wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE ROSJĘ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

APOKALIPSA, która dotknie boleśnie ludność ROSJI.

Informuje ludność Rosji, że na podstawie przekazu Maryi Matki Bożej, która w „Orędziu” fatimskim w 1917 roku, poleciła Łucji, ogłoszenia tego „Orędzia” na cały świat. W „Orędziu” tym, Maryja Matka Boża wzywa ludzkość całego świata do powrotu wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Jednocześnie przekazuje, żeby ludzie nie zlekceważyli treści zawartej w „Orędziu” fatimskim, nazywanym „Trzecią Tajemnicą Fatimską” gdyż mogą ich dotknąć „Kary”, które są przekazane w tych przepowiedniach.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest znakiem początku Apokalipsy”.

Są to „Słowa” Boga Ojca, Przekazane do mnie Wanda Stańska-Prószyńska w Kościele podczas Mszy św., dnia 09 marca 2008 roku w Warszawie,

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.

Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Na początku Apokalipsy wybuchną wojny w Azji i w Europie.

W Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, w rozdziale „Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej”, podane jest: „Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będzie straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas II wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror.

Chiny dążą do panowania ludności rasy żółtej, nad światem. Do szybszego rozwoju gospodarczego Chin, potrzebne są im nowe tereny bogate w pokłady ropy , gazu i innych minerałów. Takie tereny są na północy w Azji. O te tereny
Chiny wydadzą wojnę Federacji Rosyjskiej.

Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się później zemści na samych Chińczykach.

Podane jest w „Trzecie Tajemnicy Fatimskiej”, że armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż wojsko chińskie początkowo będzie zwyciężać. Ponieważ atak Chińczyków będzie nie na całej granicy, z Federacją Rosyjską, tylko w wcześniej ustalonych miejscach, z zaskoczenia, z jednoczesnym przerzutem na tyły wojsk Federacji Rosyjskiej, potężnych desantów wojsk chińskich. Których zadaniem będzie niszczenie na tyłach wojsk Federacji Rosyjskiej, dostaw broni, transportu i wywołanie zagrożenia wśród ludności.

Wojska chińskie na zdobytych terenach, będą niszczyły i równały z ziemią wszystkie miasta i wsie zamieszkałe przez ludność białą, a oszczędzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powstaną przeciw Federacji Rosyjskiej i przyłączą się do Chin. W języku chińskim będzie się to, nazywała krucjata przeciwko hegemonii rasy białej. Chiny będą głosić jej koniec, wysyłając część swej armii na tereny arabskie i Europy Południowej, do niszczenia wszystkiego i ludności rasy białej.

Po pokonaniu Federacji rosyjskiej na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, w celu zdobycia pokładów roponośnych na ich terenie. Część armii chińskiej zaatakuje ludność państw Arabskich i Europy Południowej oraz wojsko chińskie rzuci pociski jądrowe na cały świat.

Wojnę w Europie wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji, o Kaliningrad, dawny Niemiecki Królewiec podczas wojny Chin z Federacją Rosyjską. W Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej podane jest, że do władzy w Niemczech dojdzie partia NPD, której dążeniem jest utworzenie „Wielkich Niemiec”, tylko dla ludności niemieckiej. Na zdobytych terenach podczas wojny, przez wojsko niemieckie, zostanie wymordowana ludność słowiańska, jeżeli w czasie trwania wojny nie zdąży opuścić granic swego państwa.

Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej w przepowiedni dotyczącej „Przebiegu trzeciej wojny światowej”. Cytuje: „To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą (Niemcy) liczyć na zajęcie Polski”. Niżej podane jest: „Polska, Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom”.

Armia niemiecka wyda wojnę Polsce o zwrot trenów należących do Niemiec przed drugą wojną światową. Wojsko Niemieckie wtargnie z Drezna na teren Sudetów, niszcząc wszystko i mordując ludność polską tam zamieszkałą. Z Berlina armia niemiecka będzie podążała w kierunku Warszawy, powodując po drodze zniszczenia i mordowanie ludności polskiej. Wojsko niemieckie zaatakuje Szczecin, Kołobrzeg, Gdynie i Gdańsk z morza.

Wojsko niemieckie zaatakuje w Rosji Kaliningrad, dawny niemiecki Królewiec, w czasie wojny Chin z Rosją. Niemcy w swej nienawiści nie zorientują się, że sympatia Zachodu i reszty świata będzie w tym przypadku po stronie Rosji.

Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec, armia rosyjska po przerwanej wojnie z Chinami odbije z rąk Niemieckich Kaliningrad i runie na Niemcy, niszcząc wszystko i mordując ludność niemiecka, aby wywrzeć na tym kraju, całą swoja wściekłość, za cios zadany z tyłu, za porażki na wschodzie, za widmo klęski. W wyładowywaniu swej wściekłości na ludności niemieckiej, armia rosyjska dojdzie aż do Atlantyku. Ruszą przeciwko nim inne bezpośrednio zagrożone narody. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się na Ukrainę, zostawiając po sobie spalona ziemię i popiołu niemieckich miast.

Najtrudniejsze jest to, że podane jest w „Biblii” Apokalipsie, zapisane w rozdziale 1. 19., werset: „Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać

Przekazuje Pan Bóg apostołowi Janowi będącemu na zesłaniu na wyspie Patmos, zapisanie przyszłych zdarzeń ,które dotkną ludzkość całego świata, gdy ludzkość odejdzie od wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa.
Treść przekazana w „Orędziach” przez Maryję Matkę Pana Jezusa, to, „TESTAMENT” Boga Ojca, spisane przez św., Jana apostoła w „Biblii” nazwanej przez ludzi Apokalipsą. W biblii św., Jan zaszyfrował treść przekazu Boga Ojca do „Czasu”, aby nie była znana ludzkości. W „Orędziach” przekazanych w Fatimie 1917 roku, trójce dzieci jest już bez szyfru.

Czy można wpłynąć na zatrzymanie bieg wydarzeń jeszcze?
Podane jestże jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, w Apelu z 22 maja 1958 roku to, ostatnia chwila aby powstrzymać karę. „Mamy do naszej dyspozycji dwa bardzo skuteczne środki: modlitwę i ofiarę”. Ludzie nie powinni czkać na wezwanie do modlitwy i pokuty, ze strony papieża, tylko każdy z własnej inicjatywy, powinien modlić się do Boga Ojca, prosząc o oddalenie tych „Kar”.

Podane jest w Trzecie Tajemnicy Fatimskiej w „Zaburzeniach w przyrodzie”, że z głębin morskich na Północy wyłoni się „Duży nowy ląd”- dno morskie.
Woda zalegająca nad przyszłym „Nowym lądem”, zatopi nizinne tereny lądu stykające się z morzem, na terenie Ameryki Północnej, Europy i Azji.

Wyłonienie z głębin morskich „Nowego Dużego lądu”, spowoduje „POTOP” Zalanie i zatopienie terenów północnych Federacji Rosyjskiej, na terenie Europy i Azji. Ludność zamieszkała na tych terenach nizinnych, blisko Północnych mórz, może być zagrożona zalaniem wysoką falą wody morskiej i zatopienia ich domów. Ludność tam zamieszkała powinna opuścić w ciągu 30 (trzydziestu) dni te tereny i przenieść się dalej na tereny wyżynne. Po przepłynięciu wysokiej fali „POTOPU”, można powrócić, jeżeli teren nie jest pod wodą. Porty i miasta na nizinnych terenach mogą być pod wodą. Poziom wody w morzach i oceanach będzie wyższy niż jest obecnie.

Na tereny Północne Federacji Rosyjskiej, szczególnie na teren Azji, runie olbrzymia ilość wody z Morza Arktycznego. Zatapiając tereny niziny Zachodnio-syberyjskie. Przez Bramę Turgajską woda przeleje się na teren nizinny Kazachstanu do jeziora Aralskiego i do Morza Kaspijskiego. Woda morska, która zaleje tereny Północne Federacji Rosyjskiej na terenie Europy spłynie do Zatoki Fińskiej i rzeką Wołgą do Morza Kaspijskiego.
Na terenie Morza Śródziemnego wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi, wybuchną wulkany: Etna i Wezuwiusz, powodując olbrzymie zniszczenia.

„Asteroida-głaz” z kosmosu wtargnie w obszar ziemi, rozpalony do czerwoności i uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, wywołując potężne fale morskie „Tsunami”. Fale te runą z olbrzymią siła na wyspy i brzegi lądów trzech Ameryk, Europy i Afryki powodując na nich potworne zniszczenia. Prawdopodobnie Asteroida-głaz w targnie w obszar ziemi ziem po 5 (pięciu) miesiącach od początku Apokalipsy, gdyż w „Biblii”
Apokalipsie jest zapisane przez św. Jana w rozdziale 9, 10 werset
I maja ogony podobne do skorpionowych, oraz żądła ; a w ich ogonach
jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.
Dotyczy to broni, która będzie użyta w czasie wojny – czołgi.

„SŁOWA” Pana Jezusa dotyczą wtargnięcia w obszar ziemi „Asteroidy-głazu” z kosmosu. Przekazuje Pan Jezus: „ Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony że szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie „Kara” słuszna i nieodwracalna.

Rozpocznie się to w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że BÓG jest Panem nad wszystkimi.
Ci, co będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym „Słowom”, niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski
uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie. Uważajcie ostatnia noc ( druga noc) będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod Krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie cała ziemię

W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym będzie świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokój z nieba. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara, jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie”.
Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21. m. 22, )1-651 Warszawa, Polska

www.apocalisistestamentum.blogspot.com
W Internecie można zapoznać się Trzecia Tajemnicą Fatimską, jest pod nazwą
„FATIMA 1917” w języku polskim i angielskim. Oraz inne Apokalipsy, które mają dotknąć ludzkość i Rosję.

Ps.
Głębinowe trzęsienia ziemi wywołane upadkiem „Asteroidy-głazu”- skały bardzo dużej około 2 000 metrów i uderzenie w dno Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego, wywoła głębinowe trzęsienia ziemi, po obu stronach Ameryk, i fale morskie „Tsunami”, które z ogromna sił runa na wyspy i brzegi lądów wszystkich kontynentów, powodując olbrzymie zniszczenia i zapadanie wysp pochodzenia wulkanicznego.

Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie się naszego budynku i konieczność jego opuszczenie.
Należy zwracać się do Matki Bożej Maryi o ratunek: mówiąc

„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasz ucieczko i nadzieją, bądź nam miłosierna”.

Przepraszam, dokonano tłumaczenia na język rosyjski i angielski za pomocą tłumacza w Internecie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz