEM” i przenieśli się w miejsce bezpieczne, i tam przeczekać przepływ wysokiej fali wody morskiej.
Wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, wywołane naciskiem lądu Afryki na ląd Europy i głębinowym wybuchem pod dnem Morza Arktycznego. Głębinowe trzęsienie ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, wywoła potwornie wysokie fale morskie „Tsunami”, które z ogromną siłą runą na wyspy na Morzu Śródziemnym i brzegi lądu: Europy i Afryki, powodując na nich olbrzymie zniszczenia. Wybuchną wulkany. Wulkan Etna swoim wybuchem zaleje wyspę Sycylię lawą i zasypie popiołem wulkanicznym. Wulkan Wezuwiusz potwornymi wstrząsami i wybuchem zniszczy bardzo duży obszar wokół, w tym Rzym i Watykan. Nastąpi zapadanie ziemi w niektórych miejscach, zostanie zniszczona Marsylia.

W górach na terenie Alpach wystąpią ruchy górotwórcze. W Szwajcarii, w Austrii na terenie Tyrolu, w Alpach francuskich, oraz w północnych Włoszech. Trzęsienie ziemi spowodują zniszczone zapór na rzekach. Powodzie zatopią doliny górskie, nastąpi obsuwanie się zboczy i zapadania ziemi w niektórych miejscach. Podane jest w tym czasie w górach na terenie Alp, będą mrozy i szalały śnieżyce, uniemożliwiając udzielenie pomocy mieszkającej tam ludności.

Po ataku armii chińskiej na kraje Arabskie, Chińczycy wtargną na teren Morza Śródziemnego, aby wszystko niszczyć i mordować ludność białej rasy. Chińczycy zaatakują Grecję i wyspy na Morzu Egejskim. Armia chińska podzieli sie na dwie części, żeby zaatakować Francje, Belgie, Hiszpanie i inne państwa. Jedna część armii chińskiej, ma zaatakować Francje od strony Niemiec, dla tego z Grecji, będzie przez Bułgarię i Serbie podążała do rzeki Dunaj, po drodze niszcząc wszystko i mordując ludność na terenie Bułgarii i Serbii.
Druga część armii chińskiej wtargnie na Morze Adriatyckie, wszystko niszcząc i mordując ludność na terenie Chorwacji, Słowenii i Włoch. Na terenie Włoch, Chińczycy wtargną do zburzonego Rzymu i Watykanu, aby tam dokonać dalszych zniszczeń i wymordować księży i ludność Rzymu. Po dokonaniu mordu, druga część armii chińskiej, będzie podążała do rzeki Po, aby jej doliną podążać na spotkanie z pierwszą częścią armii chińskiej już na terenie Francji.
W pobliżu góry Mont Blanc, dojdzie do spotkania wojsk państw zagrożonych z drugą częścią armii chińskiej. Pod koniec walki, nadlecą eskadry samolotów z południa, armia chińska w pobliżu góry Mont Blanc zostanie zniszczona.

Armia chińska walcząca na terenie krajów Arabskich i Morza Kaspijskiego o pokłady roponośne z wojskiem irańskim, irackim i tureckim, zostanie zaskoczona przybyciem wojsk angielskich na pomoc walczących z armią chińską. Włączy się do walki z armią chińską wojsko Stanów Zjednoczonych przebywające na terenie Iraku. Wtargnięcie „Asteroidy” z kosmosu w obszar ziemi, gorące powietrze i gaz „Metan”, który ogarnie cała ziemię, zakończą wojnę na terenie Arabskim. Podane jest, że zginie podczas trwania Apokalipsy
2/3 ludzkości, ponad 4 miliardy istot ludzkich.
Na teren ziemi wtargnie „Asteroida-głaz” z kosmosu, rozpalony do czerwoności „Głaz”, uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując olbrzymie zniszczenia na terenie wysp i lądu Ameryk.
Od „Głazu” lecącego rozpalonego do czerwoności oporem powietrza, będą odrywać się kawałki skały i spadać na ziemie powodując zniszczenia i pożary, gorące powietrze i gazy, które ogarną ziemie, spowodują śmierć wiele istot ludzkich.
Upadek „Głazu” na dno Oceanu Atlantyckiego, wywoła głębinowe trzęsienie ziemi, powstaną wysokie fale morskie „tsunami”, które z potworną siłą runą na wyspy, na Oceanie Atlantyckim i Morzu Karaibskim, brzegi lądów: Ameryk, Afryki, Europy, Australii, Azji i wysp na Oceanie Spokojnym, powodując na nich olbrzymie zniszczenia i zapadanie się wysp wulkanicznych.

„SŁOWA” Pana Jezusa, dotyczą wtargnięcia w obszar ziemi „Asteroidy-głazu”, jak należy się w tym czasie zachować, żeby nie zginąć.
„Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony, że szkół, z domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie „kara” słuszna i nieodwracalna.
Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą, dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi. Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą Mym „Słowom”, niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.
Abyście byli na to przygotowani, podaje wam „Znaki”.
Uważajcie: ostatnia noc (druga), będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu, Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.

Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym, będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych ludzi wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata,
Jedna trzecia ludzkości zginie.” Podczas wtargnięcia Asteroidy w obszar ziemi i jej uderzenia w wody Oceanu Atlantyckiego i dno oceaniczne, w pobliżu Morza Karaibskiego

Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01-651 Warszawa, Polska,
Ps.
Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie budynku i konieczność opuszczenia budynku, aby nie być przysypany gruzem, Wiedząc, że na zewnątrz jest powietrze zatrute. Należy prosić Matkę Pana Jezusa o ratunek, mówiąc:

„Królowa Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”.

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

W Internecie jest „Trzecia Tajemnica Fatimska”, wydana przez papieża Jana Pawła II w Polsce drukiem w języku polskim i Przetłumaczona na język angielski. Należy klikać w starsze teksty, żeby dojść do Apokalipsy ,która składa się z kilku „Orędzi”, ponad 20 stron.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz