wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE UKRAIN Ę

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA, która dotknie Ludność UKRAINY.

Informuje ludność UKRAINY, że na podstawie przekazu Matki Bożej Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła 10 letniej Łucji, ogłoszenia treści tej „Przepowiedni”, na cały świat. W „Orędziu” tym ludzkość jest wzywana do powrotu do Boga. Jeżeli ludzkość zlekceważy treść orędzia i się nie nawróci, dotkną ją „kary” przekazane w „Orędziach”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.

Są to „Słowa” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej w Kościele, podczas Mszy św. dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże sę na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Wybuchną wojny w Azji i Europie, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego swego państwa, są im potrzebne nowe tereny bogate w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny znajdują się w Północnej Azji i należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Chiny mając olbrzymią armię, zaatakują Rosję rzucając bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Po pokonaniu Rosji na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały świat.

W Europie wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji. Niemcy chcą odebrać od Rosji Kaliningrad, dawny Niemiecki Królewiec. Niemiecka partia NPD, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest utworzenie ‘Wielkich Niemiec”. Partia NPD po dojściu do władzy, zażąda od Polski, Czech i Rosji zwrotu terenów należących do Niemiec, przed drugą wojną światową. Nie otrzymawszy zwrotu tych terenów, Niemcy wydadzą wojnę Polsce i Rosji. O tym jest podane w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. „To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. Polska, Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom”.

Atak wojsk niemieckich na Kaliningrad i zdobycie go, zaskoczy Rosję, która będzie walczyła z Chinami na terenie Azji. Wojsko rosyjskie nie mogło przyjść z pomocą Kaliningradowi, zaatakowanego przez wojsko niemieckie. Rosja coraz bardziej z różnych stron atakowana przez armie chińską, wycofywała się w kierunku Europy, aby tam na terenie północnego Uralu stworzyć do niepokonania obronę, przeciwko armii chińskiej. Coraz bardziej narastające na północy pod Morzem Arktycznym potworne głębinowe trzęsienia ziemi, huk i ryk pękających w głębi skał, paraliżował atak wojsk chińskich. Wojsko chińskie postanowiło wycofać się z Północnych nizinnych terenów zachodnio syberyjskiej, przewidując możliwość wtargnięcie wody morskiej w dolinę rzeki Ob. Ponieważ armia chińska się wycofała na południe, a głębinowe trzęsienia ziemi narastały do coraz gwałtowniejszych, wojsko rosyjskie zostało częściowo wycofane z terenów północnych.

Po przerwanej wojnie na terenie, Azji, armia rosyjska wściekła za atak Niemiec na Kaliningrad, wtargnie na teren Litwy, przez Białoruś, niszcząc wszystko i mordując ludność na Litwie, żeby odbić z rąk Nienieckich Kaliningrad. Armia rosyjska po odzyskaniu Kaliningradu, wściekła za zniszczenia i mord ludności rosyjskiej, wtargnie na teren Niemiec, aby wywrzeć całą swoją wściekłość na ludności niemieckiej, za cios zadany z tyłu, atak na Kaliningrad podczas wojny Chin z Rosją. Za porażki na wschodzie Azji, za widmo klęski. Armia rosyjska na terenie Niemiec, będzie niszczyła wszystko i mordować ludność Niemiecką. Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. „Dopiero kiedy wojsko rosyjskie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne bezpośrednio zagrożone narody. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast”. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie,

W tym czasie nastąpił głębinowy wybuch pod dnem Morza Arktycznego. Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. „Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi”.

Mam za zadanie od Matki Bożej Maryi, informować ludność o zagrożeniu „POTOPEM”, aby w ciągu 30 dni, opuścili teren zagrożony „POTOPEM” i przenieśli się w bezpieczne miejsce, żeby przeczekać przepływającą bardzo wysoką falę wody morskiej, która płynąc morzami lub oceanami, będzie zalewała nizinne tereny lądu i zatapiała je. Po przepłynięciu wysokiej fali „POTOPU”, poziom wody będzie wyższy do kilkunastu metrów. Gdy woda „POTOPU”, rozleje się po wszystkich morzach i oceanach, to poziom wody powoli obniży się, z terenów wcześniej zalanych - rozpłynie się, zalewając dalsze nizinne tereny. Woda z Morza Arktycznego rozpłynie się po morzach i oceanach, podnosząc w nich poziom wody o kilka metrów, zatapiając tereny brzegowe lądu, które będą niższe, od poziomu nowego stanu wody w morzu lub oceanie.

Dno Morza Arktycznego, będzie „Nowym bardzo dużym lądem”.

Pod dnem Morza Śródziemnego wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi, wywołane naciskiem lądu Afryki na ląd Europy i wybuchem pod dnem Morza Arktycznego. Wybuchną wulkany. Wulkan Etna, zaleje lawą wyspę Sycylię i zasypie ją popiołem wulkanicznym. Wulkan Wezuwiusz potwornymi wstrząsami zniszczy olbrzymie tereny wokół, w tym Rzym i Watykan. Głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, wywołaj potworne fale morskie „tsunami”, które z olbrzymią siłą uderzą w wyspy i brzegi lądu: Europy i Afryki, powodując na nich ogromne zniszczenia. Nacisk lądu Afryki na ląd Europy, może spowodować zapadanie ziemi lub wyłanianie nowych wysp, wiele miast blisko morza i portów zostanie zniszczonych, oraz flota morska, będąca w tym czasie blisko brzegu.

Nastąpią ruchy górotwórcze, na terenie Alp francuskich, w Szwajcarii, w Tyrolu na terenie Austrii i w Północnych Alpach włoskich. Trzęsienia ziemi zniszczą tamy i zapory na rzekach, spowoduje to powodzie i osuwanie zboczy górskich. Na terenie Westfalii w Niemczech, wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi pod rzeką Ren, zapadnie się płyta głębinowa. Wiele miast tam zostanie zniszczonych i zalanych wodą morską.

Armia chińska wtargnie na teren Morza Śródziemnego, po ataku na kraje Arabskie. Wojsko chińskie na terenie Europy Południowej, będzie niszczyć wszystko i mordować ludność rasy białej. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Dążeniem ich jest zniszczenie rasy białej i przekazać teren ludności Chińskiej. Armia chińska zaatakuje wyspy na Morzu Egejskim i Grecji, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii i Włoch. Jak uratować ludność tych terenów? Powinni przenieść się na tereny północne za rzeką Dunaj lub w tereny górskie w Słowenii po stronie wschodniej. Wojsko chińskie po wymordowaniu ludności, zechce wtargnąć na teren Francji, Belgii i innych państw, żeby dokonać mordu ich ludności.

Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, że Ukraina w czasie działań wojennych na terenie Morza Kaspijskiego, o pokłady roponośne, między Chinami, które chcą je zdobyć, a broniącymi się państwami na Kaukazie i
Rosją, Ukraina dozna zniszczeń, gdy wtargnie na nią armia rosyjska wracająca z Niemiec, po dokonaniu zniszczeń na terenie Niemiec, Czech i Słowacji

Na teren ziemi wtargnie „Asteroida-głaz”, nie kometa, z kosmosu, rozpalony „głaz” – skały, do czerwoności oporem powierza, uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując niewyobrażalne zniszczenia i pożary. Upadek „głazu” bardzo dużego ponad 2000 metrów, na dno Oceanu Atlantyckiego, spowoduje głębinowe trzęsienia i powstanie fal morskich „tsunami”, które z olbrzymią siła runą na wyspy, na morzu i oceanie i brzegi lądu Ameryk, Afryki i Europy, powodując olbrzymie zniszczenia

„SŁÓWA” Pana Jezusa, dotyczą wtargnięcia w atmosferę ziemską „Obcego ciała” z kosmosu, jak się zachowa, aby przeżyć te „Trzy dni ciemności”. „Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie „kara” słuszna i nie odwracalna. Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi, trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest panem nad wszystkimi.

Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą Mym „Słowom”, niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienia rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.

Uważajcie: Ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku. Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemi.
Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokuj na ziemie. Niezmierna wdzięczność uratowanych ludzi, wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie.

„Kara”, jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata.
Jedna trzecia ludzkości zginie”. Ponad dwa miliardy w czasie Apokalipsy.

Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 0-651 Warszawa, Polska,
Ps.
Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie się budynku i konieczność opuszczenia jego, aby nie być zasypany gruzem. Wiedząc że na zewnątrz jest powietrze zatrute. Należy prosić Matkę Bożą Maryję o ratunek, mówiąc:

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”.

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

W Internecie jest „Trzecia Tajemnica Fatimska” wydana w Polsce przez papieża Jana Pawła II.
Przepraszam, tłumaczenie na języki obce za pomocą tłumacza w Internecie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz