wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE ISLANDIĘ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA – POTOP, który dotknie bardzo boleśnie ludność ISLANDII.

Na podstawie przekazu przez Matkę Bożą Maryję w „Orędziu” fatimskim, w którym poleciła siostrze Łucji, ogłosić treść tej „Przepowiedni” na cały świat.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest znakiem początku Apokalipsy”.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Matka pana Jezusa Maryja, chce uratować ludzi z Islandii, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa lub uwierzą, aby bezwzględnie opuścili Islandie w ciągu 30 dni od pokazania się ZNAKU na niebie, na czas rozszalałych żywiołów na morzu i przenieśli się w bezpieczne wyższe tereny Norwegii.
Ludność zamieszkała na wyspie Islandii, aby uratować swoje życie musi opuścić wyspę i przenieść się na kilka miesięcy, nawet do 8 miesięcy, zanim Morze Norweskie i Ocean Atlantycki się uspokoją, na tereny górskie Norwegii lub Szwecji. Tragedia ziemi zostanie wywołana wojną, która wybuchnie na wschodzie Azji. Chiny wydadzą wojnę Rosji, aby tereny na północy Azji, należące obecnie do Federacji Rosyjskiej zdobyć. Chiny posiadają potężną armię, uzbrojoną w broń jądrową. Użycie bomb jądrowych w tej wojnie, wywoła potworne wybuchy i wstrząsy ziemi. Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, na str. 118 wiersz 5 od dołu, w „Zaburzenia w przyrodzie”, cytuje: „Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się „Nowego dużego lądu”. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą, spowodują największe zniszczenia brzegów Europy, Ameryk i Afryki.
Ruchy głębinowe płyt pod dnem Ocean Atlantyckiego i dnem Morza Arktycznego będą się nasilać, do coraz gwałtowniejszych i dojdzie do wybuchu pod dnem Morza Arktycznego. Lód i woda runą do mórz i na tereny lądowe zatapiając je do bardzo dużej wysokości, zanim woda rozpłynie się na dalsze nizinne teren lub spłynie do morza i oceanu. Olbrzymia ilość wody runie z Morza Arktycznego, do Morza Grenlandzkiego i Norweskiego, przelewając się przez wyspę i zatapiając nizinne tereny Islandii. Poziom wody w morzach i oceanie będzie wyższy niż jest obecnie. Woda z Morza Arktycznego, która runie na Kanadę i Europę rozpłynie się po morzach i oceanach, zatapiając nizinne tereny brzegowe lądu, z powodu wyższego poziomu wody w morzach i oceanach, nizinne tereny brzegowe lądu zostaną pod wodą.
Należy się liczyć z tym, że wszystko może zostać zniszczone na wyspie.
Na teren Ziemi ma wtargnąć „Asteroida-głaz, która lecąc ku ziemi, będzie nagrzewała się do czerwoności i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując głębinowe trzęsienia Ziemi i potworne wysokie fale morskie „Tsunami”, które z olbrzymią siłą runą na wyspy i brzegi lądów, trzech Ameryk, Afryki i Europy, powodując niewyobrażalne zniszczenia
i zapadanie niektórych wysp i części lądów..
Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, jak rozpoznać czas wtargnięcia
„Asteroidy-głazu”, w obszar Ziemi. Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce, będzie wiał silny wiatr. Druga noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie wychodźcie z domu, zasłońcie okna. Uklęknijcie od krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją Maryję o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce Jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie
świecić słońce.

Należy zwrócić się do Matki Pana Jezusa o ratunek, mówiąc:
Królową Święta, pośredniczko ludzka, jedyna nasza ucieczką i nadzieją, bądź nam miłosierna.

Ludność Islandii powinna opuścić wyspę, okręty i statki powinny w okresie 30 dni , które daje Maryja Matka Pana Jezusa przed POTOPEM – wyłonieniem „Nowego lądu”, popłynąć na południe Oceanem Atlantyckim i na terenie Afryki przeczekać, przepływ wody z Potopu, wrócić na Morze Bałtyckie. Jest nie znana data uderzenie „Asteroidy-głazu” w wody Oceanu Atlantyckiego ? Kto pozostanie na wyspie po 30 dniach, małą ma szanse ratunku.

Wanda Stańska-Prószyńska


Warszawa, dnia 14 stycznia 2009 roku

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

Przepraszam, dokonano tłumaczenia na język Islandzki za pomocą tłumacza w Internecie

W Internecie jest wydana w Polsce Trzecia Tajemnica Fatimska, przekazana przez papieża Jana Pawła II.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz