wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE CZECHY

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA, która dotknie ludność CZECH

Informuje ludność CZECH, że na podstawie przekazu Matki Bożej Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła Łucji ogłoszenie treści tego „Przesłania”, na cały świat. W „Orędziu” tym, ludzkość jest wzywana do powrotu do Boga. Jeżeli ludzkość zlekceważy treść „Orędzia” i się nie nawróci, dotkną ją „Kary” przekazane w „Orędziu”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie , jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.

Są to „SOWA” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej dotyczące początku Apokalipsy, w Kościele podczas Mszy św. dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam PAN BÓG decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego swego kraju, potrzebne są im nowe tereny bogate w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny są w Północnej Azji i należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Po pokonaniu Rosji na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały świat.

W Europie wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji.
Partia niemiecka NPD, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest utworzenie „Wielkich Niemiec”. Partia NPD, po dojściu do władzy, zażąda od Polski, Czech i Rosji, zwrotu terenów należących do Niemiec przed drugą wojną światową. Nie otrzymawszy zwrotu żądanych terenów, Niemcy wydadzą wojnę Polsce i Rosji o Kaliningrad dawny niemiecki Królewiec. Z Drezna nastąpi atak na Polskę, wojsko Niemieckie wtargnie na teren Sudetów. Na terenach zdobytych wojsko niemieckie będzie wszystko niszczyć i zabijać ludność polską tam zamieszkałą. Z Berlina wojsko niemieckie przez Poznań, będzie podążać w kierunku Warszawy. Z Morza Bałtyckiego zostanie zaatakowany Szczecin, Kołobrzeg, Gdańsk i inne miasta. Wojsko niemieckie z morza zaatakuje rosyjski Kaliningrad podczas wojny Chin z Rosją. Po pokonaniu w krótkim czasie Polski przez wojsko niemieckie i zdobycie Kaliningradu, Niemcy wypowiedzą wojnę Czechom i Słowacje.
W „Orędziu” fatimskim przekazuje Matka Boża Maryja:
„To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. Polska, Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom”.

Niemcom do utworzenia „Wielkich Niemiec”, potrzebne jest terytorium Polski, Czech, Słowacji bez ludności Słowiańskiej. Litwy, Łotwy, Estonii, królestwa Danii, włączenia Austrii do Niemiec. Ludność Słowiańska musiałaby opuścić te tereny, lub zostanie wymordowana.

Rządowi Polski należąc do Unii Europejskiej, trudno jest przyjąć informacje, że Niemcy mogą zaatakować państwa należące do UE.

Po przegranej wojnie Rosji z Chinami, wojska rosyjskie zaatakują Kaliningrad
zdobyty przez wojsko niemieckie. Po pokonaniu Niemców i odzyskaniu przez Rosję Kaliningrad, armia rosyjska runie na Niemcy, aby się mścić za atak wojsk niemieckich na Kalingrad, podczas wojny Chin z Rosją. Za cios zadany z tyłu, za porażki na wschodzie, za widmo klęski. Rosja straci teren Azji, pozostanie tylko na terenie Europy. Aby wyładować całą swoją wściekłość, armia rosyjska wtargnie na terenie Niemiec, będzie niszczyć wszystko i mordować ludność niemiecką. Podane jest w „Orędziu” fatimskim, że armia rosyjska dojdzie do Atlantyku, - na teren Belgii lub Francji,- ruszą przeciwko wojsku rosyjskiemu inne bezpośrednio zagrożone narody. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się do Niemiec i powrócić na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast.

Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Zostanie zniszczona i Ukraina przez armię rosyjską.

Jeżeli rząd Czeski i Słowacki nie uwierzy, w zniszczenie stolic ich państw, przez armię rosyjską powracającą z Niemiec do Rosji, i nic nie zrobi by do tego nie dopuścić, to znaczy, że tak ma się stać.

Znając, zagrożenie zniszczenia stolicy Czech Pragi i Słowackiej Bratysławy przez wojsko rosyjskie, czy temu nie można zapobiec.

Północne tereny Niemieckie będą pod wodą z „Potopu”, jak skierować
armię rosyjską do ominięcia terenów Czech i Słowacji?

Nad tym niech pomyślą fachowcy, Czech, Słowacji i Polski.

Co w tym czasie będzie się działo? Data początku apokalipsy jest nie znana.

W tym czasie nastąpi głębinowy wybuch pod dnem Morza Arktycznego. Wybuch ma nastąpić w ciągu kilku tygodni od początku Apokalipsy. co mam podane od Matki Bożej Maryi, żeby ratować ludność zagrożoną POTOPEM. W ciągu 30 dni ludność wierząca w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa powinna bezwzględnie, opuścić teren zagrożony potopem, przenieść się na miejsce bezpieczne i tam przeczekać potop, Czechom POTOP nie grozi.

Morze Arktyczne przestanie istnieć, dno jego będzie „Nowym lądem”. Woda Morza Arktycznego wyrzucona na lądy i do mórz spowoduje POTOP. Poziom wody w morzach i Oceanie Atlantyckim, będzie wyższy o kilka metrów. Nizinne brzegowe tereny znajdą się pod wodą, dotknie to, Niemcy i Polskę i inne państwa..

Wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi na Morzu Śródziemnym, które spowodują wybuchy wulkanów: Etny i Wezuwiusza, oraz zniszczenie tam i zapór w Alpach francuskich, Szwajcarii, północnych Włoszech i Tyrolu. W górach nastąpi obsuwanie zboczu górskich. Głębinowe trzęsienie ziemi pod dnem rzeki Ren spowoduje zapadnięcie w głąb płyty i zniszczenie Zagłębia Rury na terenie Westfalii.

Armia chińska wtargnie na teren Morza Śródziemnego. Mają za zadanie niszczyć wszystko i mordować ludność białej rasy. Po ataku na kraje Arabskie
Chińczycy zaatakują, Grecje i wyspy na Morzu Egejskim. Armia chińska podzieli się na dwie części, żeby zaatakować Francje, Belgie, Hiszpanie i inne państwa. Jedna część ma dojść do rzeki Dunaj, żeby doliną rzeki podążać do Niemiec i granicy Francji. Przemieszczając się doliną rzeki Dunaj, armia chińska będzie niszczyć wszystko na tych terenach i mordować ludność tam zamieszkałą.

Podane jest, że na terenie Niemiec w Lesie Bawarskim dojdzie do spotkania, wojsk państw zagrożonych z pierwszą częścią armii chińskiej. Na terenie Lasu Bawarskiego ma być użyta broń jądrowa, do zatrzymania na tym terenie na zawsze armii chińskiej.

Druga część armii chińskiej, wtargnie na Morze Adriatyckie, atakując ludność
Chorwacji i Włoch. Chińczycy wtargną do zburzonego przez wulkan Rzymu i Watykanu, aby tam dokonać dalszych zniszczeń i wymordować księży i ludność Rzymską. Po dokonaniu tego, rzeką Po druga część armii chińskiej wyruszy w kierunku Francji, do połączenia się z pierwszą częścią armii chińskiej. W pobliżu góry Mont Blanc, dojdzie do spotkania wojsk państw zagrożonych z drugą częścią armii chińskiej. I tam wojsko chińskie pozostanie na zawsze.

Na teren ziemi wtargnie duża około 2000 metrów z kosmosu „Asteroida- głaz” rozpalona do czerwoności oporem powietrz, uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując olbrzymie zniszczenia na terenie wysp i trzech Ameryk.
Upadek głazu na dno oceaniczne wywoła głębinowe trzęsienia ziemi i powstaną wysokie fale morskie „Tsunami”, które z potworną siła runą na wyspy i brzegi lądów: Ameryk, Afryki, Europy, Australii, Azji, powodując na nich olbrzymie zniszczenia.

„SŁOWA” Pana Jezusa, dotyczą wtargnięcia w obszar ziemi „Asteroidy-głazu” z kosmosu i jak należy się zachować, żeby nie zginąć.
„Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nieodwracalna. Rozpocznie się to w noc bardzo
zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą, dwa dni i dwie noce. To będzie
dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi.

Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą Mym „Słowom”, niech się niczego nie boją, bo ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie

Abyście byli na to przygotowani, podaje wam „Znaki”.
Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną Ogarnie całą ziemię.

Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokój na ziemie. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie.
Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie”.

Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01 -651 Warszawa, Polska,
Ps.
Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie budynku i konieczność
opuszczenia jego, aby nie być zasypanym gruzem. Wiedząc, że na zewnątrz jest powietrze zatrute. Należy prosić Matkę Pana Jezusa Maryję o ratunek mówiąc:

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna.

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

Trzecia Tajemnica Fatimska, w języku polskim i angielskim, przekazana przez papieża Jana Pawła II do wydania drukiem w Polsce pt. „FATIMA 1917” składa się z kilka Orędzi, podane jest, że stolice Czech i Słowacji zniszczą wojska rosyjskie powracające z Niemiec. Wojsko Chińskie będzie poruszało się doliną rzeczną Dunaju, podążając w kierunku Niemiec i Francji, Po drodze będą wszystko niszczyć i mordować ludzi napotkanych na terenach Czech, Austrii i .Niemiec. Zostanie użyta broń jądrowa na terenie Lasu Bawarskiego, przeciwko wojsku chińskiemu. Należy się zapoznać ze „Słowami” Pana Jezusa, żeby nie zginąć. Powietrze będzie zatrute na całej ziemi, gdy wtargnie Asteroida w obszar ziemi i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Początek Apokalipsy będzie już blisko, powiedział Pan Jezus do wizjonerki, gdy rozpoczną się rozruchy we Włoszech i Francji, lud zaatakuje Watykan i kler. Masoneria chce opanować, kościół i wymordować kler.

Mój mail wanda.stanska@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz