wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE CHORWACJĘ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA, która dotknie ludność CHORWACJI.

Informuje ludność CHORWACJI, że na podstawie przekazu Matki Bożej Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła Łucji, ogłoszenie treści tej „Przepowiedni”, na cały świat. W „Orędziu” tym, ludzkość jest wzywana do powrotu do Boga. Jeżeli ludzkość zlekceważy treść „Orędzia” i się nie nawróci, dotkną ja „Kary” przekazane w „Orędziu”.

„Ten ZNAK, który pokazy się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy.

Są to „Słowa” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej dotyczące początku Apokalipsy w Kościele, podczas Mszy św. dnia 09 marca 2008 roku w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam PAN BÓG decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego swego kraju, potrzebne są im nowe tereny
bogate w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny są w północnej Azji i należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę
Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Po pokonaniu Rosji na terenie Azji. Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały świat.

W Europie wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji, Niemcy chcą odebrać od Rosji dawny niemiecki Królewiec-Kaliningrad.
Partia Niemiecka NPD, której szefem jest Pan UdoVoigt, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem Partii NPD, jest utworzenie „Wielkich Niemiec”.
Partia NPD po dojściu do władzy, zażąda od Polski, Czech i Rosji, zwrotu terenów należących do Niemiec przed drugą wojną światową. Nie otrzymawszy zwrotu tych terenów. Wydadzą wojnę Polsce i Rosji.

Tylko wspólnie Polsce, Czechom i Słowacji, uda się pokonać wojsko niemieckie. A Rosja, za atak wojska niemieckiego na Kaliningrad w czasie wojny Chin z Rosją, wtargnie na teren Niemiec, aby wywrzeć zemstę na ludności niemieckiej, niszcząc wszystko i mordując ludność niemiecką.

W tym czasie nastąpi głębinowy wybuch pod dnem Morza Arktycznego. Wybuch ma nastąpić w ciągu kilku tygodni od początku Apokalipsy
Mam za zadanie od Matki Bożej Maryi, informować ludność zagrożoną POTOPEM, aby w ciągu 30 dni opuścili teren zagrożony potopem i przenieśli się w miejsce bezpieczne, żeby przeczekać potop. Chorwacji nie grozi potop.

Morze Arktyczne przestanie istnieć, dno jego będzie „Nowym dużym lądem”. Woda Morza Arktycznego wyrzucona na ląd i do mórz, spowoduje „POTOP”.
Podniesienie poziomu wody w Oceanie Atlantyckim, do dużej wysokości. Płynąca wysoka fala wody Oceanem Atlantyckim, będzie zalewała i zatapiała nizinne brzegowe tereny lądu. Poziom wody Oceanie Atlantyckim będzie wyższy, o kilka metrów niż jest obecnie.

Wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi w Morzu Śródziemnym, wywołane naciskiem lądu Afryki na ląd Europy. Wybuchną wulkany: Etna i wygasły Wezuwiusz. Etna, zaleje wyspę Sycylię lawą i zasypie popiołem wulkanicznym.
Wulkan Wezuwiusz, potwornym wybuchem zniszczy duży obszar, w tym Rzym i Watykan. Głębinowe trzęsieni ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, wywoła fale morskie „Tsunami”, które runa z olbrzymią siłą na brzegi lądów i wysp,
powodując ogromne zniszczenia. Nastąpi zapadanie ziemi w niektórych miejscach. Wystąpią trzęsienia ziemi i obsuwanie zboczy górskich w Alpach francuskich, Szwajcarii, na terenach północnych Włoch i innych miejscach. Pod dnem rzeki Ren, zapadnie się płyta w zagłębiu Rury, na terenie Westfalii. Wiele miast zostanie zniszczonych.

Armia chińska wtargnie na teren Morza Śródziemnego. Zadaniem ich jest niszczenie wszystkiego i mordowanie ludności rasy białej. Po ataku na kraje Arabskie, Chińczycy zaatakują Grecję i wyspy na Morzu Egejskim. Armia chińska podzieli się na dwie części, żeby zaatakować: Francję, Belgię, Hiszpanię i inne państwa. Jedna część armii chińskiej ma za zadanie dojść do rzeki Dunaj, po drodze niszcząc i mordując ludność Bułgarii i Serbii. Doliną rzeki Dunaju, podąży armia chińska w kierunku Niemiec i Francji.
Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, że na terenie Lasu Bawarskiego dojdzie do spotkania, wojska państw zagrożonych z pierwszą częścią armii chińskiej. W końcowej walce zostanie użyta broń jądrowa, do zatrzymania na tym terenie na zawsze armii chińskiej.

Druga część armii chińskiej, wtargnie na Morze Adriatyckie, atakując ludność
Chorwacji i Włoch. Ludność Chorwacji, aby uratować swoje życie powinna uciekać na tereny górzyste Sarajewa i Bośni. Chińczycy wtargną do zburzonego Rzymu i Watykanu, aby tam dokonać dalszych zniszczeń i wymordować księży i ludność Rzymu. Po dokonaniu tego, druga część armii chińskiej będzie dążyła do rzeki Po, aby jej dolina podążać na spotkanie z armią pierwszą na terenie Francji. W pobliżu góry Mont Blanc, dojdzie do spotkania wojsk państw zagrożonych z drugą częścią armii chińskiej. W końcowej walce zostanie użyta bron jądrowa, Armia chińska pozostanie tam na zawsze.

Na teren ziemi wtargnie „Asteroida-głaz” z kosmosu, rozpalony do czerwoności oporem powietrza i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza
Karaibskiego. Powodując olbrzymie zniszczenie na terenie wysp i trzech Ameryk. Upadek głazu na dno oceaniczne, wywoła głębinowe trzęsienia ziemi i powstaną wysokie fale morskie „Tsunami”, które z potworną siłą runą na wyspy, brzegi lądów: Ameryk, Afryki, Europy, Australii, Azji, powodując na nich olbrzymie zniszczenia zapadanie części lądu i wysp.

„SŁOWA” Pana Jezusa, dotyczą wtargnięcia w obszar ziemi „Asteroidy-głazu” i jak należy się zachować, żeby nie zginąć.
„Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, z domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nieodwracalna. Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą, dwa dni i dwie noce. To będzie
dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi.

Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą Mym „Słowom”, niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.

Abyście byli na to przygotowani, podaje wam „Znaki’.
Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.

Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie.
Kara, jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie”
Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01-651 Warszawa, Poland
Ps. Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie budynku i konieczność opuszczenie jego, aby nie być zasypanym gruzem. Wiedząc, że na zewnątrz
jest powietrze zatrute. Należy prosić Matkę Pana Jezusa Maryja o ratunek. mówiąc:

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź
nam miłosierna”.
www.apocalipsistestsmentum.blogspot.com
W Internecie jest „Trzecia Tajemnica Fatimska”, wydał w Polsce Jan Paweł II.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz