wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA , KTORA DOTKNIE WĘGRY

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA, która dotknie ludność WĘGIER.

Informuje ludność WĘGIER, że na podstawie przekazu Matki Bożej Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła Łucji, ogłoszenie treści tych „orędzi”, na cały świat. W „orędziach” tych, ludzkość jest wzywana do powrotu do Boga. Jeżeli ludzkość zlekceważy treść „orędzi” i się nie nawróci, dotkną ją „kary”, przekazane w „orędziach”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy.

Są to „Słowa” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej w Kościele, podczas Mszy św. dnia 09 marca 2008 roku w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.
Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie „Świetlistego Krzyża” Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.
Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego swego kraju, potrzebne są im nowe tereny zasobne w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny są w północnej Azji, należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Po pokonaniu Rosji na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały świat. W Europie wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji. Niemcy chcą odebrać od Rosji dawny Królewiec – Kaliningrad. Partia Niemiecka NPD, której szefem jest Pan Udo Vogt, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest utworzenie „Wielkich Niemiec”. Partia NPD po dojściu do władzy, zażąda od :Polski Czech i Rosji, zwrotu terenów należących do Niemiec, przed drugą wojną światową. Nie otrzymawszy zwrotu tych terenów. Niemcy wydadzą wojnę: Polsce i Rosji. Tylko wspólnie Polsce, Czechom i Słowacji, uda się odeprzeć atak armii niemieckiej, na Polskę. Rosja, za atak armii niemieckiej na Kaliningrad, w czasie wojny Chin z Rosją, wtargnie na teren Niemiec. Aby wywrzeć zemstę na ludności niemieckiej, za atak armii niemieckiej na Kaliningrad i wymordowanie ludności rosyjskiej. Armia rosyjska na terenie Niemiec, będzie mordować ludność niemiecką i niszczyć wszystko, pozostawiając po sobie spaloną ziemię i ruiny miast niemieckich. Kataklizmy wywołają tyle nieszczęść, że dalsze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego spowodują wyłonienie się „Nowego lądu”. Nastąpi wybuch w głębi ziemi. Dno morskie wraz z wodą i lodem zostanie głębinowym wybuchem wydźwignięte do góry. Lód i woda morska spadną na tereny lądowe, zalewając je do dużej wysokości. Woda rozleje się na dalsze tereny, zatapiając je lub spłynie do morza. Woda i lód runa do mórz tam gdzie nie ma lądu, i wpłynie do oceanu, podnosząc w nim poziom wody do bardzo dużej wysokości, powodując „POTOP” na ziemi. Woda morska płynąca bardzo wysoką falą, będzie zalewała i zatapiała nizinne tereny brzegowe lądu. Porty i miasta zbudowane na nizinnych terenach brzegowych lądu, zostaną zalane całkowicie wodą morską. Morze Arktyczne przestanie istnieć, a wody jego rozleją się po morzach i oceanach podnosząc w nich poziom wody, wyższy o kilka metrów. Dno Morza Arktycznego, zostanie „Nowym lądem”. Jak ratować ludność zamieszkałą na tych terenach zagrożonych „POTOPEM”, obecnie, żadna gazeta nie chce podnosić tego problemu. A czasu będzie mało tylko 30dni, na opuszczenie terenów zagrożonych „POTOPEM”, od pokazania się „ZNAKU” na niebie. Wyłonienie „Nowego lądu” z głębin Morza Arktycznego, ma trwać tylko kilka tygodni. Podane jest o tym w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, w rozdziale: „Zaburzenia w przyrodzie”. „Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów. To, będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak bardzo okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi”. Na samej północy, zwierzęta i ludzie, będą opuszczać tereny zagrożone trzęsieniem ziemi, przenosząc się dalej w głąb lądu. Ludność zamieszkała na terenach bliżej równika nieświadoma płynącej wysokiej fali wody – POTOPU, może być zaskoczona i przerażona, mogą zostać zalani wysoką falą wodą i wraz ze wszystkimi utonąć.
Wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, wywołane naciskiem lądu Afryki na ląd Europy i wybuchem pod dnem Morza Arktycznego. Wybuchną wulkany. Wulkan Etna zaleje lawą wyspę Sycylię i zasypie ją popiołem wulkanicznym. Wulkan Wezuwiusz, potwornymi wstrząsami zniszczy olbrzymi teren wokół. Rzym i Watykan zostaną zniszczone wybuchem Wezuwiusza. Głębinowe trzęsienie ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, wywołają fale morskie „tsunami”, które z olbrzymią siłą uderzą w wyspy i brzegi lądu Europy i Afryki, powodując na nich ogromne zniszczenia. Nastąpi zapadanie ziemi, wiele portów i miast zostanie zniszczonych, oraz flota morska. Na terenie Alp wystąpią trzęsienia ziemi i ruchy górotwórcze. W Szwajcarii trzęsienia ziemi zniszczą zapory na rzekach i zbiornikach wodnych, spowoduje to powodzie i obsuwanie zboczy górskich. Wystąpią ruchy górotwórcze w Tyrolu na terenie Austrii i w Alpach francuskich. Na Terenie Westfalii, pod dnem rzeki Ren, wystąpią głębinowe trzęsienie ziemi i zapadnięcie płyty głębinowej. Wiele miast zbudowanych na tej płycie, zapadnie się, zaleje je woda morską.

Armia chińska wtargnie na teren Morza Śródziemnego, po ataku na kraje Arabskie. Wojsko chińskie na terenie Europy Południowej, będzie niszczyć wszystko i mordować ludność rasy białej. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Dążeniem ich jest, zniszczyć ludność rasy białej i przekazać teren ludności Chińskiej. Armia chińska zaatakuje wyspy na terenie Morza Egejskiego i Grecji. Jak uratować życie tych ludzi. Jeżeli Papież Benedykt XVI, wyjaśnia że „trzecia tajemnica fatimska jest jedynie proroctwem i nie zapowiada ona, żadnych katastrof w niedalekiej przyszłości”. Trzecia tajemnica fatimska jest przechowywana nadal w sekretnych archiwach urzędu, ongiś zwanego Świętym Oficjum. Armia chińska podzieli się na dwie części, żeby zaatakować Francje, Belgie, Hiszpanie i inne państwa. Jedna część armii chińskiej ma za zadanie dojść do rzeki Dunaj, po drodze niszcząc wszystko i mordując ludność Bułgarii, Serbii. Doliną rzeki Dunaj, podąży pierwsza część armii chińskiej w kierunku Niemiec i Francji. Armia chińska posuwając się doliną rzeki Dunaj, w kierunku Niemiec, będzie atakowała ludność państw przez, które przepływa Dunaj. Zostanie zaatakowana ludność na Węgrzech przez Chińczyków, posuwających się doliną Dunaju, poszukujących żywności i noclegów. Aby uratować swoje życie, należy opuścić dom i przenieść się na krótki czas, na tereny północne Słowenii, lub do Czech. Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, że w Niemczech na terenie Lasu Bawarskiego dojdzie do spotkania, wojska państw zagrożonych z pierwszą częścią armii chińskiej. W końcowej walce zostanie użyta broń jądrowa, do zatrzymania na tym terenie na zawsze, pierwszej części armii chińskiej. Druga część armii chińskiej, wtargnie na Morze Adriatyckie, atakując ludność: Chorwacji, Słowenii i Włoch. Ludność Chorwacji i Słowenii, aby ratować swoje życie, powinna przenieść się na tereny górskie, w swym kraju, po trzęsieniu ziemi pod dnem Morza Śródziemnego. Po splądrowaniu terenów włoskich, druga część armii chińskiej, wtargnie do zburzonego Rzymu i Watykanu potwornymi wstrząsami Wezuwiusza, aby tam dokonać dalszych zniszczeń i masakry ludzi i księży. Po dokonaniu tego, druga część armii chińskiej , będzie dążyła w kierunku rzeki Po. Doliną rzeki PO, będzie podążać w kierunku Francji, na spotkanie z pierwszą częścią armii chińskiej. Na terenie Francji w pobliżu góry Mont Blanc, dojdzie do spotkania wojsk państw zagrożonych z drugą częścią armii chińskiej. W końcowej walce nadlecą eskadry samolotów z południa i zostanie użyta broń jądrowa. Armia chińska przestanie istnieć.

Na teren ziemi wtargnie: „Asteroida-głaz”, nie kometa z kosmosu - według wizji Pedro Pio - rozpalona do czerwoności i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując olbrzymie zniszczenia na terenie wysp i brzegów Ameryk. Upadek głazu na dno oceaniczne, wywoła głębinowe trzęsienie ziemi i powstaną bardzo wielkie fale morskie „tsunami”, które runą z olbrzymią siłą na tereny wysp i brzegi lądów: Ameryk, Afryki i Europy, powodując olbrzymie zniszczenia. Wysoka temperatura spadającej „Asteroidy-głazu” spowoduje pożary. Oderwany większy fragment od rozpalonej „Asteroidy-głazu”, spadnie na Paryż, powodując jego ruinę.

„SŁOWA” Pana Jezusa dotyczą wtargnięcia w atmosferę ziemi „Obcego ciała” z kosmosu, jak należy się zachować, aby przeżyć te trzy dni ciemności. „Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nie odwracalna. Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi. Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym „Słowom”, nich się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienia rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, Temu też nic się nie stanie. Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki. Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.

Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą z sobą pokuj na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara, jaką spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie. www.apocalipsistestamentum.blogspot.com
Wanda Stańska-Prószyńska.
ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01-651 Warszawa, Polska, Poland
Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie budynku i konieczność opuszczenia jego, aby nie być zasypany gruzem. Wiedząc, że na zewnątrz jest powietrze zatrute. Należy prosić Matkę Bożą Maryję o ratunek, mówiąc:

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz