wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE POLSKĘ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.


APOKALIPSA, która ma dotknąć ludność POLSKI.

Co czeka Polskę?

W „Oredziu” fatimskim, przekazanym 1917 roku, przez Matkę Pana Jezusa Maryję, Łucji, która spisała treść „Orędzia” i w 1953 roku, został doręczony papieżowi Piusowi XII list, z notatką siostry Łucji na kopercie z tajemniczym dokumentem. - Po 1960 roku, można ogłosić go całemu światu.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.

Są to „SŁOWA” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej, w Kościele, podczas Mszy św. dnia 09 marca 2009 roku, w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.

Już dwa razy został przesunięty początek Apokalipsy. Jeszcze Pan Bóg daje ludzkości możliwość powrotu do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, przez objawienie „Świetlistego Krzyża”. Obawa jest, że zaledwie około 8 milionów może przeżyć Polaków, tyle podają obecnie wizjoner, jeżeli
„Świetlisty Krzyż” nie spowoduje powrotu jeszcze wiele ludzi w Polsce do wiary w Boga. (Powietrze będzie na całej ziemi zatrute gazem „Metanem”, gdy „Asteroida-głaz” uderzy w wodę Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego. Pytałam się Matki Bożej Maryi z kąt będzie ten gaz, została mi pokazana głębia morza jak w telewizji i masa kości wielorybów i innych ryb leżących na dnie morskim. Metan powstaje podczas rozkładu zdechłych ryb w głębi morza. Upadek bardzo dużego głazu około 2 000 metrów na dno Oceanu Atlantyckiego, spowoduje potworne trzęsienie głębin, i gaz „Metan” wydobędzie się na powierzchnie, wody zatruwając powietrze na całej ziemi).

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.
Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Papież Pius XII, po zapoznaniu się z treścią tajemniczego dokumentu,
był przerażony, Ponownie go zapieczętował i zabezpieczył dla swego następcy.
Papież Jan XXIII, z treścią tajemniczego dokumentu zapoznał się dwa
lata później. Był nim wstrząśnięty. Stwierdził wówczas, że zapowiedziane w
„Orędziu” straszliwe „Kary”, nie dotyczą jego czasu. Polecił schować dokument
wraz z innymi, najbardziej strzeżonymi tajemnicami watykańskimi i nie udostępniać na zewnątrz żadnych informacji na ten temat. Uważał bowiem, że
opublikowanie „Orędzia”, mogłoby wywołać panikę na skalę światową.
Czy słusznie postąpił, papież Jan XXIII uniemożliwiając opublikowanie
tajemniczego dokumentu całemu światu?
Papież Paweł VI, po przeczytaniu „Orędzia”, podtrzymał decyzje swoich poprzedników, uznając, że przez jakiś czas dokument ten powinien pozostać tajemnicą Watykanu. Papież Paweł VI wzbraniał się przed upublicznieniem Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, ale nie miał wątpliwości, że należy ją wykorzystać, przynajmniej częściowo, do zapewnienia pokoju na świecie. Nastąpiło to podczas tak zwanego kryzysu kubańskiego. Zapoznanie z fragmentami „Orędzia” przywódców Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 1963-1964 przyczyniło się do zawarcia porozumienia pokojowego.
Papież Jan Paweł II po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” po zamachu na Jego życie 13 maja 1981 na placu św. Piotra, postąpił podobnie jak jego poprzednicy, odesłał dokument do sejfu. Czas upływał, a „Orędzie” z Trzecią Tajemnicą Fatimską, nie ogłoszone całemu światu pozostawało w sejfie.
Samo „Niebo” interweniowało w nocy 1982 roku, w apartamencie papieża Jana Pawła II. O tym jest podane w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga”, „Tajemnicza wizja Jana Pawła II”.
Ze źródeł kościelnych dowiedziałem się o dramatycznej wizji, jaką przeżył Jan Paweł II na krótko przed kanonizacją o. Maksymiliana Kolbego. Jego sekretarz osobisty ks. prałat Dziwisz usłyszał głośno mówiącego papieża w Jego apartamencie. Był tym zaskoczony, gdyż wiedział, że oprócz papieża, o tej godzinie w rozkładzie dnia papieskiego nikt nie może być obecny, a ponadto Jan Paweł II nie ma zwyczaju samotnie modlić się na głos.
Gdy usłyszał słowa papieża: „Proszę o miłosierdzie dla Polski”, wszedł do pokoju i ujrzał Ojca św. trzymającego twarz ukrytą w dłoniach. Z jego oczu spływały łzy. Dotknął papieskiego ramienia, pytając: „Czy Waszej Świąto-
bliwości coś się stało?” Po chwili milczenia papież odpowiedział: „Nie, nic mi nie jest ! – To dlaczego, Ojcze święty płaczesz? zapytał ks. Dziwisz. – „Gdybyś ty widział to, co ja ujrzałem, też byś zapłakał”.
Można się tylko domyślać, że Najświętsza Maryja Panna objawiła papieżowi, przyszłe i jak się wydaje tragiczne losy świata i Polski.
Po tej dramatycznej wizji, papież Jan Paweł II, poprosił o przetłumaczenie
z oryginału portugalskiego pełnego tekstu siostry Łucji: Trzeciej Tajemnicy
Fatimskiej. Jeden egzemplarz tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry
Łucji: Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, przekazał papież Jan Paweł II, Kardynał-
łowi Josephowi Ratzingerowi, prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary, do
ogłoszenia przez telewizje, całemu światu.
Drugi egzemplarz tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji:
Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, przekazał papież Jan Paweł II, polskiemu
pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu do ogłoszenia drukiem w
Polsce. Stefan Budzyński w książce Pt. „Dotknięcie Boga” informuje: „Obecnie
dysponuje pełnym tekstem III tajemnicy fatimskiej będącym tłumaczeniem z
oryginału portugalskiego s. Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi
on ze źródeł oficjalnych”. Podane jest o tym na str. 73.
Tekst tak zwanej „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” został wydany przez
Stefana Budzyńskiego w książce Pt. „Dotknięcie Boga” w artykule „Orędzie
Madonny z Akita, a III tajemnica fatimska”, na str. 72-74.
Całość tłumaczenia z oryginału portugalskiego siostry Łucji: Trzeciej
Tajemnicy Fatimskiej, otrzymane od papieża Jana Pawła II, Stefan Budzyński
wydał w książce Pt. „Przepowiednie dla świata” między innymi
przepowiedniami Pt. „FATIMA 1917”. W skład „FATIMY 1917”, wchodzą
otrzymane od papieża Jana Pawła II, też późniejsze „Orędzia” Matki Bożej
Maryi, przekazane siostrze Łucji.

Co przekazane jest w „FATIMIE 1917”?
„FATIMA 1917”, to przekazany, przez Matkę Bożą Maryję „TESTAMENT”
Boga Ojca, spisany w „Biblii nazywanej Apokalipsą”, przez św. Jana, apostoła
ucznia Pana Jezusa, w 95 roku nowej ery, gdy św. Jan był zesłany na wyspę
Patmos. Aby treść wizji, którą spisał św. Jan, w „Biblii”, była „Nieznana
Ludzkości”, św. Jan zaszyfrował je, wprowadzając wyrażenia od Proroków.
W „Orędziach” fatimskich, Matka Pana Jezusa Maryja, przekazuje już nie
zaszyfrowane „Kary”, które dotkną ludzkość całego świata. Ludzkość odeszła
od Boga, światem rządzi masoneria – diabeł, który dąży do podporządkowania
sobie kościoła i ludzkości całego świata.
„FATIMY 1917”, to „Orędzia” przekazane przez Matkę Bożą Maryję. siostrze Łucji, które wchodzą w jej skład.
1. Wydarzenia.
2. Trzecia Tajemnica Fatimska, przekazana przez Matkę Bożą Maryję dzieciom
w lipcu 1917 roku, od niej jest nazwa historyczna dalszych przekazywanych
„Orędzi” fatimskich.
3. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej.
4. Zaburzenia w przyrodzie.
5. Późniejsza orędzia przekazane siostrze Łucji.
6. Orędzie Matki Bożej z 1954 roku.
7. „Słowa” Pana Jezusa, dotyczące poznania „Czasu” wtargnięcia „Obcego ciała
z kosmosu” w obszar ziemi i upadek w wody Oceanu Atlantyckiego w
pobliżu Morza Karaibskiego.
8. Zatrute powietrze, które ogarnie całą ziemie.

Początek Apokalipsy podane jest: „Zapowie ZNAK, który pokaże sie na niebie”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy.

Są to „Słowa” od Boga Ojca przekazane dn. 09 marca 2008 roku, w kościele przy ul. Gwiaździstej 17, podczas Mszy św. do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej. Żadnej innej daty początku Apokalipsy nie będzie, tylko „ZNAK”
na niebie, który ją zapowie.
Wybuchnie wojna na wschodzie Azji, w której ma być użyta broń jądrowa. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Do szybszego rozwoju gospodarczego, Chiny potrzebują nowych terenów bogatych w pokłady ropy, gazu i innych bogactw mineralnych. Te tereny obecnie w Azji, należą do Federacji Rosyjskiej. Aby je mieć, Chiny wydadzą wojnę Federacji Rosyjskiej. Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej jest przekazany w „FATIMIE 1917” – w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Pokonanie Federacji Rosyjskiej na terenie Azji, zajmie Chinom około 2 miesięcy. Podane jest o tym w zaburzeniach w przyrodzie:
„Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi”.
Ten powyższy fragment dotyczy „Wyłonienia się nowego lądu” na samej północy z głębi Morza Arktycznego. Potworne trzęsienia ziemi pod dnem Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego, spowodują wybuch i wyłonienie „Nowego lądu” - wydźwignięcie dna morskiego, wraz z wodą do góry.
Woda runie na lądy i do mórz i oceanu, powodując POTOP, półkuli Północnej.
Wydźwignięte do góry „Dno Morza Arktycznego zostanie „Nowym lądem”.
Matka Boża Maryja, pragnie uratować ludzi z POTOPU, którzy wierzą w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, lub uwierzą, żeby w ciągu 30 dni od pokazania się „ZNAKU”, na niebie opuścili nizinne tereny północne, na które runie olbrzymia ilość wody morskiej. Woda rozpłynie się sie po morzach i oceanach, zatapiając tereny nizinne lądu. Poziom wody w morzach i oceanie będzie wyższy niż jest obecnie o kilka metrów.
To samo dotyczy Polski Północnej, na teren Morza Bałtyckiego z Północy, będzie spływała woda morska wyrzucona na teren Szwecji, Finlandii i Rosji Europejskiej. Z zachodu z Morza Północnego napłynie wysoka fala wody morskiej POTOPU, która po zalaniu i zatopieniu terenów Niderlandów-Holandii, zalaniu i zatopieniu nizinnych terenów Danii, brzegów Południowej Szwecji i brzegów Północnych Niemiec, będzie wpływała jeszcze wysoką falą POTOPU do Morza Bałtyckiego, z dużą ilością utopionych ludzi i zwierząt.
Ludność zamieszkała na terenie Świnoujścia, Szczecina i całego terenu nizinnego i terenów brzegowych morskich, w celu ratowania swojego życia, powinna opuścić nizinne tereny brzegowe w ciągu 30 dni i przenieść się na wyższy teren w głębi lądu. Na tereny nizinne napłynie wysoką falą wody morskiej zatapiając, porty, mierzeje, Gdańsk, i inne miejscowości brzegowe, woda wtargnie w dolinę Wisły, zaleje nizinne tereny Żóław. Trudno jest określić o ile podniesie się poziom wody w Morzu Bałtyckim. Powoli będzie następował odpływ, wody morskiej z zalanych terenów, gdy wysoka fala „Potopowa”, rozleje sie po całym Oceanie Atlantyckim i Morzu Karaibskim, podnosząc w nich poziom wody o kilka metrów. Przez kanał Panamski i nizinne tereny Ameryki Środkowej, nastąpi samoczynny przelew wody z Morza Karaibskiego \ do Oceanu Spokojnego. Drugi przelew wody z Oceanu Atlantyckiego będzie do Morza Śródziemnego przez cieśninę Gibraltarską. Następne dwa przelewy w pobliżu bieguna Południowego, do Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego.
Dużo ludności z terenów nadmorskich w Polsce, może stracić mieszkania, ze względu na wyższy poziom wody w Morzu Bałtyckim.
Podane jest, że wojsko niemieckie wyda wojnę: Polsce, Czechom Słowacji i Rosji. Partia niemiecka NPD, której szefem jest Pan Ugo Vogt, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest ziszczenie ideii Adolfa Hitlera utworzenie „Wielkich Niemiec”. Aby utworzyć „Wielkie
Niemcy”, partia NPD przygotowuje się do ataku na Polskę i na Rosyjski Kaliningrad-dawny niemiecki Królewiec.
Podane jest o tym, w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej w przewidywanym przebiegu trzeciej wojny światowej. Cytuje: „To co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski”. Niżej podane jest: „Polska, Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka ich zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom”. Niemcy chcą włączyć tereny Polski, Czech i Słowacji bez ludności Słowiańskiej. Czeka nas zagłada. Co robi Pan Premier Tusk i Pan Schetyna, odbierają 5 miliardów pieniędzy Ministerstwu Obrony Kraju, uniemożliwiając obronę Polski.
To młodzież Polska, której wiele obietnic sugerowała partia PO, aby poparła w wyborach Pana Tuska, oddaje Polskę bez walki Niemcom. Niemieckie wojsko wtargnie na teren Sudetów, aby niszczyć i mordować ludność Polską tam zamieszkałą. Mogą dotrzeć do Wałbrzycha i zaatakować Wrocław z powodu braku wiary Pana Prezydenta i Rządu w atak wojsk niemieckich na Polskę. Podane jest w Fatimie 1917, że to ma się stać. Atak wojsk niemieckich runie z Berlina w kierunku Łodzi i Warszawy. Wojsko niemieckie zaatakuje Szczecin i z morza przypuszczą atak na porty i Gdańsk.
Tylko wspólnie z Czechami i Słowacją, będzie można odeprzeć atak wojsk niemieckich na Polskę.
Nie należy obecnie żadnych projektów rozpoczynać na terenie nadmorskim. Bo te, które są trudno będzie ocalić, mogą zostać zalane wodą.
Ponieważ zniszczenia w innych państwach będą duże, wspólnie należy się wspomagać. Niemcy nie tylko będą mieli zalane nizinne tereny Północne, ale głębinowe trzęsienie ziemi pod rzeką Ren w „Zagłębiu Rury”, spowoduje zniszczenie miast i teren się zapadnie. Olbrzymia ilość ludzi może zginąć.
Polacy powinni powrócić do Polski.
W obszar ziemi ma wtargnąć z kosmosu „Asteroida-głaz”, która uderzy
w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując
olbrzymie zniszczenia na terenie trzech Ameryk.

„SŁOWA” Pana Jezusa skierowane do ludzkości, o wtargnięciu „Asteroidy- głazu” w obszar ziemi. rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkim.
Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym słowom, niech się niczego nie boją, bo ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienia
rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Mojej Matki, temu też nic się nie stanie
Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki.
Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
. Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.
Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.
Jedyna nasza nadzieją jest Matka Boża Maryja, należy do Niej zwracać się mówiąc: „Królową Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko
i nadziejo, bądź nam miłosierna”.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą z sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie.
Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie..

W razie zagrożenia należy się zwracać do Matki Bożej Maryi, prosząc o ratunek:

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądz nam miłosierna”.

Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01-651 Warszawa
Warszawa, 20 styczeń 2009 r.

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

W Internecie jest „Trzecia Tajemnica Fatimska”, wydana przez papieża Jana Pawła II drukiem w Polsce, nic nie mógł więcej zrobić Jan Paweł II. Jeżeli Kardynałowie są za „Masonerią”.

1 komentarz:

  1. Podejrzewałem, że autorem tekstu jest warszawianka. Posiada klasyczny kompleks "mocarstwowości" Polski. Warszawiacy także dziwnie często nie przepadają za Niemcami. Nie dziwię się - rzadko mają z nimi styczność na co dzień. Pozdrowienia.

    OdpowiedzUsuń