wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE LITWĘ

Warszawa, 18 marca 2009 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA, która dotknie LITWĘ.

Informuje ludność LITWY, że na podstawie przekazu Matki Bożej Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła 10 letniej Łucji, ogłoszenie treści tych „Przepowiedni”, na cały świat. W „Orędziach” tych, ludzkość jest wzywana do powrotu do Boga. Jeżeli ludzkość zlekceważy treść „orędzi” i się nie nawróci, dotkną ją „kary”, przekazane w „Orędziach”.

„Ten ZNAK, Pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy.

Są to „Słowa” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej–Prószyńskiej dotyczące początku apokalipsy, w Kościele, podczas Mszy św. dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Wybuchną wojny w Azji i Europie, w których zostanie użyta broń jądrowa, Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego swego kraju, potrzebne są im nowe tereny zasobne w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny są w północnej Azji i należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Po pokonaniu Rosji na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Południowej Europie i rzucą pociski jądrowe na cały świat. W Europie, wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji. Niemcy zechcą odebrać od Rosji dawny Królewiec obecnie nazwany Kaliningradem. Podane jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. „To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Niemcy będą liczyć na zajęcie Polski”. Partia niemiecka NPD, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest utworzenie „Wielkich Niemiec”, w których skład maja wejść tereny: Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, i Austrii.
Partia NPD po dojściu do władzy, zażąda od: Polski, Czech i Rosji zwrotu terenów należących do Niemiec przed drugą wojną światową. Nie otrzymawszy w podanym terminie zwrotu tych terenów, Niemcy wydadzą wojnę Polsce i Rosji w czasie trwania w Azji wojny Chin z Rosją. Tylko wspólnie, Polsce Czechom i Słowacji, uda się odeprzeć atak armii niemieckiej na Polskę. Rosja po przegranej wojnie na terenie Azji z Chinami, po atak wojsk niemieckich na Kaliningrad, wtargnie przez teren Białorusi i Litwy, niszcząc wszystko po drodze, żeby odbić z rąk niemieckich Kaliningrad. Armia rosyjska wtargnie na teren Niemiec i wywrze swoją wściekłość na ludności niemieckiej, za atak wojsk niemieckich na Kaliningrad podczas wojny Chin z Rosja zniszczenia i wymordowanie ludności rosyjskiej. Armia Rosyjska na terenie Niemiec, będzie niszczyć wszystko i mordować ludność niemiecką. Kataklizmy wywołają tyle nieszczęść, że dalsze prowadzenie działań wojennych przez Rosję i Niemcy będzie niemożliwe. Armia rosyjska wracając z Niemiec do Rosji przez Czechy, zniszczy stolicę Czech Pragę i w Słowacji Bratysławę. Na terenie Ukrainy, armia rosyjska będzie niszczyć wszystko. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego spowodują wyłonienie „Nowego lądu” z głębin morskich około 4 300 metrów. Będą to, ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się, aż do bardzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Słychać będzie pękanie skał wgłębi ziemi. Potworne wstrząsy w głębi ziemi, spowodują wybuch. Lód i woda wraz z dnem morskim zostaną głębinowym wybuchem wydźwignięte do góry. Lód i woda morska, runą na otaczające Morze Arktyczne tereny lądowe, zalewając je, oraz do mórz i oceanów, podnosząc w nich poziom wodę do bardzo dużej wysokości „POTOP”. Woda na zalanych terenach lądowych rozpłynie się zatapiając najniższe tereny, lub spłynie do morza. Morze Arktyczne przestanie istnieć, a wody jego rozleją się po morzach i oceanach, podnosząc w nich poziom wody wyższy o kilka metrów. Dno Morza Arktycznego zostanie „Nowym dużym lądem”. Wysoka fala wody morskiej płynąc z północy, będzie zalewała i zatapiała nizinne tereny brzegowe lądu. Porty i miasta zbudowane na nizinnych terenach brzegowych lądu, zostaną całkowicie zalane wodą morską. Ludność, żeby nie utonąć, powinna przenieść się na wyższy teren. Woda z „Potopu”, wtargnie do Morza Bałtyckiego, spływając z terenów Północnych Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji europejskiej. Z Morza Północnego do Morza Bałtyckiego, wtargnie jeszcze wysoka fala wody morskiej zalewając Holandie, Danie, Północne nizinne brzegi Niemiec, Południowe nizinne brzegi Szwecji i Północne nizinne tereny Polski. I już niższa fala wody morskiej wtargnie na tereny nizinne Litwy, z utopionymi ludźmi i zwierzętami. Zostaną zalane mierzeje i nizinne tereny brzegowe lądu. Ludność Litwy powinna przenieść się na tereny wyższe do 100 metrów, żeby nie utonąć w lodowatej wodzie. Poziom wody na zalanych terenach powoli będzie się obniżał, jak wysoka fala „Potopu”, płynąca Oceanem Atlantyckim, przesunie się dalej na Południe na Morze Karaibskie, zalewając i zatapiając, nizinne tereny wysp i lądu. Wysoka woda na Morzu Karaibskim przez kanał Panamski i nizinne tereny Panamy, będzie wpływała do Oceanu Spokojnego, oraz przez cieśninę Gibraltarską do morza Śródziemnego. Na terenie Morza Śródziemnego, wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi, które wywołają potwornie wysokie fale morskie „tsunami”, które z olbrzymią siłą runą na wyspy i brzegi lądu Europy i Afryki, powodując olbrzymie zniszczenia na wyspach i brzegach lądu, niszcząc porty, miasta i flotę morską. Wybuchną wulkany: Etna i wygasły Wezuwiusz. Wulkan Etna swym wybuchem, zniszczy całą wyspę Sycylię, wstrząsami i zalewając lawą i zasypując popiołem wulkanicznym. Wulkan Wezuwiusz, potwornymi wstrząsami i wybuchem, zniszczy wokół olbrzymi teren, Rzym i Watykan. Wystąpią ruchy górotwórcze na terenie Alpach francuskich, w Szwajcarii, Tyrolu na terenie Austrii i na terenie północnych gór włoskich. Zostaną zerwane zapory na rzekach, zbocza górskie będą się obsuwać, nastąpi zapadanie niektórych części lądu, woda zaleje wiele dolin. Panujące huragan i śnieżyce na terenach górskich, uniemożliwią niesienie pomocy. Na terenie Niemiec w Westfalii, pod rzeką Ren wystąpią trzęsienia głębinowe ziemi. Zapadnie się część głębinowej płyty, na której jest wiele zbudowanych miast. Zapadnięty teren z gruzami miast, zaleje woda morska, która wtargnie z ujścia Renu. Armia Chińska wtargnie na teren Morza Śródziemnego, po ataku na kraje Arabskie. Niszcząc wszystko i mordując ludność zamieszkałą na terenie Grecji, Chorwacji, Słowenii, i Włoch. Chińczycy wtargną do zniszczonego potwornymi wstrząsami wulkanu Wezuwiusza, Rzymu i Watykanu, niszcząc wszystko i mordując ludność rzymską i księży w Watykanie. Wojsko chińskie na terenie Niemiec i Francji, zostanie zniszczone bronią jądrową, gdy chcieli zaatakować Francje, Belgie, Hiszpanie i inne państwa.

Na teren ziemi wtargnie „Asteroida-głaz” z kosmosu, że to ma być głaz przekazuje Pedro Pio w swojej wizji, ma być nie widoczny, zasłonięty mgłą, duży kawał skały, około 2 000 metrów. Który podczas spadania, będzie nagrzewał się do bardzo wysokiej temperatury oporem powietrza i będą od niego odpadać kawałki skały bardzo nagrzane, powodując pożary na ziemi. „Asteroida-głaz”, runie w wody Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując olbrzymie zniszczenia na wyspach Morza Karaibskiego i brzegach lądu Ameryk. Uderzenie głazu w dno Oceanu Atlantyckiego, wywoła potworne trzęsienia ziemi po obu stronach Ameryk. Olbrzymie fale morskie „tsunami” runą na wyspy i brzegi lądów: Ameryk, Afryki, Europy, Australii i Azji, powodując potworne zniszczenia na wyspach i lądach, oraz śmierć wielu milionów ludzi. Nastąpi zapadanie wysp i części lądów.

„SŁOWA” Pana Jezusa dotyczące wtargnięcia w atmosferę ziemską „Obcego ciała” z kosmosu. Jak należy się w tym czasie „ trzech dni ciemności” zachować, żeby nie zginąć. „Te, ZNAKI ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony ze szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nie odwracalna. Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi. Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieję i uwierzą Mym „Słowom”. niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienia rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Mojej Matki, temu też nic się nie stanie. Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki. Uważajcie: ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.

Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.
W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym, będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą z sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych ludzi, wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara, jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie”.

Wanda Stańska-Prószyńska

ul . Gwiaździsta 21 m. 22, 01-651 Warszawa. Polska,

Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie budynku i konieczność opuszczenia jego, aby nie być zasypanym gruzem. Wiedząc, że na zewnątrz jest powietrze zatrute. Należy prosić Matkę Bożą Maryję o ratunek, mówiąc:

„Królowo święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna.

www.aocalipsistestamentum.blogspot.com

Ludność i wojsko Litwy nie powinno wspomagać wojsko niemieckie, podczas ich ataku na Kaliningrad. Ludność Litwy powinna na krótki okres, aby ratować swoje życie, opuścić Litwę i przenieść się do Polski, aż za Białystok, przed rozwścieczonym wojskiem rosyjskim, po przegranej wojnie na terenie Azji. Zniszczenia na Litwie będą ogromne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz