wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE RUMUNIĘ i MOŁDAWIĘ

s Warszawa, dnia 21 lipca 2009 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
APOKAKIPSA, która dotknie ludność zamieszkałą na terenie RUMUNII i MOŁDAWII
Matka Pana Jezusa Maryja przekazała podczas objawień w Fatimie trójce dzieci, „Orędzie”, w którym zwraca się do ludzkości świata o powrót do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. W treści „Orędzi” są wymienione „Kary”, jakie dotknie ludzkość, gdy zlekceważy wezwanie do powrotu do wiary w Boga i będzie dalej grzeszyć.
„Ten ZNAK, Który Pokaże się na niebie, Jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.
Są to „Słowa” przekazane od BOGA OJCA do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej w Kościele, podczas Mszy św. w dniu 09 marca 2008 roku, w Warszawie.
Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, Który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam PAN BÓG decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie „Świetlistego Krzyża” Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Po przetłumaczeniu z języka portugalskiego „Orędzi” fatimskich, nazywanych „Trzecią Tajemnicą Fatimską”, które spisała siostra Łucja, nie zostały ogłoszone całemu światu z powodu grozę budząca jej treści. „Trzecia Tajemnica Fatimska” została wydane drukiem w Polsce, w Warszawie: Pt. „FATIMA 1917” w książce „Przepowiednie dla świata”. Papież Jan Paweł II, przekazał oryginały tłumaczenia z języka portugalskiego s. Łucji polskiemu pisarzowi katolickiemu Stefanowi Budzyńskiemu do opracowania i wydania drukiem w Polsce.
„Orędzie” nazwane III tajemnicą fatimską, zostało wydane drukiem w książce Stefana Budzyńskiego Pt. „Dotknięcie Boga” w artykule: „Orędzie Madonny z Akira, a III tajemnica fatimska”. W tym artykule Stefan Budzyński Informuje :
„Obecnie dysponuje pełnym tekstem III tajemnicy fatimskiej będącym tłumaczeniem z oryginału portugalskiego s Łucji, chociaż muszę się zastrzec, że nie pochodzi on ze źródeł oficjalnych”.
Jakie Kary są przekazane w „Orędziach” fatimskich
1. Wybuchną wojny n terenie Azji i Europy, w których zostanie użyta broń jądrowa.
2. Wyłoni się z głębi morza nowy ląd – dno morskie, woda zalegająca nad tym dnem spowoduje POTOP, który zatopi nizinne tereny brzegowe lądów.
3. Trzęsienia ziemi, spowodują powstanie fal morskich „Tsunami”, które spowodują olbrzymie zniszczenia na wyspach i brzegach lądu.
4. Wybuchną wulkany w różnych miejscach.
5. Wtargnie w obszar ziemi Asteroida-duży głaz”, rozpalony do wysokiej temperatury i uderzy w wodę Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując niewyobrażalne zniszczenia na wyspach i brzegach lądów trzech Ameryk
6. Uderzenie głazu w dno Oceanu Atlantyckiego, spowoduje głębinowe trzęsienia ziemi na wszystkich kontynentach, zapadanie wysp i części lądów.
7. „Trzy dni ciemności”
8. Zatrute powietrze na całej ziemi.
9. Podane jest że zginie jedna trzecia ludności, ponad dwa miliardy, podczas upadku „Asteroidy-głazu”.
Matka Pana Jezusa Maryja chce uratować ludzi, którzy znajdą się wśród rozszalałych żywiołów, a wierzą w Boga Ojca Jego Syna Jezusa Chrystusa, lub uwierzą, aby w ciągu 30 dni od pokazania się ZNAKU na niebie, opuścili teren zagrożony i przenieśli się w teren bezpieczny przekazany w Apokalipsie każdego państwa, przekazaną mailem do redakcji gazet, lub w Internecie na stronie:
www.apocalipsistestamentum.blogspot.com
Podane jest w „Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej”, że Chiny wydadzą wojnę Rosji, po pokonaniu Rosji na terenie Azji. Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały świat
Wojna będzie się toczyła i w Europie. Partia Niemiecka NPD dojdzie do Władzy
I wyda wojnę Polsce i Rosji o Kaliningrad dawny niemiecki Królewiec podczas wojny Chin z Rosją.
Potworne trzęsienia ziemi wystąpią pod dnem Morza Arktycznego, spowodowane wyłonieniem się „Nowego lądu” woda morska zaleje i zatopi nizinne tereny nad morskie. Trzęsienia ziemi wystąpią pod dnem Morza Śródziemnego wywołując potworne fale morskie „Tsunami”, które z olbrzymią sił runą na wyspy i brzegi lądów otaczających Morze Śródziemne, powodując duże zniszczenia. Wybuch wulkanów spowoduje dalsze zniszczenia.
Na teren Morza Śródziemnego wtargnie wojsko chińskie, aby niszczyć wszystko i mordować ludność białej rasy. Wojsko chińskie atakując ludność Grecji na lądzie i na wyspach, wtargnie na teren Bułgarii, Serbii, Rumunii, Węgier, i dotrze do rzeki Dunaj, po drodze niszcząc wszystko i mordując ludność. Wojsko chińskie doliną rzeki Dunaj będą podążać w kierunku Niemiec i Francji. Po drodze niszcząc wszystko, morując ludność i zabierając żywność na terenie: Węgier, Słowacji, Austrii i Niemiec. W Lesie Bawarskim naprzeciw wojsku chińskiemu stanie wojsko państw zagrożonych, nadlecą eskadry samolotów, wojsko chiński zostanie na zawsze na terenie Lasu Bawarskiego martwe.
Armia rosyjska po przegranej wojnie na terenie Azji i odbiciu z rak Niemieckich Kaliningradu, runie na Niemcy, aby mścić się na ludności Niemieckiej za napad na Kaliningrad, za przegraną wojnę za wymordowaną ludność. W powrotnej drodze przez Czechy, Słowacje, Węgry. Rumunie wojsko rosyjskie będzie powracać do Rosji, niszcząc po drodze wszystko i mordując ludność.
Na teren ziemi wtargnie „Asteroida-głaz”, rozpalona do czerwoności runie w Ocean Atlantycki w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując olbrzymie zniszczenia na terenie wysp i brzegów trzech Ameryk. Upadek tak dużego „Głazu”, na dno Oceanu Atlantyckiego wywoła głębinowe trzęsienie ziemi i powstanie potwornie wysokich fal morskich „Tsunami”, które runą z olbrzymią siłą na wszystkie wyspy i kontynenty powodując na nich ogromne zniszczenia. Nastąpi zapadanie wysp wulkanicznych i części lądów.
„SŁOWA” PANA JEZUSA są skierowane do ludzkości całego świata, dotyczą wtargnięcia „Asteroidy-głazu” z kosmosu w obszar ziemi.
„Te ZNAKI ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół z domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nie odwracalna.
Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. TO będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkim.
Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą Mym „SŁOWOM”, niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią o opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie
Abyście byli na to przygotowani, podaje wam ZNAKI.
Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu, Uklęknijcie pod krzyżem, żałując za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.
Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.
Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się o nieba w dziękczynnej modlitwie.
Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata.
Jedna trzecia ludzkości zginie”. Ponad dwa miliardy ludzi umrze.
Wanda Stańska-Prószyńska
ul. Gwiaździsta 21 m.22, 01-651 Warszawa, Polska
Ps.
Głębinowe trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie się budynku w którym jesteśmy, wynika z tego konieczność opuszczenia domu, aby nie być zasypanym gruzem. Na zewnątrz jest powietrze zatrute. Należy prosić Matkę Pana Jezusa Maryję, o ratunek, mówiąc:
„Królowo Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna
www.apocalipsistestamentum.blogspot.com
Na terenie Morza Czarnego będzie się znajdowała armia rosyjska i trwała wojna rosyjsko - chińska. Wojska angielskie będą lądowały na terenie Gruzji i Turcji, oraz Bałkanów w celu udzieleniu pomocy wojsku: tureckiemu i gruzińskiemu w wojnie z wojskiem chińskim, które może wtargnąć na teren Gruzji i Morza Czarnego. Na teren Morza Czarnego, może napłynąć woda morska wyrzucona z Morza Arktycznego na ląd Rosji w Europie i na ląd w Azji.

W Internecie jest wydana w Polsce Trzecia Tajemnica Fatimska na polecenia Papieża Jana Pawła II, w języku polskim i angielskim.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz