środa, 30 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE ALBANIĘ CZARNĄ GÓRĘ BOŚNIĘ I HERCEGOWINĘ

Warszawa, dnia 19 lipca 2009 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

APOKALIPSA, która dotknie ludność zamieszkała na terenie:
ALBANII, CZARNOGÓRY, BOŚNI I HERCEGOWINY i wysp na MORZU ADRIATYCKIM.

Informuje ludność zamieszkała na terenie Albanii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny i wysp na Morzu Adriatyckim, że na podstawie przekazu Matki Pana Jezusa Maryi, która w „Orędziach” fatimskich przekazanych Łucji, poleciła jej, ogłoszenie tych „Orędzi” na cały świat. W „Orędziach” tych Matka Pana Jezusa Maryja, wzywa ludzkość, całego świata do powrotu wiary w Boga. Ludzie nie powinni lekceważyć treści zawartej w „Orędziach” fatimskich, gdyż mogą dotknąć ich „Kary”, które są podane w tych „Orędziach”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.

Są to „Słowa” od Boga Ojca przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej, w Kościele, podczas Mszy św. w dniu 09 marca 2008 roku, w Warszawie.
Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.
Matka Pana Jezusa Maryja, posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziach” fatimskich. Jak dotrzeć do ludzi, żeby zmienili swoje życie i powrócili do wiary w Pana Boga. Jeżeli prasa nie chce upubliczniać „Orędzi” fatimskich, nazywanych „Trzecią Tajemnicą Fatimską”. Próbował papież Jan Paweł II, przybliżyć młodzież do Boga, organizując spotkania z młodzieżą z całego świata, co roku w innym miejscu.
„Kary”, przekazane w „Orędziach” fatimskich są przerażające, jeżeli dostojnicy kościoła, papieże, po zapoznaniu się z treścią „Orędzi”, nie mogli przekazać je
całemu światu, tylko z powrotem zamykali w sejfie watykańskim. Te przerażające kary, są spisane w biblii nazywanej Apokalipsą – końcem życia ludzkości.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Papież Jan Paweł II, dopiero po wizji w latach 1980, gdy „Niebo” nie doczekało się ogłaszanie „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, całemu światu, a wyznaczony „Czas” początku Apokalipsy się zbliżał, sama Matka Pana Jezusa Maryja zawitało w nocy do JANA Pawła II. Zobaczył papież na własne oczy, zagrożenie jakie dotknie świat, podane jest o tym w książce „Dotknięcie Boga” Pt. „Tajemnicza wizja Jana Pawła II”.
Papież Jan Paweł II, po interwencji nocnej u niego Matki Pana Jezusa Maryi, poprosił o przetłumaczenie treści zawartej w „Orędziach” fatimskich, spisanych przez siostrę Łucję w języku portugalskim. Wobec niemożliwości ogłoszenia jej całemu światu w Rzymie, papież Jan Paweł II, przekazał jeden egzemplarz tekstu tłumaczenia z języka portugalskiego „Orędzi” fatimskich, nazywanych „Trzecią Tajemnicą Fatimską”, polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu, do opracowania i wydania drukiem w Polsce.
Stefan Budzyński w książce Pt. „Dotknięcie Boga, informuje na str. 73 wiersz 11 od góry str. „Obecnie dysponuję pełnym tekstem III tajemnicy fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s. Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi że źródeł oficjalnych”
„Trzecia Tajemnica Fatimska” z innymi „Orędziami”, została wydana 1995 roku, Pt. ” FATIMA 1917” w książce „Przepowiednie dla świata”.
Natomiast w książce Pt. „Dotknięcie Boga” na str. 72, Stefan Budzyński wydał ”Orędzie Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska”, w 1995 roku.
„Orędzia” fatimskie, nazywane „Trzecią Tajemnicą Fatimską”, zostały wydane drukiem, na życzenie papieża Jana Pawła II w Polsce i nie są już tajemnicą spoczywająca w sejfie Watykańskim.
www.apocalipsistestamentum.blogspot.com
W Internecie na mojej stronie jest „FATIMA 1917”- z Trzecią Tajemnicą Fatimską”, w języku polskim i moim komentarzem i przetłumaczona na język angielski. Jest około 50 pozycji, dotyczą Apokalipsy różnych państw, po polsku i tłumaczonych na język obcy.
Co zagraża państwom Europy Południowej?
Po wschodniej stronie wysp Balearów na Morzu Śródziemnym, wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi, wywołane naciskiem lądu Afryki na Europę i głębinowym wybuchem pod dnem Morza Arktycznego. Głębinowe trzęsienia ziemi, wywołają potężne fale morskie „Tsunami”, które runą z olbrzymią siłą na wyspy i brzegi lądów otaczających Morze Śródziemne, niszcząc wszystko. Wybuchną wulkany: wulkan Etna lawą zaleje wyspę Sycylię i zasypie popiołem wulkanicznym. Nie czynny wulkan Wezuwiusz, potwornymi wstrząsami, zniszczy duży obszar wokół, w tym Rzym i Watykan. Wybuchną inne nie czynne wulkany, zapadanie się ziemia na terenie Francji, ulegnie zniszczeniu Marsylia i inne miejscowości w pobliżu Monako. Na terenie Szwajcarii wystąpią ruchy górotwórcze. Ulegną zniszczeniu zapory i tamy na rzekach powodując powodzie i obsuwanie się zboczy górskich, zapadanie niektórych terenów wywołane głębinowymi wstrząsami na terenie północnych Włoch, w Tyrolu na terenie Austrii i w Alpach francuskich ruchy górotwórcze wywołają wiele zniszczeń.
Głębinowe ruchy górotwórcze będą na terenie gór Dynarskich i Bałkanów. Na teren morza Śródziemnego wtargną Chińczycy, aby niszczyć wszystko i mordować ludność białej rasy. To będzie prawdziwa żółta szarańcza, niszcząc wszystko i szybko się przemieszczając z miejsca na inne miejsce. Ludność, zamieszkała na terenie Albanii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Słowenii, chcąc uratować swoje życie, powinna opuścić tereny brzegowe z morzem, zaraz po wstrząsach głębinowych pod dnem Morza Śródziemnego, na krótki czas przenieść się bardziej na północny wschód, przed atakiem Chińczyków. Chińczycy, po ataku na ludność zamieszkałą bliżej brzegu Morza Adriatyckiego, i wymordowaniu ludności rzymskiej, dolina rzeki Po będą iść w kierunku Francji, aby połączyć się z drugą grupą wojska chińskiego i zaatakować ludność Francji, Belgii i innych państw. Wojsko chińskie zostanie zaatakowane eskadrami samolotów, wszyscy zginą.
WOJNA na terenie Kaukazu będzie się toczyła między wojskiem chińskim i ich sprzymierzeńcami, a wojskiem: tureckim, irańskim, irackim, dołączy się wojsko angielskie które wpłynie na Morze Czarne i będzie lądowało na terenie Gruzji i wojsko Stanów Zjednoczonych stacjonujące na terenie państw Arabskich.
Na teren ziemi wtargnie duża „Planetoida-głaz” z kosmosu, rozpalona do czerwoności przez opór powietrza, runie w wodę Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego powodując potworne zniszczenia na wyspach Oceanu Atlantyckiego, Morza Karaibskiego i lądzie trzech Ameryk. Upadek na dno Oceanu Atlantyckiego „Planetoidy-głazu” wywoła głębinowe trzęsienie ziemi oraz wielkie fale morskie „Tsunami”, które runą z potworną siła na wyspy i lądy Ameryk, Afryki, Europy, Australii, Indii, i wyspy na Oceanie Spokojnym, powodując olbrzymie zniszczenia, zapadanie części lądu i wysp wulkanicznych.

„SŁOWA” PANA JEZUSA dotyczą wtargnięcia „Planetoidy-głazu” w obszar ziemi. „Te ZNAKI ludzie zlekceważą i będą szli drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, omów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nieodwracalna.
Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem że bóg jest Panem nad wszystkim.
Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą mym słowom, niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.
Abyście byli na to przygotowani, podaje wam ZNAKI.
Uważajcie: ostatnia noc (druga) będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałując za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.
Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie.
Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie”.

Wanda Stańska-Prószyńska
ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01-651 Warszawa, Polska, Poland
Ps.
Trzęsienia Głębinowe ziemi mogą spowodować zawalenie się budynku i konieczność opuszczenia domu, aby nie być przywalony gruzem. Na zewnątrz powietrze jest zatrute. Należy Prosić Matkę Pana Jezusa Maryję o ratunek, mówiąc:
„Królowo święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, Bądź nam miłosierna”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz