wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE IZRAEL

Warszawa, dn.12 luty 2009 rok
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

APOKALIPSA, to „TESTAMENT” BOGA OJCA, który dotknie ludność IZRAELA. Jeżeli Rząd IZRAELA nie uzna, że PAN JEZUS, będąc na ziemi MESJASZEM jest SYNEM BOGA OJCA – zaatakuje Izrael wojska chińskie.

Informuje ludność IZRAELA, że na podstawie przekazu Matki Pana Jezusa Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła Łucji ogłoszenie tego „Orędzia”, na cały świat. W „Orędziu tym Matka Pana Jezusa Maryja, wzywa ludzkość całego świata do powrotu do Boga, aby ludzie nie lekceważyli treści zawartej w „Orędziu” fatimskim, gdyż mogą dotkną ich „Kary”, które są przekazane w tym „Orędziu”.


Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam PAN BÓG decyduje o początku Apokalipsy.

Mając 10 lat, z moją ziemską matką, byłam na objawieniach Matki Bożej Maryi, które rozpoczęły się 12 lipca 1935 roku, na łąkach wsi Przygody koło Siedlec w Polsce. Tam zostałam nie świadoma tego, przywołana przez Matkę Bożą Maryję, od swojej mamy i do uklęknięcia przy 11 letniej dziewczynce widzącej Matkę Bożą Maryję i obserwowania jej. W przekazywanych wizjonerce Helenie Parapurze przez Matkę Bożą Maryję Słowach, było wzywanie ludzkości do powrotu do Boga, od czynienia zła, do pokuty za swoje grzechy, bo czeka „Kara” –wojna.

Na te objawienia przyszedł Żyd Lejba, który dzierżawił w Przygodach sad owocowy. Objawiła mu się Matka Pana Jezusa Maryja, nazywając Lejbę Starozakonnym, przekazując mu: „Że jeżeli ŻYDZI nie opuszczą Polski, czeka ich zagłada”.

Poleciła Matka Pana Jezusa Maryja Lejbie, żeby tą informacje zaniósł do starszyzny Żydowskiej w Siedlcach. Żydzi nie przyjęli przekazanych im słów Matki Pana Jezusa Maryi, „O zagrożeniu ich życia w Polsce”. Mało młodzieży Żydowskiej wyjechało z Polski do Palestyny, aby uczyć się języka. Gdy nastąpiła tragedia, zamknięcia Żydów w „Getcie” przez Niemców i wywóz do obozów „Pracy-zagłady” było już za późno na ratunek. Miliony Żydów przywiezionych do obozu, zostało zagazowanych.

Winę za mord, Żydzi obciążają Niemców. Ponieważ Żydzi zlekceważyli ostrzeżenie Matki Bożej Maryi, „Że w Polsce czeka ich ZAGŁADA”, bo nie chcą uznać Pana Jezusa, że jest Synem Boga Ojca, którego zamordowali, wieszając na Krzyżu jako złoczyńcę”. Sami są winni tej tragedii. Żydzi mogli opuścić Polskę, przenosząc się do Stanów Zjednoczonych, lub na wschód do Rosji i Kazachstanu. Żydzi ze Stanów Zjednoczonych nie przyszli z pomocą Żydom w Polsce. Biedota Żydowska nie miała za co wyjechać do Stanów Zjednoczonych, więc musiała zginąć. Podobna sytuacja może się zdarzyć

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Papież Benedykt XVI, będąc w obozie zagłady postawił pytanie „Gdzie był wtedy Pan Bóg”? Odpowiedź na pytanie papieża Benedykta XVI jest w książkach Anny Pt. „Boże Wychowanie”. Pan Jezus powiedział do Anny z którą prowadził rozmowy dotyczące obecnych „Kar”, które dotkną świat: „Ludzkość obecnie własną krwią, musi obmyć swoje grzechy”. „Kara” jaka dotknie Europę Południową, to wtargnięcie na teren Morza Śródziemnego armii chińskiej. Zadaniem wojska chińskiego, będzie niszczenie wszystkiego i mordowanie ludności białej. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem, nienawidzą ludności białej rasy.

Matka Pana Jezusa Maryja, chce uratować ludność IZRAELA od następnej „ZGŁADY”, podczas przyszłej Apokalipsy, przekazuje im „Słowa” od Boga Ojca, „Uznanie przez Rząd Izraela Pana Jezusa Chrystusa, że jest Synem Boga Ojca, przyjęcia chrztu i wiary chrześcijańskiej przez ludność Izraela”.

Nie spełnienie przez Rząd Izraela tych warunków, przekazanych od Boga Ojca przez Matkę Pana Jezusa Maryję, aby uratować ludności Izraela od „Zagłady”. Na teren Izraela wtargnie wielo milionowa armia chińska, która zniszczy wszystko w krótkim czasie i wymorduje ludność Izraela. Broń, którą posiada Izrael, jest do walki na odległość, wojsko chińskie jest ćwiczone do walki na bliską odległość, atak z zaskoczenia, szybko wykonany i przeniesienie się w inne miejsce.

Na początku Apokalipsy wybuchną wojny, w Azji i w Europie, w których będzie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego, swego kraju, koniecznie są im potrzebne nowe tereny bogate w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny są w Północnej Azji i należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Federacji Rosyjskiej. Chiny mają olbrzymią ilość ludności, dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Po pokonaniu Federacji Rosyjskiej na terenie Azji w ciągu krótkiego czasu, około 2 miesięcy. Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały świat.

W Europie wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i od Rosji zechcą odebrać dawny niemiecki port, Królewca-Kaliningradu.

Niemiecka partia NPD, której szefem jest Pan Udo Voigt, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest ziszczenie idei Adolfa Hitlera utworzenia „Wielkich Niemiec”. Aby utworzyć „Wielkie Niemcy”, należy w wojnie pokonać Polskę, potem Czechy, Słowacje, odebrać od Rosji Królewiec, w czasie wojny Chin z Rosją.

Partia NPD po dojściu do władzy, zażąda od Polski, Czech i Rosji, zwrotu terenów należących do Niemiec przed drugą wojną światową. Nie otrzymawszy zwrotu tych terenów, Niemcy wydadzą wojnę Polsce i Rosji. Na Polskę nastąpi atak wojsk niemieckich z Drezna, na teren Sudetów. Na terenach zdobytych, wojsko niemieckie będzie wszystko niszczyć, a ludność polską zamieszkałą na tych terenach mordować. Z Berlina wojsko niemieckich wyruszy na Poznań w kierunku Warszawy. Zostanie zaatakowany Szczecin. Na Rosję i Polskę Północna nastąpi atak wojsk niemieckich od strony Bałtyku.

Należenie do Unii Europejskiej Polski i Nieniec, uniemożliwi obronę Polskich granic. Niemieckie czołgi z łatwością wtargną na teren Polski.

Na samej północy, pod dnem Morza Arktycznego wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi, które będą się nasilać, do coraz bardziej gwałtowniejszych. Przyczyną głębinowego trzęsienia ziemi, będzie wyłonienie się „Nowego lądu” z głębin morskich. Nastąpi wybuch, woda z lodem i dnem morskim, zostanie wydźwignięte do góry. Woda z lodem spadną na tereny lądowe, oraz do mórz, rozlewając się i spłyną do oceanu podnosząc w nim poziom wody do dużej wysokości. Dno Morza Arktycznego zostanie dużym „Nowym lądem”.

Wysoka fala wody morskiej w Oceanie Atlantyckim „POTOP”, płynąc będzie zalewała i zatapiała nizinne brzegowe tereny lądu i wysp. Dotknie to bardzo wiele nizinnych terenów brzegowych. Miasta, porty, zaleje woda morska. Ludność zamieszkała na terenach nizinnych, przy brzegu morskim, powinna opuścić ten teren i przenieść sie w bezpieczne wyższe miejsce.

Wkrótce po wybuchu pod dnem Morza Arktycznego, wystąpi głębinowe trzęsienie ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, wywołane naciskiem lądu Afryki na ląd Europy. Potwornie wysokie fale morskie „Tsunami” z olbrzymią siła runą na brzegi lądów i wysp Morza Śródziemnego, powodując na nich duże zniszczenia. Wybuchną wulkany. Wulkan Etna, zaleje lawą i zasypie popiołem wulkanicznym całą wyspę Sycylię. Wygasły wulkan Wezuwiusz, potwornym wybuchem zniszczy duży teren, w tym Rzym i Watykan.

Zostaną też zniszczone brzegi lądu Izraela, morskimi falami „Tsunami”. Na terenie Alp Francuskich i Szwajcarii, wystąpią ruchy górotwórcze. Pod rzeka Ren, głębinowe trzęsienie ziemi spowoduje zapadnięcie płyty i zniszczenie w zagłębiu Rury wiele miast

W „Biblii-Apokalipsie” w rozdziale 17, 1., do 18.,wersetu, jest zapisany przez św. Jana apostoła i zaszyfrowany przekaz od Boga Ojca, a dotyczący Chin. Obecnie jest już bez szyfru przekazany przez Matkę Bożą Maryję w „Orędziu” fatimskim. Ludzie, którzy przedtem wierzyli w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i odeszli od wiary w Boga i nie chcą powrócić do Boga, zostaną podczas wojny zniszczeni przez wojsko chińskie.

Chiny naród niewierzący w Boga, ma za zadanie podczas wojny zniszczyć tych, co wierzyli przedtem w Boga Ojca, a teraz odeszli od Boga i czynią źle. Dotknie też i IZRAEL, który nie chce uznać Pana Jezusa za Syna Boga Ojca.

Na teren Morza Śródziemnego wtargnie wojsko chińskie, to będzie atak jak wygłodniałej „szarańczy”. Miliony Chińczyków, atakując, niszcząc i mordując ludność białej rasy, będą się szybko przemieszczać z jednego miejsca na inne, pozostawiając po sobie potworne zniszczenia i ludzkie trupy.

Jak ocalić ludność wierzącą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa zamieszkałą na wyspach i terenie Morza Śródziemnego? Najtrudniejsze jest, żeby ludzie uwierzyli w zagrożenie atakiem wojska chińskiego na Europę Południową i wspólnie przeciwstawili się, lub opuścili miejsce zamieszkania ratując swoje życie, przenieśli w ciągu 60 dni od pokazania się „ZNAKU” na niebie, bardziej na tereny północne Rumunii, Mołdawii i Ukrainy, na krótki czas. Mogą po powrocie zastać wszystko zniszczone. Armia chińska podzieli się na dwie części. Jedna część wojska chińskiego, po ataku na Grecje i wyspy, będzie podążała przez Bułgarię do rzeki Dunaj, po drodze niszcząc i mordując ludność, aby doliną rzeki podążać w kierunku Niemiec i Francji, na spotkanie z drugą częścią wojska chińskiego.

Druga część wojska chińskiego po wtargnięciu na Morze Adriatyckie, zaatakuje tereny Chorwacji i Włoch, niszcząc wszystko i mordując ludność rasy białej. Po zniszczeniu Rzymu, Watykanu i wymordowaniu księży i ludności rzymskiej, armia chińska rzeką Po podąży w kierunku Francji na spotkanie z pierwsza częścią wojsk chińskich, aby razem zaatakować Francje, Belgie, Hiszpanie i inne państwa.

Czy Francji, Belgii i Hiszpanii, uda się pokonać armię chińską? Wojsko chińskie zostanie na terenie Niemiec i Francji w Alpach, już nie groźne dla ludności białej.

Na teren ziemi wtargnie duża „Asteroida-głaz” z kosmosu i rozpalona do czerwoności przez opór powietrza, uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując olbrzymie zniszczenia na terenie trzech Ameryk. Upadek tak dużego głazu-skały, na dno Oceanu Atlantyckiego, wywoła trzęsienie ziemi i potwornie wysokie fale morskie „Tsunami”, które runa na wyspy i brzegi lądu Ameryk, Afryki i Europy, niszcząc wszystko na swej drodze.

„SŁOWA” Pana Jezusa dotyczące wtargnięcia „Głazu” z kosmosu w obszar ziemi. „Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi. Ci którzy będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą Mym „SŁOWOM”, niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienia rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie. Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki. Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, i nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o piekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.

Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce”
Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21m. 22, 01-651 Warszawa, Poland,

Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie budynku i konieczność opuszczenia domu, aby nie być przywalonym gruzem. Na zewnątrz jest powietrze zatrute. Należy prosić Matkę Pana Jezusa Maryję o ratunek, mówiąc:

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczką i nadzieją, bądź nam miłosierna”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz