wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE BOLEŚNIE NIEMCY

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

APOKALIPSA, która boleśnie dotknie ludność NIEMIEC.

Na podstawie przekazu przez Matkę Bożą Maryję w „Orędziu” fatimskim, w którym poleciła siostrze Łucji, ogłoszenie treści tej „Przepowiedni” na cały świat.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest znakiem początku APOKALIPSY”

Te „Słowa” od Boga Ojca, zostały przekazane w Kościele podczas Mszy św.
Przy ul. Gwiaździstej 17 w Warszawie. Ja Wanda Stańską-Prószyńska, te „Słowa” od Boga Ojca słyszałam. Słysząc zadrżałam i innych ludzi o tym informuje.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będący ostrzeżeniem i wzywający ludzkość do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne wtedy słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Wybuchnie Wojna na wschodzie Azji, w której ma być użyta broń jądrowa.
Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Do szybszego rozwoju gospodarczego, Chiny potrzebują nowych terenów bogatych w pokłady ropy, gazu i innych bogactw mineralnych. Te tereny obecnie w Azji, należą do Federacji Rosyjskiej. Aby je mieć, Chiny wydadzą wojnę Federacji Rosyjskiej. Pokonanie Federacji Rosyjskiej na terenie Azji, przy użyciu bron jądrowej, zajmie Chinom około 2 miesięcy.

Podane jest w „Biblii-Apokalipsie”, że partia nazistowska NPD, której szefem jest Pan Udo Vogt, dąży do przejęcia władzy w Niemczech, aby ziścić dążenia Adolfa Hitlera, do utworzenie „Wielkich Niemiec”. Po dojściu do władzy w Niemczech partia NPD, zwróci się do ludności Niemieckiej o poparcie jej, w dążeniu do utworzenia „Wielkich Niemiec. Po otrzymaniu poparcia ludności Niemieckiej, Kanclerz partii NPD, zwróci się do: Polski, Czech i Rosji, o zwrot terenów należących do Niemiec przed II wojną światową. To jest tylko pretekst do wydania wojny Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji o zwrot terenów i dawnego Królewca. Nastąpi atak wojsk niemieckich na Polskę z Drezna i z Berlina. Armia niemiecka zaatakuje z terenu Morza Bałtyckiego, Kaliningrad dawny niemiecki Królewiec, w czasie wojny Chin z Rosją.

Rosja po przerwanej wojnie na terenie Azji z Chinami, zaatakuje w celu odbicia z rąk Niemieckich Kaliningrad. Po odzyskaniu Kaliningradu armia rosyjska wtargnie na teren Niemiec, aby wywrzeć zemstę, na ludności niemieckiej za atak w czasie wojny Chin z Rosją, na Kaliningrad. Za wymordowanie ludności rosyjskiej w Kaliningradzie, za przegraną wojnę w Azji. Wojsko rosyjskie będzie niszczyć i mordować ludność na terenie Niemiec. Armia rosyjska dojdzie do Oceanu Atlantyckiego. Przeciw armii rosyjskiej wystąpi wojsko państw zagrożonych i zmusi armię rosyjską do powrotu na teren Niemiec.

Na teren Niemiec doliną Dunaju wtargnie armia chińska, dążąca w kierunku Francji i Belgii. Wojsko państw zagrożonych zagrodzi drogę armii chińskiej i dojdzie do bitwy na terenie Lasu Bawarskiego. Nadlecą eskadry samolotów z południa i zniszczą armię chińską, po użyciu broni jądrowej.

Matka Boża Maryja, chce uratować ludzi zagrożonych POTOPEM, na
terenie Niemiec, zwraca się do ludzi, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa lub uwierzą, gdy zobaczą ten ZNAK zapowiadający początek Apokalipsy na niebie, w ciągu 30 dni żeby opuścili tereny północne, miejsca zagrożone wtargnięciem wysokiej wody, i przenieśli się na wyższy bezpieczny teren. Na teren Północnych Niemiec wtargnie wysoka fala wody - POTOP.
Na samej Północy z głębin morskich Morza Arktycznego, wyłoni się zapowiedziany w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej „Nowy duży ląd”. Woda morska, która obecnie znajduje się nad tym dnem morskim, Morza Arktycznego i innych tam mórz na północy, zostanie wydźwignięte z głębin morskich wraz z dnami tych mórz do góry. Woda morska spłynie na tereny lądowe graniczące z morzami zatapiając je i spłynie do mórz, które są połączone z morzami na samej Północy: do Morza Baffina, Grenlandzkiego i Norweskiego podnoszą w nich poziom wody do bardzo dużej wysokości. Tak wysoka fala wody morskiej z tych mórz wpłynie do Oceanu Atlantyckiego.

Dno Morza Arktycznego i dna innych brzegowych mórz na północy, zostaną „Nowym dużym lądem”. Woda morska, która po wydźwignięciu do góry dna morskiego, spłynie na lądy północne otaczające Morze Arktyczne, zaleje je do dużej wysokości, zanim rozpłynie się na dalsze nizinne tereny zatapiając je, lub spłynie do morza. Woda, która runie do mórz, spowoduje podniesienie się poziomu wody w morzach i oceanie do dużej wysokości. Płynąc, będzie zalewała i zatapiała nizinne tereny brzegowe lądu stykające się z morzem lub oceanem.

Ludność zamieszkała na terenach brzegowych, w Niemczech, powinna na krótki czas opuścić miejsce zamieszkania, żeby nie utonąć. Woda morska, która wpłynie bardzo wysoką falą do morza Północnego, rozleje się na duży nizinny obszar: Niderlandów-Holandii, Danii, Północnych Niemiec, Północnej Belgii. Cieśnina Kaletańska między Belgią, a Anglią spowoduje zmniejszony przepływ wody, która naciskana następną falą napływającą wody, będzie zwiększała zalew dalszych terenów lądu i wtargnie na teren Anglii i Francji zalewając je.

Ruchy głębinowe płyt pod dnem Morza Śródziemnego, wywołają głębinowe trzęsienie ziemi i powstanie morskich fal „Tsunami” które z olbrzymią siłą runą na wyspy i brzegi lądu. Wybuchną wulkany: Etna i Wezuwiusz. W Alpach francuskich i na terenie Szwajcarii wystąpią trzęsienia ziemi, które spowodują zapadnięcie głębinowej płyty pod rzeką Ren. Część terenu Westfalii wraz z zabudową, która podczas wstrząsów ulegnie zniszczeniu i zapadnie się. Woda morska zaleje miejsce zapadnięte. Ludność zamieszkała, na terenach zagrożonych, powinna opuścić ten teren i przenieść się w pobliże granicy z Austrią.

Dla tego Polacy powinni powrócić do Polski. Niemcy będą bardzo zniszczone i na terenie Lasu Bawarskiego, zostanie użyta broń jądrowa, przeciwko wojsku chińskiemu, które przez Niemcy chce wtargnąć na teren Francji i Belgii, aby wymordować ludność białą. Podane jest tylko, że nadlecą z Południa eskadry samolotów, które zaatakują wojsko chińskie walczące z wojskiem broniącym wstępu na teren Francji i Belgii. Nie wiadomo, kto udzieli pomocy broniącej się Europie, przeciw inwazji wojsk chińskich i innych narodów.

Poziom wody na terenach zatopionych powoli się będzie obniżał. Wysoka fala wody z POTOPU, płynąc Oceanem Atlantyckim, będzie zmniejszała swoją wysokość, rozpływając się po morzach i oceanie, podnosząc w nich poziom wody o kilka metrów, niż jest obecnie.

Niemcy będą bardzo zniszczone. Wiele dawnych nizinnych terenów lądowych zostanie zatopionych z powodu wyższego poziomu wody w morzach i oceanach.

W czasie szalejących żywiołów, zostanie zniszczony Berlin, który się nie odbuduje, dla czego nie jest podane?

Matka Pana Jezusa Maryja, wzywa wszystkich ludzi z Polski przebywającej na terenach Niemiec, do powrotu do Polski i księży tam pracujących. Powinni otrzymać urlopu na ten czas. Mówi Matka Boża Maryja, jeżeli Polacy nie powrócą do Polski, a ocaleją podczas wojny to, zginą w „Potopie”. Czy to musi się stać?

Na teren ziemi wtargnie „Asteroida-głaz” z kosmosu, rozpalony do czerwoności. Wielki ten „Głaz” uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego, wywołując potężne fale morskie „Tsunami”, które runą z potworną siłą na wyspy na Oceanie Atlantyckim i Morzu Karaibskim i brzegi lądu trzech Ameryk, Europy i Afryki, powodując na nich olbrzymie zniszczenia i śmierć ludności i zwierząt.

Wtargnięcie Asteroidy-głazu na teren ziemi, może być dopiero po 5 (pięciu) miesiącach od początku Apokalipsy, aby zakończyć wszystkie wojny na świecie.

„SŁOWA” Pana Jezusa dotyczą wtargnięcia „Asteroidy-głazu” z kosmosu w obszar ziemi. „Te znaki ludzie z lekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie Kara słuszna i nie odwracalna.

Rozpocznie się w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi.
Ci, co będą mieli we Mnie Nadzieje i uwierzą Mym Słowom, niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie. Uważajcie ostatnia noc (druga noc) będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod Krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie cała ziemię.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadna karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie.

Przekazuje: Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01-651 Warszawa, Polska

mój mail: wanda.stanska@gmail.com

Internet: www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

W Internecie można zapoznać się z Trzecia Tajemnicą Fatimską, jest pod nazwą FATIMA 1917 w języku polskim i angielskim, oraz inne apokalipsy dotyczące poszczególnych państw.

Ps.
Głębinowe trzęsienia ziemi po upadku w trzecim dniu „Asteroidy-gazu” (skały bardzo dużej wg. Nostradamusa 7 (siedem) - znaczy wielkość skały siedem (stadiów-miara używana w starożytności ) i uderzenie w dno Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Uderzenie to wywoła głębinowe trzęsienie ziemi i potwornie wielkie fale morskie „Tsunami” które z ogromną siła runą na wyspy i brzegi lądów:
Trzech Ameryk, Afryki, Europy, wysp na Oceanie Atlantyckim, Spokojnym i Indyjskim, Australii i Azji. Potworne wstrząsy ziemi spowodują zapadanie wysp wulkanicznych, części lądów, zawalenie się budynków.

Należy się zwracać do Matki Bożej Maryi o ratunek:

„Królowo Święta pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadzieją, bądź nam miłosierna”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz