wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTORA DOTKNIE SZWAJCARIĘ i LICHENSZTAIN

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA, która dotknie ludność SZWAJCARII i
LICHENSZTAIN
Informuje ludność SZWAJCARII, że na podstawie przekazu Matki Bożej Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła Łucji, ogłoszenie treści tej „Przepowiedni”, na cały świat. W „Orędziu” tym, ludzkość jest wzywana do powrotu do Boga. Jeżeli ludzkość zlekceważy treść „Orędzia” i się nie nawróci, dotkną ją „Kary” przekazane w „Orędziu”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy.

Są to „Słowa” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej w Kościele, podczas Mszy św., dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie,

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie mają dotknąć cały świat.
Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W ‘Orędziach” fatimskich przekazana przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca , jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Jeżeli ludzie odmawiają wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to, dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy Diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa” ostrzegające zagrożenie dla Kościoła. – Cytuję:
„Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”.

„Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie. Jak dotrzeć do ludzi, żeby zmienili swoje życie i powrócili do Boga, żałując za swoje grzechy i złe uczynki. Próbował papież Jan Paweł II, przybliżyć młodzież do Boga, organizując spotkanie z młodzieżą całego świata, co roku w innym miejscu. Na ten temat jest podane w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga”. Cytuje: W rozmowie na temat licznych objawień Maryjnych, papież Jan Paweł II postawił biskupowi Hnilicy, jakże wymowne i dramatyczne pytanie: „Ilu potrzeba dziś sprawiedliwych, żeby uratować świat” Nie jest to pytanie retorycznie sformułowane przez głowę widzialnego Kościoła, ale będące jakby aluzją do droczenia się z Panem Bogiem Abrahama, który ciągle zmniejszał liczbę sprawiedliwych, aby przez ich wzgląd miasto zostało ocalone (Rdz 18, 22.,-33). Zdaniem autora zadziwiające pytanie papieża Jana Pawła II zostało świadomie i celowo postawione i być może ma związek z Jego prywatnymi objawieniami.

„Kary”, które mają dotknąć ludzkość są przerażające, jeżeli dostojnicy Kościoła, papieże po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” fatimskiego, nie chcieli przekazać je całemu światu, tylko z powrotem zamykali w sejfie watykańskim. A czas płynie, ludzie się nie nawracają, są w ręku szatana-swych grzesznych nawyków. Jak dotrzeć do tych ludzi, jeżeli nawet prasa nie chce poruszać tematu Apokalipsy. Papież Jan Paweł II po zapoznaniu się z treścią „Orędzia” fatimskiego, mimo napisu na kopercie s. Łucji - po 1960 roku, ogłosić je całemu światu – odesłał dokumenty do sejfu, jak uczynili to Jego poprzednicy.

Papież Jan Paweł II, dopiero po wizji jaką miał w latach 1980, w nocy w swoim apartamencie, poprosił o przetłumaczenie z języka portugalskiego treści „Orędzi” fatimskich, nazwanych „Trzecią Tajemnicą Fatimską”, które przekazała Matka Boża Maryja Łucji, do spisania i do ogłoszenia całemu światu. Jeden egzemplarz tłumaczenia z języka portugalskiego „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, otrzymał Kardynał Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Doktryn Wiary, do ogłoszenia przez telewizje całemu światu.
Ponieważ część duchowieństwa, była przeciwna ogłoszeniu „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej” całemu światu. Już przetłumaczona z języka portugalskiego „Trzecia Tajemnica Fatimska”, została ponownie zamknięta w sejfie watykańskim.

Papież Jan Paweł II, przekazał Stefanowi Budzyńskiemu polskiemu pisarzowi katolickiemu do wydania drukiem, przetłumaczoną treść „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”. „Trzecia Tajemnica Fatimska”, została wydana w Polsce Pt. „FATIMA 1917”, w książce Pt. „Przepowiednie dla świata” w 1995 roku.

To, polecenie do mnie Maryi, Matki Boga, ratowania ludności zamieszkałej na przeszło 600 wyspach i wysepkach, na terenie morza Karaibskiego jest prawie nie wykonalne. Jak ratować ludzi, jeżeli przekazuje o zagrożeniu przekazanym w Apokalipsie, o karze jaka dotknie te tereny, to słyszę odpowiedz, to było już przekazane. Bez bliższej daty wtargnięcia Asteroidy w obszar ziemi nie uwierzą. Na opuszczenie wszystkich wysp na Oceanie Atlantyckim i Morzu Karaibskim. Potrzebny jest transport, żeby ludzi z wysp przewieść na teren Ameryki Południowej. Południowa nizinna cześć Ameryki Północnej będzie pod woda morską z „Potopu”.

O tym jest podane w „Słowach” Pana Jezusa do ludzkości, a dotyczące wtargnięcia w obszar ziemi „Asteroidy-głazu” i uderzenia w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego. Jak na tylu wyspach Morza Karaibskiego, dotrzeć do ludzi, wołając: „Musicie opuścić wyspy, bo grozi wam śmierć”. Inny odpowiada, dawno już o tym słyszałem i nic się nie dzieje. Stosowanie „Kar” przez Pana Boga nie zdaje egzaminu, żeby ludzie do Pana Boga powrócili, należy zmienić ludzką mentalność, żeby byli Panu Bogu posłuszni. Jak zostały nieposłuszne Panu Bogu aniołowie „Byty” - diabły to zostały z nieba zrzucone na ziemię, oni tu na ziemi wprowadzają w ludziach, dalsze nieposłuszeństwo do Boga.

Pan Jezus w rozmowie z Anną w książce Pt. „Boże Wychowanie”, mówi na ten temat „Taki był rozkaz Boga Ojca, za nieposłuszeństwo i pychę. „Byty” - diabły zostali wyrzuceni z nieba i spadli na ziemie”, a ludzie powinni być wierni Panu Bogu, nie słuchać co obiecuje diabeł. Obecnie, żeby ludzie wzajemnie się zabijali w czasie wojny, też Chiny i Niemcy, otrzymają pomoc diabłów do przetrwania i zwycięstw, na „krótki czas”, rozdział 20, werset 3., tak jest zapisane w Biblii-Apokalipsie.
I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć na nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.
Ludzie są słabi, i czasem nie wiedzą, że są kuszeni przez szatana.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybkiego rozwoju gospodarczego swego kraju, potrzebne są im nowe tereny bogate w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny są w Północnej Azji i należą do Federacji Rosyjskiej. Po te terenu sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy, nad światem.

W Europie wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji. Partia nieniecka NPD, której szefem jest Pan Udo Vogt, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest utworzenie „Wielkich Niemiec”. Partia NPD, po dojściu do władzy, zażąda od: Polski, Czech i Rosji, zwrotu terenów należących do Niemiec przed drugą wojną światową. Nie otrzymawszy zwrotu żądanych terenów, Niemcy wydadzą wojnę Polsce i Rosji.

Wojsko niemieckie zaatakuje z morza Kaliningrad, dawny niemiecki Królewiec, podczas wojny Chin z Rosją.

Niemcom do utworzenia „Wielkich Niemiec”, potrzebne jest terytorium Polski Czech i Słowacji, bez ludności Słowiańskiej. Ludność Słowiańska musiałaby opuścić te tereny, lub zostaną wymordowani.

Atak wojsk niemieckich na Kaliningrad w czasie wojny Chin z Rosją, tak rozwścieczy Rosję, że armia rosyjska po przegranej wojnie z Chinami, wtargnie na teren Niemiec, aby wywrzeć na tym kraju całą swoją wściekłość, za cios zadany z tyłu, za porażki na wschodzie, za widmo klęski. Armia Rosyjska na terenie Niemiec, będzie niszczyć wszystko i mordować ludność niemiecką. Podane jest w „Orędziu” fatimskim, że armia rosyjska dojdzie aż do Atlantyku, - na teren Belgii lub Francji. Ruszą przeciwko armii rosyjskiej bezpośrednio zagrożone państwa. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się do Niemiec i z powrotem do Rosji przez Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Armia rosyjska w drodze na Ukrainę zniszczy stolicę Czech Pragę, i Słowacji Bratysławę.

W tym czasie nastąpi głębinowy wybuch pod dnem Morza Arktycznego. Morze Arktyczne przestanie istnieć. Dno Morza Arktycznego, zostanie wydźwignięte do góry głębinowym wybuchem, razem z lodem i wodą. Dno Morza Arktycznego, zostanie „Nowym dużym lądem”. Woda i lód spadną na lądy, zalewając i zatapiając nizinne tereny lądu. Lód i woda wydźwignięte głębinowym wybuchem do góry, runą do morza i spłyną do Oceanu Atlantyckiego, podnosząc w nim poziom wody do bardzo dużej wysokości POTOP. Wysoka fala wody w Oceanie Atlantyckim, płynąc będzie zalewała i zatapiała nizinne tereny brzegowe lądu. Ludność zamieszkała na nizinnych terenach brzegowych lądu, jeżeli ich nie opuści w ciągu 30 dni od początku Apokalipsy, utonie. Woda z Morza Arktycznego, rozpłynie się po morzach i oceanach, podnosząc poziom wody o kilka metrów, zatapiając nizinne tereny brzegowe lądu, wraz z zabudowa.

Wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, powstałe fale morskie „Tsunami” z olbrzymią siłą uderzą w brzegi lądu i wysp, powodując olbrzymie zniszczenia. Porty, miasta i flota morska zostanie zniszczona. Wybuchną wulkany. Wulkan Etna, zaleje lawą i zasypie popiołem wulkanicznym całą wyspę Sycylię. Wygasły wulkan Wezuwiusz potwornym wybuchem zniszczy duże tereny wokół, Rzym i Watykan. Na terenie Alp Francuskich i Szwajcarii wystąpią ruchy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się zboczy górskich. dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch. Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały niesienie pomocy. Nastąpi zapadanie ziemi pod Marsylią.

Pod rzeką Ren wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi, zapadanie płyta, na terenie zagłębią Rury w Westfalii. Wiele miast ulegnie zniszczeniu.

Po ataku na kraje Arabskie, na teren Morza Śródziemnego wtargnie armia Chińska, aby niszczyć wszystko i mordować ludność rasy białej. Armia chińska podzieli się na dwie części. Jedna część armii Chińskiej zaatakują, Grecje i wyspy na Morzu Egejskim, potem podąży przez Bułgarię i Serbię niszcząc po drodze wszystko do rzeki Dunaj. Doliną rzeki Dunaju, Chińczycy podążą w kierunku Niemiec i Francji. Na przeciw armii Chińskiej w Lesie Bawarskim na terenie Niemiec, stanie wojsko państw zagrożonych. Dojdzie do walki. Nadlecą eskadry samolotów z południa i Chińczycy pozostaną na zawsze na terenie Lasu Bawarskiego, zostanie użyta broń jądrowa.

Druga część armii chińskiej wtargnie na Morze Adriatyckie, aby zaatakować ludność Chorwacji i Włoch. Chińczycy będą na terenie Chorwacji i Włoch niszczyć wszystko i mordować ludność białej rasy. We Włoszech Chińczycy dotrą do zburzonego Rzymu wybuchem wulkanu Wezuwiusza. W Watykanie Chińczycy zaatakują i wymordują księży i ludność Rzymu. Druga część armii chińskiej podąży do rzeki Po, aby doliną rzeki Po dotrzeć do Alp i góry Mont Blanc, na spotkanie z pierwszą częścią armii chińskiej. W pobliżu góry Mont Blanc, dojdzie do spotkania się z wojskiem państw zagrożonych i tu nadlecą eskadry samolotów z południa. Przerywając dalszy marsz wojsk chińskich na tereny Francji, Belgii, Hiszpanii i innych państw.

Dla czego pozwolono armii chińskiej, tyle ludności wymordować na terenie Morza Śródziemnego?

Na teren ziemi wtargnie „Asteroida-głaz” z kosmosu, rozpalona bardzo do czerwoności, oporem powietrza. Odrywać się od niej, będą fragmenty topiącej skały i spadając na ziemię wywołają pożary. Na stolicę Francji Paryż, spadną fragmenty oderwanej topiącej się skały, spowoduje zniszczenie miasta. Podane jest w „Orędziu” fatimskim „Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie centrum. Paryż się odbuduje.

Asteroida tak rozpalona do czerwoności runie w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując olbrzymie zniszczenia na wyspach i lądzie Ameryk. Ludność, która tam mieszka, nie opuści wcześniej wysp i brzegów lądu, zginie od gorącego powietrza. Upadek głazu na dno oceaniczne, wywoła głębinowe trzęsienia ziemi i powstaną wysokie fale morskie „Tsunami”, które z potworną siłą runą na wyspy i brzegi lądów: Ameryk, Afryki, Europy, powodując na nich olbrzymie zniszczenia.

„SŁOWA” Pana Jezusa, dotyczą wtargnięcia w obszar ziemi „Asteroidy –głazu, jak należy się zachować, żeby nie zginać.
„Te ZNAKI, ludzie zlekceważą, i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nieodwracalna. Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą, dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi.

Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą Mym „Słowom”, niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.

Abyście byli na to przygotowani, podaje wam „ZNAKI”. Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swe grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.

Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego,
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie.

Kara, jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata”.

Jedna trzecia ludzkości zginie”.

Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01-651 Warszawa, Polska
Warszawa, dnia 21 lutego 2009 r.
Ps. Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie się budynku i konieczność opuszczenia jego, aby nie być zasypanym gruzem. Wiedząc, że na zewnątrz powietrze jest zatrute. Należy prosić Matkę Pana Jezusa Maryję o ratunek, mówiąc”

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”.

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

W Internecie jest wydana w Polsce „Trzecia Tajemnica Fatimska” przekazana przez papieża Jana Pawła II do wydania drukiem.

Przepraszam, dokonano tłumaczenia na obce języki, za pomocą tłumacza z Internetu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz