wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE AUSTRIĘ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA, która dotknie ludność AUSTRII.

Informuje ludność AUSTRII, że w lipcu 1917 roku, Matka Pana Jezusa Maryja, która podczas objawienia przekazała „Orędzie” dzieciom i poleciła Łucji ogłoszenie treści tego „Orędzia” fatimskiego, na cały świat. W „Orędziu” tym Matka Pana Jezusa Maryja, wzywa ludzkość z całego świata, powrotu do Boga. Ludzie nie powinni lekceważyć treści zawartej w „Orędziu” fatimskim. Mogą dotknąć ich „Kary”, które są przekazane w tym „Orędziu”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy.

Są to „Słowa” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej, w Kościele, podczas Mszy św. dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Jak dotrzeć do ludzi, żeby zmienili swoje życie i powrócili do Boga, żałując za swoje grzechy i złe uczynki. Próbował papież Jan Paweł II, przybliżyć młodzież do Boga, organizując spotkanie z młodzieżą całego świata, co roku w innym miejscu. Na ten temat jest podane w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga”. Cytuje: W rozmowie na temat licznych objawień Maryjnych, papież Jan Paweł II postawił biskupowi Hnilicy, jakże wymowne i dramatyczne pytanie: „Ilu potrzeba dziś sprawiedliwych, żeby uratować świat” Nie jest to pytanie retorycznie sformułowane przez głowę widzialnego Kościoła, ale będące jakby aluzją do droczenia się z Panem Bogiem Abrahama, który ciągle zmniejszał liczbę sprawiedliwych, aby przez ich wzgląd miasto zostało ocalone (Rdz 18, 22.,-33.,) Zdaniem autora zadziwiające pytanie papieża zostało świadomie i celowo postawione i być może ma związek z Jego prywatnymi objawieniami.

„Kary”, które mają dotknąć ludzkość są przerażające, jeżeli dostojnicy Kościoła, papieże, po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” fatimskiego, nie chcieli przekazać je całemu światu, tylko z powrotem zamykali w sejfie watykańskim. A czas płynie, ludzie się nie nawracają, są w ręku szatana-swych grzesznych nawyków. Jak dotrzeć do tych ludzi, jeżeli nawet prasa nie chce poruszać tematu Apokalipsy. Papież Jan Paweł II po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” fatimskiego, mimo napisu na kopercie s. Łucji - po 1960 roku, ogłosić je całemu światu – odesłał dokumenty do sejfu, jak uczynili to Jego poprzednicy.
Papież Jan Paweł II, dopiero po wizji jaką miał w 1982 roku, w nocy w swoim apartamencie, poprosił o przetłumaczenie z języka portugalskiego treści „Orędzi” fatimskich, nazwanych „Trzecią Tajemnicą Fatimską”, które przekazała Matka Boża Maryja Łucji, do spisania i do ogłoszenia całemu światu. To, polecenie Matki Bożej Maryi i Pana Jezusa w „Słowach” do ludzkości, a dotyczące wtargnięcia w obszar ziemi „Planetoidy-głazu” i uderzenia w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, jest nie wykonalne. Jak na tylu wyspach Morza Karaibskiego, dotrzeć do ludzi, wołając -„Musicie opuścić wyspy, bo grozi wam śmierć”. Inny odpowiada, dawno już o tym słyszałem i nic się nie dzieje. Stosowanie „Kar” przez Pana Boga nie zdaje egzaminu, żeby ludzie do Pana Boga powrócili, należy zmienić ludzką mentalność, żeby byli Panu Bogu posłuszni. Jak zostały nieposłuszne Panu Bogu aniołowie „Byty”- diabły to zostały z nieba zrzucone na ziemię. Oni tu na ziemi wprowadzają w ludziach, dalsze nieposłuszeństwo do Boga. Pan Jezus w rozmowie z Anną w książce Pt. „Boże Wychowanie”, mówi na ten temat „Taki był rozkaz Boga Ojca, za nieposłuszeństwo i pychę „Byty”- diabły zostali wyrzuceni z nieba”, a ludzie powinni być wierni Panu Bogu, nie słuchać co obiecuje diabeł. Obecnie, żeby ludzie wzajemnie się zabijali w czasie wojny, też Chiny i Niemcy, otrzymają pomoc diabłów do przetrwania i zwycięstw, na „krótki czas”, rozdział 20, werset 3., tak jest zapisane w Biblii-Apokalipsie. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć na nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.

Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego swego kraju, potrzebne są im nowe tereny bogate w pokłady: ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny są w Północnej Azji i należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Po pokonaniu Rosji na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały świat.

W Europie wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji. Partia niemiecka NPD, której szefem jest Pan Udo Vogt, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD jest utworzenie „Wielkich Niemiec”. Partia NPD, po dojściu do władzy, zażąda od Polski, Czech i Rosji, zwrotu terenów należących do Niemiec przed druga wojną światową. Nie otrzymawszy zwrotu żądanych terenów, Niemcy wydadzą wojnę: Polsce i Rosji o Kaliningrad, dawny Królewiec. Z Drezna nastąpi atak na Polskę, wojsko niemieckie wtargnie na teren Sudetów. Na terenach już zdobytych, Niemcy będą wszystko niszczy i mordować ludność polska tam zamieszkała. Z Berlina wojsko niemieckie, przez Poznań będą podążać w kierunku Warszawy. Z morza wojsko niemieckie zaatakuje: Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Gdańsk i wtargną na tereny Pomorza Zachodniego. Z Morza Bałtyckiego wojsko niemieckie zaatakuje Kaliningrad, dawny Niemiecki Królewiec, podczas wojny Chin z Rosją.

Trudno uwierzyć, że do tego może dojść. Atak Niemiec na Polskę, Czechy, Słowacje i Rosję. Polska, Czechy, Słowacja i Niemcy należą do Unii Europejskiej? Niestety podane jest w „Trzeciej tajemnicy Fatimskiej”. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej. – To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. Po zajęciu Polski, Niemcy wydadzą wojnę Czechom i Słowacji. Po pokonaniu Czech i Słowacji, Niemcy wydadzą wojnę: Litwie, Łotwie, Estonii, Danii i włączą Austrię do Niemiec. Nie tylko Polska straci niepodległość, dotknie to, też Austrię. Dla tego wspólnie, należy stworzyć obronę przeciwko Niemcom. Partia NPD, do utworzenia „Wielkich Niemiec” potrzebuje tereny, bez ludności Słowiańskiej. Jeżeli sama ludność nie opuści swego kraju, zostanie wymordowana przez wojsko niemieckie, to Austrii nie grozi, używacie tego samego języka jak Niemcy.

Rosja po przegranej wojnie na terenie Azji z Chinami, skieruje swoją armię na Kaliningrad, zdobyty przez wojsko niemieckie. Ludność rosyjska, która została na terenie Kaliningradu, Niemcy wymordowali. Kaliningrad ponownie zostanie zdobyty przez armię rosyjską. Armia rosyjska runie na Niemcy, aby wywrzeć na nich cała swoja wściekłość, za cios zadany z tyłu, za porażki na wschodzie, za widmo klęski. Rosja zostanie tylko na terenie Europy. Armia rosyjska na terenie Niemiec, będzie niszczyła wszystko i mordować ludność niemiecką. Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, że armia rosyjska dojdzie do Atlantyku - na teren Francji lub Belgii – ruszy przeciwko armii rosyjskiej, wojsko zagrożonych państw. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się do Niemiec. Od Północy na tereny niemieckie wtargnie POTOP, zalewając duży obszar i zatapiając porty i miasta nad morzem. Armia rosyjska w drodze powrotnej do Rosji, z powodu zalania wodą morską północnych terenów Niemiec, będzie się cofała na Ukrainę, zostawiając na terenie Niemiec zniszczoną ziemię i popioły miast. W drodze powrotnej do Rosji, armia rosyjska dalej będzie niszczyć wszystko na swej drodze. Zostanie zniszczona stolica Niemiec Berlin, Czech Praga i Słowacji Bratysława.

W tym czasie nastąpi głębinowy wybuch pod dnem Morza Arktycznego. Matka Boża Maryja, żeby ratować ludność mieszkającą na terenach zagrożonych POTOPEM, zwraca się do tych ludzi, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, lub uwierzą, żeby opuścili teren zagrożony POTOPEM w ciągu 30 dni od pokazania się „ZNAKU” na niebie, zapowiadający początek Apokalipsy i przemieścili się na tereny bezpieczne, te tereny bezpieczne przekazuje ja Wanda im, od Matki Bożej Maryi, gdzie mogą przeczekać przepływ bardzo wysokiej fali wody morskiej. Ludzi, którzy nie opuszczą terenów zagrożonych, POTOPEM, małe mają szanse ratunku, utoną.

Po głębinowym wybuchu pod dnem Morza Arktycznego, Morze Arktyczne przestanie istnieć. Dno morskie wraz z lodem i wodą, zostanie wydźwignięte do góry. Dno Morza Arktycznego zostanie „Nowym dużym lądem”. Woda i lód spadną na treny brzegowe lądów, zalewając i zatapiając nizinne tereny. Woda z lodem runie i do mórz i spłynie do oceanów podnosząc w nich poziom wody do bardzo dużej wysokości. Do Oceanu Atlantyckiego runie dużo więcej wody, niż do Oceanu Spokojnego. Wysoka fala wody morskiej płynąc Oceanem Atlantyckim, będzie zalewała i zatapiała nizinne tereny brzegowe lądu. Porty i miasta zbudowane na nizinnych terenach blisko brzegu morskiego, zaleje wysoka fala wody „POTOPU” przepływająca oceanem lub morzem. Ludność tych terenów, żeby ratować swoje życie, powinna opuścić i przenieść się na teren wyższy i bezpieczny. Wysoka fala wody morskiej POTOP, rozleje się po całym Oceanie Atlantyckim i połączonych z nim morzach, podnosząc w nich poziom wody o kilka metrów.

Wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, po wschodniej stronie wysp Baleary. Wywołane głębinowym naciskiem lądu Afryki na ląd Europy, oraz głębinowym wybuchem pod dnem Morza Arktycznego. Wysokie fale morskie „Tsunami”, runa z ogromną siłą na brzegi lądów i wysp, niszcząc wszystko na swej drodze. Wybuchną wulkany. Wulkan Etna zniszczy wyspę Sycylię swoim wybuchem, zaleje lawą i zasypie całą wyspę popiołem wulkanicznym. Wulkan Wezuwiusz, potężnymi wstrząsami, zniszczy duży obszar, wokół, w tym Rzym i Watykan. Marsylia zostanie zniszczona z powodu wystąpienia ruchów górotwórczych i zapadania się ziemi. Porty i miasta i flota morska, na terenie Morza Śródziemnego zostaną zniszczone, głębinowym trzęsieniem ziemi i morskimi falami tsunami

Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej – W Szwajcarii nastąpią ruchy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam i zapór. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również TYROLU na terenie Austrii oraz północnych Włoch i Alp francuskich. Mrozy i śnieżyce, będą uniemożliwiały niesienie pomocy. Pod dnem rzeki Ren na terenie Westfalii, wystąpi głębinowe trzęsienie ziemi, które spowoduje, że zapadnie się ziemia. Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, które zmyją fale morza.

W apelu z 22 maja 1958 roku, przekazuje Matka Boża Maryja, przez siostrę Łucję: „Wiele narodów zniknie, z powierzchni ziemi. Narody bez Boga staną się wybranymi przez samego Boga biczem karzącym ludzkość, jeśli my przez modlitwy i Sakramenty święte nie wywołamy u Boga, łaski ich nawrócenia”. Takim biczem karzącym ludzkość Azji i Południowej Europy, będą Chiny. Armia chińska wtargnie na teren Morza Śródziemnego. Zadaniem ich jest niszczenie wszystkiego i mordowanie ludności rasy białej. Po ataku na kraje Arabskie, Chińczycy zaatakują Grecje i wyspy na Morzu Egejskim. Armia chińska podzieli się na dwie części, żeby zaatakować: Francje, Hiszpanie, Belgie i inne państwa. Pierwsza część armii chińskiej zostanie skierowana, żeby doliną rzeki Dunaj przez Niemcy, podążać w kierunku granicy francuskiej. Wojsko Chińskie posuwając się doliną rzeki Dunaj, będzie atakować i niszczyć wszystko oraz mordować ludność napotkaną. Dojdzie do spotkania wojsk państw zagrożonych, z pierwszą częścią armii Chińskiej na terenie Lasu Bawarskiego w Niemczech. Nadlecą eskadry samolotów z południa, i zostanie w końcu rzucona broń jądrowa, aby pokonać Chińczyków. Wstęp do lasu Bawarskiego zostanie wzbroniony ludności.

Druga część armii chińskiej, zaatakuje państwa na terenie Morza Adriatyckiego: Chorwacje i Włochy, niszcząc i mordując ludność rasy białej. Chińczycy dotrą do zburzonego wybuchem wulkanu Wezuwiusza, Rzymu i Watykanu, aby tam dokonać, dalszych zniszczeń i wymordować księży i ludność Rzymu. Po dokonaniu tego, rzeką Po, druga część armii chińskiej wyruszy w kierunku Francji, aby się połączyć z pierwszą częścią armii chińskiej. W pobliżu góry Mont Blanc dojdzie do spotkania wojsk państw zagrożonych z druga częścią armii chińskiej. Tam nadlecą eskadry samolotów z południa. Wojsko chińskie pozostanie tam na zawsze.

Czy tyle ludności białej musiało zginąć na terenie Europy Południowej, żeby zatrzymać armię chińską? Jeżeli jest podane w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, że to ma się stać, to tylko brak wiary żeby zapobiec temu.

Na teren ziemi wtargnie „Asteroida-głaz” z kosmosu. Rozpalona do czerwoności lecąc-spadając, będą od niej odrywać się fragmenty topiące skały i spadać na ziemię powodując pożary. Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. „Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą, Spłonie głównie centrum. Paryż się odbuduje”. Planetoida-głaz, dopiero trzeciego dnia przeleci nad Polską, Niemcami i Francją, aby uderzyć w wody Oceany Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego (O tym jest w „Słowach” Pana Jezusa) Oderwany fragment od lecącego i topiącego się dużego „Głazu”, spadnie z dużej wysokości na Paryż, powodując pożar i ruinę Paryża. Upadek „Głazu” na dno Oceanu Atlantyckiego, wywoła głębinowe trzęsienia ziemi i powstanie fal morskich „Tsunami”, które z potworną siłą runą na wyspy i brzegi lądu Ameryk, Afryki i Europy, powodując olbrzymie zniszczenia. Część wysp na Morzu Karaibskich znajdzie się pod wodą. Poziom wody w Morzu Karaibskim po przepłynięciu POTOPU, będzie wyższy o kilka metrów
„Słowa” Pana Jezusa skierowane do ludzkości, dotyczą wtargnięcia „Asteroidy-głazu” z kosmosu w obszar ziemi. „Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nie- odwracalna. Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce; To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi.

Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym „Słowom”, niech się niczego nie boją, bo ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki mojej, temu też nic się nie stanie.

Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki. Uważajcie ostatnia (druga noc) będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej radu nie posłucha w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.

Kto będzie cierpiał niewinnie, ni zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność wzniesie się do nieba, w dziękczynnej modlitwie.

Kara, jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata, Jedna trzecia ludzkości zginie”.

Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01-651 Warszawa, Poland. Trzęsienie może spowodować zawalenie budynku i konieczność opuszczenia jego, aby nie zostać zasypanym gruzem. Wiedząc, że na zewnątrz jest powietrze zatrute. Należy prosić Matkę Pana Jezusa Maryję o ratunek, mówiąc:

„Królową Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadzieją, bądź nam miłosierna”.

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

W Internecie jest „Trzecia Tajemnica Fatimska”, którą do wydrukowania w Polsce przekazał papież Jan Paweł II, z powodu nie wyrażenia zgody przez niektórych kardynałów, do ogłoszenia jej całemu światu.

Przepraszam, dokonano tłumaczenia na język niemiecki za pomocą tłumacza w Internecie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz