wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE PORTUGALIĘ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

APOKALIPSA, która dotknie PORTUGALIĘ

Informuje ludność Portugalii, że na podstawie przekazu Matki Bożej Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła Łucji ogłoszenie treści tej „Przepowiedni”, na cały świat. W „Orędziu” tym ludzkość jest wzywana do powrotu do Boga od czynienia zła. Jeżeli ludzkość zlekceważy treść orędzia i się nie nawróci, dotkną ją boleśnie „Kary”, przekazane w tym „Orędziu”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.

Są to „Słowa” Boga Ojca, przekazane do mnie Wanda Stańska-Prószyńska, w Kościele, podczas Mszy św. dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy, już dwa razy został przesunięty jej początek od 1995 roku.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „ekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego, potrzebne są im nowe tereny bogate w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny są w Północnej Azji, należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Po pokonaniu Rosji na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały świat.

W Europie wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji o Kaliningrad, dawny Niemiecki Królewiec. Partia Niemiecka NPD, której szefem jest Pan Udo Vogt, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest utworzenie „Wielkich Niemiec”. Kanclerz partia NPD, po dojściu do władzy, zażąda zwrotu terenów należących do Niemiec, przed drugą wojną światową, od Polski, Czech i Rosji. Nie otrzymawszy ich zwrotu, Niemcy wydadzą wojnę Rosji i Polsce. Nastąpi atak wojsk niemieckich z Drezna, na teren Sudetów w Polsce. Wojsko niemieckich na terenach zdobytych, będzie wszystko niszczyć i mordować ludność polską, zamieszkałą tam. Z Berlina armia niemiecka wyruszy na Poznań w kierunku Warszawy. Od strony morza wojsko niemieckie zaatakuje Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg i inne miasta nadmorskie. Z morza armia niemiecka zaatakuje rosyjski Kaliningrad, w czasie wojny Chin z Rosją.

Należenie do Unii Europejskiej Polski i Niemiec, uniemożliwi obronę polskich granic. Niemieckie czołgi z łatwością wtargną na teren Polski, aby niszczyć i mordować ludność.

Na samej północy, pod dnem mora Arktycznego wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi, które będą się nasilać, do coraz bardziej gwałtownych. Przyczyną głębinowego trzęsienia ziemi, będzie wyłonienie się „Nowego lądu” z głębin morskich. Nastąpi wybuch, woda z lodem i dnem morskim , zostanie wydźwignięta do góry. Woda z lodem spadnie na tereny lądowe, oraz do mórz rozlewając się i spłyną do oceanu podnosząc w nim poziom wody do dużej wysokości. Dno Morza Arktycznego zostanie dużym „Nowym lądem’.

Wysoka fala wody morskiej w Oceanie Atlantyckim „POTOP”, płynąć będzie zalewała i zatapiała nizinne brzegowe tereny lądu i wysp. Dotknie to, bardzo wielu nizinnych terenów brzegowych Portugalii. Porty i miasta zbudowane nad samym brzegiem morza, zaleje wysoka woda morska. Ludność zamieszkała na terenach nizinnych, przy brzegu morskim, żeby nie utonąć, powinna opuścić ten teren w ciągu 30 dni od pokazania się „ZNAKU” na niebie i przenieść się na wyższy bezpieczny teren.

Wkrótce po wybuchu pod dnem Morza Arktycznego, wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem morza Śródziemnego, wywołane naciskiem lądu Afryki na ląd Europy. Potwornie wysokie fale morskie „Tsunami” z olbrzymią siłą runą na brzegi lądów i wysp Morza Śródziemnego, powodując na nich duże zniszczenia. Wybuchną wulkany. Wulkan Etna, zaleje lawą i zasypie popiołem wulkanicznym całą wyspę Sycylię. Wygasły wulkan Wezuwiusz, potwornym wybuchem zniszczy duży teren wokół, Rzym i Watykan.

Na terenie Alp Francuskich i w Szwajcarii, wystąpią ruchy górotwórcze. Na terenie Niemiec, pod rzeką Ren, wystąpi głębinowe trzęsienie ziemi, które spowoduje zapadnięcie płyty i wiele miast ulegnie zniszczeniu.

W Biblii-Apokalipsie” w rozdziale 17, werset 1., do 18., jest zapisany przez św. Jana apostoła i zaszyfrowany „Przekaz” od Boga Ojca, a dotyczący Chin. Obecnie jest już bez szyfru, przekazany przez Matkę Bożą Maryję, w „Orędziu” fatimskim. „Ludzie, którzy przedtem wierzyli w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i odeszli od wiary w Boga i nie chcą powrócić do Boga, zostaną podczas wojny zniszczeni przez wojsko chińskie”{.

Chiny naród niewierzący w Boga, ma za zadanie podczas wojny zniszczyć tych ludzi, co wierzyli przedtem w Boga Ojca, a teraz odeszli od Boga i czynią źle. „Kara” jaka dotknie Europę Południową, to wtargnięcie na teren Morza Śródziemnego armii chińskiej. Zadaniem wojska chińskiego, będzie niszczenie wszystkiego i mordowanie ludności białej rasy. To będzie atak wygłodzonej szarańczy, która wszystko niszczy, przemieszczając się szybko z jednego miejsca na inne.

Po ataku na kraje Arabskie, armia chińska podzieli się na dwie części. Jedna część wojska chińskiego, zaatakuje Grecje i wyspy na Morzu Egejskim i podążając przez Bułgarię do rzeki Dunaj, po drodze będzie niszczyć wszystko i mordować ludność białą. Wojsko chińskie doliną rzeki Dunaju, podążać będzie w kierunku Niemiec i Francji, na spotkanie z drugą częścią wojska chińskiego. Druga część wojska chińskiego zaatakują z Morza Adriatyckiego Chorwacje i Włochy, niszcząc wszystko i mordując ludność rasy białej. Wtargną na teren zburzonego Rzymu i Watykanu, wybuchem Wezuwiusza, aby wymordować księży i ludność tam zamieszkałą. Doliną rzeki Po wojsko chińskie podąży na spotkanie z pierwszą częścią wojsk chińskich, aby wspólnie zaatakować: Francje, Belgie, Hiszpanie i inne państwa.

Czy Francji, Belgii i Hiszpanii, uda się pokonać armię chińską?

Na teren ziemi wtargnie duża „Asteroida-głaz” z kosmosu, rozpalona do czerwoności przez opór powietrza, uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując olbrzymie zniszczenia na wyspach Morza Karaibskiego i terenach brzegowych Ameryk. Upadek tak dużego „Głazu” na dno Oceanu Atlantyckiego, wywoła trzęsienie ziemi i potwornie wysokie fale morskie „Tsunami’, które runą na wyspy i brzegi lądu Ameryk, Afryki i Europy, niszcząc wszystko na swej drodze. Fale morskie „Tsunami” runą i na brzegi Hiszpanii i Portugalii, niszcząc porty i miasta. Poziom wody w Oceanie Atlantyckim będzie wyższy niż jest obecnie o kilka metrów, zanim woda z „Potopu” rozpłynie się po całym Oceanie Atlantyckim, wysoka woda w Morzu Karaibskim, będzie się przelewać się przez kanał Panamski do Oceanu Spokojnego. Następny przelew przez cieśninę Gibraltar, do Morza Śródziemnego. W pobliżu Antarktydy, poziom wody w Oceanie Atlantyckim, będzie wyższy o kilka metrów niż jest obecnie. Woda z Oceanu Atlantyckiego, będzie wpływała do Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego. Powoli poziom wód potopowych będzie się obniżał, na terenie Oceanu Atlantyckiego i z nim połączonych mórz. Do wyrównania poziomu wody w oceanach.

„Słowa” Pana Jezusa dotyczące wtargnięcia „Głazu” z kosmosu w obszar ziemi. „Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi. Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą Mym „Słowom”, niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienia rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.

Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki. Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi i nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma widoku na zewnątrz.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemie.
Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce”

Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m 22, 01-651 Warszawa, Polska.
Ps.
Podczas głębinowych trzęsień ziemi, trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie budynku i konieczność opuszczenia domu, aby nie być zasypany gruzem. Na zewnątrz jest powietrze zatrute. Wtedy należy prosić Matkę Pana Jezusa Maryję o ratunek, mówiąc:

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”,

Bez świec poświęconych, trudno będzie przez trzy dni, znać ilość tlenu jest jeszcze w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie przebywa kilka osób.

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

W Internacie jest „Trzecia Tajemnica Fatimska”, wydana w Polsce przez papieża Jana Pawła II

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz